VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Dersin Adı   Organik Kimya
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1401106 2 / 2 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Behiç Serpek
Koordinator E-mail bserpek selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Hale ERGİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Canlı organizmalarda kimyasal olayları moleküler düzeyde inceleyen biyokimya, hemen tüm bilim dallarının temelini oluşturmuş ve biyokimya eğitimi büyük bir önem kazanmıştır. Ancak biyokimyanın anlaşılabilmesi ve öğrenilebilmesi için de iyi bir fiziko- kimya ve temel organik kimya bilgisi gereklidir. Öğrencilere temel fizikokimyasal bilgilerin verilmesinden sonra, biyokimya'ya hazırlık olmak üzere organik kimya konusunda genel ve özel bilgilerin verilmesi. hedeflenmektedir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
70 0 0 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Akıllı tahta ve data şov donanımlı dersliklerde Pover Point destekli hazırlanan sunular yardımıyla lisans öğrencilerine ders verilmekte, soru cevap şeklinde öğrencinin aktif olarak derse katılımı sağlanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Atom Yapısı ve Periyodik Sistem Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
2 Kimyasal Bağlar Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013
3 Maddelerin Temel Formları Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
4 Kimyasal Reaksiyonların Temel Yasaları Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
5 Asitler ve Bazlar Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
6 Kimyasal Reaksiyonların Kinetiği Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
7 Organik Bileşiklerin Yapıları ve Reaksiyon Tipleri Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
8 Yapı Formülleri ve İsimlendirme Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
9 İzomeri ve izomeri türleri Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
10 Alifatikler ve Karboksiller Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
11 Arasınav
12 Aldehitler ve Ketonlar,kinonlar, karboksilli asitler, esterler Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
13 Amidler, tiyokarboksilli asit esterleri, asit-anhidritler, asit- kloritleri, Fosforik asit esterleri ve anhidritleri, hidrokksi - ve ketokarboksilli asitler, Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
14 Biyokimyasal açıdan önemli küçük moleküler ağırlıklı maddeler (Amino asitler, peptidler, Karbonhidratlar, lipidler ) Organik Kimya ,Prof. Dr. Behiç Serpek ISBN 978-605-133-554-4 Nobel Yayınları, 1.Basım, 2013,
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - 40 - -
Final   1 - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 10 1
Final : 20 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1, Öğrenci atomun temel yapısı ve radyoaktivite hakkında bilgi sahibi olur 2. Kimyasal bağlar ve Fizikokimyasal ilkeler konusunda bilgilenir 3. Enerji ve termodinamik konularında bilgi edinir 4. Organik moleküllerin oluşumundaki temel ilkelerle, izomeri kavramını öğrenir 5. Organik moleküller konusunda genel bilgileri ve biyokimyasal yönden önemli organik madde grupları ile reaksiyonlarını tanır 4
D.Ö.Ç. 2 6.Organik biyomoleküller hakkında genel bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20