VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. KAMİL BEŞOLUK
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK ANATOMİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK ANATOMİSİ
E-Mail :  kbesoluk selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 36 16
Adres : S.Ü. Veteriner Fak. Anatomi A.B.D., 42250 Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1995 

  Akademik Yayınlar:
1. Kahraman S., Besoluk K., " Three Dimensional Modelling of Computerized Tomography Images of the Forelimb Skeleton in Rats ", The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, , , , 2012,( Konferans )
2. Donmez, H.H., Eken, E., Besoluk, K., Sur, E., " The histological characteristics and localisation of ACP and ANAE positive lymphocytes in the oesophageal tonsil of the duck (Anas platyrhynchos) ", Avian Biology Research, 5, , 11-15, 2012,( SCI )
3. Özkadif S., Eken E., Beşoluk K., Dayan M.O., " Yeni Zelanda Tavşan Antebrachium'unun Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyonu ", VII. Veteriner Anatomi Kongresi, 27-29 Ekim 2011, Antalya., , , , 2011,( Konferans )
4. Dayan M.O., Besoluk K., " Three-dimensional reconstruction from computed tomography images of respiratory system in New Zealand rabbits ", Eurasian J. Vet. Sci., 27, , 145-148, 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. Dayan M.O., Besoluk K., " Three-Dimensional Reconstruction of Stomach and Intestines in New Zealand Rabbits from Computerized Tomography Images ", Israel Journal of Veterinary Medicine, 66, , 108-113, 2011,( SCI )
6. Dayan M.O., Besoluk K, Eken E, Ozkadif S., " Anatomy of the cervical canal in the angora goat capra hircus ", Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, , 847-850, 2010,( SCI )
7. Dayan M.O., Beşoluk K., " Yeni Zelanda Tavşanlarında Solunum Sisteminin Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Üç Boyutlu Görüntü Elde Edilmesi ", VI. Veteriner Anatomi Kongresi, 16-19 Eylül 2010, Afyonkarahisar., , , , 2010,( Konferans )
8. Dayan M.O., Beşoluk K., " Yeni Zelanda Tavşanlarında Mide ve Bağırsakların Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Üç Boyutlu Görüntü Elde Edilmesi ", VI. Veteriner Anatomi Kongresi, 16-19 Eylül 2010, Afyonkarahisar., , , , 2010,( Konferans )
9. Eken, E., Corumluoglu, O., Paksoy, Y., Besoluk, K., Kalayci, I., " A Study on Evaluation of Three-dimensional Virtual Rabbit Kidney Models by Multidetector Computed Tomography Images ", International Journal of Clinical and Experimental Anatomy, 3, , 40-44, 2009,( Diğer )
10. Eken, E., Besoluk, K., Hasan Hüseyin Dönmez, H.H., Boydak, M., " A Morphological Study on the Carotid Body of the Angora Rabbit ", International Journal of Clinical and Experimental Anatomy, 2, , 49-54, 2008,( Diğer )
11. Eken E., Beşoluk K., Dönmez H.H., Boydak M., " Ankara Tavşanının Glomus Caroticum'u Üzerinde Morfolojik Bir Çalışma ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Van., , , , 2008,( Konferans )
12. Beşoluk K., Paksoy Y., Kalaycı İ., Eken E., Çorumluoğlu Ö., " Yeni Zelanda Tavşanında Cavum Cranii'nin Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyonu ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Van., , , , 2008,( Konferans )
13. Eken E., Çorumluoğlu Ö., Paksoy Y., Beşoluk K., Kalaycı İ., " Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Oluşturulan Üç Boyutlu Virtual Tavşan Böbrek Modelinin Değerlendirmesi Üzerine Bir Çalışma ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Van., , , , 2008,( Konferans )
