VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AŞKIN YAŞAR
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ
E-Mail :  ayasar selcuk.edu.tr askinyasar
Telefon : 332.2233563
Adres : S.Ü. Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ab.D. Kampus 42003 KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Ali YİĞİT, Serdar İZMİRLİ, Aşkın YAŞAR, " Haza Kitâbu Baytarnâme ve Tercüme-i Baytarnâme'de Tıp ve Veteriner Hekimliği Alanında Ortak Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme ", Lokman Hekim Journal, 3(1), , 7-14, 2013,( Diğer )
2. Serdar İzmirli, Süleyman Dere and Aşkın YAŞAR, " Contrubition of Using Experimental Animals to the Medical Science ", Asian Veterinarians for Global Health, FAVA Congress, Poster presentation & Oral presentations, , , , 2013,( )
3. Aslım, G., Yiğit, A., İzmirli, S., Yaşar, A., " Hayvan Koruma Kavramı ve Biyoetik Çerçevesinde Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ", Kafkas Univ Vet Fak Derg , 18(4), , 657-662, 2012,( SCI )
4. Ali YİĞİT, Aşkın YAŞAR , " XV. Yüzyılda Yazılmış Bir Baytarnamede At Hekimliğinde Veteriner Cerrahi Uygulamaları ", 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, , , 117-118, 2012,( )
5. Çağrı Çağlar SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR , " Türkiye'de İlk Serbest Veteriner Hekimlerden Milli Voleybolcu Burhan Yamanoğlu'nun Hayatı ve Çalışmaları ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 12(1-2), , 137-142, 2012,( Kurum Dergisi )
6. İzmirli, S., Yaşar, A, " Determining Scientific Performance of some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science with the Ethical Approach ", Kafkas Univ Vet Fak Derg , 17(1), , 83-87, 2011,( SCI )
7. Izmirli S, Dere S ve Yaşar A., " The Contribution of the Studies to the Medical Science by Using Experimental Animals (Rat and Mouse) in Turkey ", EACME 25th Annual Conference ?Bioethics from a Cross-Cultural Perspective?, Books of Abstract, , , 122-123, 2011,( )
8. Yiğit A, İzmirli S, Yaşar A., " Baytarnamelerde Tıp ve Veteriner Hekimliği Üzerine Ortak Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme ", . Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Lokman Hekim Dergisi, 1(2):7, , 13-14, 2011,( )
9. Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aşkın YAŞAR, " Orta Anadolu Bozlak Kültürü Folklorik Veteriner Hekimliğinde Kullanılan Hayvansal Droglar ", . Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Lokman Hekim Dergisi, 1(2):7, , 11-12, 2011,( )
10. Gökhan Aslım, Ali Yiğit, Aşkın YAŞAR and Sedar İzmirli, " The Wildlife Protection and Improvement Areas in Accordance with Animal Protection and Bioethics ", European Association of Medical Ethics 25th Annual Conference, Book of Abstracts, , , 293, 2011,( )
11. Aslım G, Yiğit A, Yaşar A, İzmirli S , " The Wildlife Protection and Improvement Areas in Accordance With Animal Protection and Bioethics ", European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference ?Bioethics from a Cross-Cultural Perspective?, Book of Abstracts, , , 293, 2011,( )
12. Serdar İzmirli, Süleyman Dere and Aşkın YAŞAR, " The Contrubition of the Studies to the Medical Science by Using Experimental Animals (Rat and Mouse) in Turkey ", European Association of Medical Ethics 25th Annual Conference, Book of Abstracts, , , 122-123, 2011,( )
13. Aslım, G., Yiğit, A., Yaşar, A., " Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisinin On Yıllık (2001-2010) Yayın Hayatı Üzerine Bir İnceleme ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 11(3-4), , 48-52, 2011,( Kurum Dergisi )
14. Ali Yiğit, Aşkın Yaşar, " Mühürler ve Baytarnameler ", EURASIA J Vet Sci, 27(4), , 195-198, 2011,( Üniversite Dersgisi )
15. Türkmenoğlu, E., Yaşar, A, " Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün Tarihi Gelişimi ve Bölge Hayvancılığına Katkıları ", Kafkas Univ Vet Fak Derg , 17(1), , 59-63, 2011,( SCI )
