VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Dersin Adı   MİKROBİYOLOJİ 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1401405 1,00 / 2,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Zafer SAYIN
Koordinator E-mail zsayin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Veteriner Hekimliği eğitiminin temel yapı taşlarından olan bakteriyel enfeksiyöz hastalıklara sebep olan etkenlerinin genel özelliklerinin ve bunların çevreye ve canlılara bulaşmasının önlenmesine yönelik uygulamaların öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Belirlenen konular ile ilgili olarak hazırlanan Powerpoint sunularıi aracılığı ile ders görsel olarak anlatılmaktadır. Derse ait uygulama saatinde, bakterilerin izolasyon ve identifikasyonuna yönelik uygulamalar birebir öğrenciler tarafından uygulanmaktadır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Laboratuvar Biyogüvenliği Anonim
2 Bakterilerin genel özellikleri Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
3 Bakterilerin morfolojisi Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
4 Bakterilerin anatomik yapısı Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
5 Mikroorganizmaların beslenmesi Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
6 Bakterilerde enzimler ve üreme Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
7 Mikroorganizmaların birlikte yaşamaları Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
8 Bakterilerin metabolizması Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
9 Bakterilerin üremesi üzerine etkili faktörler Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
10 Ara sınav
11 Ara sınav
12 Nükleik asitler ve biyolojik fonksiyonları Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
13 Bakterilerde variasyonlar ve genetik madde aktarılması Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
14 Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
15 Bakterilerin izolasyon ve identifikasyonları Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
16 Genel Değerlendirme Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan 2000
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mikrobiyoloji laboratuarında güvenli çalışma prosedürleri 4
D.Ö.Ç. 2 Teşhis için marazi madde alınması ve laboratuara gönderilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Teşhise yönelik olarak marazi maddelerin kültür prosedürleri 4
D.Ö.Ç. 4 Kültüre edilen örneklerde görülen üremelerin tiplendirilmesine yönelik uygulanan prosedüreler 4
D.Ö.Ç. 5 Bakterilerin genel özelliklerinin belirlenmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Bakterilerin antijenik özelliklerinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Bakterilerin fizyolojik özelliklerinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 8 Bakteri ve konakçı arasındaki ilişkinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 9 Bakterilerin duyarlı konakçıdaki enfeksiyon mekanizmasının öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 10 Bakteriyel enfeksiyonların tedavisine yönelik olarak antibiyotik duyarlılık testlerinin öğretilmesi 4
D.Ö.Ç. 11 Bakteriyel etkenlerin çevreden elimine edilebilmesi için gerekli uygulamaların öğretilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20