VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   PATOLOJİ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1401517 2 / 2 3,5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. M.Kemal ÇİFTÇİ
Koordinator E-mail mkciftci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. M.Kemal ÇİFTÇİ , Arş.Gör. Funda TERZİ , Prof.Dr. Fatih HATİPOĞLU , Prof.Dr. Mustafa ORTATATLI , Doç.Dr. Özgür ÖZDEMİR , Doç. Dr. Ertan ORUÇ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin içeriğine dahil sistemlerdeki (Sindirim sistemi, solunum sistemi, kemik, eklem, kas ve tendo hastalıkları ile veteriner onkoloji) patolojik değişiklikleri, hayvan türleri ve organlara göre sınıflandırarak anlatmak, söz konusu sistemlere ilişkin hastalıkların etiyoloji, patogenez, makroskobik ve mikroskobik özellikleri hakkında bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik dersler sınıf ortamında yüz yüze ve bilgisayar ortamında projeksiyonla sunular yardımıyla anlatılır. Uygulama derslerinde, mikroskopi laboratuvarında her öğrenciye birer preparat verilerek derse bireysel katılımları sağlanır ve her sistem için ayrı ayrı mikroskobik inceleme yaptırılır. Preparatlardaki mikroskobik değişiklikler defterlere çizdirilir ve öğretim elemanlarınca kontrol edilerek tüm öğrencilerin çizimleri düzeltilip onaylanır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sindirim sistemi-Ağız boşluğu, tonsil, farinks özefagus patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
2 Sindirim sistemi-Ön mide ve mide patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
3 Sindirim sistemi-İnce ve kalın bağırsak patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
4 Sindirim sistemi-İnce ve kalın bağırsak patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
5 Sindirim sistemi- Karaciğer ve biliyer sistem patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
6 Sindirim sistemi-Karaciğer ve biliyer sistem patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
7 Sindirim sistemi-Pankreas, periton ve karın boşluğu patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
8 Solunum sistemi-Solunum sistemi savunma mekanizmaları ve burun boşluğu patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
9 Solunum sistemi-Trakea, bronş ve bronşiyol patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
10 Arasınav
11 Arasınav
12 Solunum sistemi-Plöra ve göğüs boşluğu patolojisi Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
13 Solunum sistemi-Pnömoniler Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
14 Solunum sistemi-Pnömoniler Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
15 Kas, kemik ve eklem patolojisi- Metabolik, dejeneratif, yangısel bozuklukları ve tümörleri Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
16 Kas, kemik ve eklem patolojisi- Metabolik, dejeneratif, yangısel bozuklukları ve tümörleri Veteriner Sistemik Patoloji- Ders Notu Veteriner Onkoloji (Erer. H., Kıran, M.M.) Veteriner Patoloji I. ve II. Cilt(R. Hazıroğlu, Ü.H. Milli) Pathology of Domestic Animals, Volume I, II, III.(Jubb, Kennedy, Palmer)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 9
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Anlatılan sistemdeki hastalıkları tanır ve makroskobik-mikroskobik bulgularını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Enfeksiyöz hastalıkların etiyoloji ve patogenezi hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Sistemdeki ilgili organların anomalilerini, dolaşım ve metabolizma bozukluklarını, dejeneratif ve nekrotik değişikliklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 4.Sistemlere ait organların neoplastik ve paraziter hastalıkları hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Hastalıkların temelini ve patogenezini öğrenmek suretiyle, sürü sağlığı ve prognoz konusunda genel yorum kabiliyeti kazanır 4
D.Ö.Ç. 6 6. Organlardaki tüm patolojik değişiklikleri değerlendirerek hastalıkların teşhisini yapar ve korunma tedbirlerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Hastalıklara göre lezyonlu organlardan usulüne uygun örnek alarak ilgili laboratuarlara gönderir 4
D.Ö.Ç. 8 8. Kesilen hayvanların karkas ve organ muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 9 9.Tümörlerin sebepleri, makroskobik ve mikroskobik görünümleri ile kesin tanısı ve prognozu hakkında bilgi sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20