14. Dayan M.O., Beşoluk K., Eken E., Özkadif S., " Ankara Keçisinde Canalis Cervicis Uteri'nin Anatomisi ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Van., , , , 2008,( Konferans )
15. Dönmez H.H., Eken E., Beşoluk K., Sur E., " Ördeğin Esophageal Tonsil'inin Enzim Histokimyasal ve Histolojik Özellikleri ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Van., , , , 2008,( Konferans )
16. Eken E., Beşoluk K., Dayan M.O., Çorumluoğlu Ö., Kalaycı İ., " Yeni Zelanda Tavşanında Canalis Vertebralis'in Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyonu ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 25-28 Haziran 2008, Van., , , , 2008,( Konferans )
17. Besoluk K., Eken E., Sur E., " A morphological and morphometrical study on the sacculus rotundus and ileum of the Angora rabbit ", Vet Med Czech., 51, , 60-65, 2006,( SCI )
18. Gezici M., Eken E., Beşoluk K., Bahar S., Dayan M.O., Yoldaş A., " Evcil Memeli Hayvanlarda Regio Manus'un İsimlendirilmesi Üzerine Düşünceler ", IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Kayseri., , , , 2006,( Konferans )
19. Eken E, Beşoluk K., " Köpeklerde Ductus Thoracicus'un Anatomisi ", IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Kayseri., , , , 2006,( Konferans )
20. Beşoluk K., Eken E, Sur E. , " Ankara Tavşanlarında Sacculus Rotundus ve Ileum Üzerinde Morfolojik ve Morfometrik Bir Çalışma ", IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 13-17 Eylül 2006, Kayseri., , , , 2006,( Konferans )
21. Besoluk K., Eken E., Sur E., " Morphological studies on lyssa in cats and dogs ", Vet Med Czech., 51, , 485-489, 2006,( SCI )
22. Besoluk K., Eken E., Bahar S., " The branches of the descending palatine artery and their relation to the vomeronasal organ in Angora goats ", Vet Med Czech., 51, , 55-59, 2006,( SCI )
23. Eken E., Besoluk K., Teke B.E., " An anatomical study on the conformation of the femoral artery in Chinchilla lanigera ", Revue Med. Vet., 156, , 506-508, 2005,( SCI )
24. Eken, E., Besoluk, K., Tipirdamaz, S., Gezici, M., Bahar, S. , " Conformation of Cisterna Chyli in Dogs ", XVIII International Symposium on Morphological Science, , , 63, 2005,( Konferans )
25. Yalçın H., Beşoluk K., Tıpırdamaz S., " Holstein Irkı Sığırlarda Başın Yüzlek Ve Derin Venaları Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 21, , 83-92, 2005,( Diğer )
26. Teke B.E., Eken E., Besoluk K., " Study on the Aortic Arch and its Arterial Branches in Chinchilla Lanigera ", Indian Vet J., 82, , 1301-1303, 2005,( SCI )
27. Tıpırdamaz S., Beşoluk K., Bahar S., Dayan M.O., " Ruminant ve Equidelerde Dişler Yardımıyla Yaş Tayini ", III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 43, 16-19 Eylül 2004, Kuşadası, Aydın., , , , 2004,( Konferans )
28. Bahar S., Beşoluk K., Tıpırdamaz S., Dayan M.O., " Holstein Irkı Sığırlarda N. hypoglossus'un Ventral Köklerinin Intracranial Bölümü Üzerinde Anatomik Araştırmalar ", III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 16-19 Eylül 2004, Kuşadası, Aydın., , , , 2004,( Konferans )
29. Beşoluk K., Sur E., Eken E., " Kedi ve Köpeklerde Lyssa Üzerinde Üzerinde Morfolojik Araştırmalar ", III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 31, 16-19 Eylül 2004, Kuşadası, Aydın., , , , 2004,( Konferans )
30. Beşoluk K., Eken E., Bahar S., " Ankara Keçilerinde A. Palatina Descendens ve Dallarının Organum Vomeronasale ile İlişkisi ", III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 19, 16-19 Eylül 2004, Kuşadası, Aydın., , , , 2004,( Konferans )
