VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. NURCAN DÖNMEZ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ
E-Mail :  nurcandonmez selcuk.edu.tr
Telefon : 323 3607
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Kısadere İ, Kadyralieva N, Cihan H, Sur E, Dönmez N, Oruç E , " Some Physiological, Hematological Values and ANAE-Positive Lymphocyte Rations of Domestic Donkeys (Equus asinus)in Kyrgyzstan ", Kafkas Unv Vet Fak Derg, 23, , 165-68, 2017,( SCI )
2. . E Keskin, N Dönmez, G Kılıçarslan, S Kandır , " Beneficial Effect of Quercetin on Some Haematological Parameters in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats ", Bull. Env. Pharmacol. Life Sci, 5 , , 65-68, 2016,( Diğer )
3. G Kılıçarslan, N Dönmez , " The Effects of Quercetin on Antioxidant System and Some Blood Parameters in Experimental Diabetic Rats ", Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., 5, , 28-32, 2016,( Diğer )
4. N Dönmez, HH Dönmez, I Kisadere, N Kadiralieva , " Some hematological values and alpha-naphthyl acetate esterase (ANAE)-positive lymphocyte ratios in Jaydara sheep ", Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 3, , 8-12, 2016,( Diğer )
5. N Dönmez, İ Kısadere, C Balaban, N Kadiralieva, " Effects of Traditionally Home-made Koumiss on SomeHematological and Biochemical Parameters in Sedantery Exposed to Exercise ", Biotech Histochem, 3, Biotech Histochem, 1-6, 2014,( SCI )
6. MB Ataman, HH Dönmez, NDönmez, E Sur, MN Bucak, K Çoyan, " Protective effect of esterified glucomannan on aflatoxin-induced changes in testicularfunction, sperm quality, and seminal plasma biochemistry in rams ", Theriogenology, 81, Theriogenology, 373?380, 2014,( SCI )
7. E Ozmen, SY Ozsoy, N Donmez, B Ozsoy, N Yumusak, " The protective effect of L-carnitine against hippocampal damage due toexperimental formaldehyde intoxication in rats. ", Biotech Histochem, 89, Biotech Histochem, 336-41, 2014,( SCI )
8. Dönmez N, Dönmez HH, Keskin E, Kısadere İ , " Effects of Aflatoxin on Some Haematological Parameters and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Merino Rams ", The Scientific World Journal, 2012, , 1-4, 2012,( SCI )
9. Özmen E, Özsoy ŞY, Dönmez N, Özsoy B., " Deneysel formaldehit toksikasyonu oluşturulan ratlarda hipokampusta oluşan hasara L-karnitinin koruyucu etkisinin araştırılması ", Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi. Bişkek, Kırgızistan. 24-27 Eylül , , , , 2012,( Konferans )
10. Dönmez N, Dönmez HH, Keskin E, Kısadere İ , " Effects of Aflatoxin on Some Haematological Parameters and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Merino Rams ", Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi. Bişkek, Kırgızistan. 24-27 Eylül , , , , 2012,( Konferans )
11. MB. ATAMAN, HH DÖNMEZ, N DÖNMEZ, E SUR, K ÇOYAN, " Koçlarda Aflatoksinin Semen Kalitesi, Testis Histolojisi İle Semen Hyaluronidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri ve Glukomannan (EG)'ın Koruyucu Etkinliği ", VI. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Antalya. , , , , 2011,( Konferans )
12. Dönmez N, Keskin E, " The Effects of Aflatoxin and Glucomannan on Coagulation Parameters in Rabbits ", Veterinarski Arhiv, 79 (6), , 555-560, 2009,( SCI )
13. Taşgın E., Dönmez N, " 10-16 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Egzersiz Programının Solunum Parametrelerine Etkisi ", S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Dergisi, 11(2), , 13-16 , 2009,( Üniversite Dersgisi )
