VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKHAN ASLIM
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Gökhan ASLIM, Halil SELÇUKBİRİCİK, " Evaluation of animal rescue in Turkey ", Ankara Üniv Vet Fak Derg, 65, , 15-19, 2018,( SCI )
2. Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR., " An ethnoveterinary study on plants used in the treatment of dermatological diseases in Central Anatolia, Turkey. ", Journal of Complementary Medicine Research, 8, , 71-84, 2018,( SCI )
3. Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, " İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme ", bilig (Journal of Social Sciences of the Turkic World) , 81, , 205-232, 2017,( SSCI )
4. Çağrı Ç. SİNMEZ, Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, " Tail docking and ear cropping in dogs: a short review of laws and welfare aspects in the Europe and Turkey ", Italian Journal of Animal Science, 19, , 431-437, 2017,( SCI )
5. Ali YİĞİT, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, " Attitudes Towards Using Animal of Authorized People for Use of Experimental Animals in Turkey ((Türkiyede Deney Hayvanı Kullanmaya Yetkili Kişilerin Hayvan Kullanımına Yönelik Tutumları) ", Kafkas Univ Vet Fak Derg , 21, , 885-892, 2015,( SCI )
6. Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, " Ruminant Parasitic Diseases and Treatment Methods at Folklore of Konya Area in Central Anatolia Region (İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümü Folklorunda Ruminantların Paraziter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri) ", Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg, 21, , 1-7, 2015,( SCI )
7. Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Serdar İZMİRLİ, Aşkın YAŞAR, " The Wildlife Protection and Improvement Areas in Accordance with Animal Protection and Bioethics (Hayvan Koruma Kavramı ve Biyoetik Çerçevesinde Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları) ", Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18, , 657-662, 2012,( SCI )

Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation of Beliefs and Applications on Animals in CentralAnatolia Region), "bilig (Journal of Social Sciences of the TurkicWorld) " 81 (Bahar): 205-232, 2017.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİLİM FELSEFESİ
KANATLI EMBR.GELŞ.VE KULÇ.BİL.(SEÇMELİ DERS)
SİNEMADA HAYVANLARIN YERİ
VETERİNER HEKİMLİĞİNDE YENİ KONSEPTLER