VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SADULLAH BAHAR
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK ANATOMİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK ANATOMİSİ
E-Mail :  sbahar selcuk.edu.tr
Telefon : 3322232634
Adres : S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Kampüs/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1997 

  Akademik Yayınlar:
1. D. Bolat, S. Bahar, S. Tipirdamaz and M. L. Selcuk, " Comparison of the Morphometric Features of the Left and Right Horse Kidneys: A Stereological Approach ", Anat. Histol. Embryol., , , 5, 2013,( SCI )
2. Sadullah Bahar, Durmus Bolat and Muhammet Lutfi Selcuk, " The Segmental Morphometric Properties of the Horse Cervical Spinal Cord: A Study of Cadaver ", The Scientific World Journal, 2013, , 9 pages, 2013,( SCI )
3. Bolat, Durmus; Bahar, Sadullah; Sur, Emrah; et al, " Selective Gray and White Matter Staining of the Horse Spinal Cord ", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI , 18 (2), , 249-254, 2012,( SCI )
4. Mehmet Özdemir, İbrahim Bozkurt, Sadullah Bahar, Özgür Özdemir, " Morphometric evaluation of the effect of methenolone enanthate on scapula ", 12. INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, , , 612, 2012,( Konferans )
5. Sadullah BAHAR Durmuş BOLAT , " GEOMETRIC EVALUATION OF PARANASAL SINUS LOCALIZATIONS ON 3D MODELS PREPARED BY USING CT IMAGES OF ARABIAN FOALS ", The First International BiologyCongress in Kyrgyzstan, , , 125, 2012,( Konferans )
6. Durmuş BOLAT Sadullah BAHAR Aytül KÜRÜM Hasan Tarık ATMACA, " INVESTIGATION OF AGE-RELATED CHANGES IN THE PINEAL GLAND OF THE HORSE USING STEREOLOGICAL, HISTOCHEMICAL AND IMMUNOCYTOCHEMICAL METHODS ", Bildiri Kitapçığı, , , 224, 2012,( Konferans )
7. Sadullah BAHAR, Durmuş BOLAT, Sadettin TIPIRDAMAZ, M. Lütfi SELÇUK, " At böbreğinde Cavalieri prensibi ile hacim ve hacim oranı hesaplamaları ", VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , , 2011,( Konferans )
8. Sadullah BAHAR, Durmuş BOLAT, M. Orhun DAYAN, Yahya PAKSOY., " Arap atı taylarında sinus paranasales'in üç boyutlu modellenmesi ", VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , , 2011,( Konferans )
9. Durmuş BOLAT, Sadullah BAHAR, " İngiliz Atında cervical spinal segmentlerin üç boyutlu modellenmesi ", VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , , 2011,( Konferans )
10. Durmus Bolat, Sadullah Bahar, Muhammet Lutfi Selcuk, Sadettin Tipirdamaz, " Morphometric investigations of fresh and fixed rabbit kidney ", Üniversite Dergisi, 27 (2), , 149-154, 2011,( Üniversite Dersgisi )
11. Muhammet Lütfi SELÇUK, Sadullah BAHAR, " Atlarda medulla spinalis'in lumbal segmentleri üzerinde morfometrik araştırmalar ", VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , , 2011,( Konferans )
12. Sadullah BAHAR, Durmuş BOLAT, M. Orhun DAYAN, Yahya PAKSOY., " Arap Atı taylarında hava keselerinin (Diverticulum tubae auditivae) üç boyutlu modellenmesi ", VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , , 2011,( Konferans )
13. Durmuş BOLAT, Sadullah BAHAR, " Atlarda III., IV. ve VI. çift cranial sinirlerde miyelinli akson sayıları ", VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , , 2011,( Konferans )
14. Bahar, S., S. Tipirdamaz and E. Eken, " The Distribution of the Cardiac Veins in Angora Rabbits (Oryctolagus Cuniculus) ", Anat. Histol. Embryol., 36, , 250-254, 2007,( SCI )
15. Bahar, S., A.Çevik Demirkan, V. Özdemir ve İ. Türkmenoğlu, " Şinşillada Ossa Cranii ve Ossa Faciei Oluşturan Kemikler Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 23 (3-4), , 91-97, 2007,( Kurum Dergisi )
16. Bahar, S., M.O. Dayan, D. Bolat ve S. Tıpırdamaz, " Ankara Tavşanında A. iliaca externa ve A. femoralis'in Makroanatomisi ", Vet. Bil. Derg., 23 (3-4), , 75-83, 2007,( Kurum Dergisi )
17. Bahar, S. ve V. Özdemir , " Ankara Tavşanında A. saphena ve A. poplitea'nın Makroanatomisi ", Vet. Bil. Derg., 23 (2), , 51-60, 2007,( Kurum Dergisi )