14. Dönmez N., F. Belge, F. Yur, M. Tatar, " The effects of protein deficiency on Na, K- ATPase actvitiy in rat kidney ", Indian Vet. Journal, 85, , 253-255, 2008,( SCI )
15. Dönmez, N., E. Keskin, " Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broylerlerde Yeme İlave Edilen Antibakteriyal Etkili Bitki Ekstraktının Bazı Hormon Seviyeleri Üzerine Etkileri ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil.Derg, 2(4), , 147-150 , 2008,( Üniversite Dersgisi )
16. Dönmez, N., B. Atalay, " Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broylerlerde Antibakteriyal Etkili Bitki Ekstraktının (Herbromix) Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil.Derg., 2(2), , 82-85, 2008,( Üniversite Dersgisi )
17. Dönmez N, Keskin E., " The Effects of Aflatoxin and Glucomannan on Some Antioxidants and Biochemical Parameters in Rabbits ", Acta Veterinaria Beograd, 58 (4), , 307-313, 2008,( SCI )
18. Dönmez, N., B. Atalay, D. Fedai, " Aflatoksin ve Glukomannanın Tavşanlarda bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, , , 38-39 , 2007,( Diğer )
19. Dönmez H.H., M. Yörük, A. Çınar, N. Dönmez, " ACTH ile stres oluşturulan tavuklarda vitamin C'nin ANAE pozitivitesi ve kan hücreleri üzerine etkisi ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya. , , , 180-181 , 2007,( Konferans )
20. Dönmez, N., U. Uslu, B. Atalay, " Coenurus Cerebralis ve Oestrus Ovis ile Enfekte Koyunlarda Bazı Hematolojik Parametreler ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya. , , , 170-171 , 2007,( Konferans )
21. Dönmez, N., E. Keskin, " Coenurus Cerebralis ve Oestrus Ovis ile Enfekte Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23(1), , 107-109 , 2007,( Üniversite Dersgisi )
22. Dönmez, N., B. Atalay, D. Fedai, " Aflatoksin ve Glukomannanın Tavşanlarda Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 21(2), , 47-50 , 2007,( Üniversite Dersgisi )
23. Dönmez H.H., M. Yörük, A. Çınar, N. Dönmez, " Effects of vitamin C on ANAE positivity and blood cells in ACTH induced stres in chicken ", Indian Vet. J, 84, , 1135-1138 , 2007,( SCI )
24. Dönmez, N., E. Keskin, " Isı Stresi Oluşturulan Broylerlerde Antibakteriyel Etkili Bitki Ekstraktının (Herbromix) Bazı Antioksidanlar ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23 (3-4), , 51-55, 2007,( Üniversite Dersgisi )
25. Dönmez, N., E. Keskin, " Coenurus Cerebralis ve Oestrus Ovi ile Enfekte Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya., , , 164-165, 2007,( Konferans )
26. Ataman, M., H.H. Dönmez, E. Keskin, N. Dönmez, M. Boydak, F. Karaca, N.C. Lehimcioğlu, " Yeni Zelanda Tavşanlarına Oral Yolla Verilen Aflatoksinin Spermatolojik Özellikler, Testis Histolojisi ve Semen Hyaluronidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri ", IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya. , , , 68-69 , 2007,( Diğer )
27. Dönmez, N., E. Keskin, " Aflatoksin ve Glukomannanın Tavşanlarda bazı Antioksidan ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, , , 54-55 , 2007,( Diğer )
28. Keleş, İ., N. Dönmez, N. Altuğ, E. Ceylan, " Serum Zinc, Copper and Thyroid Hormone Concentrations in Heifers with Retarded Growth ", Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2), , 103-105 , 2006,( Üniversite Dersgisi )
29. A. Çınar, F. Belge, N. Dönmez, A. Taş, M. Selçuk, M. Tatar, " Effects of stres produced by adrenocorticotropin (ACTH) on ECG and some blood parameters in vitamin C treated and non- treated chickens ", Veterinaski Arhiv, 76(3), , 227-235, 2006,( SCI )
