VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ERCAN KESKİN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ
E-Mail :  ekeskin selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Çöl R, Keskin E, " Effects of reservatrol on haemostatic system activation in lipopolysaccharide- induced experimental endotoxemia model in rats ", 17th FAVA Congress, 4-7 January, Tapei, Taiwan, , , , 2013,( Konferans )
2. Çöl R, Keskin E, " Effects of Platelet- activating Factor Receptor Antagonist (PAFRA) on selected Inflammatory and Biochemial Parameters in Lipopolysaccharide Induced Rat Endotoxemia Model ", Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 19(1), , 97-102, 2013,( SCI )
3. Dönmez N, Dönmez HH, Keskin E, Kısadere İ , " Effects of Aflatoxin on Some Haematological Parameters and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Merino Rams ", The Scientific World Journal , 2012, , 1-4, 2012,( SCI )
4. Uluışık D, Keskin E, " The Effects of Ginseng and Echinacea on Some Plasma Cytokine Levels in Rats ", Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18(1), , 65-68, 2012,( SCI )
5. Çöl R, Keskin E, " Effect of Paltelet Activating Factor Peceptor Antogonist (PAFRA) on Endotoxin- Induced Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) in Rats ", Spanish- FEPS Congress (European Federation of Physiological Societies), 8-11 September, Santiago De Compostela, Spain, , , , 2012,( Konferans )
6. Çöl R, Keskin E, " Effects of Platelet- activating Factor Receptor Antagonist (PAFRA) on selected Inflammatory and Biochemial Parameters in Lipopolysaccharide Induced Rat Endotoxemia Model ", 15th Biennial Congress Of the International Society For animal Clinical Pathology&14th Conference of the European Society Of Veterinary Clinical Pathology, 3-7 July, Ljubljana, Slovenia, , , , 2012,( Konferans )
7. Dönmez N, Dönmez HH, Keskin E, Kısadere İ , " Effects of Aflatoxin on Some Haematological Parameters and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan inMerino Rams ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2012,( Konferans )
8. Uluışık D, Keskin E, " Effects of Ginseng and Echinacea on Cytokine mRNA Expression in Rats ", The Scientific World Journal , 2012, , 6 pages, 2012,( SCI )
9. Atalay B, keskin E, " Son yıllarda belirlenen bazı endojen peptidler ve fizyolojik etkileri ", Dicle Üniv. Vet. Fak. derg, 1,1, , 1-9, 2011,( Üniversite Dersgisi )
10. Çöl R, Keskin E, " Effects of reservatrol on selected serum components in a rat endotoxemic model ", Turkish- FEPS Congress, 3-7 Eylül, İstanbul, Türkiye, , , , 2011,( Konferans )
11. Dönmez N., Keskin E, " The Effects of Aflatoxin and Glucomannan on Coagulation Parameters in Rabbits ", Veterinarski Arhiv, 79(6), , 555-560, 2009,( SCI )
12. Dönmez N., Keskin E, " The Effects of Aflatoxin and Glucomannan on Some Antioxidants and Biochemical Parameters in Rabbits ", Acta Veterinaria Beograd, 58 (4), , 307-31, 2008,( SCI )
13. Dönmez, N., E. Keskin, " Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broylerlerde Yeme İlave Edilen Antibakteriyal Etkili Bitki Ekstraktının Bazı Hormon Seviyeleri Üzerine Etkileri ", Atatürk Üniversitesi Vet. Bil.Derg., 2,4, , 147-150, 2008,( Üniversite Dersgisi )
14. Dönmez, N., E. Keskin, " Coenurus Cerebralis ve Oestrus Ovis ile Enfekte Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23,1, , 107-109, 2007,( Üniversite Dersgisi )
15. Dönmez, N., E. Keskin, " Coenurus Cerebralis ve Oestrus Ovi ile Enfekte Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya., , , 164-165, 2007,( Konferans )
16. Ataman, M., H.H. Dönmez, E. Keskin, N. Dönmez, M. Boydak, F. Karaca, N.C. Lehimcioğlu, " Yeni Zelanda Tavşanlarına Oral Yolla Verilen Aflatoksinin Spermatolojik Özellikler, Testis Histolojisi ve Semen Hyaluronidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri ", IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, , , 68-69, 2007,( Konferans )
17. patlar S, Keskin E, Çakmakcı O, " The effects of glycerol supplement on plasma aldosterone levels in sedanters ", Fırat Tıp Derg., 12,4, , 261-264, 2007,( Üniversite Dersgisi )
18. Dönmez, N., E. Keskin, " Isı Stresi Oluşturulan Broylerlerde Antibakteriyel Etkili Bitki Ekstraktının (Herbromix) Bazı Antioksidanlar ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23,3-4, , 51-55, 2007,( Üniversite Dersgisi )
19. Dönmez, N., E. Keskin, " Aflatoksin ve Glukomannanın Tavşanlarda bazı Antioksidan ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, , , 54-55, 2007,( Konferans )
20. Patlar S, Keskin E, " The effects of glycerol supplement on various hematologic parameters in sedantaries and the athletes who exercise regularly ", Exercise, 1,1, , 22-35, 2007,( SCI )
21. Patlar S, Keskin E, Çakmakçı , " Sedanterlerde Gliserol Takviyesinin Plazma Aldosteron Düzeyleri Üzerine Etkisi ", 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, 3-5 Kasım, , , , 2006,( Konferans )
22. Keskin E, Öztekin (Menevse) E, Cöl R, Sivrikaya A, Üney K, Yazar E , " Effect of Pentoxifylline on Antioxidant Status of Healthy and Endotoxemic New Zealand White Rabbits ", Acta Vet. Brno, 74, , 17-21, 2005,( SCI )
23. Çöl, R., Keskin, E. ve B. Atalay , " Effect Of Pentoxifylline On Endotoxin-Induced Hemostatic Disturbances in Rabbits ", Acta Vet Hung, 53(3), , 325-35, 2005,( SCI )
24. Durgun Z, Keskin E, Cöl R , Atalay B , " Selected Haematological And Biochemical Values In Ostrich Chick And Growers ", Arch Geflügelk, 69, , 262-66, 2005,( SCI )
25. Durgun Z, Keskin E, Cöl R , Atalay B, " Civciv Ve Palaz Devekuşlarında Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Değerler ", Genel Tıp Dergisi, 30.Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 3 Eylül, KONYA, 14, , 51-51, 2004,( Konferans )
26. Keskin E, Menevşe E, Çöl R, Sivirikaya A, Üney K, Yazar E , " Pentoksifilinin Endotoksemik Tavşanlarda Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi ", Genel Tıp Dergisi, 30.Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 3 Eylül, KONYA, 14, , 52-52, 2004,( Konferans )
27. Şen İ, Keskin E, Ok M, İpek H, Çöl R , " Bakırın Kuzularda Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri ", Vet. Bi. Derg, 19,3-4, , 5-9, 2003,( Üniversite Dersgisi )
28. Dönmez, N., H.H. Dönmez, E. Keskin, İ. Çelik, " Effects of Zinc Supplementation to Ration on Some Hemathological Parameters in Broiler Chicks ", Biological Trace Element Research, 87, , 125-131, 2002,( SCI )
29. Keskin, E., Çöl, R., Keçeci,T., İpek, H., Önder, F, " Konya Bölgesinde Yetiştirilen Kaya Kekliklerinde (Allectoris Gracea) Bazı Hematolojik Parametreler ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 18,3, , 23-27, 2002,( Üniversite Dersgisi )
30. Keçeci T, Keskin E , " Zinc Supplementation Decreases Total Thyroid Hormone Concentrarion In Small Ruminants ", Acta Veterinaria Hungarica, 50(1), , 93-100, 2002,( SCI )
31. Keçeci T, Keskin, E , " Merinos Kuzularda Rasyona Çinko Ve Bakır Ilavesinin Bazı Kan Metabolitleri Üzerindeki Etkisi ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, , 837-842, 2002,( SCI )
32. Eryavuz, A., Durgun ,Z., Keskin, E., " Faunalı ve faunasız Ankara keçilerinde rasyona çinko katılmasının bazı Rumen ve kan metabolitleri ile tiftik verimi ve niteliğine etkileri ", Tr. J. Vet. Anim. Sci Anim, 26, , 753-760, 2002,( SCI )
33. Sen, I., Keskin, E., Ok, M. And Eryavuz, A, " Investigation On Plasma Thiamine Concentration In Faunated And Defaunated Angora Goats ", Indian Vet. J, 78, , 1003-1004, 2001,( SCI )
34. Eryavuz A, Altunok V, Keskin E, Haliloğlu S, " Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko İlavesi Ve Defaunasyonun Bazı Plazma Mineral Madde Düzeylerine Etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11,1, , 39-43, 2001,( Kurum Dergisi )
35. Keskin E, Keçeci T, " Değişik Çevre Sıcaklıklarındaki Merinos Koçlarda Kan Serumu Tiroit Hormon Düzeyleri Ile Rumen Protozoonları ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17,2, , 115-118, 2001,( Üniversite Dersgisi )
36. Keçeci T, Keskin E , " Farklı Çevre Isılarında Vitamin C Uygulanan Boğalarda Bazı Kan Parametreleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17,1, , 115-119, 2001,( Üniversite Dersgisi )
37. Keçeci T, Keskin E, Durgun Z , " Çevre Isısı Ve Vitamin C'Nin İsviçre Esmeri Boğalarda Kan Serumu Tiroit Hormon Düzeyleri Ile Bazı Hematolojik Değerler Üzerindeki Etkileri ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24, , 353-359, 2000,( SCI )
38. Keskin E, Keçeci T , " Ankara Keçilerinde Kan Asit Baz Dengesi, Bazı Kan Gazları Ve Plazma Elektrolit Düzeyleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16,1-2, , 139-141, 2000,( Üniversite Dersgisi )
39. Keskin, E., Durgun, Z., Çöl, R, " Aspirin Ve Sarımsak Verilen Deneysel Hiperkolesterolemili Tavşanlarda Bazı Elektrokardiyografik Parametreler ", Vet.Bil.Derg, 15,1, , 105-112, 1999,( Üniversite Dersgisi )
40. Arican, M., Keskin, E., Ceylan, C., Yigitarslan, K, " Akut Hemorajik Şok Oluşturulan Köpeklerin Sağaltımında Kan Ile %7.5 Nacl / %6 Dextran70 Kombinasyonu Uygulamalarının Etkileri ", Vet.Bil.Derg, 15,2, , 139-144, 1999,( Üniversite Dersgisi )
41. Dönmez, N., Keskin, E, " Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko İlavesinin Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi ", Vet.Bil.Derg, 15,2, , 125-131, 1999,( Üniversite Dersgisi )
42. Keskin, E., Durgun, Z.,Dönmez, N., Çöl, R., İpek, H, " Ankara Keçilerinde Rasyona Çinko İlavesinin Plazma Ve Eritrosit Membranı Bazı Lipid Parametreleri Üzerine Etkileri ", Vet.Bil.Derg, 15,2, , 133-137, 1999,( Üniversite Dersgisi )
43. Traş, B., Elmas, M., Yazar, E., Baş, A.L., Keskin, E., Daşci, Z., " Concentrations Of Sulfadoxin And Trimethoprim In Plasma, Lymph Fluids And Some Tissues 24 H After Intramuscular Administration To Angora Goats. ", Veterinary Quartely, 20 (2), , 62-64, 1998,( SCI )
44. Durgun Z., Keskin E., Dönmez N., Önder F, " Yüksek Kolesterollü Rasyonla Beslenen Tavşanlarda Aspirin Ve Sarımsağın Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri ", Vet.Bil.Derg, 14,1, , 5-8, 1998,( Üniversite Dersgisi )
45. Baş, A.L., Traş, B., Elmas, M., Keskin, E. And Yazar, E. , " The Effects Of Acetylsalicylic Acid On The Phagocytic Function Of Bovine Neutrophiles In Vitro ", Revue de Medecine Veterinaire, 149 (8-9), , 857-862, 1998,( SCI )
46. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M., Baş, A.L. Dönmez, N., Önder, F, " Effects Of Garlic Oil And Aspirin On Some Coagulation Parameters In Hypercholesterolemic Rabbits ", Medical Science Research, 26, , 413-415, 1998,( SCI )
47. Durgun Z., Keskin E, " The Changes Associated With Fasting And Acute Heat Stress On Body Temperature, Blood Acid-Base Balance And Some Parameters Of Japanese Quail ", Indıan Vet.J, 75, , 299-303, 1998,( SCI )
48. Durgun Z, Keskin E, Kocabatmaz M, Keçeci T , " Çeşitli Anyonların Bıldırcınlarda Kan Asit-Baz Dengesi Ve Büyüme Üzerine Etkisi ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 21, , 39-42, 1997,( SCI )
49. Durgun, Z., Keskin, E. , " Akciğer Surfektan Sistemi ", Vet.Bil.Derg, 13,2, , 43-52, 1997,( Üniversite Dersgisi )
50. Keskin, E., Durgun, Z., Dönmez, HH., Dönmez, N. , " Hormonal Bursektominin Bazı Kan Parametreleri Ile Lökosit Oranları Üzerine Etkisi ", Vet.Bil.Derg, 13,2, , 53-56, 1997,( Üniversite Dersgisi )
51. Durgun, Z., Keskin, E., Kocabatmaz, M., Keçeci, T, " Çeşitli Anyonların Bıldırcınlarda Kan Asit-Baz Dengesi Ve Büyüme Üzerine Etkisi ", Tr.J.of Veterinary and Animal Sciences, 21, , 39-42, 1997,( Kurum Dergisi )
52. E.Keskin,Z.Durgun.,M.Kocabatmaz.,B.Traş.,A.Eryavuz.,N.Dönmez, " Effect Of Garlic Oil On Erythrocyt Membrane Phospholipid Fractions In Hypercholesterolaemic Dogs ", Med.Sci.Res., 25, , 761-763, 1997,( SCI )
53. Kocabatmaz, M., Keskin, E., Durgun, Z., Eryavuz, A, " Effects Of Garlic Oil On Plasma, Erythrocyte Anderythrocyte Membrane Total Lipids, Cholesterol And Phospolipid Levels Of Hypercholesterolemic Dogs ", Med.Sci.Res., 25, , 265 - 267, 1997,( SCI )
54. Keskin, E., Durgun, Z, " Effects Of Supplemental Nahco3, Kcl, Cacl2, Nh4cl And Caso4 On Acid-Base Balance, Weight Gain And Feed Intake In Japanes Quails Exposed To Constant Chronic Heat Stress ", Pakistan Vet J, 17(2), , 60-64, 1997,( SCI )
55. Durgun, Z., Keskin, E., Kocabatmaz, M, " Tavuklarda Arteriel Ve Venöz Kan Gazları İle Bazı Plazma Elektrolit Düzeyleri ", Vet.Bil.Derg, 12,1, , 23-26, 1996,( Üniversite Dersgisi )
56. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , " Büyümekte Olan Erkek Ve Dişi Japon Bıldırcınlarında Bazı Hematolojik Parametrelerin Seyri Üzerine Bir Çalışma ", Vet.Bil.Derg, 11,2, , 107-112, 1995,( Üniversite Dersgisi )
57. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , " Kolesterol İlaveli Rasyonla Beslenen Tavukların Plazma Kolesterol, Glikoz Ve Total Protein Düzeyi Üzerine C Vitaminin Etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5,12, , 46-48, 1995,( Kurum Dergisi )
58. Durgun Z, Keskin E, Tiftik A.M., Keçeci T, Haliloğlu, S , " , İnvitro Soğan Yağı Uygulamasının Plazma Kolesterol Ve Glikoz Düzeyleri Ile Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11,2, , 113-118, 1995,( Üniversite Dersgisi )
59. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , " Gelişmekte Olan Japon Bıldırcınlarında Yosun Ekstraktının Hematolojik Etkileri ", Vet.Bil.Derg, 11,1, , 105-110, 1995,( Üniversite Dersgisi )
60. Keskin E., Durgun Z., Kocabatmaz M., Eryavuz A, " Deneysel Hiperkolesterolemi Oluşturulan Köpeklerde Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Soğan Yağının Etkisi ", Vet.Bil.Derg, 11,2, , 113-118, 1995,( Üniversite Dersgisi )
61. Keskin, E., Durgun, Z., Kocabatmaz, M , " Kangal Irkı Köpeklerde Bazı Hematolojik Parametreler Ile Kan Gazları Ve Plazma Elektrolit Düzeyleri ", Vet.Bil.Derg, 1,2, , 35-38, 1994,( Üniversite Dersgisi )
62. Durgun, Z., Eksen, M., Keskin, E. , " Sağlıklı Kangal Ve Alman Kurt Köpeklerinde Bazı Hematolojik Değerler ", S.Ü. Vet.Fak.Derg, 9,1, , 16-20, 1993,( Üniversite Dersgisi )
63. Keskin, E., Eksen, M. , " Deneysel Olarak Hemorajik Şok Oluşturulan Köpeklerde Küçük Hacimlerde Kan, İzotonik Ve Hipertonik Tuzlu Su Uygulamalarının Hematolojik Parametreler Ve Elektrolitler Üzerine Etkileri ", S.Ü. Vet.Fak.Derg, 9,2, , 64-68, 1993,( Üniversite Dersgisi )
64. Keskin, E., Eksen, M., " Hipovolemik Köpeklerde Hematolojik Ve Hemodinamik Değişiklikler ", S.Ü. Vet.Fak.Derg, 9,2, , 15-19, 1993,( Üniversite Dersgisi )
65. Abdullah Başoğlu,Turgut K, Eksen M, Traş B, Maden M, Ok M, Baş Al, Keskin E , " Effect Of Phlorhizin-Induced Ketosis On Riboflovine And Niacin Concentrations In Sheep ", S.Ü. Vet.Fak.Derg., 9,1, , 58-63, 1993,( Üniversite Dersgisi )
66. Durgun Z, Keskin E, Kocabatmaz M, Eksen M, Keçeci T, Kaya Ş , " Soğanın Bazı Hematolojik Değerler Üzerindeki Etkileri ", Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü,, 15, , 116-126, 1993,( Kurum Dergisi )
67. İzci C, Eksen M, Koç Y, Keskin E, Kul M, Avki S, Gören M , " Köpeklerde Rompun-Ketalar Ve Acepromazin-Ketalar Kombinasyonlarının Kardiopulmoner Etkileri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar ", S.Ü. Vet. Fak. Derg, 9,2, , 22-27, 1993,( Üniversite Dersgisi )
68. Şeker, E., Eksen, M., Keskin, E., Baytok, E., Balevi, T., Sezen, S., Nazli, M., " Kuzu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Katılan Sodyum Bikarbonatın Besi Performansı, Bazı Kan Ve Rumen Sıvısı Metabolitleri Üzerine Etkileri ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 3,2, , 93-97, 1993,( Kurum Dergisi )
69. Eksen, M., Ağaoğlu, Zt., Keskin, E. , " Sağlıklı Van Kedilerinde Bazı Hematoojik Değerler ", S.Ü. Vet.Fak.Derg, 8,2, , 45-47, 1992,( Üniversite Dersgisi )
70. Eksen, M., Ağaoğlu, Zt., Keskin, E, " Sağlıklı Hamdani(Hareki-Harki) Koyunlarında Bazı Hematolojik Değerler ", S.Ü. Vet.Fak.Derg, 8,2, , 37-40, 1992,( Üniversite Dersgisi )
71. Eksen, M., Durgun, Z., Dik, B., Keskin, E., " Dirofilaria Immitis Ile Enfekte Köpeklerde Tedavinin Hematolojik Değerler Üzerine Etkisi ", S. Ü. Vet. Fak. Derg, 8,2, , 51-54, 1992,( Üniversite Dersgisi )
72. Eksen M, Kocabatmaz M, Durgun Z, Keçeci T, Keskin E, Kaya Ş, " Kuru Yoncanın Koyunların Tükürük, Rumen Içeriği Ve Kanında Na, K, P Ve N Düzeyleri Ile Tükürük Sekresyonu Üzerine Etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2,1, , 35-39, 1992,( Kurum Dergisi )
73. Durgun, Z., Eksen, M., Serpek, B., Keskin, E, " Değişik Yaş Gruplarındaki Yerli Hibrit Tavuklarda Bazı Hematolojik Değerler ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 7, 8, , 11 - 18, 1990,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sağlik Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd.06/01/200401/02/2006

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
FİZYOLOJİ II