16. Aslım G, Yiğit A, Yaşar A ve İzmirli S., " The Wildlife Protection and Improvement Areas in Accordance with Animal Protection and Bioethics ", EACME 25th Annual Conference Bioethics from a Cross-Cultural Perspective, Books of Abstract, , , 293, 2011,( )
17. Serdar İZMİRLİ, Javid Aldavood, Aşkın YAŞAR and Clive J.C. Philips, " Introducing Ethical Evaluation of the Use of Animals in Experiments in the Near East ", ATLA, 38, , 331-336, 2010,( SCI )
18. Emine TÜRKMENOĞLU, Aşkın YAŞAR, " The Historical development of Konya Veterinary Control and Research Institute and Its Contributions to Animal Husbandry in Turkey ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Congress of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, Abstarcts Book, , , 70, 2010,( )
19. Emine TÜRKMENOĞLU, Aşkın YAŞAR, " Veterinary Control and Research Institutes in the Republic Era in Turkey ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Congress of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, Abstarcts Book, , , 69, 2010,( )
20. Ali YİĞİT, Aşkın YAŞAR, Faruk AĞIRTAN, " Baitarnames in Library of Konya Region Manuscripts ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Cogress of the Turkish Association for the History of Veterinary Madicine & Professional Ethics, Abstract Book, , , 52, 2010,( )
21. Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Aşkın YAŞAR, " Ekosistem Köprülerinin (Ekodük) Yaban Hayatı Korunmasındaki Rolü ", Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar, Bildiri Özetleri Kitabı, , , 41, 2010,( )
22. Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " Bir Festival Unsuru Olarak Hayvan: Etik ve Mevzuat Açısından Bir Değerlendirme ", Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar, Bildiri Özetleri Kitabı, , , 43, 2010,( )
23. Emine TÜRKMENOĞLU, Aşkın YAŞAR, " Veterinary Bacteriology Institutions in Pre-Republic Era in Turkey ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Congress of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, Abstarcts Book, , , 68, 2010,( )
24. Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aşkın YAŞAR, " The folkloric use of Verbascum lasianthum plants in animals with various dermatologic diseases ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Congress of the Turkish Association for the History of Veterinary Medicine & Professional Ethics, Abstarcts Book, , , 77, 2010,( )
25. Ali YİĞİT, Aşkın YAŞAR, " Seals and Baitarnames ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Cogress of the Turkish Association for the History of Veterinary Madicine & Professional Ethics, Abstarcts Book, , , 71, 2010,( )
26. Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " Mevzuat Kapsamında Hayvanlar ve Trafik Kazaları ", Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı Bildiri Özetleri Kitabı, , , 29, 2010,( )
27. Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, " An Evaluation on Legal Situation of Farm Animal Welfare in Türkiye and European Union ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Cogress of the Turkish Association for the History of Veterinary Madicine & Professional Ethics, Abstract Book, , , 89, 2010,( )
28. Murat CIVANER, Aşkın YAŞAR, " The Regulation of Ethics Committees on Animal Experiments: Needs to be Changed! ", XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Madicine & IIIrd National Cogress of the Turkish Association for the History of Veterinary Madicine & Professional Ethics, Abstract Book, , , 90, 2010,( )
29. Aslım G, Yiğit A, Yaşar A. , " Ekosistem Köprülerinin (Ekodük) Yaban Hayatı Korunmasındaki Rolü ", Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi ?Biyoetikte Yeni Ufuklar?, Bildiriler Kitabı, , , 41, 2010,( )