18. Bahar S., M.O. Dayan ve S. Tıpırdamaz. , " Holstein Irkı Sığırlarda N. hypoglossus'un ventral Köklerinin Sisternal ve Kanalikular Bölümü Üzerinde Anatomik ve Morfometrik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 23 (1), , 55-60, 2007,( Kurum Dergisi )
19. Bahar, S., Ozdemir, V., E. Eken, and S. Tipirdamaz, " The Distribution of the Coronary Arteries in the Angora Rabbit ", Anat. Histol. Embryol., 36, , 321-327, 2007,( SCI )
20. Bahar, S., S. Tıpırdamaz ve E. Eken, " Ankara Tavşanlarında (Oryctolagus Cuniculus) Kalp Venalarının Dağılımı ", IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , 34-35, 2006,( Konferans )
21. Besoluk, K., E. Eken and S. Bahar, " The Branches of the Descending Palatine Artery and their Relation to the Vomeronasal Organ in Angora Goats ", Vet. Med.- Czech, 51 (2), , 55-59, 2006,( SCI )
22. Bahar, S., E. Eken and E. Sur, , " The Morphology of the Hypoglossal Dorsal Root and its Ganglia in Holstein Cattle ", J. Vet. Med. Sci. , 68 (6), , 533-536, 2006,( SCI )
23. Gezici, M., E. Eken, K. Beşoluk, S. Bahar, M.O. Dayan, A. Yoldaş, " Evcil Memeli Hayvanlarda Regio manus'un İsimlendirilmesi Üzerine Düşünceler ", IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , xxxx, 2006,( Konferans )
24. Eken, E., K. Besoluk, S. Tipirdamaz, M. Gezici and S. Bahar, " Conformation of Cisterna Chyli In Dogs ", XVIII International Symposium on Morphological Science, Belgrade, Serbia and Montenegro, , , 63-, 2005,( Konferans )
25. Ozdemir, V., S. Bahar and S. Tipirdamaz, " Subgross and Morphometric Formation of the Brachial Plexus in Balb/C Mice ", Indian Vet. J. , 82, , 1193-1195, 2005,( SCI )
26. Beşoluk, K., E. Eken ve S. Bahar, " Ankara Keçilerinde A. palatina descendens ve Dallarının Organum Vomeronasale ile İlişkisi ", III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , 19, 2004,( Konferans )
27. Bahar, S; Ozdemir, V; Tipirdamaz, S, " The left cranial vena cava in a male Holstein calf ", INDIAN VETERINARY JOURNAL, 81 (11), , 1258-1260, 2004,( SCI )
28. Bahar, S. ve S. Tıpırdamaz, " Mandalarda V. lingualis ve Drenaj Sahası Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 20 (2), , 103-108, 2004,( Kurum Dergisi )
29. Bahar, S. ve S. Tıpırdamaz, " Mandalarda Larynx'in venöz Drenajı Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg. , 20 (1), , 95-98, 2004,( Kurum Dergisi )
30. Bahar, S., V. Ozdemir and S. Tipirdamaz, " Thoracic Duct In Cats (Felis Catus) ", Indian Vet. J. , 81, , 1252-1260, 2004,( SCI )
31. Tıpırdamaz, S., K. Beşoluk, S. Bahar, M.O. Dayan, " Ruminant Ve Equidelerde Dişler Yardimiyla Yaş Tayini ", III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , 43, 2004,( Konferans )
32. Bahar, S. ve E. Sur, " Mandalarda Sinus Durae Matris; Makroanatomik ve Subgross Araştırma ", III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , 35, 2004,( Konferans )
33. Özdemir, V., S. Bahar ve S. Tıpırdamaz, " Anadolu Mandalarında Dilin Innervasyonu Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg. , 19 (3-4), , 97-101, 2003,( Kurum Dergisi )
34. Tıpırdamaz, S., S. Bahar ve V. Özdemir, " Mandalarda Beyin Sinirlerinin Orijini ve Cavum Cranii'yi Terkediş Yolları ", II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , 45, 2002,( Konferans )
35. Bahar, S., V. Özdemir ve S. Tıpırdamaz, " Mandalarda Chorda Tympani ", II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , 46, 2002,( Konferans )
36. Özdemir,V., S. Bahar, ve S. Tıpırdamaz, " Mandalarda Göz ve Accessor Organlarının innervasyonu ", II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, , , 49, 2002,( Konferans )
37. Gezici, M., E. Eken, K. Beşoluk, S. Bahar, V. Özdemir, " Midenin Farklı Doluluk Derecelerinde Kedi Kalbinin Oskültasyon Sahaları ve Kesitsel Anatomik Görünümleri ", IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, , , 51-54, 2001,( Konferans )

