VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   PET HAYVAN TÜMÖRLERİ VE TANI YÖNT. (SEÇMELİ D)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 1401782 1,00 / 0,00 1,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
Koordinator E-mail fhatip selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Fatih HATİPOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Araş. Gör. Funda TERZİ
Dersin Amacı Pet hayvanlarda tümörlerin oluşum sebepleri, dokulara göre makroskobik ve mikroskobik özellikleri ile tanı yöntemleri ve tedavi prensipleri hakkında bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik dersler sınıf ortamında yüz yüze ve bilgisayar ortamında sunular yardımıyla anlatılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Pet hayvanlarda tümörlerin sebepleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
2 Pet hayvanlarda tümörlerin görülme sıklığı - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
3 Pet hayvanlarda tümörlerin tanı yöntemleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
4 Pet hayvanlarda tümörlerin klinik-patolojik bulguları - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
5 Deri tümörleri ve yumuşak doku tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
6 Kas, kıkırdak ve kemik dokusu tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
7 Lenfoid ve hemapoietik sistem tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
8 Solunum sistemi tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
9 Sindirim sistemi tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
10 Arasınav
11 Arasınav
12 Endokrin bezler ve göz tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
13 Sinir sistemi tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
14 Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve mezotelyum tümörleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
15 Tümörlerde prognoz ve tedavi prensipleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
16 Tümörlerde prognoz ve tedavi prensipleri - Kaynaklardan hazırlanmış ders notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 6
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Tümörlerin sebepleri hakkında genel bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Makroskobik ve mikroskobik görünümlerine göre tümörün tanısını yapar, etiyolojisi ve prognozu hakkında yorum yapma becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 3 3. Tümörlerden örnek alma yöntemlerini bilir ve uygun laboratuarlara gönderir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Organ ve dokulardaki tümörlerin genel görünümlerini yorumlar ve uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20