30. Dönmez, N., U. Uslu, B. Atalay, " Coenurus Cerebralis ve Oestrus Ovi ile Enfekte Koyunlarda Bazı Hematolojik Parametreler ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22(3-4), , 75-77 , 2006,( Üniversite Dersgisi )
31. Dönmez, N., F. Karaca, F. Belge ve C.T. Ateş, " The Effects of Melatonin Application on Some Hematological Parameters and Thyroid and Testosterone Hormones in Male Goats non-breeding Season ", Veterinaski Arhiv, 74(4), , 281-287 , 2004,( SCI )
32. Dönmez, N., M.A. Karslı, " Effects of Protein Restriction on the Live Weight Gain and Some Blood Parameters in Mature and Immature Rats ", Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2), , 83-86 , 2004,( Üniversite Dersgisi )
33. Meral, İ., N. Dönmez, B. Baydaş, F. Belge ve M. Kanter, " Effect of Nigella sativa L. On Heart Rate and Some Haematological Values of Alloxan- Induced Diabetic Rabbits ", Scand. J. Anim. Sci, 1(31), , 49-53 , 2004,( SCI )
34. Keleş, İ., İ. Alptekin, N. Atasoy, A. Çınar, N. Dönmez ve E. Ceylan, " Pseudopericarditis in a Cow Caused by Theileriosis- a case report ", Veterinarski Arhiv, 73(2), , 111-117, 2003,( SCI )
35. Ceylan, E., S. Dede, A. Taş, N. Dönmez, N. Atasoy, İ. Keleş, " Levels of some vitamins, trace elements and electrolytes in rams with Rumen acidosis and laminitis ", Indian Vet. J, 80, , 981-983 , 2003,( SCI )
36. Dönmez, N., M.A. Karslı, A. Çınar, T. Aksu, E. Baytok, " The Effects of Different Silage Additives on Rumen Protozoan Number and Volatile Fatty Acid Concentration in Sheep Fed Corn Silage ", Small Ruminant Research, 48, , 227-231 , 2003,( SCI )
37. Dönmez, N., A. Çınar, " Effects of Chronic Fluorosis on electrocardiogram in sheep ", Biological Trace Element Research, 92, , 115-121 , 2003,( SCI )
38. Dönmez, H.H., M.A. Karslı, İ. Meral, N. Dönmez ve N. Şimşek, " Effects of İncreasing Zinc Supplementation on Growth and Thyroid Gland Function and Histology in Broiler Chicks ", Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 109, , 438-442, 2002,( SCI )
39. Belge, F., N. Dönmez, A. Bildik ve M. Tatar, " Erythrocyte Membrane (Na+-K+) ATPase Activities in Some Mammals ", The Indian Veterinary Journal, 79, , 1020-1021 , 2002,( SCI )
40. Dönmez, N., H.H. Dönmez, E. Keskin, İ. Çelik, " Effects of Zinc Supplementation to Ration on Some Hematological Parameters in Broiler Chicks ", Biological Trace Element Research, 87, , 125-131 , 2002,( SCI )
41. Dönmez, N., Z. Durgun ve R. Çöl, " Rasyona Çinko ve Bakır İlavesinin Kuzularda Kan Asit-Baz ve Bazı Plazma Elektrolit Düzeylerine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 18(1-2), , 89-92 , 2002,( Üniversite Dersgisi )
42. Dönmez, N., F. Karaca ve F. Belge, " Üreme sezonu dışında tekelere melatonin uygulamasının bazı hematolojik parametreler ile tiroit hormonları üzerine etkisi ", I. Ulusal Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara, , , , 2002,( Konferans )
43. Dede, S., Y. Değer, T. Kahraman ve N. Dönmez, " Suplemental Olarak Çinko Uygulanan Tavuklarda Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri ve Antioksidan Vitamin Düzeyleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17,2, , 119-122, 2001,( Üniversite Dersgisi )
44. Keleş, İ., N. Dönmez, E. Ceylan ve N. Altuğ, " Gelişme Geriliği Olan Danalarda Tiroit Hormonları ve Bazı İz Element Düzeyleri Üzerine Çalışma ", IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Konya. , , , 126-130, 2001,( Konferans )
