VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyoloji Anabilim dalı; eğitim, uygulama ve araştırma yolu ile kaliteli öğretim ve teşhis hizmetlerini sağlamayı hedeflemiştir.Öğrenim boyunca; mikrobiyolojideki genel ilkeler, bakterioloji, mikoloji ve bunlarla ilişkili hastalıklar, immünolojinin temel prensipleri, immün sistem hastalıkları ve evcil hayvanlarla ilişkili hastalıklar verilir. Derslerde aynı zamanda zoonotik hastalıkların epidemiyolojik yayılışı, hayvanlardaki klinik görünümü ve önemli zoonotik hastalıklar aktarılır. İnsan ve hayvan sağlığı üzerinde klinik ve sürü yönetimi problemlerini epidemiyolojik prensipleri kullanarak araştırır. Kanatlı hayvan hastalıklarını inceler. Kanatlı hastalıklarında teşhis, koruma ve tedaviye yönelik temel yaklaşımlar tartışılır. Dersler; teorik dersler, laboratuar uygulamaları ve saha deneyimlerinden oluşur. Lider bir fakültenin Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak, Ülke Veteriner eğitimine, yüksek lisans ve doktora yaptırarak da katkıda bulunmasının yanı sıra uzmanlık eğitiminde de sorumluluk alması beklenmektedirÜlkedeki tüm Veteriner hekimlere ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniklerine geniş bir laboratuar teşhis hizmeti verir. Bölgede yetiştirici ve bulunan çiftçilerin eğitimine katılır. Hayvan sağlığı ve Hayvan sağlığı ürünleri üzerinde çalışan özel şirketlere danışmanlık hizmetleri sunar.İnfeksiyöz hastalıklar ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu ve diğer sponsor kurumlar desteğinde çok sayıdaki proje tamamlamış veya devam ettirilmektedir (daha fazla bilgi için lütfen araştırmacıların WEB sayfalarını ziyaret ediniz).
Veteriner mikrobiyolojide Kongre ve Sempozyumlar düzenlemek, ilköğretim okullarını ziyaret ederek ilgili konular hakkında seminerler vermek, güncel Veteriner sağlığı ve Veteriner halk sağlığı problemleri hakkında halkı bilinçlendirmek için TV ve Radio programları yapmak. Hayvan sağlığı konularında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın düzenlediği bilimsel toplantılara katılmak.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. OSMAN ERGANİŞ (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. UÇKUN SAİT UÇAN

PROF. DR. HASAN HÜSEYİN HADİMLİ

YRD. DOÇ. DR. ZAFER SAYIN

ARŞ.GÖR. DR. ASLI SAKMANOĞLU

ARŞ.GÖR. ALİ USLU