ESERLER VE ETKINLIKLER

SCI, SSCI, AHCI listelerinde ya da TÜBİTAK Yayın Teşvik Listelerinin giren dergilerde yayımlanmış makaleler.

1- Bahar, S., E. Eken and E. Sur, “The Morphology of the Hypoglossal Dorsal Root and its Ganglia in Holstein Cattle”, J. Vet. Med. Sci. 68 (6), 533 – 536 (2006)

2- Besoluk, K., E. Eken and S. Bahar, “The Branches of the Descending Palatine Artery and their Relation to the Vomeronasal Organ in Angora Goats”, Vet. Med.- Czech, 51 (2), 55 - 59 (2006).

3- Eken, E., K. Besoluk, S. Tipirdamaz, M. Gezici and S. Bahar,  “Thoracic Duct In Cats (Felis Catus)”, Reveu Méd. Vét. 153, 11, 717-721 (2002).

4- Bahar, S., V. Ozdemir and S. Tipirdamaz, “The Left Cranial Vena Cava in a Male Holstein Calf” Indian Vet. J. 81, 1258-1260 (2004).

5- Ozdemir, V., S. Bahar and S. Tipirdamaz, “Subgross and Morphometric Formation of the Brachial Plexus in Balb/C Mice”,  Indian Vet. J. 82, 1193 - 1195 (2005).

6- Bahar, S., S. Tipirdamaz and E. Eken, “The Distribution of the Cardiac Veins in Angora Rabbits (Oryctolagus Cuniculus)”, Anat. Histol. Embryol.36, 250-254 (2007).

7- Bahar, S., Ozdemir, V., E. Eken, and S. Tipirdamaz, “The Distribution of the Coronary Arteries in the Angora Rabbit”, Anat. Histol. Embryol. 36, 321-327 (2007).

8- Bolat, D., S. Bahar, E. Sur, et al., “Selective Gray and White Matter Staining of the Horse Spinal Cord”, Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (2), 249-254 (2011)

9- Bolat D., S. Bahar, S. Tipirdamaz and M. L. Selcuk, “Comparison of the Morphometric Features of the Left and Right Horse Kidneys: A Stereological Approach”, Anat. Histol. Embryol.  doi: 10.1111/ahe.12036 (2012)

10- Bolat, D., S. Bahar, A. Kürüm, and M. E. Gültekin, “The Area of Cross Sections and the Number of Myelinated Axons of Cranial Nerves III, IV and VI of Adult Horse”,  Kafkas Univ Vet Fak Derg.  19 (3): 413-417, (2013)

11- Bahar, S., D. Bolat, and M.L. Selcuk, “The Segmental Morphometric Properties of the Horse Cervical Spinal Cord: A Study of Cadaver”, Scientific World Journal. Vol. 2013, Article ID 734923, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/734923. (2013)

Yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri.

1- Özdemir, V., S. Bahar ve S. Tıpırdamaz, “Anadolu Mandalarında Dilin Innervasyonu Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar”, Vet. Bil. Derg. 19 (3-4), 97 - 101 (2003)

2- Bahar, S. ve S. Tıpırdamaz, “Mandalarda Larynx’in venöz Drenajı Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar”. Vet. Bil. Derg. 20 (1), 95 – 98 (2004).

