VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   SU ÜRÜNLERİ VE HASTALIKLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1401615 1 / 0 2,5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
Koordinator E-mail herer selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Hüdaverdi ERER , Doç.Dr. Özgür ÖZDEMİR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Araş.Gör. Funda TERZİ
Dersin Amacı Kültür balıkçılığı işletmelerinde sık görülen önemli bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter hastalıkları,balıklarda nekropsi ve numune alma yöntemleri ile balıkların bu hastalıklardan korunma ve tedavilerini anlatmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik dersler sınıf ortamında yüz yüze ve bilgisayar ortamında projeksiyonla sunular yardımıyla anlatılır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Balık hastalıklarında sistematik muayene metodları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
2 Balıklarda iç organ ve boşlukların incelenmesi -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
3 Laboratuara hastalıklı doku örnekleri gönderilmesi -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
4 Bakteriyel balık hastalıkları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
5 Bakteriyel balık hastalıkları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
6 Mikotik balık hastalıkları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
7 Viral balık hastalıkları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
8 Viral balık hastalıkları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
9 Paraziter balık hastalıkları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
10 Arasınav
11 Arasınav
12 Paraziter balık hastalıkları -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
13 Dezenfeksiyon ve balık hastalıklarında genel sağaltım -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
14 Diğer balık hastalıkları ve tümörler -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
15 Balık hastalıklarının kontrolü ve aşılama, Balıklarda görülen ve insan sağlığını ilgilendiren bakteriyel hastalıklar -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
16 Balık hastalıklarının kontrolü ve aşılama, Balıklarda görülen ve insan sağlığını ilgilendiren bakteriyel hastalıklar -Balık Hastalıkları (Erer. H.) -Fish Pathology (Roberts RJ)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 13
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Kültür balıkçılığı işletmelerinde sık görülen önemli hastalıkları tanıma bilgisine erişir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Balık hastalıklarının tanısı amacıyla gerekli nekropsi yapma becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 3 3. Hastalıklara göre lezyonlu organlardan usulüne uygun örnek alarak ilgili laboratuarlara gönderir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Sistemdeki ilgili organların anomalilerini, dolaşım ve metabolizma bozukluklarını, dejeneratif ve nekrotik değişikliklerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 5 5. Balıklardaki enfeksiyöz hastalıkların etiyoloji ve patogenezi hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 6 6. Sistemlere ait organların neoplastik ve paraziter hastalıkları hakkında bilgi edinir. 3
D.Ö.Ç. 7 7. Hastalıkların temelini ve patogenezini öğrenmek suretiyle, işletmenin genel sağlık yönetimi ve hastalık prognozu konusunda yorum kabiliyeti kazanır 4
D.Ö.Ç. 8 8. Organlardaki tüm patolojik değişiklikleri değerlendirerek hastalıkların ön tanısını yapar ve gerekli korunma tedbirlerini alır. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Canlı ve ölen balıkların dış ve iç muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Bulaşıcı hastalıklarda gerekli olan dezenfeksiyon ve sağaltım yöntem ve kimyasalları hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 11 11. Balık hastalıklarında kontrol ve aşılama prensipleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20