30. Yiğit A, Aslım G, Yaşar A., " Türkiye'de Festival Unsuru Olarak Hayvan: Etik ve Hayvanları Koruma Mevzuatı Açısından Bir Değerlendirme ", Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi ?Biyoetikte Yeni Ufuklar?, Bildiriler Kitabı, , , 43, 2010,( )
31. Aslım, G., YAŞAR, A, " Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çiftlik Hayvanları Gönenci (Refahı) Yasal Durumu Üzerine Değerlendirmesi ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 10(3-4), , 84-92, 2010,( Kurum Dergisi )
32. Aşkın YAŞAR, Serdar İZMİRLİ, Gökhan ASLIM, " Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Serbest Veteriner Hekimi Adnan Ertanık'ın Hayatı ve Çalışmaları ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 10(1-2), , 111-117, 2010,( Kurum Dergisi )
33. İzmirli, S., Yaşar, A, " Survey on Animal Welfare Attitudes of Veterinary Surgeries, Veterinary students, Animal Owners and Society in Turkey ", Kafkas Univ Vet Fak Derg , 16(6), , 981-985, 2010,( SCI )
34. Sinmez, Ç.Ç., YAŞAR, A., " Sığırkuyruğu Bitkisinin (Verbascum lasianthum) Hayvanlardaki Çeşitli Deri Hastalıklarındaki Folklorik Kullanımı ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 10(3-4), , 133-139, 2010,( Kurum Dergisi )
35. ÖZEN, A., ÖZEN, R., YAŞAR, A., ARMUTAK, A., BAYRAK, S., GEZMAN, A., ŞEKER, İ, " Attitudes of Turkish Veterinary Students and Educators towards the Moral Status of Animals and Species Rating ", Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15 (1), , 111-118, 2009,( SCI )
36. İZMİRLİ S, DERE S ve YAŞAR A., " Survey on Animal Ethics Attitudes of Veterinary Surgeries, Veterinary Students, Animal Owners and Society in Turkey ", The 16th Scientific Conference with International Participation Animal Protection and Welfare, , , 105, 2009,( )
37. İZMİRLİ S ve YAŞAR A., " A Survey on Animal Welfare Attitudes of Veterinary Surgeries, Veterinary Students, Animal Owners and Society in Turkey ", The 16th Scientific Conference with International Participation Animal Protection and Welfare, , , 104, 2009,( )
38. YİĞİT, A. ve YAŞAR, A., " Hayvan Kullanım Etiği ve Hayvan Gönenci Açısından Organik Hayvansal Üretimin Değerlendirilmesi ", II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, , , 489-506, 2008,( )
39. YİĞİT, A. ve YAŞAR, A., " Nasreddin Hoca Fıkralarında Hayvan Figürü Nasreddin Hocanın Eşeği ", II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, , , 467-471, 2008,( )
40. İZMİRLİ S ve YAŞAR A., " The place and importance of animals in Hittite civilization ", 38th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine Proceedings, , , 65-69, 2008,( )
41. YAŞAR, A. ve İZMİRLİ, S, " Veteriner Hekim Adnan Ertanık ve Türkiye'de Serbest Veteriner Hekimliğin Gelişim Süreci ", II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, , , 199, 2008,( )
42. TÜRKMENOĞLU, E. ve YAŞAR, A., " Avrupa Birliği Gıda Mevzuatı ve Türkiye'deki Durum ", II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, , , 477-482, 2008,( )
43. ÖZEN, A., YÜKSEL, E., ÖZEN, R., ATIL, E., YAŞAR, A., YERLİKAYA, H., " A Study on Life Satisfaction of Turkish Veterinary Practitioners ", F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 21(1), , 5-10, 2007,( Üniversite Dersgisi )
44. YAŞAR, A. ve YİĞİT, A., " An Evaluation on Animal Welfare Education in Turkey ", Animal Protection and Welfare 2007: The 14th Scientific Conference with International Participation, , , 191-195, 2007,( )
45. İZMİRLİ, S. ve YAŞAR, A., " Legal Regulations concerning animal experiments in the context of animal welfare in Turkey ", 6th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (Bilimde Hayvan Kullanımı ve Alternatifler Üzerine VI. Dünya Kongresi), Abstracts Books, , , 28, 2007,( )
46. YAŞAR, A. and ÖZEN, A., " Evaluation of Certain Documents on Attendance of The Ottoman State to International Horse Exhibitions in The 19th Century in Terms of Their Relation to The History of Veterinary Medicine ", XXXVII International Congress of the World Association for The History of Veterinary Medicine, Proceedings Books, , , 813-817, 2006,( )
