VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ZAFER DURGUN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ
E-Mail :  zdurgun selcuk.edu.tr
Telefon : +90 (332) 223 3606
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1982 

  Akademik Yayınlar:
1. Durgun Z, Keskin E, Tiftik A.M., Keçeci T, Haliloğlu, S , " İnvitro Soğan Yağı Uygulamasının Plazma Kolesterol Ve Glikoz Düzeyleri Ile Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi ", Vet.Bil.Derg., 11, , 113-118, ,( Üniversite Dersgisi )
2. Ağaoğlu Z.T., Durgun Z. , " Köpeklerin Deneysel Leptospirosis'inde Bazı Kan Parametreleri ", Y.Y.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 1, , 42-52, ,( Üniversite Dersgisi )
3. Çöl, R. ve Z. Durgun, " Sepsis, lökositler, sitokinler ve dissemine intravasküler koagulasyon ", Vet Bil Derg, 23, , 97-106, 2007,( Üniversite Dersgisi )
4. Çöl, R. ve Z. Durgun, " Lipopolisakkarit İle Oluşturulan Dissemine İntravasküler Koagulasyonda Rekombinant İnterlöykin-10'un Koruyucu Etkisi ", Turkish Journal of Hematology, 23, , 44-45, 2006,( Kurum Dergisi )
5. Durgun Z, Keskin E, Cöl R, Atalay B , " Selected Haematological and Biochemical Values in Ostrich Chick And Growers ", Arch Geflügelk, 69, , 62-66, 2005,( SCI )
6. Durgun,Z.,Keskin,E.,Çöl,R.,Atalay,B., " Civciv ve Palaz Devekuşlarında Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Değerler ", Genel Tıp Dergisi, 14, , 51, 2004,( Üniversite Dersgisi )
7. Çöl R., Durgun Z., " Tavşanlarda Endotoksin İle Oluşturulan Dissemine İntravasküler Koagulasyon Üzerine Vitamin E ve Prednisolonun Etkileri ", Vet.Bil.Derg., 20, , 29-38, 2004,( Üniversite Dersgisi )
8. Çöl R., Durgun Z. , " Hemostazın Düzenlenmesini Sağlayan Başlıca Mekanizmalar ", Vet.Bil.Derg., 18, , 5-14, 2002,( Üniversite Dersgisi )
9. Dönmez N., Durgun Z., Çöl R., " Rasyona Çinko ve Bakır İlavesinin Kuzuların Kan Asit-Baz Dengesi ve Bazı Plazma Elektrolit Düzeylerine Etkisi, ", Vet.Bil.Derg., 18, , 89-92, 2002,( Üniversite Dersgisi )
10. Keçeci T, Durgun Z., " Pointer, Alman Çoban Köpeği ve Kangal Irkı Köpeklerde Kan Serumu Tiroit Hormonları, Glikoz ve Total Kolesterol Düzeyleri ", Vet.Bil.Derg., 17, , 5-8, 2001,( Üniversite Dersgisi )
11. Keçeci T, Keskin E, Durgun Z., " Çevre Isısı ve Vitamin C'nin İsviçre Esmeri Boğalarda Kan Serumu Tiroit Hormon Düzeyleri ile Bazı Hematolojik Değerler Üzerindeki Etkileri ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24, , 353-359, 2000,( SCI )
12. Keskin, E., Durgun, Z.,Dönmez, N., Çöl, R., İpek, H., " Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko İlavesinin Plazma ve Eritrosit Membranı Bazı Lipid Parametreleri Üzerine Etkileri ", Vet.Bil.Derg., 15, , 133-137, 1999,( Üniversite Dersgisi )
13. Keskin E., Durgun Z., Çöl R., " Aspirin ve Sarımsak Verilen Deneysel Hiperkolesterolemili Tavşanlarda Bazı Elektrokardiyografik Parametreler ", Vet.Bil.Derg., 15, , 105-112, 1999,( Üniversite Dersgisi )
14. Durgun Z., Keskin E., " The Changes Associated With Fasting And Acute Heat Stress On Body Temperature, Blood Acid-Base Balance And Some Parameters Of Japanese Quail ", Indıan Vet.J., 75, , 299-303, 1998,( SCI )
15. Durgun Z., Keskin E., Dönmez N., Önder F. , " Yüksek Kolesterollü Rasyonla Beslenen Tavşanlarda Aspirin ve Sarımsağın Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri ", Vet.Bil.Derg., 14, , 5-8, 1998,( Üniversite Dersgisi )
16. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M., Baş, A.L. Dönmez, N., Önder, F., " Effects of Garlic Oil and Aspirin on Some Coagulation Parameters in Hypercholesterolemic Rabbits ", Med. Sci. Res., 26, , 413-415, 1998,( SCI )
17. Durgun Z, Keskin E, Kocabatmaz M, Keçeci T., " Çeşitli Anyonların Bıldırcınlarda Kan Asit-Baz Dengesi Ve Büyüme Üzerine Etkisi ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 21, , 39-42, 1997,( SCI )
18. Keskin, E., Durgun, Z., Dönmez, HH., Dönmez, N. , " Hormonal Bursektominin Bazı Kan Parametreleri ile Lökosit Oranları Üzerine Etkisi ", Vet.Bil.Derg., 13, , 53-56, 1997,( Üniversite Dersgisi )
19. E.Keskin,Z.Durgun.,M.Kocabatmaz.,B.Traş.,A.Eryavuz.,N.Dönmez., " Effect Of Garlic Oil on Erythrocyt Membrane Phospholipid Fractions ın Hypercholesterolaemic Dogs ", Med.Sci.Res., 25, , 761-763, 1997,( SCI )
20. Kocabatmaz,M.,Keskin,E.,Durgun.Z., Eryavuz,A. , " Effect of Garlic Oil on Plasma, Erythrocyte and Erythrocyte Membrane Total Lipids, Cholesterol and Phospholipids Levels of Hypercholesterolaemic Dogs ", Med.Sci.Res., 25, , 265-267, 1997,( SCI )
21. Keskin, E., Durgun, Z. , " Effects of Supplemental NaHCO3, KCl, CaCl2, NH4Cl and CaSO4 on Acid-Base Balance, Weight Gain and Feed Intake ın Japanes Quails Exposed to Constant Chronic Heat Stress ", Pakistan Vet J., 17, , 60-64, 1997,( Diğer )
22. Durgun, Z., Keskin, E. , " Akciğer Surfektan Sistemi ", Vet.Bil.Derg., 13, , 43-52, 1997,( Üniversite Dersgisi )
23. Durgun, Z., Keskin, E., Kocabatmaz, M. , " Tavuklarda Arteriel ve Venöz Kan Gazları ile Bazı Plazma Elektrolit Düzeyleri ", Vet.Bil.Derg., 12, , 23-26, 1996,( Üniversite Dersgisi )
24. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , " Büyümekte Olan Erkek Ve Dişi Japon Bıldırcınlarında Bazı Hematolojik Parametrelerin Seyri Üzerine Bir Çalşma ", Vet.Bil.Derg., 11, , 89-94, 1995,( Üniversite Dersgisi )
25. Keskin E., Durgun Z., Kocabatmaz M., Eryavuz A. , " Deneysel Hiperkolesterolemi Oluşturulan Köpeklerde Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Soğan Yağının Etkisi ", Vet.Bil.Derg., 11, , 107-112, 1995,( Üniversite Dersgisi )
26. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , , " Gelişmekte Olan Japon Bıldırcınlarında Yosun Ekstraktının Hematolojik Etkileri ", Vet.Bil.Derg., 11, , 105-110, 1995,( Üniversite Dersgisi )
27. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , " Kolesterol İlaveli Rasyonla Beslenen Tavukların Plazma Kolesterol, Glikoz Ve Total Protein Düzeyi Üzerine C Vitaminin Etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5, , 46-48, 1995,( Kurum Dergisi )
28. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , " Kangal Irkı Köpeklerde Bazı Hematolojik Parametreler ile Kan Gazları ve Plazma Elektrolit Düzeyleri ", Vet.Bil.Derg., 1, , 35-38, 1994,( Üniversite Dersgisi )
29. Durgun Z, Keskin E, Kocabatmaz M, Eksen M, Keçeci T, Kaya Ş,, " Soğanın Bazı Hematolojik Değerler Üzerindeki Etkileri ", Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü, 15, , 116-126, 1994,( Üniversite Dersgisi )
30. Durgun, Z., Eksen, M., Keskin, E. , " Sağlıklı Kangal Ve Alman Kurt Köpeklerinde Bazı Hematolojik Değerler ", S.Ü. Vet.Fak.Dergisi, 9, , 16-20, 1993,( Üniversite Dersgisi )
31. Eksen, M., Durgun, Z., Dik, B., Keskin, E. , " Dirofilaria Immitis Ile Enfekte Köpeklerde Tedavinin Hematolojik Değerler Üzerine Etkisi ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 8, , 51-54, 1992,( Üniversite Dersgisi )
32. Kocabatmaz M., Eksen M., Durgun Z. , " Ankara Keçilerinin Rumen Ve Kan Metabolitleri Üzerinde Fosforun Etkisi ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 8, , 9-13, 1992,( Üniversite Dersgisi )
33. Eksen M, Kocabatmaz M, Durgun Z, Keçeci T, Keskin E, Kaya Ş, " Kuru Yoncanın Koyunların Tükürük, Rumen Içeriği Ve Kanında Na, K, P Ve N Düzeyleri ile Tükürük Sekresyonu Üzerine Etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, , 35-39, 1992,( Kurum Dergisi )
34. Kocabatmaz M., Durgun Z.,Eksen M., , " Yerli Kara Besi Sığırlarının Rumen Protozoa Populasyonu Ile Rumen İçeriği ve Kan Metabolitleri Üzerinde Fosforun Etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, , 4-8, 1992,( Kurum Dergisi )
35. Eksen M, Durgun Z, Akmaz A, İnal Ş, Şeker E., " Kuzularda Mikrofaunanın Kan Metabolitleri, Canlı Ağırlık Artışı, Yemden Yararlanma Ve Karkas Özelliklerine Etkisi ", Doğa, Turk J Vet Anim Sci, 15, , 207-228, 1991,( SCI )
36. Durgun, Z., Eksen, M., Serpek, B., Keskin, E. , " Değişik Yaş Gruplarındaki Yerli Hibrit Tavuklarda Bazı Hematolojik Değerler ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 7, , 11-18, 1990,( Diğer )
37. Kocabatmaz M., Aksoylar My., Durgun Z., Eksen M. , " Farklı Rasyonların Ankara Keçilerinin Rumen Ph'sı Ve Uçucu Yağ Asitleri Üzerindeki Etkisi ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 5, , 77-90, 1989,( Üniversite Dersgisi )
38. Eksen M., Acet A., Durgun Z., Keleştimur H. , " Zeranolün Kuzularda Kan Değerleri Ve Bazı Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 5, , 111-124, 1989,( Üniversite Dersgisi )
39. Kocabatmaz M., Aksoylar My., Durgun Z., Eksen M. , " Akkaraman Kuzularda Defaunasyonun Uçucu Yağ Asitleri Üzerindeki Etkisi ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 4, , 297-307, 1988,( Üniversite Dersgisi )
40. Kocabatmaz M., Eksen M., Durgun Z. , " Ankara Keçilerinin Rumenindeki Silialı Protozoonların Gelişmesinde Farklı Rasyonların Etkisii ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 4, , 1-, 1988,( Üniversite Dersgisi )
41. Kocabatmaz M., Eksen M., Durgun Z. , " Ankara Keçisinin Rumen Sıvısı Ve Kanında Bazı Metabolitlerin Değerleri ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 4, , 285-296, 1988,( Üniversite Dersgisi )
42. Nizamlioğlu, M., Aslan, V. Durgun, Z., " Süt Sığırlarının Yağlı Karaciğer Sendromunda Bazı Kan Değerleri ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 4, , 37-41, 1988,( Üniversite Dersgisi )
43. Kocabatmaz M., Durgun Z.,Eksen M., " Kuru Yoncanın Rumendeki Silialı Protozoonlar Üzerindeki Etkisi ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 3, , 259-270, 1987,( Üniversite Dersgisi )
44. Acet A., Eksen M. Ve Durgun Z. , " Broyler Piliçlerinde Sitrik Asidin Klortetrasiklinin Sindirirm Sisteminden Emilmesine Etkisi ", S.Ü.Vet.Fak. Dergisi, 3, , 253-258, 1987,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Mehmet ÖZSAN, " Nandrolone ve Testosterone'un Puberta Dönemindeki Tavşanlarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizyoloji Anabilim Dalı, 2010 - 2011, Tamamlandı
2. Gökmen KILINÇARSLAN, " Nandrolone ve Testosterone uygulamasının Tavşanlarda Kalsiyum , Kalsitonin ve Parathormon düzeylerine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizyoloji Anabilim Dalı, 2010 - 2012, Tamamlandı
3. Banu ATALAY, " Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Deneysel Olarak Oluşturulan Aflatoksikozis'te Yeme Katılan Maya Glukomannanının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Antioksidan Enzimler Üzerine Olan Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizyoloji Anabilim Dalı, 2006 - 2007, Tamamlandı
4. Ramazan ÇÖL, " Tavşanlarda Endotoksin ile Oluşturulan Dissemine İntravasküler Koagülasyon üzerine Vitamin E ve Predenisolonun etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizyoloji Anabilim Dalı, 2001 - 2003, Tamamlandı
5. Abdullah ERYAVUZ, " Faunalı ve Faunasız Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko Katılmasının Bazı Rumen ve Kan Metabolitleri ile Tiftik Verimi ve Niteliğine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Fizyoloji Anabilim Dalı, 1997 - 1998, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı1998 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı20012004
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı20032009

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Fizyolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.23/03/199818/03/2019
S.Ü. Mesleki Eğitim FakültesiFak.Kur.Üyesi03/03/200003/03/2012
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Yrd.01/12/200305/12/2003
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Vekili05/12/200329/12/2003
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan29/12/200329/12/2006
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Vekili11/01/200708/02/2007
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan08/02/200701/07/2009
S.Ü. RektörlükS.Ü.Yön.Kur.Üyesi29/07/200929/07/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
FİZYOLOJİ II