VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   Vücudun Savunma Sistemi Hücrelerinin Fonksiyonel Histolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1401172 1 / - 1
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emrah SUR
Koordinator E-mail emrahsur selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Emrah SUR , Prof. Dr. Emrah SUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Vücudun savunma sisteminde rol alan hücreler ile bunların yerleştikleri doku ve organların fonksiyonel histolojisini öğretmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power-point sunusu ile desteklenmiş teorik ders ve torik derslerde anlatılan konuların daha iyi kavranması için laboratuvar uygulamaları yapılarak ders öğrencilere servis edilir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hücre, sitoplazma, organeller Sağlam M, Aştı RN, Özer A. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Ankara, 2001
2 Çekirdeğin yapısı Sağlam M, Aştı RN, Özer A. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Ankara, 2001
3 Bağışıklık sisteminin organlarının organizasyonu Tanyolaç, A. Özel Histoloji, Ankara, 1999
4 Primer lenfoid organların tanımı Comparative Veterinary Histology. Aughey E., Frye L.F. Manson Publishing Ltd. 2001 7-http:/www.siumed.edu
5 Kemik iliği, timus, bursa Fabricii'nin fonksiyonel histolojisi Comparative Veterinary Histology. Aughey E., Frye L.F. Manson Publishing Ltd. 2001 7-http:/www.siumed.edu
6 Sekonder lenfoid organların tanımı, lenf yumrusu'nun fonksiyonel histolojisi Comparative Veterinary Histology. Aughey E., Frye L.F. Manson Publishing Ltd. 2001 7-http:/www.siumed.edu
7 Dalak ve tonsillerin fonksiyonel histolojisi Tanyolaç, A. Özel Histoloji, Ankara, 1999.
8 Hemal düğümler, hemal lenf düğümleri'nin fonksiyonel histolojisi Tanyolaç, A. Özel Histoloji, Ankara, 1999.
9 Mukoza ilişkili lenfoid dokuların genel yapısı Aughey E, Frye F. Comparative Veterinary Histology. Iowa State Universtiy Press. London, 2001. 1990
10 ARA SINAV -
11 ARA SINAV -
12 Bağışıklık sistemi hücreleri (Nötrofiller, eozinofiller, monositler, T- ve B-lenfositler) Doğal katil hücreler, antijen sunan hücreler ve mast hücreleri Sağlam M, Aştı RN, Özer A. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Ankara, 2001
13 Bağışıklık sisteminde rol alan yüzey molekülleri ve kimyasal aracılar Histology and Cell Biology. Abraham K.L. Mosby, Inc. 2002.
14 Lenfoid organlarda bağışıklık reaksiyonunun histolojisi Histology and Cell Biology. Abraham K.L. Mosby, Inc. 2002.
15 Bağışıklık sistemi hücreleri arasında etkileşim ve antijen sunumu Bağışıklık sistemi reaksiyonlarının kontrol edilmesi Histology and Cell Biology. Abraham K.L. Mosby, Inc. 2002.
16 Genel Değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 1 1
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hücre, sitoplazma ve çekirdek kavramlarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Lenfoid doku ve organların temel yapılarını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Primer lenfoid organların genel fonksiyonel özelliklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Primer lenfoid organların genel histolojik özelliklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 Primer lenfoid organları birbirinden ayırt eder. 4
D.Ö.Ç. 6 Sekonder lenfoid doku ve organların genel fonksiyonel özelliklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 7 Sekonder lenfoid doku ve organları birbirinden ayırt eder. 4
D.Ö.Ç. 8 Primer ve sekonder lenfoid organlar arasındaki farkları öğrenir ve birbirleri ile karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 9 Bölgesel ve sistemik bağışıklık reaksiyonlarının genel mekanizmaları hakkında temel bilgileri öğrenir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20