47. ÖZEN, A. ve YAŞAR, A., " Evaluation of Old Veterinary Manuscripts in Islamic Period ", I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, , , 531-558, 2006,( )
48. YAŞAR, A., ÖZEN, A. ve ÖZGÜR, A. , " Osmanlı Atları Üzerine Bir İnceleme ", I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, , , 519-530, 2006,( )
49. ATAMAN, M.B. ve YAŞAR, A. , " Evcil Hayvanlarda Sperma Alma Yöntemlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi ", I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı , , , 395-408, 2006,( )
50. YAŞAR, A. ve ATAMAN, M.B., " Koyunlarda Suni Tohumlama Uygulamaları ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi ", I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı , , , 385-394, 2006,( )
51. YAŞAR, A. ve İZMİRLİ, S, " Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme ", I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı , , , 493-502, 2006,( )
52. İZMİRLİ, S. ve YAŞAR, A., " Veteriner Hekimliği Etiği ? Hayvan Gönenci (Refah) İlişkisi ", Vet.Bil.Derg, 22(3-4), , 25-29, 2006,( Üniversite Dersgisi )
53. YAŞAR, A. ve İZMİRLİ, S., " Türkiye'de Hayvan Gönenci (Refahı) ile İlgili Yasal Düzenlemeler ", Vet.Bil.Derg, 22(3-4), , 51-56, 2006,( Üniversite Dersgisi )
54. YAŞAR, A., ÖZTÜRK, R., ÖZEN, A, " Animal Ethics Committees of Veterinary Schools in Turkey ", Indian Vet. J., 83, , 504-506, 2006,( SCI )
55. ÖZEN, A. and YAŞAR, A., " Evaluation of Old Veterinary Manuscripts in Islamic Period ", XXXVII International Congress of the World Association for The History of Veterinary Medicine, Proceedings Books, , , 763-769, 2006,( )
56. ÖZEN, A., ÖZEN, R., YÜKSEL, E., YAŞAR, A., YERLİKAYA, H, " Veteriner Hekimliği Kliniklerinin Ticari Performansı Üzerine Etkili Bazı Faktörler I. Bilgi Edinme Eğilimi Ve Deontolojik Tutum ", F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(2), , 115-121, 2005,( Üniversite Dersgisi )
57. İZMİRLİ, S. ve YAŞAR, A., " Veteriner Hekimliği Etiği - Hayvan Gönenci İlişkisi ", Uluslararası Birleşik Biyoetik Kongresi ?Kültürler Arası Biyoetik: Asya ve Batı , , , 132-133, 2005,( )
58. YAŞAR, A. ve İZMİRLİ, S., " Türkiye'de Hayvan Gönenci İle İlgili Yasal Düzenlemeler ", Uluslararası Birleşik Biyoetik Kongresi ?Kültürler Arası Biyoetik: Asya ve Batı , , , 180, 2005,( )
59. YAŞAR, A., " Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Hayvan Gönenci: Veteriner Hekimliği Etiği, Hayvan Kullanım Etiği, Hayvan Gönenci ve Veteriner Hekim İlişkisi ", Türkiye'de Birinci Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı, Bildiriler Kitabı, , , 53-66, 2005,( )
60. YAŞAR, A., " Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Hayvan Gönenci Eğitimi ", Türkiye'de Birinci Hayvan Refahı ve Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı, Bildiriler Kitabı, , , 37-47, 2005,( )
61. YAŞAR, A., " Animal Ethics Committees and Related Surgical Approaches ", The First International Symposium of Veterinary Surgery and 5th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and adiology, Proceedings Book, , , 219, 2005,( )
62. YAŞAR, A. ve İZMİRLİ, S., " Hayvan Gönenci İle İlgili Yasal Düzenlemeler ", Uluslararası Birleşik Biyoetik Kongresi ?Kültürler Arası Biyoetik: Asya ve Batı , , , 132-133, 2005,( )
63. ÖZEN, A., ÖZEN, R., YÜKSEL, E., YAŞAR, A., YERLİKAYA, H., " Veteriner Hekimliği Kliniklerinin Ticari Performansı Üzerine Etkili Bazı Faktörler II. İlâç Satışı ", F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(2), , 123-131, 2005,( Üniversite Dersgisi )
64. YERLIKAYA, H., OZEN, A., YASAR, A., ARMUTAK, A., OZTURK, R., BAYRAK, S., GEZMAN, A., SEKER, I., " A survey of Attitudes of Turkish Veterinary Students and Educators about Animal Use in Turkey ", Veterinární Medicína (VET MED-CZECH) , 49(11), , 413-420, 2004,( SCI )
