VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 1992 yılında kuruldu. Lisans eğitimi yanında 2003 yılında doktora eğitimi programına başladı. 1 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi ve 5 doktora öğrencisi ile araştırmalar sürdürülmektedir.

Anabilim Dalında Veteriner Hekimliği Tarihi, Mesleki Etik ve Mevzuat, Hayvan Gönenci, Hayvan Hakları, Bilgi Teknolojileri ve Bilimsel Dokümantasyon Metotları dersleri verilmektedir.

Öğretim elemanları Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel etkinliklere tebliğli ya da katılımcı olarak katılmaktadır.
Ana Bilim Dalının Amaçları:

A. Lisans düzeyde:

Öğrencilerin

1. Fakülteye ve veteriner hekimliğe oryantasyonunun,

2. Veteriner hekimliği geçmişten günümüze tanımalarının,

3. Etik ve deontolojik değerleri tanıma, anlama ve yorumlamalarının,

4. Veteriner hekimliği Mevzuatını anlama ve yorumlamalarının,

5. Hayvan gönencini anlama, bilme ve yorumlamalarının sağlanması.

B. Lisansüstü düzeyde:

Veteriner hekimliği tarihi, deontoloji ve etik alanında doktora çalışmaları yaparak veteriner hekimliğin bu alandaki sorunlarına çözümler üretmek.

C. Bilimsel çalışmalarla:

1. Veteriner hekimliği tarihine katkıda bulunmak,

2. Veteriner hekimliği alanında etik, hayvan hakları ve hayvan gönenci sorunlarına çözüm üretmek,

3. Veteriner hekimler ve öğrenciler arasındaki tutum ve iletişim problemlerine çözüm üretmek.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. AŞKIN YAŞAR (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

DOÇ. DR. SERDAR İZMİRLİ