45. Çınar, A., N. Dönmez, " Broylerlerde Rasyona Çinko İlavesinin Elektrokardiyogram Üzerine Etkisi ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 25, , 81-85 , 2001,( SCI )
46. Keleş, İ., N. Dönmez, E. Ceylan ve N. Altuğ, " Concentration of Nitric Oxide Oxidation Products and Antioxidant Vitamins in Chicken Fed With Supplemental Zinc ", Bildiri Kitapçığı, , , 126-130, 2001,( Konferans )
47. Keskin, E., Z. Durgun, N. Dönmez, R. Çöl ve H. İpek, " Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko İlavesinin Plazma ve Eritrosit Membranı Bazı Lipid Parametreleri Üzerine Etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 2, , 133-137, 1999,( Üniversite Dersgisi )
48. Dönmez, N. ve E. Keskin, " Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko İlavesinin Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 2, , 125-131, 1999,( Üniversite Dersgisi )
49. Durgun, Z., E. Keskin, N. Dönmez ve F. Önder, " Yüksek Kolesterollü Rasyonla Beslenen Tavşanlarda Aspirin ve Sarımsağın Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 14, 1, , 5-8, 1998,( Üniversite Dersgisi )
50. Keskin, E., Z. Durgun, M. Kocabatmaz, A. L. Baş, N. Dönmez ve F. Önder, " Effects of Garlic and Aspirin on some Coagulation Parameters in Hypercholesterolaemic Rabbits ", Medical Science Research, 26, , 413-415 , 1998,( SCI )
51. Durgun, Z., E. Keskin, N. Dönmez ve F. Önder, " Yüksek Kolesterollü Rasyonla Beslenen Tavşanlarda Aspirin ve Sarımsağın Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 14, 1, , 5-8, 1998,( Üniversite Dersgisi )
52. Keskin, E., Z. Durgun, N. Dönmez ve H.H. Dönmez, " Hormonal Bursektominin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 13, 2, , 53-54, 1997,( Üniversite Dersgisi )
53. Keskin, E., Z. Durgun, M. Kocabatmaz, B. Traş, A. Eryavuz ve N. Dönmez, " Effect of Garlic Oil on Erythrocyte Membrane Phospholipid Fractions in Hypercholesterolaemic Dogs ", Medical Science Research, 25, , 761-763 , 1997,( SCI )  Yönetilen Tezler
1. Hasan Hüseyin SALGINTAŞ, " Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Kurkuminin Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizyoloji, 2017 - 2018, Tamamlandı
2. Ülkü SAYGILI, " Diyabet Oluşturulan Ratlarda Kurkuminin Bazı Plazma Sitokin Düzeyleri Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniveristesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizyoloji, 2017 - 2018, Tamamlandı
3. İhsan Kısadere, " Akut kadmiyum toksikasyonu oluşturulan ratlarda quercetinin bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizyoloji, 2015 - 2016, Tamamlandı
4. Canan Ceylan, " Spor Salonlarına Devam Eden Kadınlarda Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizyoloji, 2014 - 2018, Tamamlandı
5. Gökmen Kılıçarslan, " Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Quercetinin Antioksidan Sistem ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizyoloji, 2014 - 2015, Tamamlandı
6. Erdal Taşgın, " 10-16 yaş grubu çocuklara uygulanan egzersizin solunum parametrelerine etkisi ", Selçuk Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Fizyoloji, 2003 - 2006, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Fizyolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.19/03/201919/03/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
HAYVAN DAVRANIŞLARI
KLİNİK FİZYOLOJİSİ (SEÇMELİ DERS)