VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   PATOLOJİ 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1401414 2,00 / 2,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
Koordinator E-mail oozdemir selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. M.Kemal ÇİFTÇİ , Doç.Dr. Özgür ÖZDEMİR , Prof.Dr. Fatih HATİPOĞLU , Prof.Dr. Hüdaverdi ERER , Prof.Dr. Mustafa ORTATATLI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Funda TERZİ
Dersin Amacı Patolojinin genel prensiplerini, patolojiye ilişkin terimleri ve tanımlamaları, hastalıklı dokulardaki temel değişiklikleri makroskobik ve mikroskobik görünümleriyle anlatmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik dersler sınıf ortamında yüz yüze ve bilgisayar ortamında projeksiyonla sunular yardımıyla anlatılır. Uygulama derslerinde, mikroskopi laboratuvarında her öğrenciye birer preparat verilerek derse bireysel katılımları sağlanır ve her lezyon için ayrı ayrı mikroskobik inceleme yaptırılır. Preparatlardaki mikroskobik değişiklikler defterlere çizdirilir ve öğretim elemanlarınca kontrol edilerek tüm öğrencilerin çizimleri düzeltilip onaylanır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yangı, sebepleri ve patogenezi Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
2 Yangı hücreleri ve seyri Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
3 Yangıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
4 Yıkımlanan dokuların iyileşmesi, anomaliler Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
5 Dolaşım bozuklukları- hiperemi, anemi, kanama, şok Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
6 Dolaşım bozuklukları- tromboz, emboli, infarktus, ödem, dehidrasyon Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
7 Nekroz Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
8 Veteriner Onkoloji, Tümörler hakkında genel bilgi, sebepleri, klinik-patolojik etkileri, tanı ve tedavi prensipleri Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF), Veteriner Onkoloji (Erer, H ve Kıran M.M.)
9 Veteriner Onkoloji, Epitelyal, mezenkimal, melanositik, sinir sistemi, lenfoid ve hemop. sistem tümörleri, karışık tümörler Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF), Veteriner Onkoloji (Erer, H ve Kıran M.M.)
10 Arasınav
11 Arasınav
12 Hastalık sebepleri ve enfeksiyona yanıt-Canlı hast. sebepleri, beslenme hast. Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
13 Hücre büyümesi ve farklılaşması bozuklukları Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
14 İmmunopatoloji Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
15 Dejenerasyonlar ve Metabolizma Bozuklıkları Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
16 Pigmentler, kristaller ve mineral madde birikimleri Veteriner Genel Patoloji, (Erer. H., Kıran, M.M., Çiftçi, M.K.) Pathologic Basis of Veterinary Disease (McGavin, MD, Zay, JF)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 12
Ara Sınav : 2 13
Final : 2 13
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Patolojinin genel prensiplerini öğrenerek, hastalıkları genel anlamda yorumlar ve sebep-sonuç ilişkisini kurar. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Patolojiye ilişkin terimler ve tanımlamalar hakkında geniş anlamda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Hastalıklı dokulardaki temel değişiklikleri, makroskobik ve mikroskobik görünümleriyle tanımlayabilecek bilgi düzeyine erişir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Normal ve lezyonlu dokuları ayırt ederek, laboratuarlara gönderilmesi gereken lezyonlu bölgeleri tanıma becerisi kazanır. 40
D.Ö.Ç. 5 5. Yangı sebepleri, organizmanın bu sebeplere karşı oluşturduğu tepkiler ve bu tepkilere aracılık eden faktörler hakkında temel bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Etkenlere göre ortaya çıkan yangı çeşitleri ve bunların sonuçları hakkında bilgi edinerek, organlarda ortaya çıkan değişiklikleri yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Canlı ve cansız hastalık sebeplerini genel anlamda öğrenerek, bunlara karşı organizmanın gösterdiği reaksiyonları ve sonuçlarını değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Enfeksiyöz hastalıklarda doku ve organlardaki değişiklikleri değerlendirerek, bulaşıcı ve zoonotik hastalıklara karşı insan ve hayvan sağlığı için önlem alma bilincine erişir. 4
D.Ö.Ç. 9 9. Hastalıkların neden olduğu lezyonlardan hareketle tüketime uygun olmayacak organ ve dokuları ayırt eder ve hastalık türüne göre halk sağlığı açısından yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Organ ve dokularda ortaya çıkan lezyonları yorumlayarak, sürü sağlığı ve hayvansal üretim açısından değerlendirme becerisi edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20