65. YAŞAR, A., ÖZEN, A. ve ÖZGÜR, A. , " Osmanlı Atları Üzerine Bir İnceleme ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, , , 58-59, 2004,( )
66. YAŞAR, A. ve ÖZEN, A. , " XIX. Yüzyılda Düzenlenmiş Olan Uluslar Arası At Sergilerine, Osmanlı Devleti'nin Katılımı İle İlgili Bazı Belgelerin Veteriner Hekimliği Tarihi Açısından Bir Değerlendirmesi ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, , , 136-137, 2004,( )
67. YAŞAR, A. ve YERLİKAYA, H., " Dünya'da ve Türkiye'de Hayvan Haklarının Tarihsel Gelişimi ", Vet.Bil.Derg., 20(4), , 39-46, 2004,( Üniversite Dersgisi )
68. YAŞAR, A. ve YERLİKAYA, H., " Hayvan Gönenci - Veteriner Hekimliği İlişkisi ve Avrupa Birliğindeki Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Araştırma ", Vet.Bil.Derg., 20(4), , 17-24, 2004,( Üniversite Dersgisi )
69. OZEN, A., OZTURK, R., YASAR, A., ARMUTAK, A., BASAGAC, T., OZGUR, A., SEKER, I., YERLIKAYA, H., " An Attitude of Veterinary Practitioners Towards Animal Rights in Turkey ", Veterinární Medicína (VET MED-CZECH) , 49(8), , 298-304, 2004,( SCI )
70. YAŞAR, A. ve DİNÇER, F., " Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar ", Yeni Türkiye Derg. (Türkler Özel Sayıları), 10(57), , 616-624 , 2002,( Diğer )
71. ÖZEN, A. and YAŞAR, A., " Study on Anatomy Chapters of Ali Bin Davud's Baitarname. Islamic Veterinary Medicine in the Fourteenth Century ", 33th International Congress on the History of Veterinary Medicine: Veterinary Medicine and Agriculture, Abstract Book, , , 49, 2002,( )
72. YAŞAR, A., ÖZGÜR, A. ve ÖZTÜRK, R., " Türkiye'de Veteriner Patolojinin Tarihi Gelişimi ", I. Veteriner Patoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, , , 2-3, 2002,( )
73. ÖZGÜR, A., YAŞAR, A. ve BAŞAĞAÇ, T., " Türkiye'de Suni Tohumlamanın Tarihsel Gelişimi ", II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Tebliğ Özetleri Kitabı, , , 5, 2002,( )
74. YAŞAR, A. and ÖZEN, A., " Islamic Veterinary Medicine in the Fourteenth Century ", 33th International Congress on the History of Veterinary Medicine: Veterinary Medicine and Agriculture, Abstract Book, , , 31-32, 2002,( )
75. ÖZGÜR, A. ve YAŞAR, A., " Divan-ü Lugat-it-Türk'te Hayvancılık ve Veteriner Hekimliğe İlişkin Bilgiler ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 14(1), , 32-35, 2002,( Diğer )
76. DİNÇER, F. ve YAŞAR, A., " Türklerde Atçılık ve Binicilik Tarihi ", Yeni Türkiye Derg. (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayıları), 8(45), , 312-328, 2002,( Diğer )
77. YAŞAR, A, " Veteriner Hekimliği Etiğinin Uluslar Arası Durumu ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 2(1-2), , 61-64, 2002,( Kurum Dergisi )
78. YAŞAR, A. ve ATAÇ, A., " Araştırma Etiği Üzerine ", Vet.Bil.Derg., 17(4), , 43-48, 2001,( Üniversite Dersgisi )
79. YAŞAR, A., " Veteriner Hekimliği Etiğinin Uluslar Arası Durumu ", II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, , , 80-88, 2001,( )
80. YAŞAR, A, " Veteriner Hekimliğinde Etik Kurullar ", Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, 1(3-4), , 41-45, 2001,( Kurum Dergisi )
81. DİNÇER, F,. ÖZGÜR, A., YAŞAR, A. ve ÖZEN, A., " Osmanlı Döneminde Veteriner Hekimliği Alanında Te'lif, Tercüme ve Yayın Faaliyetleri ", Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletler Arası Kongresi, Tebliğler Kitabı, IRCICA, Osmanlı Tarihi Kaynak ve İncelemeleri Dizisi: 7, , , 375-399 , 1999,( )
82. DİNÇER, F. ve YAŞAR, A., " Türklerde Atçılık ve Binicilik Tarihi. ", Tarihten Günümüze Atçılık ve Binicilik - I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, S. Ü. Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, , , 1-21, 1999,( )
83. ÖZGÜR, A. ve YAŞAR, A., " Divan-ü Lugat-it-Türk'te Hayvancılık ve Veteriner Hekimliğe İlişkin Bilgiler ", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, I. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Bildiri Özetleri Kitabı, , , 23, 1999,( )