31. Besoluk K., Tıpırdamaz S., " Macroanatomic Investigations on the Deep Proximal Palmar Venous Arch in Angora Goats ", Indıan Vet. J., 79, , 52-55, 2002,( SCI )
32. Beşoluk K., Eken E., Boydak M., Tıpırdamaz S., " Evcil Kazlarda (Anser Anser Domesticus) Diverticulum Vitellinum (Meckel's Diverticulum) Üzerinde Morfolojik Araştırmalar ", 2. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 26-28 Eylül 2002, Side, Antalya , , , , 2002,( Konferans )
33. Beşoluk K., Eken E., Boydak M., " Ankara Keçilerinde Organum Vomeronasale ", 2. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 26-28 Eylül 2002, Side, Antalya., , , , 2002,( Konferans )
34. Arbag H., Ogurtan Z., Tıpırdamaz S., Seker M., Eken E., Beşoluk K., Gezici M., " Kedilerde Tonsilla Palatina'nın Topografisi ve Lenf Yumrusu ile İlişkisi ", 2. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 26-28 Eylül 2002, Side, Antalya., , , , 2002,( Konferans )
35. Eken E., Besoluk K., Tıpırdamaz S., Gezici M., Bahar S., " Thoracic Duct in Cats (Felis Catus) ", Rev. Med. Vet-Toulouse, 153, , 717-721, 2002,( SCI )
36. Besoluk K., Eken E., Boydak M., Tıpırdamaz S., " Morphological Studies on Meckel's Diverticulum in Geese (Anser Anser Domesticus) ", Anat. Histol. Embryol., 31, , 290-292, 2002,( SCI )
37. Eken E., Tıpırdamaz S., Gezici M., Besoluk K., Ozdemir V., " Conformation of Cisterna Chyli in Cats (Felis Catus) ", Rev. Med. Vet-Toulouse, 152, , 463-468, 2001,( SCI )
38. Gezici, M., Eken, E., Beşoluk, K., Bahar, S., Özdemir, S., " Midenin Farklı Doluluk Derecelerinde Kedi Kalbinin Oskültasyon Sahaları ve Kesitsel Anatomik Görünümleri ", IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya., , , , 2001,( Konferans )
39. Beşoluk K., Tıpırdamaz S., Yalçın H., Eken E., " Beyaz Yeni Zelanda Tavşanında (Orycotolagus Cuniculus) Cisterna Chyli ve Ductus Thoracicus Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 17, , 51-56, 2001,( Diğer )
40. Alkan F., Koç Y., Beşoluk K., Karaman M., " Bir Buzağıda Gözlenen Notomelie Olgusu ", Vet. Bil. Derg., 17, , 103-108, 2001,( Diğer )
41. Besoluk K., Eken E., " The Arterial Supply of Meckel's Diverticulum in Geese (Anser Anser Domesticus) ", J. Vet. Med. Sci., 63, , 1343-1345, 2001,( SCI )
42. Besoluk K., Tıpırdamaz S., " Comparative Macroanatomic Investigations of the Venous Drainage of the Heart in Akkaraman Sheep and Angora Goat ", Anat. Histol. Embryol., 30, , 249-252, 2001,( SCI )
43. Yalçın H., Beşoluk K, Tıpırdamaz S., " Holstein Irkı Sığırlarda Sinus Durae Matris ve Ekstrakranial İlişkileri Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 17, , 45-50, 2001,( Diğer )
44. Besoluk K., Eken E., Boydak M., " The Vomeronasal Organ in Angora Goats (Capra hircus) ", Vet. Arhiv., 71, , 11-18, 2001,( SCI )
45. Beşoluk K., Tıpırdamaz S., Eken E., " Holstein Irkı Sığırlarda Dilin İnnervasyonu Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 16, , 51-55, 2000,( Diğer )
46. Eken E., Tıpırdamaz S., Gezici M., Beşoluk K., " Kedide Cisterna Chyli ve Ductus Thoracicus Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 7-9 Eylül 2000, Bursa., , , , 2000,( Konferans )
47. Yalçın H., Beşoluk K., Tıpırdamaz S., " Holstein Irkı Sığırlarda Sinus Durae Matris ve Ekstrakranial İlişkileri Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 7-9 Eylül 2000, Bursa, , , , 2000,( Konferans )
48. Beşoluk K., Tıpırdamaz S., Yalçın H., Eken E., " Yeni Zelanda Tavşanında Cisterna Chyli ve Ductus Thoracicus Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 7-9 Eylül 2000, Bursa, , , , 2000,( Konferans )
