VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   Anatomi II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1401202 3 / 4 6
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Emrullah EKEN
Koordinator E-mail eeken selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Sadullah BAHAR , Prof.Dr. Emrullah EKEN , Prof.Dr. Kamil BEŞOLUK , Prof.Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ , Prof.Dr. Memduh GEZİCİ , Prof.Dr. Hakan YALÇIN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Sedat AYDOĞDU , Arş.Gör. Nimet TURGUT , Arş.Gör.Dr. M.Orhun DAYAN
Dersin Amacı Evcil memeli hayvanların vücut yapısını sistemler bazında karşılaştırmalı ve makro-anatomik olarak incelemektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anatomi kitap ve atlasları, sözlü sunular, projeksiyon cihazı, kadavralar, plastik modeller.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Üriner Sistem ve endokrin sistem 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
2 Erkek genital sistem 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
3 Dişi genital sistem 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassman's the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
4 Kalp ve atardamarlar 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
5 Atardamarlar ve fötal dolaşım 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassman's the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
6 Toplardamarlar ve lenf sistemi 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi II. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassman's the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
7 Sinir sistemine giriş ve encephalon 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi III. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
8 Cranial sinirler 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi III. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
9 Sempatik ve parasempatik sinirler 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi III. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
10 Vize
11 Vize
12 Spinal sinirler 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi III. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
13 Duyu sistemi 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi III. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
14 Duyu sistemi 1. Dursun, N.(2008). Evcil kuşların anatomisi . Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
15 Kanatlı anatomisi 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi III. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
16 Genel Değerlendirme 1. Dursun, N.(2008). Veteriner Anatomi III. Medisan Yayınevi, Ankara. 2. Getty, R. (1975). Sisson and Grassmans the Anatomy of the Domestic Animals, vol. 1, 2, 5th ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 9
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 7
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Bilimsel düşünme, hipotez oluşturma, sorgulama ve düşündüğünü özgürce ifade edebilir 4
D.Ö.Ç. 2 2. Edindiği bilgileri klinik ve cerrahi uygulamalara adapte edebilme becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 3 3. Deney tasarlama, uygulama, verileri analiz edebilme ve değerlendirebilme becerisi öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 4.Disiplinler arası takım çalışması yapabilme, motivasyon ve girişim becerisi alır 4
D.Ö.Ç. 5 5.Edindiği bilgileri, ulusal ve uluslar arası birikime katmadeğer sağlama becerisi öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20