VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
PATOLOJİ

PATOLOJİ ANABİLİM DALI

Kurulduğu Ağustos 1984”den Kasım 2006 tarihine kadar Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü’nde görev yapmış olan Patoloji Anabilim Dalı, Kasım 2006 tarihinden itibaren Klinik Öncesi Bilimler Bölümüne bağlı olarak akademik, rutin ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

Patoloji Anabilim Dalında gerek klinik bilimleri ve gerekse hayvan sahipleri tarafından getirilen canlı/ölü hayvanlar, iç organlar ve biyopsi materyalleri makroskobik ve mikroskobik yönden muayene edilmektedir. Ayrıca gerekli görülen olgularda mikrobiyolojik ve parazitolojik incelemeler için uygun örnekler alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmektedir.

Anabilim Dalı’mız kadrosunda 4 Profesör, 2 Doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi ile bir Araştırma görevlisi ve 1 Biyolog görev yapmaktadır. Anabilim Dalı’mız elemanları tarafından yapılan bilimsel çalışmalar arasında, farklı dergilerde basılmış 154 adet bilimsel yayın ve araştırma makalesi, 3 adet kitap (Balık Hastalıkları, Veteriner Genel Patoloji, Veteriner Onkoloji) ile ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş 110 adet bildiri bulunmaktadır.  Araştırma konuları çoğunlukla ülkemiz ve yöre hayvancılığına ve dolayısıyla ekonomiye yararlı olabilecek, ayrıca hayvan sahiplerine yönelik kullanışlı bilgiler sunabilecek çalışma konuları arasından seçilmektedir. Bu amaçla bilhassa evcil çiftlik hayvanlarında önemli verim düşüklüğü ve ölümlere yol açarak ekonomik kayıpların doğmasına neden olan konular üzerine ağırlık verilmektedir. Koyun ve sığırlarda en önemli kayıp nedenleri arasında bulunan pnömoniler ve diğer solunum sistemi problemleri, erkek ve dişi genital sistem, üriner sistem ve meme patolojisi ile sindirim ve sinir sisteminde sıklıkla görülen bazı hastalıklar, kanatlı hastalıkları patolojisi ile evcil hayvanlarda sık karşılaşılan neoplastik hastalıklar araştırma konuları arasında yer almıştır.

Patoloji Anabilim Dalları arasında dayanışma, bilgi paylaşımı ve tanışmada büyük önemi olan kongre ve sempozyumların ilki (1. Veteriner Patoloji Kongresi) Anabilim Dalımız tarafından organize edilerek 12-13 Eylül 2002 tarihinde Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Fakültemiz lisans öğrencilerine 4. yarıyılda Patoloji I (Genel Patoloji), 5. yarıyılda Patoloji II (Özel Patoloji-I), 6. yarıyılda Patoloji III (Özel Patoloji-II) ve Su Ürünleri ve Hastalıkları, 7. yarıyılda Nekropsi ve Demonstrasyon dersleri ile 9. ve 10. yarıyıllarda da intörn öğrencilere Klinik Patoloji dersleri okutulmaktadır. Anabilim Dalı tarafından okutulan Patoloji derslerinin uygulamalarında çeşitli lezyonlara ilişkin preparatlar verilerek öğretim üyelerinin gözetiminde mikroskobik pratik uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencilere nekropsi uygulaması yine öğretim üyelerinin gözetiminde yaptırılmaktadır. Son sınıfta okutulmakta olan olgunlaşma eğitimine gelen öğrenciler bir hafta boyunca Anabilim Dalı’nda kalmakta, bu süre içerisinde nekropsi uygulamalarına katılmakta, ayrıca rutin laboratuvar işlemlerini öğrenmektedirler. Bu öğrencilere sistemik patolojiden seçilen konular slaytlar ve sunular eşliğinde özet olarak anlatılmaktadır. Bu derslere öğrencinin katılımını sağlamak için bazı konular da öğrenciye anlattırılmaktadır.

Ayrıca lisansüstü programından günümüze kadar 12 öğrenci doktorasını tamamlamış olup,  4 öğrencinin de doktora, 1 öğrencinin yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇİFTÇİ (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. HÜDAVERDİ ERER

PROF. DR. MUSTAFA ORTATATLI

PROF. DR. FATİH HATİPOĞLU

YRD. DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖZDEMİR

ARŞ.GÖR. FUNDA TERZİ