VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   İMMÜNOLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1401608 1,00 / 2,00 2,50
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan
Koordinator E-mail usucan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hekimlikte hasta ve etken/faktör yönlerinden hastalık-tepki ve sebep-sonuç ilişkilerinin temellerini ve uygulama pratiklerini öğretir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Dijital teknoloji kullanılarak karşılıklı bilgilendirmek ve tartışmak, uygulamalarda bizzat pratik yapmak.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İmmün sisteme genel bakış, immün sistemin doku ve organları 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza
2 Doğal ve Kazanılmış Bağışıklık 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
3 Antikorlar ve antikor cevabı 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
4 Hücresel immünite ve immün cevabın düzenlenmesi 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
5 İnfeksiyonlarda immünite 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
6 Aşılama 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
7 Alerjiler 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
8 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
9 Otoimmünite ve otoimmün hastalıklar 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
10 Ara Sınav
11 Ara Sınav
12 Transplantasyon 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
13 Tümör İmmünolojisi 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
14 Yaşlanma ve İmmün Sistem 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
15 İmmüntedavi 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
16 Genel Değerlendirme 1- Lydyard P, Whelan A, Fanger M (2013) BIOS Instant Notes İmmünoloji, 3.Basımdan çeviri. Çeviri Ed. Erganiş O, Uçan US, Nobel Aka.Yay.Eğ.Dan.Tic.Ltd.Şti., ISBN: 978-605-133-448-6. 2- Erganiş O, İstanbulluoğlu E (1993) İmmünoloji, Mimoza Yayınları No:1, Konya.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İmmün sistemin hücresel, sıvısal ve moleküler bileşenlerini kavrar. 3
D.Ö.Ç. 2 İmmünitenin gelişiminde görev alan mekanizmalara hakim olur. 4
D.Ö.Ç. 3 Enfeksiyon ve aşılamaya karşı oluşan bağışıklamayı da içeren immün sistemin çalışması hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 4 Alerji, otoimmünite, immün yetmezlikleri içeren immün sistem hastalık ve yetmezliklerini değerlendirecek düzeyde bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 5 Tümör ve kanser immünolojisini kavrar monoklonal antikorlar, sitokinler ve hücresel tedavi hakkında bilgi sahibi olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20