49. Beşoluk K., Tıpırdamaz S., " Akkaraman Koyununda Vv. Pulmonales Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 7-9 Eylül 2000, Bursa., , , , 2000,( Konferans )
50. Eken E., Beşoluk K., Tıpırdamaz S., " Holstein Irkı Sığırlarda Gözün İnnervasyonu Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 16, , 57-62, 2000,( Diğer )
51. Yalçın H., Tıpırdamaz S., Beşoluk K., " Akkaraman Koyunlarında Cisterna Chyli ve Ductus Thoracicus'un Oluşumu Üzerinde Makro-Anatomik Çalışmalar ", Vet. Bil. Derg., 16, , 85-90, 2000,( Diğer )
52. Tıpırdamaz S., Eken E., Beşoluk K., " Holstein Irkı Sığırlarda N. Trigeminus Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 16, , 45-50, 2000,( Diğer )
53. Beşoluk K., Tıpırdamaz S., " Akkaraman Koyununda V. vertebralis'in Seyri Üzerinde Makro-Anatomik Çalışmalar ", Vet. Bil. Derg., 16, , 69-74, 2000,( Diğer )
54. Abasıyanık A., Dascı Z., Duman A., Kuru N., Koseoglu B., Gundogan A.H., Abasıyanık F., Besoluk K., " Reversed Seromuscular Gastrocystoplasty for Bladder Augmentation ", Res. Exp. Med., 199, , 29-34, 1999,( SCI )
55. Tıpırdamaz, S., Eken, E., Beşoluk, K., " Akkaraman Koyunu ve Ankara Keçisinde Valvula Venosa İçeren Venalar Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", V. Ulusal Anatomi Kongresi, 1999, Antalya. , , , , 1999,( Konferans )
56. Tıpırdamaz, S., Beşoluk, K., Eken, E., " Akkaraman Koyunu ve Ankara Keçilerinde Venöz Anastomozlar Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", V. Ulusal Anatomi Kongresi, 1999, Antalya., , , , 1999,( Konferans )
57. Daşçı Z., Tıpırdamaz S., Yalçın H., Beşoluk K., " Ankara Keçisinde Memenin Lenf Drenajı Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 13, , 127-131, 1997,( Diğer )
58. Tıpırdamaz S., Daşçı Z., Yalçın H., Beşoluk K., " Ankara Keçisinde Venae Portae'nın Oluşumu ve Intrahepatik Dağılımı Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", Vet. Bil. Derg., 13, , 133-138, 1997,( Diğer )
59. Abasıyanık A., Dascı Z., Duman A., Kuru N., Koseoglu B., Gundogan A.H., Abasıyanık F., Besoluk K., " Reversed Seromuscular Gastrocystoplasty for Urinary Bladder Augmentation ", 29th Annual Meeting. Pacific Association of Pediatric Surgeons, , , 45, 1996,( Konferans )


  Yönetilen Tezler
1. M. Emin YILDIZ, " Yetişkin erkek haltercilerde ossa antebrachii ve ossa manus'un multidedektör bilgisayarlı tomografi ile üç boyutlu modellenmesi ve bazı biyometrik ölçüm değerleri ile ilişkisi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 2012 - , Devam Ediyor
2. Songül KAHRAMAN, " Ratlarda Ossa Membri Thoracici'nin Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin Üç Boyutlu Modellenmesi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Anatomi, 2010 - 2012, Tamamlandı
3. M. Orhun DAYAN, " Yeni Zelanda Tavşanlarında Mide ve Bağırsakların Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Üç Boyutlu Görüntü Elde Edilmesi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 2008 - 2009, Tamamlandı
4. Muhammet BAŞOĞUL, " Kaya Kekliği ve Sülünlerde Bacak Kemikleri (Ossa membri pelvici) Üzerinde Karşılaştırmalı Makroanatomik Araştırmalar ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Anatomi, 2005 - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Kulu MYO Müdürlüğü20042013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Kulu Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.05/07/200405/07/2013
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler BölümüBölüm Başkani20/03/201320/03/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANATOMİ I