VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   MORFOLOJİK PATOLOJİ(SEÇMELİ DERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1401899 1,00 / 0,00 1,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Fatih Hatipoğlu
Koordinator E-mail fhatip selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU , Prof.Dr. Hüdaverdi ERER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Araş. Gör. Funda TERZİ
Dersin Amacı Doku ve organlardaki patolojik değişikliklerin makroskobik ve mikroskobik özellikleri ile morfolojik tanı yöntemleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dersler sınıf ortamında yüz yüze ve bilgisayar ortamında sunular yardımıyla anlatılır. Organlardaki lezyonlar tanımlanarak, uygun örneklerin alınması anlatılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Makroskobik tanı tipleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
2 Morfolojik tanının analiz edilmesi - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
3 Morfolojik tanının analiz edilmesi - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
4 Lezyonun dağılımı - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
5 Organın konturu, rengi ve şekli - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
6 Organın kıvam ve içeriği - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
7 Yangı tipleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
8 Mikroskobik tanı teknikleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
9 Mikroskobik tanı teknikleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
10 Arasınav
11 Arasınav
12 Mikroskobik tanı teknikleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
13 Tümör tanı yöntemleri (Mikroskobik) - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
14 Tümör tanı yöntemleri (Mikroskobik) - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
15 Neoplastik olmayan lezyonlar - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
16 Neoplastik olmayan lezyonlar - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, - Nekropsi ve Makroskobik Tanı Ders Notu - Veteriner Sistemik Patoloji Ders Notu
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 6
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Doku ve organların normal yapı, şekil, renk ve kıvamlarını bilir ve patolojik değişiklikleri ayırt eder. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Hastalıkların etiyoloji ve patogenezi hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Organlardaki tüm patolojik değişiklikleri değerlendirerek hastalıkların teşhisini yapar ve korunma tedbirlerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Hastalıklara göre lezyonlu organlardan usulüne uygun örnek alarak ilgili laboratuarlara gönderir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Karkas ve organ muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 6 6. Tanı yöntemlerindeki yenilikleri takip eder ve hastalıkların teşhisinde uygular. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20