VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   FİZYOLOJİ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1401211 3,00 / 2,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zafer DURGUN
Koordinator E-mail zdurgun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Uzm. Dr. Deniz ULUIŞIK , Arş. Gör. Sinan KANDIR , Prof. Dr. Zafer DURGUN , Prof. Dr. Ercan KESKİN , Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ , Prof. Dr. Tufan KEÇECİ , Prof. Dr. Ramazan ÇÖL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öncelikle veteriner ve beşeri sahada temel fizyolojik bilgi, kavram ve terminolojileri ileriki dönemlerde kullanmaya ve yorumlamaya temel olacak şekilde sunmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersler teorik ve pratik olarak işlenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Fizyolojiye Giriş ve Hücre Fizyolojisi - Fizyoloji nedir, fizyolojinin önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi ve homeostazis. Hücre yapısı ve organelleri, hücrenin aksiyon potansiyelleri, membran trasfer sistemleri, hücre içi haberleşme sistemi Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000
2 Beden sıvılarının ayarlanması - Bedende suyun dağılışı ve özel sıvılar, suyun metabolizması ve düzenlenmesi, sıvı-elektrolit ve mineral maddeler Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000
3 Hematoloji - Kan ve görevleri, plazma ve bileşimi, plazma proteinleri ve önemi, Kan hacminin belirlenmesi, kan depo eden organlar Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
4 Hematoloji - Kanın şei elemanları, düzenlenmesi, yapı ve bileşimleri, Alyuvarlar, alyuvarların ozmotik dirençleri, hemoliz ve hemolizinler, anemi, kan grupları, pıhtılaşma mekanizması, trombositler Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
5 Hematoloji - Akyuvarlar, bağışıklık sistemi Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
6 Dolaşım sistemi - Fizyolojisi Kalp yeri kesesi ve büyüklüğü vs.., kalp kasının yapısal özellikleri, kalbin metabolizması, kalp atım sayısı ve üzerine etki eden faktörler Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
7 Dolaşım sistemi Fizyolojisi - Aritmiler, kalbin atım hacmi, dakika hacmi ve etkileyen faktörler, kalp yetmezliği, EKG, kalp sesleri Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
8 Dolaşım sistemi - Fizyolojisi Damarlarda kan dolaşımı, damarların sinirleri ve vazomotor olaylar, atardamarlarda kan basıncı ve şok, nabız alınan yerler ve sayısı, kılcal damarlarda dolaşım, lenf dolaşımı, özel dolaşım alanları Fizyoloji, Yılmaz B, Feryal Matbaacılık, Ankara, 2000 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
9 Sinir sistemi fizyolojisi - Sinaps ve sinaptik transmisyon, duyu reseptörleri, reseptörlerin sınıflandırılması, medulla spinalis ve fonksiyonu, refleks ve spinal hayvan Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
10 ARA SINAV HAFTASI
11 ARA SINAV HAFTASI
12 Sinir sistemi fizyolojisi - Medulla spinalisin traktusları, beyin kökü ve sinirlerin merkezleri, limbik sistem, bazal gangliyonlar monoaminerjik sistemler ve davranışlar Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
13 Sinir sistemi fizyolojisi - Hipotalamus ve fonksiyonları, otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik sistem, büyük beyin, ağrı duyuları Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
14 Kas Fizyolojisi - Kaslar: iskelet kası, düz kas, kalp kası, kas tonusu, kasılma tipleri, kasın enerji metabolizması, kasta yorgunluk Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
15 Kas Fizyolojisi - Kasın duyu reseptörleri ve fonksiyonları, resiprokal innervasyon, düz kasın özellikleri, kasın kasılması ve gevşemesi, sumasyon, tetanus. Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
16 Genel Değerlendirme Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Noyan A. Meteksan Yayınevi, Ankara , 2004 / Tıbbi Fizyoloji, Guyton AC., Hall JE., Nobel Yayınevi, İstanbul, 2000
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 5
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 9
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Fizyolojideki temel kavramları ve hücre fizyolojisini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2- Beden sıvıları ve tampon maddeler ile ilgili bilgileri öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3- Kan ve kardiyovasküler sistemin yapı, fizyolojik mekanizmalarını ve görevlerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 4- Kas ve sinir sisteminin yapı, fizyolojik mekanizmalarını ve görevlerini öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20