VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   KANATLI HASTALIKLARI PATOLOJİSİ(SEÇMELİ DERS)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1401872 1,00 / 0,00 1,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
Koordinator E-mail herer selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Özgür ÖZDEMİR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Araş. Gör. Funda TERZİ
Dersin Amacı Kanatlı işletmelerinde sık görülen önemli bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıkları, kanatlılarda nekropsi ve numune alma yöntemleri ile kanatlıların bu hastalıklardan korunma ve tedavilerini anlatmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik dersler sınıf ortamında yüz yüze ve bilgisayar ortamında projeksiyonla sunular yardımıyla anlatılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kanatlı hayvanlarda nekropsi ve makroskobik tanı yöntemleri -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
2 Bakteriyel hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
3 Bakteriyel hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
4 Bakteriyel hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
5 Bakteriyel hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
6 Viral hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
7 Viral hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
8 Viral hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
9 Viral hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
10 Arasınav
11 Arasınav
12 Mikotik hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
13 Kanatlı tümörleri ve ayırıcı tanısı -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
14 Metabolik bozukluklar, beslenme hastalıkları -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
15 Paraziter hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
16 Paraziter hastalıklar -Kaynaklardan hazırlanmış ders notları, -Kanatlı Hastalıkları Patolojisi (Sönmez G) -Disease of Poultry (Saif YM)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 6
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Kanatlı işletmelerinde sık görülen önemli hastalıkları tanıma bilgisine erişir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Kanatlı hastalıklarının tanısı amacıyla gerekli nekropsi yapma becerisini kazanır. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Hastalıklara göre lezyonlu organlardan usulüne uygun örnek alarak ilgili laboratuarlara gönderir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Sistemdeki ilgili organların anomalilerini, dolaşım ve metabolizma bozukluklarını, dejeneratif ve nekrotik değişikliklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Kanatlılardaki enfeksiyöz hastalıkların etiyoloji ve patogenezi hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Sistemlere ait organların neoplastik ve paraziter hastalıkları hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Hastalıkların temelini ve patogenezini öğrenmek suretiyle, işletmenin genel sağlık yönetimi ve hastalık prognozu konusunda yorum kabiliyeti kazanır. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Organlardaki tüm patolojik değişiklikleri değerlendirerek hastalıkların ön tanısını yapar ve gerekli korunma tedbirlerini alır. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Canlı ve ölen kanatlıların dış ve iç muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 10 10. Bulaşıcı hastalıklarda gerekli olan dezenfeksiyon yöntemi ve kimyasalları hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 11 11. Kanatlı hastalıklarında kontrol prensipleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20