3- Bahar, S. ve S. Tıpırdamaz, “Mandalarda V. lingualis ve Drenaj Sahası Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar”. Vet. Bil. Derg. 20 (2), 103 – 108 (2004).

4- Bahar S., M.O. Dayan ve S. Tıpırdamaz. “ Holstein Irkı Sığırlarda N. hypoglossus’un ventral Köklerinin Sisternal ve Kanalikular Bölümü Üzerinde Anatomik ve Morfometrik Araştırmalar”, Vet. Bil. Derg. 23 (1), 55-60 (2007).

5- Bahar, S. ve V. Özdemir. “Ankara Tavşanında A. saphena ve A. poplitea’nın Makroanatomisi” Vet. Bil. Derg. 23 (2), 51-60 (2007).

6- Bahar, S., M.O. Dayan, D. Bolat ve S. Tıpırdamaz. “Ankara Tavşanında A. iliaca externa ve A. femoralis’in Makroanatomisi” Vet. Bil. Derg. 23 (3-4) 75-83 (2007)

7- Bahar, S., A.Çevik Demirkan, V. Özdemir ve İ. Türkmenoğlu. “Şinşillada Ossa Cranii ve Ossa Faciei Oluşturan Kemikler Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar”, Vet. Bil. Derg. 23 (3-4) 91-97 (2007).

8- Bolat D., S. Bahar, M. L. Selcuk and S. Tipirdamaz,Morphometric investigations of fresh and fixed rabbit kidney”, Eurasian j Vet Sci, 27 (3), 149-154 (2011)

Uluslararası yabancı dilde yapılan bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar

1- Bahar, S. and Bolat, D. “Geometric Evaluation of Paranasal Sinus Localizations on 3D Models Prepared By Using CT Images of Arabian Foals”. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan. Pp.125. (2012)

2- Ozdemir M., I. Bozkurt, S. Bahar and O. Ozdemir. Morphometric evaluation of the effect of methenolone enanthate on scapula. XII. International Sport Sciences Congress. Pp. 612 (2012)

Poster olarak sunulan ve özeti yayınlananlar

1- Eken, E., K. Besoluk, S. Tipirdamaz, M. Gezici and S. Bahar.  Conformation of Cisterna Chyli In Dogs,  XVIII International Symposium on Morphological Science, Belgrade, Serbia and Montenegro, 63 - , (2005)

2- Bolat D., S. Bahar, A. Kürüm and  H. T. Atmaca. “Investigation of Age-Related Changes in the Pineal Gland of the Horse Using stereological, Histochemical and Immunocytochemical Methods”, The First International Biology Congress in Kyrgyzstan. Pp.224. 2012.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar

1- Gezici, M., E. Eken, K. Beşoluk, S. Bahar, V. Özdemir, “Midenin Farklı Doluluk Derecelerinde Kedi Kalbinin Oskültasyon Sahaları ve Kesitsel Anatomik Görünümleri”, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 51-54, Konya 2001.

Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar

1- Tıpırdamaz, S., V. Özdemir ve S. Bahar, “Beyaz Farelerde Plexus Brachialis'in Oluşumu Üzerinde Subgross Araştırmalar”, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 18, Uludağ/Bursa, 2000.

2- Tıpırdamaz, S., S. Bahar ve V. Özdemir, “Mandalarda Beyin Sinirlerinin Orijini ve Cavum Crani'yi Terkediş Yolları”, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 45, Side/Antalya 2002

3- Bahar, S., V. Özdemir ve S. Tıpırdamaz, “Mandalarda Chorda Tympani”, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 46, Side/Antalya 2002

4- Özdemir,V., S. Bahar, ve S. Tıpırdamaz, “Mandalarda Göz ve Accessor Organlarının innervasyonu”, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 49, Side/Antalya 2002.

5- Beşoluk, K., E. Eken ve S. Bahar,   “Ankara Keçilerinde A. palatina descendens ve Dallarının Organum Vomeronasale ile İlişkisi”, III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 19, Kuşadası/Aydın, 2004.

6- Bahar S. ve S. Tıpırdamaz, “Mandalarda Sinus Durae Matris; Makroanatomik ve Subgross Araştırma”, III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 22, Kuşadası/Aydın, 2004.

7- Bahar, S. ve E. Sur, “Holstein Irkı Sığırlarda N. Hypoglossus'un Dorsal Kök Ganglion'u Üzerinde Morfoloji Araştırmalar”, III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 35, Kuşadası/Aydın, 2004

8- Tıpırdamaz, S., K. Beşoluk, S. Bahar, M.O. Dayan, “Ruminant ve Equidelerde Dişler Yardımıyla Yaş Tayini”, III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 43, Kuşadası/Aydın, 2004.

9- Bahar, S., S. Tıpırdamaz ve E. Eken, “Ankara Tavşanlarında (Oryctolagus Cuniculus) Kalp Venalarının Dağılımı”, IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 34-35, Kayseri, 2006.

10- Gezici, M., E. Eken, K. Beşoluk, S. Bahar, M.O. Dayan, A. Yoldaş, “Evcil Memeli Hayvanlarda Regio manus’un İsimlendirilmesi Üzerine Düşünceler”, IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 34-35, Kayseri, 2006.

11- Bahar, S., S. Tıpırdamaz, A. Yaşar, M.O. Dayan, D. Bolat, S. İzmirli. “Türkiye’de Veteriner Anatomi Biliminin Dünü-Bugünü”, V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 56-57, Van, 2008.

12- Bahar S., D. Bolat, S. Tıpırdamaz ve M. L. Selçuk. “Bazı at ırklarında medulla spinalis’in cervical segmentleri üzerinde morfometrik araştırmalar”. VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Pp:35-36 Korel Thermal Resort Otel/Afyonkarahisar 2010.

13- Selçuk M. L. ve S. Bahar. “Atlarda medulla spinalis'in lumbal segmentleri üzerinde morfometrik araştırmalar”. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Side/Antalya 2011.

14- Bahar S., D. Bolat, S. Tipirdamaz ve M. L. Selçuk. “At böbreğinde Cavalieri prensibi ile hacim ve hacim oranı hesaplamaları”. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Side/Antalya 2011.

15- Bahar S., D. Bolat, M. O. Dayan ve Y. Paksoy. “Arap atı taylarında sinus paranasales'in üç boyutlu modellenmesi”. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Side/Antalya  2011.

Poster olarak sunulan özeti yayınlananlar

1- Tıpırdamaz, S., S. Bahar ve V. Özdemir, “Bir İngiliz Atında I. Thoracal Omur Üzerinde Ekstra Kemik Olgusu”, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi,  37, Uludağ/Bursa, 2000.

2- Bahar, S., V. Özdemir ve S. Tıpırdamaz,  “Mandalarda Cranial Parasempatik Ganglionlar”, II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 68, Side/Antalya 2002.

3- Bahar, S. ve S. Tıpırdamaz, “Mandalarda V. Facialis ve Drenaj Sahası Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar”, III. Veteriner Anatomi Kongresi, 51, Kuşadası/Aydın, 2004.

4- Bahar, S., K. Beşoluk, S. Tıpırdamaz, M.O. Dayan, “Holstein Irkı Sığırlarda N. Hypoglossus'un Ventral Köklerinin Intracranial Bölümü Üzerinde Anatomik Araştırmalar”, III. Veteriner Anatomi Kongresi, 55, Kuşadası/Aydın, 2004.

5- Bolat D. ve S. Bahar. “İngiliz Atında cervical spinal segmentlerin üç boyutlu modellenmesi”. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Side/Antalya (2011).

6- Bahar S. ve D. Bolat. “Atlarda III., IV. ve VI. çift cranial sinirlerde miyelinli akson sayıları”. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Side/Antalya (2011).

7- Bolat D., S. Bahar ve  D. Yıldız. “Triklor asetik asit dekalsifikasyonunun tavşan medulla spinalis’i üzerine etkisi”. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. Side/Antalya (2011).


  Yönetilen Tezler
1. Muhammet Lütfi SELÇUK, " Atlarda medulla spinalis'in lumbal segmentleri üzerinde morfomerik araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Anatomi, 2011 - 2012, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler