VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. SAADETTİN TIPIRDAMAZ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK ANATOMİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK ANATOMİSİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Fırat Üniversitesi19811986
Fırat Üniversitesi19811986

  Akademik Yayınlar:
1. Bolat D, Bahar S, Selçuk ML, Tıpırdamaz S., " (2013-baskıda) Comparison of the morphometric features of the left and right horse kidneys: a stereological approach, ", Anat Histol Ebryol, 18 (2), , 129-133., 2013,( SCI )
2. Bolat, D., Tıpırdamaz, S., " The use of the optical fractionator to estimate the total number of ependymal cells of the spinal cord in leghorn. ", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2), , 129-133., 2012) ,( SCI )
3. Bolat D, Bahar S, Sur E, Selcuk ML, Tıpırdamaz S , " Selective gray and white matter staining of the horse spinal cord., . ", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2):, , 249-254, 2012) ,( SCI )
4. Yüksel,M.F.,Tıpırdamaz,S., " Morphometric investigations on the vertebral column of the rock partridges and pheasants ", Eurasian journal of veterinary sciences, 28,1, , 05-09, 2012,( Kurum Dergisi )
5. Bolat,D.,Bahar,S.,Selçuk;M.L.,Tıpırdamaz,S., " Morphometric investigations of fresh andfixed rabbit kidney ", Eurasian journal of veterinary sciences, 27,3, , 149-154, 2011,( Kurum Dergisi )
6. Bahar, S.,Bolat,D., Tıpırdamaz S. Selçuk,M.L. , " At Böbreginde Cavalieri prensibi ile Hacim ve Hacim oranı Hesaplamaları. ", VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 22, 2011,( Kurum Dergisi )
7. Bahar, S.,Bolat,D., Tıpırdamaz S. Selçuk,M.L. , " Bazı At Irklarında Medulla Spinalis'in Cervical Segmentleri Üzerinde Morfometrik Araştırmalar ", VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 35-36, 2010.,( Kurum Dergisi )
8. Eken., E.,Tıpırdamaz ,S., " Akkaraman Melezi Koyunu Beyninde Substantia alba ve Substantia Grisea'nın Hacminin Belirlenmesi ", VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Afyonikarahisar, , 1, , 33-34, 2010,( Kurum Dergisi )
9. Bahar, S., E. Eken, and S. Tipirdamaz,, " The Distribution of the Cardiac Veins in Angora Rabbits (Oryctolagus Cuniculus) ", Anat Histol Ebryol., 36, , 250-254, 2007,( SCI )
10. Bahar,S.,Dayan,M.O.,Tıpırdamaz,S., " Holstein ırkı sığırlarda N.hypoglossus'un ventral köklerinin sisternal ve kanalicular bölümü üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 23,1, , 55-60, 2007,( Kurum Dergisi )
11. Bahar, S., Ozdemir, V., E. Eken, and S. Tipirdamaz,, " The Distribution of the Coronary Arteries in the Angora Rabbit, ", Anat Histol Ebryol., 36, , 321-327 , 2007,( SCI )
12. Bahar,S.,Dayan,M.O.,Bolat,D.,Tıpırdamaz,S, " Ankara tavşanında A.iliaca ve A. femoralis'in makroanatomisi ", Vet.Bil.Derg., 23,3-4, , 75-83, 2007,( Kurum Dergisi )
13. Bahar, S., S. Tıpırdamaz ve E. Eken, " Ankara Tavşanlarında (Oryctolagus Cuniculus) Kalp Venalarının Dağılımı ", IV. Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 34-35, 2006,( Kurum Dergisi )
14. Gezici, M.,Tıpırdamaz,S E. Eken, K. Beşoluk, S. Bahar, M.O. Dayan, A. Yoldaş, ?, " -) Gezici, M., E. Eken, K. Beşoluk, S. Bahar, M.O. Dayan, A. Yoldaş, ?Evcil Memeli Hayvanlarda Regio manus'un İsimlendirilmesi Üzerine Düşünceler ", IV. Veteriner Anatomi Kongresi, , , 34-35, 2006,( Kurum Dergisi )
15. Özdemir,V.,Bahar,S.,Tıpırdamaz,S., " ?Subgross and Morphometric Formation of the Brachial Plexus in Balb/C Mice?, ", Indian Vet. J, 82, , 1193-1195, 2005,( SCI )
16. Yalçın,H.,Beşoluk,K.,Tıpırdamaz,S., " Holstein ırkı sıgırlarda sinus duraematris ve extracranial ilişkileri üzerinde makroanatomik Araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 21,3-4, , 83-92, 2005,( Kurum Dergisi )
17. Bahar,S.,Tıpırdamaz,S., " Mandalarında larynx'in v.lingualis ve drenaj sahası üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 20,2, , 103-108, 2004,( Kurum Dergisi )
18. Tıpırdamaz, S., K. Beşoluk, S. Bahar, M.O. Dayan,, " Ruminant Ve Equidelerde Dişler Yardimiyla Yaş Tayini ", III. Veteriner Anatomi Kongresi,, Kuşadası/Aydın, 1, , 43, 2004,( Kurum Dergisi )
19. Beşoluk, S. Tıpırdamaz, M.O. Dayan, , " 23-) Bahar, S., K. ?Holstein Irkı Sığırlarda N. Hypoglossus'un Ventral Köklerinin Intracranial Bölümü Üzerinde Anatomik Araştırmalar ", III. Veteriner Anatomi Kongresi, , Kuşadası/Aydın, 1, , 55, 2004,( Kurum Dergisi )
20. Bahar S. ve S. Tıpırdamaz, , " ?Mandalarda Sinus Durae Matris; Makroanatomik ve Subgross Araştırma ", III. Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 22, 2004,( Kurum Dergisi )
21. Bahar, S. ve S. Tıpırdamaz,, " Mandalarda V. Facialis ve Drenaj Sahası Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", III. Veteriner Anatomi Kongresi, Kuşadası/Aydın, 1, , 51, 2004,( Kurum Dergisi )
22. Bahar, S. ve S. Tıpırdamaz,, " Mandalarda V. Facialis ve Drenaj Sahası Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", III. Veteriner Anatomi Kongresi, Kuşadası/Aydın, 1, , 51, 2004,( Kurum Dergisi )
23. Beşoluk, K., E. Eken ve S. Bahar, Tıpırdamaz,S., " Ankara Keçilerinde A. palatina descendens ve Dallarının Organum Vomeronasale ile İlişkisi ", III. Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 19, 2004,( Kurum Dergisi )
24. Arbağ, H., Oğurtan, Z., Tıpırdamaz, S., Şeker, M., Eken, E., Beşoluk, K., Gezici, M., " Kedilerde Tonsilla Palatina'Nın Topoğrafısi Ve Lenf Yumrusu ile İlişkisi ", II. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ, 1, , 25-26, 2004,( Kurum Dergisi )
25. Özdemir,V.,Bahar,S.,Tıpırdamaz,S., " Cranial Vena Cava in a Male Holstein Calf? ", Indian Vet. J, 81, , 1258-1260, 2004,( SCI )
26. Bahar,S.,Tıpırdamaz,S, " Mandalarında larynx'in venöz drenajı üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg., 20,1, , 95-98, 2004,( Kurum Dergisi )
27. Özdemir,V.,Bahar,S.,Tıpırdamaz,S, " Anadolu mandalarında dilin innervasyonu üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg., 19,3-4, , 97-101, 2003,( Kurum Dergisi )
28. Özdemir, V. ve S. Tıpırdamaz , " Anadolu Mandalarında Dilin Arteriel Vaskularizasyonu ", Vet. Bil. Derg., 19(1,2), , 109-112, 2003,( Üniversite Dersgisi )
29. Özdemir, V. ve S. Tıpırdamaz , " Anadolu Mandalarında Yüz Bölgesinin Arteriel Vaskularizasyonu ", Vet. Bil. Derg., 19(3,4), , 89-95, 2003,( Üniversite Dersgisi )
30. Yalçın,H.,Kırıkçı,K.,Tıpırdamaz,S., " Kaya kekliklerinin sindirim sistemleri üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg., 19-3,4, , 59-67, 2003,( Kurum Dergisi )
31. Yalçın,H.,Kırıkçı,K.,Tıpırdamaz,S., " Ağaç sincabının çiğneme kasları üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg., 19-3,4, , 83-86, 2003,( Kurum Dergisi )
32. Eken, E., K. Besoluk, S. Tipirdamaz, M. Gezici and S. Bahar,, " ?Thoracic Duct In Cats (Felis Catus)?, ", Reveu Méd. Vét. , 153,11, , 717-721, 2002,( SCI )
33. Bahar,S.,Özdemir,V., Tıpırdamaz,S.,, " Mandalarda Cranial Parasempatik Ganglionlar. ", II. Ulusal anatomi kongresi,,, , 1, , 1, 2002,( Kurum Dergisi )
34. Bahar,S., Tıpırdamaz,S.,, " Mandalarda Gözün Sinirsel Innervasyonu ", II. Ulusal anatomi kongresi, 1, , 13, 2002,( Kurum Dergisi )
35. Bahar,S.,Özdemir,V., Tıpırdamaz,S., , " Mandalarda Chorda Tympani, ", II. Ulusal anatomi kongresi, 1, , 1, 2002,( Kurum Dergisi )
36. Tıpırdamaz,S.,Bahar,S.,Özdemir,V.,, " Mandalarda Beyin Sinirlerinin Orijini Ve Cavum CraniYi Terkediş Yollan, ", II. Ulusal anatomi kongresi, 1, , 1, 2002,( Kurum Dergisi )
37. Besoluk K.,Eken E.,Boydak M. Tıpırdamaz S. , " Morphological Studies On Meckels Diverticulum in Geese (Anser Anser Domesticus), ", ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA, 31,5, , 290-292, 2002,( SCI )
38. Yalçın H., Tıpırdamaz S. , " A Macroanatomic Investigations On The Arteriel Vascularisation Of The Thymus in Dogs ", Rev. Med. Vet., , 153,3, , 173-175, 2002,( SCI )
39. Eken E., S. Tipirdamaz, , " Comparative Investigations On The Anatomic Arrangement Of The Hepatic Veins in Akkaraman Sheep And Angora Goat, ", INDIAN VET J, , 79,1, , 49-51, 2002,( SCI )
40. Eken, E., Besoluk K., Tıpırdamaz, S. Gezici, M. Bahar, S. , , " Thoracic Duct in Cats (Felis Catus) ", Rev. Med. Vet., , 153,11, , 717-722, 2002,( SCI )
41. Eken E., S. Tipirdamaz, , " Comparative Investigations On The Anatomic Arrangement Of The Hepatic Veins in Akkaraman Sheep And Angora Goat, ", INDIAN VET J, , 79,1, , 49-51, 2002,( SCI )
42. K. Besoluk, S. Tipirdamaz, , " Macroanatomic Investigations On The Deep Proximal Palmar Venous Arch in Angora Goats, ", INDIAN VET J, , 79,1, , 52-55, 2002,( SCI )
43. Besoluk K., Tıpırdamaz, S. , " Comparative Macroanatomic Investigations Of The Venous Drainage Of The Heart İn Akkaraman Sheep And Angora Goat, ", ANAT HİSTOL EMBRYOL, 30,4, , 249-252, 2001,( SCI )
44. Tıpırdamaz S, Yalçin H, Dursun N,,, " Macroanatomic Investigations Of The Blood Supply Of Thoracic Limb Of Kangal Dogs, ", Vet. Quart, , 23,1, , 34-37, 2001,( SCI )
45. , " Holstein ırkı sığırlarda sinus duraematris ve extracranial ilişkileri üzerinde makroanatomik Araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 17,2, , 45-50, 2001,( Kurum Dergisi )
46. Yalçın,H.,Tıpırdamaz,S., " Akkaraman koyunu ve Ankara keçisinde sinus duraematris ve extracranial ilişkileri üzerinde makroanatomik Araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 17,4, , 55-60, 2001,( Kurum Dergisi )
