VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   Protozooloji
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1401502 2 / 2 3,5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof Dr Ferda Sevinç
Koordinator E-mail fsevinc selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Protozooloji dersinin amacı, Veteriner Fakültesi öğrencilerine hayvanlarda verim kaybına ve ölümlere neden olan parazit protozoonlar, bu protozoonların neden olduğu hastalıkların teşhis, tedavi ve korunma yolları, bu hastalıkların Türkiye'de ve dünyada hayvancılığı nasıl etkilediği ve bu hastalıkların zoonotik önemleri hakkında bilgi vermektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Power point sunusu eşliğinde teorik derslerin sözlü anlatımı 2. Teorik ders sonunda soru-cevap, tartışma 3. Pratik derslerde taze materyal ve hazır preparatlardan protozoonların mikroskobik teşhisi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Protozooloji'nin tarifi, amacı ve önemi Protozoonların Morfolojisi (Hücre zarı, Sitoplazma, Cytostom ve ilgili organeller, Hareket organelleri) 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
2 Protozoon'larda koruyucu ve destekleyici organeller, Protozoonların fizyolojisi, Protozoonlarda Hareket, Protozoonlarda Beslenme, Protozoonlarda Açlık, Protozoonlarda solunum 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
3 Protozoonlarda Sekresyon ve Ekskresyon, Protozoonlarda Üreme, Protozoonlarda Koloni Teşekkülü, Protozoonlarda Kist Teşekkülü, Protozoonlarda Rejenerasyon, Protozoonlar ve Ekoloji 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
4 Parazit Protozoonlarda Gelişme, Parazit Protozoonların Konakçılardaki Yerleşim Yerleri, Protozoonlarda Bulaşma, Protozoon Enfeksiyonlarında Bağışıklık, Protozoonların Teşhisi, Parazit Protozoonların Sınıflandırılması 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
5 Trypanosoma ve Leishmania türlerinin morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
6 Giardia, Hexamita, Histomonas, Monocercomonas, Costia, Trichomonas, Tritrichomonas, Retortamonas, Chilomastix ve Cochlosoma anatis türlerinin morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
7 SARCODİNA (pseudopodalı protozoonlar) ? Entamoeba, Endolimax, Dientamoeba ve Iodamoeba ? Acanthomoeba, Harmannella, Naegleria ve Wahlkampfia türlerinin morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
8 EİMERİİDAE (Eimeria, Isospora, Cystoisospora, Tyzzeria ve Caryospora türlerinin morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları) KLOSSİELLİDAE (Klossiella equi'nin morfoloji, biyolojii, epidemiyolojsi, hastalğın klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları) 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
9 CRYPTOSPORİDİİDAE (Cryptosporidium türlerinin morfoloji, biyolojii, epidemiyolojsi, hastalğın klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları) TOXOPLASMATİDAE (Toxoplasma, Besnoitia ve Hammondia türlerinin morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları) 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
10 Vize
11 Vize
12 SARCOCYSTiDAE (Sarcosporiidae) (Sarcocystis, Frenkelia ve Neospora türlerinin morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları) HAEMOGREGARİNİDAE (Hepatozoon canisin morfoloji, biyolojii, epidemiyolojsi, hastalığın klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları) 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
13 Plasmodium, Haemoproteus, Leucocytozoon, Babesia, Theileria (morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları) Nosematidae ailesinde yer alan türlerin ve Balantidium colinin morfoloji, biyoloji ve epidemiyolojsi, klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
14 Anaplasmosis 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
15 Ehrlichia, Eperytrozoon, Haemobartonella ve Aegyptianella türlerinin morfolojileri, biyolojileri, epidemiyolojileri, hastalıkların klinik belirtileri, patolojik bulguları, teşhis, tedavi ve korunma yolları 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
16 Genel değerlendirme 1) Dik B, Sevinç F, 2002, Veteriner Protozooloji. S.Ü. Veteriner Fakültesi Basımevi, Konya. 2) Dumanlı N, Karaer Z, 2010, Veteriner protozooloji Medisan Yay.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 9 1
Derse Özgü Staj : 0 1
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 7 0
Arazi Çalışmaları : 13 2
Vaka Çalışmaları : 5 1
Projeler : 1 1
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hayvanlarda paraziter protozoonlardan kaynaklanan enfeksiyonların klinik ve mikroskobik teşhislerini yaparlar 4
D.Ö.Ç. 2 Koruyucu hekimlik adına protozoon hastalıklarına karşı korunmada alınması gereken tedbirler konusunda bilgi sunar 4
D.Ö.Ç. 3 Protozoon hastalıklarının tedavisi konusunda tedavi edici ve destekleyici uygulamaları yaparlar 4
D.Ö.Ç. 4 Halk sağlığını koruma kapsamında zoonotik öneme sahip protozoon hastalıklarına karşı insanlara alması gereken tedbirleri anlatırlar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20