84. YAŞAR, A. ve DİNÇER, F. , " Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar ", Osmanlıda Spor Sempozyumu Kitabı, , , 21-36, 1999,( )
85. ATAÇ, A. ve YAŞAR, A., " İlaç Araştırmalarında Etik Sorunlar Üzerine Bir Tutum Araştırması ", IV. Tıbbi Etik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, , , 7, 1999,( )
86. YAŞAR, A, " Osmanlı Döneminde Çiftlikat-ı Hümayunlar (Haralar) ve Hayvancılık ", Osmanlı , (Cilt 8), , 611-622, 1999,( Diğer )
87. YAŞAR, A, " Prof. Dr. Mehmet Kocabatmaz Hocanın Hayatı ve Bilimsel Çalışmaları ", Vet. Bil. Derg., 14(1), , 147-150, 1998,( Üniversite Dersgisi )
88. YAŞAR, A., " Veteriner Hekimliğinde Ötanazi (Euthanasia) ", . Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Biyoetik Dern. Yay. No: 3, , , 127-136, 1998,( )
89. YAŞAR, A., " Emekliye Ayrılan Prof. Dr. Leyla Kalaycıoğlu Hoca'nın Hayatı ve Çalışmaları ", Vet.Bil.Derg, 14(1), , 71-73, 1998,( Üniversite Dersgisi )
90. YAŞAR, A., " Veteriner Hekimliğinde Ötanazi (Euthanasia) ", Vet.Bil.Derg, 13(2), , 11-16, 1997,( Üniversite Dersgisi )
91. DİNÇER, F., MENTEŞ, A. ve YAŞAR, A., " Uluslar Arası ve Ulusal Binicilik Federasyonları Veteriner Hekimliği Yönetmeliklerinin Mesleki ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi ", Spor Atı Cerrahisi Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, , , 102-107, 1997,( )
92. YAŞAR, A., MENTEŞ, A. ve DİNÇER, F., " Türk Tarihinde At ve Atlı Sporlar ", Spor Atı Cerrahisi Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, , , 2-11, 1997,( )
93. DİNÇER, F., MENTEŞ, A., YAŞAR, A. ve YERLİKAYA, H., " On the Origin and Originality of Veterinary Knowledge of Islamic Civilization ", 29th International Congress on the History of Veterinary Medicine, Abstracts Book, , , , 1997,( )
94. YAŞAR, A., " Prof. Dr. Nazif Anıl'ın Hayatı ve Çalışmaları Üzerinde Bir İnceleme ", Vet.Bil.Derg, 13(1), , 157-160, 1997,( Üniversite Dersgisi )
95. YAŞAR, A., " Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Kuruluşu ve İlk On Yıllık Gelişimi ", Vet.Bil.Derg, 11(1), , 131-139, 1995,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Gökhan ASLIM, " Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Çalışan Veteriner Hekimlerin Çalışma Yaşamı Kalitesinin Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, 2012 - 2013, Tamamlandı
2. Çağrı Çağlar SİNMEZ, " Bozlak Kültüründe Folklorik Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Üzerine Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, 2008 - 2011, Tamamlandı
3. Ali YİĞİT, " İlmi Fürusiyet İsimli Baytarnamenin Translasyonu: Veteriner Hekimliği Tarihi, At Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Açısından İncelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, 2008 - 2011, Tamamlandı
4. Emine TÜRKMENOĞLU, " Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün Tarihi Gelişimi ve Bölge Hayvancılığına Katkılar ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, 2007 - 2010, Tamamlandı
5. Serdar İZMİRLİ, " Türkiyede Veteriner Hekimler, Veteriner Hekimliği Öğrencileri, Hayvan Sahipleri ve Toplumun Hayvan Gönenci (Refah) Tutumları Üzerine Anket Çalışması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, 2006 - 2009, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Anabilim Dalı Başkanığı2000 
Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı 20102013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.24/05/200925/05/2021
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler BölümüBölüm Başkani20/03/201020/03/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GÜNCEL YAŞAMDA ETİK
HAYVAN GÖNENCİ
HAYVAN HAKLARI(SEÇMELİ DERS)
MESLEKİ ETİK VE VHM
VETERİNER HEKİM TARİHİ VE DEONTOLOJİ
VETERİNER HEKİM TOPLUM İLİŞKİLERİ (SEÇMELİ)
VETERİNER HEKİMLİĞİNDE ETİK VAKA ANALİZİ