47. Yalçın,H.,Tıpırdamaz,S., " Akkaraman koyunu ve Ankara keçisinde başın yüzlek ve derin venaları üzerinde karşılaştırmalı makroanatomik Araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 17,2, , 45-60, 2001,( Kurum Dergisi )
48. Beşoluk,K.,Tıpırdamaz,S.,Yalçın,H.,Eken,E., " Beyaz Yeni Zelenda tavşanında cisterna chyli ve ductus thoracicus üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 17,2, , 51-56, 2001,( Kurum Dergisi )
49. Eken E., Tıpırdamaz S.,, " Comparative Macroanatomic Investigations On The Formation Of The External Iliac Vein in Akkaraman Sheep And Angora Goat, ", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCINCE, 63,8, , 837-839, 2001,( SCI )
50. Eken E., Tıpırdamaz S., Gezici M., Besoluk K., Ozdemir V. ,, " Conformation Of Cisterna Chyli in Cats (Felis Catus), ", REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 152,6, , 463-468, 2001,( SCI )
51. Tıpırdamaz,S.,Eken,E.,Beşoluk,K, " Holstein ırkı sığırlarda n.trigeminus üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg, 16,2, , 45-50, 2000,( Kurum Dergisi )
52. Beşoluk K, Tıpırdamaz S., Yalçin H., Eken E. ,, " Yeni Zelanda Tavşanında Cisterna Chyli Ve Ductus Thoracicus Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 23, 2000,( Kurum Dergisi )
53. Beşoluk K., Tıpırdamaz S., Yalçin H., Eken E.,, " Yeni Zelanda Tavşanında Ve Ductus Thoracicus Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 23, 2000,( Kurum Dergisi )
54. Eken E., Tıpırdamaz S., Gezici M., Beşoluk K.,, " Kedide Cisterna Chyli Ve Ductus Thoracicus Üzerinde Çalişmalar ", I. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ, , , 31, 2000,( Kurum Dergisi )
55. Eken E., Tıpırdamaz S., Gezici M., Beşoluk K.,, " Kedide Cisterna Chyli Ve Ductus Thoracicus Üzerinde Çalişmalar ", I. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ, , , 31, 2000,( Kurum Dergisi )
56. Beşoluk K., Tıpırdamaz S., Yalçin H., Eken E.,, " Yeni Zelanda Tavşanında Cisterna Chyli Ve Ductus Thoracicus Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar ", 1. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi,, 1, , 23, 2000,( Kurum Dergisi )
57. Eken E., Tıpırdamaz S.,, " Akkaraman Koyunu Ve Ankara Keçilerinde V. Iliaca Externa Üzerinde Karşilaştirmali Çalişmalar, ", I. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ, 1, , 53, 2000,( Kurum Dergisi )
58. Yalçin H., Beşoluk K., Tıpırdamaz S., , " Holstein Irkı Sığırlarda Sinüs Durae Matris Ve Ekstrakranial İlişkileri Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 1, , 30, 2000,( Kurum Dergisi )
59. Eken E., Tıpırdamaz S. , , " Akkaraman Koyunu Ve Ankara Keçilerinde Karaciğer Venalari Üzerinde Karşilaştirmali Çalişmalar ", I. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ, 1, , 16, 2000,( Kurum Dergisi )
60. Tıpırdamaz,S.,Eken,E.,Beşoluk,K, " Holstein ırkı sığırlarda dilin innervasyonu üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg, 16,2, , 51-55, 2000,( Kurum Dergisi )
61. Eken,E.,Beşoluk,K.,Tıpırdamaz,S.,, " Holstein ırkı sığırlarda gözün innervasyonu üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg, 16,2, , 57-62, 2000,( Kurum Dergisi )
62. Yalçın,H.,Tıpırdamaz,S.Beşoluk,K., " Akkaraman koyununda cisterne chyli ve ductus thoracicus üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 16,1, , 85-90, 2000,( Kurum Dergisi )
63. Beşoluk,K.,Tıpırdamaz,S., " Akkaraman koyununda V. vertebralis'in seyri üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg., 16,2, , 69-74, 2000,( Kurum Dergisi )
64. Eken,E.,Tıpırdamaz,S., " Akkaraman koyunu ve Ankara keçisinde V.pudendoepigastrica üzerinde karşılaştırmalı makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg, 16,1, , 91-95, 200,( Kurum Dergisi )
65. Tıpırdamaz S., Eken E., Beşoluk K. , , " Akkaraman Koyunu Ve Ankara Keçisinde Valvula Venosa İçeren Venalar Üzerinde Makroanatomik Araştirmalar ", V. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ,, 1, , 65, 1999,( Kurum Dergisi )
66. Tıpırdamaz S., Beşoluk K., Eken E.,, " Akkaraman Koyunu Ve Ankara Keçilerinde Venöz Anastomozlar Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", V. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, 1, , 64, 1999,( Kurum Dergisi )
67. Tıpırdamaz,S.,Yalçın,H.,Dursun,N., " Kangal Köpeklerinde arcus aorta'nın dalları üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg, 14,1, , 87-90, 1997,( Kurum Dergisi )
68. Tıpırdamaz,S.,Daşçı,Z.,Yalçın,H.,Beşoluk,K., " Ankara keçisinde vena porta'nın oluşumu ve intrahepatik dağılımı üzerinde makroanatomik Araştırmalar ", Vet.Bil.Derg, 13,1, , 133-138, 1997,( Kurum Dergisi )
69. Daşçı,Z.,Tıpırdamaz,Yalçın,H.,Beşoluk,K., " Ankara keçisinde memenin lenf drenajı üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg, 13,1, , 127-131, 1997,( Kurum Dergisi )
70. Tıpırdamaz,S.,Dursun,N.,Yalçın,H., " Kangal Köpeklerinde kalbin koroner arterleri üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Vet.Bil.Derg, 12,2, , 115-120, 1996,( Kurum Dergisi )
71. Tıpırdamaz,S, " Köpeklerde pankreas kanalları üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", Vet.Bil.Derg, 11,2, , 155-158, 1995,( Kurum Dergisi )
72. Tıpırdamaz,S.,Dursun,N.,Erden,H,Daşçı,Z.,Türkmenoğlu,İ., " Akkaraman koyununda uterusun lenfatik drenajı üzerinde makroanatomik çalışmalar. ", , 10(1-2), , 14-15, 1994,( Kurum Dergisi )
73. Dursun,N.,Tıpırdamaz,S.,Daşçı,Z, " Akkaraman koyununda vena porta'nın oluşumuna katılan damarlar üzerinde makroanatomik çalışmalar ", S.Ü.Vet.FAk., 10,1, , 71-74, 1994,( Kurum Dergisi )
74. Dursun,N.,Tıpırdamaz,S.,Gezici,M., " Kangal Köpeklerinde plexus brachialis'i üzerinde makroanatomik araştırmalar ", S.Ü.Vet.Fak, 10,1, , 78-80, 1994,( Kurum Dergisi )
75. Gezici,M.,Dursun,N.,Tıpırdamaz,S.,Daşçı,Z, " Akkaraman koyununda extrahepatik safra yolları üzerinde makroanatomik çalışmalar ", S.Ü.Vet.FAk., 10,1, , 63-66, 1994,( Kurum Dergisi )
76. Dursun,N.,Tıpırdamaz,S.,Daşçı,Z.,Yalçın,H., " Kangal Köpeklerinde vena porta'nın oluşumuna katılan damarlar üzerinde makroanatomik araştırmalar ", S.Ü.Vet.Fak, 10,1, , 63-66, 1994,( Kurum Dergisi )
77. Tıpırdamaz,S.,Dursun,N.,ERden,H.,Daşçı,Z., " Ankara keçisinde lymphonodi cervicalis superficialis ve lymphonodi politei'nin afferent ve efferent damarları üzerinde makroskobik araştırmalar. ", S.Ü.Vet.Fak.derg, 9,2, , 79-82, 1993,( Kurum Dergisi )
78. Tıpırdamaz,S.,Dursun,N.,Erden,H.,Gezici,M.,Nur,İ., " Akkaraman Koyunlarında lymphonodi cervicalis superficialis ve lymphonodi politei'nin afferent ve efferent damarları üzerinde makroskobik araştırmalar. ", , 8,2, , 32-36, 1992,( Kurum Dergisi )
79. Tıpırdamaz S. , , " Lenf Sistemi ", Türk Vet. Hek. Derg., , 4,2, , 7-9, 1992,( Kurum Dergisi )
80. Dursun,N.,Aştı,R.,Tıpırdamaz,S.,Erden,H,Çelik,İ., " Evcil memeli hayvanlarda kalp kas köprüleri üzerinde makroskobik ve mikroskobik araştırmalar. ", , 8,2, , 12-17, 1992,( Kurum Dergisi )
81. Tıpırdamaz,S.,Acet,A.,Kadak,R.,Gezici,M., " Zeranolun esmer ırk danalarının erkek genital sistemleri üzerine etkileri ", Hay.Arş.Derg, 1,1, , 21-23, 1991,( Kurum Dergisi )
82. Turgut,K.,Başoğlu,A.,Koç,Y.,Çiftçi,K.,Tıpırdamaz,S.,Aslan,V.,Gürbilek,M.,Ok,M.,Özkan,C., " Koyunlarda venral truncal vagotominin ön mideler ve abomasum fonksiyonları üzerine etkileri ", S.Ü.Vet.fak., 6-7(1), , 53-59, 1990,( Kurum Dergisi )
83. Tıpırdamaz, S. , " 41-) Tıpırdamaz S., İnsan Ve Evcil Memeli Hayvanlarda Kalp Kas Köprüleri Ve Kas ilmikleri ", Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü, 15(1), , 183-185, 1990,( Kurum Dergisi )
84. Tıpırdamaz,S., Erden,H., " Köpeklerin plexus brachialis'i üzerinde makroanatomik araştırmalar ", S.Ü.Vet.Fak, 4,1, , 317-332, 1989,( Üniversite Dersgisi )
85. Tıpırdamaz S. ,, " The Anatomy Of The Meat Animals ", F.A.O, 1,1, , 1, 1989,( Kurum Dergisi )
86. Dursun.,Tıpırdamaz,s., " Vizonun iskelet kemikleri üzerinde makroanatomik araştırmalar. ", S.Ü.Vet.Fak., 5,1, , 175-189, 1989,( Kurum Dergisi )
87. Dursun.,Tıpırdamaz,s.,Gezici,m., " Köpeklerde ön extremitenin arteriel vascularizasyonu ", S.Ü.Vet.Fak., 5,1, , 175-189, 1989,( Kurum Dergisi )
88. Tıpırdamaz,S.,Acet,A.,Kadak,R.,Erden,H., " Zeranolun merinos kuzularının erkek genital sistem üzerine etkisi. ", S.Ü.Vet.Fak., 5,1, , 67-76, 1989,( Üniversite Dersgisi )
89. Aslan,V.,Tıpırdamaz,S.,Ok,M., " Sağlıklı Köpeklerde cerebrospinal sıvı basıncı ve bazı biokimyasal parametreler. ", S.Ü.Vet.Fak., 4,1, , 149-155, 1989,( Üniversite Dersgisi )
90. Tıpırdamaz,S.,Yavru,N.,Özkan,K., " Köpeklerde farklı bölgelere yapılan kas içi enjeksiyonlar üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar ", S.Ü.Vet.Fak., 5,1, , 103-110, 1989,( Üniversite Dersgisi )
91. Tıpırdamaz,S.,Gezici,M.,Erden,H., " Bir köpekte arcus aortae'nın farklı dallanma olgusu. ", S.Ü.Vet.Fak., 5,1, , 253-258, 1989,( Üniversite Dersgisi )
92. Bilgiç S., Tıpırdamaz , " Köpek, Keçi Ve Koyunlarda Arcus Aortae'Nm Dallanışı Ve A. Carotis Communis'In Yanal Kollan Üzerinde Karşılaştırmalı Anatomik Araştırmalar ", IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 1,1, , 52, 1988,( Kurum Dergisi )
93. Tıpırdamaz S., Yalçin H., , " Ülkemizdeki Veteriner Anatomi Anabilim Dallarının 1998 Yılında Ulaştıkları Gelişim Düzeyi Üzerine Bir Anket Çalışması ", kONGRE KİTAPCIĞI 1. Ulusal Veteriner Anatomi Toplantısı, 1, , 1-18, 1988,( Kurum Dergisi )
94. Tıpırdamaz,S., " Akkaraman koyunları ve kıl keçilerinde kalp ve kalp arteria'ları üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar ", S.Ü.Vet.Fak., 3,1, , 179-191, 1987,( Üniversite Dersgisi )
95. Girgin,A.,Keleştimur,H., Tıpırdamaz,S., " Kastrasyon ve testesteron hormonunun erkek kuzularda bazı iskelet kasları üzerine etkisi ", Doğa , 11, , 143-149, 1987,( Kurum Dergisi )
96. Girgin,A.,Tıpırdamaz,S.,Karadağ,H.,Bilgiç;S., " Koyun ve Keçilerin bulbus oculisi üzerinde morfometrik araştırmalar ", Elazığ Veteriner Hekimler Odası Dergisi, 2(1), , 37-44, 1986,( Kurum Dergisi )
97. Tıpırdamaz,S.,Bahar,S.,Özdemir,V.,, " Atlarda L. Thoracal Omur Üzerinde Extra Kemik Olgusu. ", Bursa., l.Ulusal anatomi kongresi,,,, 1, , 104106, 2000,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. M. Fatih Yüksel, " Kaya kekliği ve sülünlerde omurga üzerinde karşılaştırmalı makroanatomik araştırmalar ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Anatomi, 2008 - 2011, Tamamlandı
2. Durmuş BOLAT, " Leghorn ırkı kanatlılarda medulla spinalisin sterolojik metodlarla incelenmesi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 2006 - 2011, Tamamlandı
3. Emel Eken, " Akkaraman melezi koyunu beyninde substantia alba substantia grisea'nın hacminin belirlenmesi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 2006 - 2008, Tamamlandı
4. Vural ÖZDEMİR, " Mandalarda Arteria Carotis Communis ve Son Dalları Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 1998 - 2002, Tamamlandı
5. Sadullah BAHAR, " Mandalarda Başın Venöz Drenajı Üzerinde Makroanatomik ve Subgros Araştırmalar ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 1998 - 2002, Tamamlandı
6. Kamil BEŞOLUK, " Akkaraman Koyunları ve Ankara Keçilerinde Ön Bacak ve Göğüs Boşluğu Venaları Üzerinde Makroskopik İncelemeler ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 1994 - 1999, Tamamlandı
7. Hakan YALÇIN, " Akkaraman Koyunları ve Ankara Keçilerinde Baş ve Boyun Venaları Üzerinde Makroskopik İncelemeler ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Anatomi, 1991 - 1995, Tamamlandı
8. Nilgün Kuru, " Akkaraman Koyunlarında tükrük bezleri üzerinde makroanatomik araştırmalar ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Anatomi, 1990 - 1993, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Akşehir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü19961999
Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü19962002

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Anatomi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.12/06/199512/06/2007
S.Ü. Akşehir Meslek YüksekokuluYüksekokul Müd.06/05/199601/03/1999
S.Ü. Sağlik Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd.01/03/199905/01/2004
S.Ü. Veteriner FakültesiS.Ü. Senato Üyesi05/04/200704/05/2010
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Anatomisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.27/05/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler