VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK PATOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK PATOLOJİSİ
E-Mail :  oozdemir selcuk.edu.tr
Telefon : 332 223 3623
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ PATOLOJİ A.D. KAMPÜS/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Gelendost Belediyesi (Veteriner Hekim)2 

  Akademik Yayınlar:

Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

A1.  F. Hatipoğlu, Z. Oğurtan, A.D.Sezer, K. Üney, M. Erol, O. Ozdemir, A.L. Bas, J. Akbuga, (2008).Effect of laminarin and chitosan gelformulations on the treatment of hydrofluoric acid induced corneal burns in therabbits. Revue Méd. Vét., 2008, 159, 4, 207-214.

A2. F. Hatipoglu, O. Ozdemir and M.M. Kiran (2009) Detection of ArgyrophilNucleolar Organizer Regions (AgNORs) and Proliferating Cell Nuclear Antigen(PCNA) in epithelial skin tumours from domestic animals, Revue Méd. Vét., 160,10, 477-483.

A3.O. Ozdemır, P. PekerAkalın, N. Baspınar, And F. Hatıpoglu (2009) Pathologıcal Changes In The AcutePhase Of Streptozotocın-Induced Dıabetıc Rats, Bull Vet Inst Pulawy 53,4,783-790.

A4. M. Maden, O.Ozdemir, F. Hatipoglu, A.S. Ozturk and M. Arican (2010) A Case of OsseousMetaplasic Paraprostatic Cyst in a Boxer Dog. Vet. Res. 3(3), 49–53.

A5. I. Bozkurt, K. Pepe, M. Ozdemır, O. Ozdemir, A. Coskun (2011)Morphometric Evaluation of the Effect of Methenolone Enanthate on FemoralDevelopment in Adolescent Rats, ScientificResearch And Essays. 6(7),4 April, 1634-1638.

A6. I. Bozkurt, K. Pepe, M. Ozdemır, O. Ozdemir, A. Coskun (2011)Morphometric Evaluation of the Effect of Methenolone Enanthate on HumeralDevelopment in Adolescent Rats, ScientificResearch And Essays. 6(13), 4 July, 2676–2681.

A7. MK. Çiftçi, O. Yavuz, F. Hatipoğlu, Ö.Özdemir (2012) Holstein Irkı Bir İnekte Hemorajik Bağırsak Sendromu: Olgu Sunumu. Kafkas Univ Vet Fak Derg.18(3), 527-530.

 

A8. M. Arıcan, F. Hatipoglu, A. Uyaroglu, O. Ozdemir, Ozkan K (2012) Effect of Acticoat® and CutinovaHydro® on wound healing. Int Wound J 2012; DOI:10.1111/j.1742-481X.2012.01021.x

 

A9. M. Maden, C. Er, K. Kav, Ö. Özdemir(2012) İngiliz Pointer Irkı Bir KöpekteDemodex canis Kökenli Atipik Dermatitis Olgusunun Başarılı Sağaltımı. Kafkas Univ Vet Fak Derg.  18 (6): 1073-1077.

 

A10. O. Ozdemir, I.Bozkurt,  M. Ozdemir,  O. Yavuz (2013) SideEffect of Methenolone Enanthate on Rats heart in Puberty: Morphometrical study,Experimental and Toxicologic Pathology, 65 (6):745-750, DOI: 10.1016/j.etp.2012.09.009

 

A11.Ö. Özdemir, F. Hatipoğlu, M. Karaman (2013)  BirCeylanda (Gazella gazella) Generalize Reaktif Amiloidoz Olgusu.  Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (4): 713-716, DOI:0.9775/kvfd.2012.8461


 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulanve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler :

B1. F. Hatipoğlu,Z. Oğurtan, M. Erol, O. Ozdemir, K. Üney, A.L. Bas, A.D. Sezer,J. Akbuga (2006) Laminarin and Chitozan in Corneal Burns, Voorjaarsdagen2006, European veterinary conference 20-22 april, 60, Amsterdam, Netherland.

B2. M. Arıcan, F.Hatipoglu, A. Uyaroglu, O. Ozdemir, K. Ozkan (2006) TheEffect of Acticoat and Cutinova Hydro on Healing of Wound, Voorjaarsdagen2006, European veterinary conference 20-22 april, 84, Amsterdam, Netherland.

B3. S. Altan, F.Alkan, Y. Koç, Ö. Özdemir, O.Yavuz (2011) The retrospective evaluations of the neoplastic cases of dogbetween 2006 to 2011. 17th FECAVA Eurocongress 6th TSAVACongress ''Modern Veterinary Practices'' September 7–10, 517,İstanbul-Turkey.

B4. Dik, K. Uney, O. Ozdemir, S. Demirci, N.A.Yazihan, A.L. Bas (2012). Acute oral toxicity of Nerium oleander distillate inrats. Journal of Veterinary Pharmacologyand Therapeutics, Vol 35 Supplement 3, The 12th InternationalCongress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, 8-12 July 2012, 96 pp., Noordwijkerhout, Netherlands.

B5. M. Özdemir, İ. Bozkurt, S. Bahar, Ö. Özdemir (2012) Morphometric Evaluation of The Effect ofMethenolone Enanthate on Scapula Development in Adolescent Rats. 12thInternational Sport Sciences Congress, December 12-14, 2012, Colossae ThermalHotel - DENİZLİ / TURKEY

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardabölümler :

--


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Ö. Özdemir, H. Erer (2003) PatolojideMüze Hazırlama Teknikleri, Veterinarium, 14, 1, 85–90.

D2. Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, M. Arıcan (2004)Bir Tosunda Testis ve Epididimis Tüberkülozu, Veterinarium, 15, 1, 38–43.

D3. F. Sevinç, Ö. Özdemir, A. Coşkun (2005)On Bir Günlük Bir Buzağıda Akut Babesiosis, Erciyes üniversitesi VeterinerFakültesi Dergisi, 2, 2, 131–135.

D4. F. Güçlü, U. Uslu, Ö .Özdemir (2006) Bir Koyunda Coenurus cerebralis’in Neden Olduğu Bilateral Kemik Perforasyonu:Olgu sunumu, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (4): 282-284.

D5.Y. Koç, Ö.Özdemir, F. Alkan, M.K. Çiftçi, M. Erol (2006) Bir İnekte MelanomOlgusu, Vet. Bil. Derg., 22, 3-4: 91-96.

D6. Ö. Özdemir, H. Erer(2008) ‘‘Yumurtacı Tavuklarda Solunum Sistemi Lezyonları ÜzerinePatolojik ve Mikrobiyolojik İncelemeler’’, Vet. Bil. Derg., 24:2, 55-68.

D7. Ö. Özdemir, M.K. Ciftci, M.Maden (2011) Oleander poisoning incattle. Eurasian J Vet Sci,  27,1, 73 – 76.

D8.Ö. Özdemir, H. Erer (2012) Tavukların Önemli Üst Solunum Yolu HastalıklarındaPatolojik Değişiklikler. AVKAE Derg, 2, 29-38.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. K. Özkan, F. Hatipoğlu, A.Uyaroğlu, Ö. Özdemir, A. Arıcan (2004) Doku kayıplı açıkyaralarda çeşitli skatrizan etkili ilaçların yara iyileşmesi üzerineetkilerinin incelenmesi: Deneysel çalışma, IX. Ulusal Veteriner CerrahiKongresi, 22–25 Eylül, 72–73,  Manavgat-ANTALYA.

E2. A. Arıcan, F. Hatipoğlu, A.Uyaroğlu, Ö. Özdemir, K. Özkan (2004) Açık maddi kayıplıyaralarda acticoat ile cutinova hydro'nun yara iyileşmesi üzerine etkisi,  IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25Eylül, 74-75,  Manavgat- ANTALYA.

E3. Ö. Özdemir,  F. Hatipoğlu, M.Karaman (2004) Bir Ceylanda Generalize Amiloidozis Olgusu, II. VeterinerPatoloji Kongresi, 6-10 Eylül 2004, 138-139, Kapadokya, Nevşehir

E4. Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, M. Arıcan (2004)Bir Tosunda Testis veEpididimis Tüberkülozu, II. Veteriner Patoloji Kongresi, 6-10 Eylül 2004,140-141, Kapadokya, Nevşehir

E5. F. Sevinç, A. Coşkun, Ö.Özdemir (2005) Onbir Günlük Bir Buzağıda Akut Babesiosis, XIV. UlusalParazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül, İzmir.

E6. F. Hatipoğlu, Z. Oğurtan, A.D.Sezer, K. Üney, M. Erol, Ö. Özdemir (2006) Laminarin ve kitozanjel fomülasyonlarının tavşanlarda hidroflorik asit ile oluşturulan korneayanıklarında tedavi etkinliğinin araştırılması, III. Ulusal Veteriner PatolojiKongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül, 13-14, Elazığ.

E7. M. Karaman, M. Ortatatlı, H.H.Hadimli, Ö. Özdemir (2006) Tavukların Viral Anemi EnfeksiyonununHistopatolojik ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi, III. UlusalVeteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül, 5-6, Elazığ.

E8. Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, , F. Hatipoğlu, M.M. Kıran (2006) BirBuzağıda Persiste Trunkus Arteriosus ve Cor Triloculare Biatrium olgusu, III.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül 2006,120-121, Elazığ.

E9. M.Ortatatlı, Ö. Özdemir, Ö. Kanat (2006) Bir Köpekte ArteriaPulmonaliste Tromboz ve Cor Pulmonale, III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül 2006, 118-119, Elazığ.

E10. Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, F. Hatipoğlu, M.K. Çiftçi (2006) KoyunlardaGökbaş Otunun (Centaurea Cyanus) Neden Olduğu Obstrüktif Fitobezoar olgusu,III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül2006, 122-123, Elazığ.

E11. F.Hatipoğlu, Ö. Özdemir, M. Ortatatlı (2006) Otuzyedi günlük BirEnikte Maternal Ascariasise Bağlı Duodenal Perforasyon ve Verminöz Pnömoni,III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül2006, 84-85, Elazığ.

E12. F.Hatipoğlu, Ö. Özdemir, H. Erer, A. Coşkun, M. Maden (2006) BirAlman Çoban Köpeğinde Yaygın Metastazlı Hemangiosarkom Olgusu, III. UlusalVeteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül 2006, 86-87,Elazığ.

E13. M.Ortatatlı, Ö. Özdemir, F. Hatipoğlu, A. Şimşek (2006) KoyunÇiçeğinde Vertikal Bulaşma ve Abortus Olgusu, III. Ulusal Veteriner PatolojiKongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül 2006, Elazığ, 116-117.

E14 M.K.Çiftçi, Ö. Özdemir, M. Maden (2006) Sığırlarda Nerium Oleander(Zakkum) Zehirlenmesi, III. Ulusal Veteriner PatolojiKongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül 2006, 164-165, Elazığ.

E15. M.Maden, Ö. Özdemir, A. Sağkan,F. Hatipoğlu, A.Coşkun, M. Arıcan (2007) Bokser Irkı Bir Köpekte OsseözMetaplazik Paraprostatik Kist Olgusu, VII. Ulusal Veteriner İç hastalıklarıKongresi, 1-4 Eylül 2007, 45-46,Kemer/Antalya.

E16. F. Hatipoğlu, Ö. Özdemir, M.M. Kıran (2008) EvcilHayvanlarda Derinin EpitelyalTümörlerinde AgNORs ve PCNA Boyama Yöntemlerinin Önemi ve BulgularınKarşılaştırılması. , IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arasıKatılımlı) 29 Ekim-2 Kasım 2008, 34-35, Kemer/ANTALYA

E17. F. Hatipoğlu, Ö. Özdemir,M. Ortatatlı,  H. Erer, M.K. Çiftçi(2008) Abort Bir Kuzuda CampylobacterFetus Enfeksiyonu, IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arasıKatılımlı) 29 Ekim-2 Kasım 2008,110, Kemer/ANTALYA.

E18. M. Ortatatlı, Ö.Özdemir,F. Hatipoğlu. Ö. Kanat (2008) Bir Koyunculuk İşletmesinde Hatalı İlaçUygulamasına Bağlı Sistemik Anafilaksi, IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) 29 Ekim-2 Kasım 2008,108-109, Kemer/ANTALYA.

E19. Ö. Özdemir, F. Hatipoğlu, M. Ortatatlı, Ö. Kanat (2008) 3 Aylık Bir Buzağıda Konjenital Generalize Tüberküloz Olgusu, IV.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 29 Ekim-2 Kasım2008,113-114, Kemer/ANTALYA.

E20. Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, F. Hatipoğlu, H. Erer, O. Yavuz (2008) YetmişbeşGünlük Bir Buzağıda Papüler Stomatitis Olgusu, IV. Ulusal Veteriner PatolojiKongresi (Uluslar arası Katılımlı) 29 Ekim-2 Kasım 2008, 111-112,Kemer/ANTALYA.

E21. S. Altan, E. Esin, Ö. Özdemir, Z. Oğurtan (2010)Bir köpekte karpal bölgede bulunan fibrosarkom olgusu. XII. Ulusal VeterinerCerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Belek-Antalya.

E22. Ö. Özdemir, H. Erer (2010) Yumurtacı Tavuklarda SolunumSistemi Lezyonları Üzerine Patolojik Ve Mikrobiyolojik İncelemeler. V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010,9-10, Mudanya-BURSA.

E23. M.K.Çiftçi, Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, F. Hatipoğlu, Ö. Kanat (2010) Genç Kuzularda Akut Verminöz Meningoensefalitis. V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010,28-29, Mudanya-BURSA.

E24. M.K.Çiftçi, Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, H. Erer, Ö. Kanat, O. Yavuz(2010) Bir KoyunSürüsünde Antiparaziter İlaçlamaya İlgili Amitraz Zehirlenmesi. V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010,138-139, Mudanya-BURSA.

E25. M.Ortatatlı, F. Hatipoğlu, F. Alkan, Ö. Kanat, Ö. Özdemir, O. Yavuz(2010) Bir KöpekteMalign Melanom İle Dalak Ve Pankreasta Nodüler Hiperplazi. V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010,140-141, Mudanya-BURSA

E26. Ö. Özdemir, M.K. Çiftçi, F. Hatipoğlu, M. Ortatatlı,O. Yavuz, Ö. Kanat (2010) Bir Köşekte Nutrisyonel Kardiyomiyopati Olgusu. V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010,132-133, Mudanya-BURSA.

E27. F.Hatipoğlu, Ö. Kanat, A. Coşkun, M. Ortatatlı, O. Yavuz, Ö. Özdemir (2010)Kangal Irkı BirKöpekte Multisentrik Yerleşimli Diffuz Miks Lenfoma. V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül2010, 142-143, Mudanya-BURSA.

E28. O.Yavuz, H. Erer, Ö. Kanat, M.K. Çiftçi, Ö. Özdemir, F. Hatipoğlu(2010) YumurtaTavuklarında Hemorajik Yağlı Karaciğer Sendromu. V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül2010,134-135, Mudanya-BURSA.

E29. M. Maden, C. Er, K. Kav, Ö. Özdemir (2011) İngilizPointer Irkı Bir Köpekte Atipik Dermatitis Olgusu. 9. Ulusal Veteriner İçHastalıkları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 5-8 Mayıs 2011,334, Side-ANTALYA.

E30. MK. Çiftçi, Ö. Özdemir, O. Yavuz, F. Hatipoğlu, M. Ortatatlı (2012) SÜVeteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2012 Yılı İlk 6 aylık dönem RutinFaaliyet Sonuçlarına Genel Bir Bakış. VI.UlusalVeteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 29, Pine Bay HolidayResort, Kuşadası/Aydın.

 

E31. Ö. Özdemir, O. Yavuz, MK. Çiftçi, N. Sertkaya, F. Hatipoğlu (2012)Beyin Kökü sitolojisi Ensefalitik Listeriyozda ön tanı ölçütü olarakkullanılabilir mi? VI.Ulusal VeterinerPatoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 30, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası/Aydın.

 

E32. MK. Çiftçi, O. Yavuz, F.Hatipoğlu, Ö. Özdemir (2012)Holstein Irkı Bir İnekte Hemorajik Bağırsak Sendromu: Olgu Sunumu. VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), 19-23Eylül 2012, 38, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası/Aydın.

 

E33. F.Hatipoğlu, MK.Çiftçi, Ö. Özdemir, O. Yavuz,O. Erganiş (2012) Holstein Irkı İki Sütçü İnekte Gangrenöz Miyozitis (Yanıkara)Olgusu. VI.Ulusal Veteriner PatolojiKongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 63, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası/Aydın.

 

E34. O. Yavuz, M. Arıcan, Ö. Özdemir, F. Hatipoğlu, H. Erol (2012) Holstein Irkı Birİnekte Oküler Konglomera Tüberküloz Olgusu. VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 64, Pine Bay HolidayResort, Kuşadası/Aydın.

 

E35. O. Yavuz, Ö. Özdemir, Z. Sayın, F. Hatipoğlu, HH. Hadimli (2012)Yumurtacı Tavuklarda Avian Tüberkülozisin Patolojik, Mikrobiyolojik Ve PzrYöntemleriyle Teşhisi: Vaka Sunumu. VI.UlusalVeteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 65, Pine Bay HolidayResort, Kuşadası/Aydın.

 

E36. M.Ortatatlı, Ö. Özdemir, MK. Çiftçi, F.Hatipoğlu (2012) Altı Aylık Bir Danada Serebral Tutulumlu Generalize Tüberkülozİle Subklinik Paratuberkuloz Olgusu. VI.UlusalVeteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 66, Pine Bay HolidayResort, Kuşadası/Aydın.

 

E37. Ö. Özdemir, İ. Bozkurt, M. Özdemir, O. Yavuz (2012) MethenoloneEnanthate’ Nin Ergenlik Dönemindeki Ratların Kalpleri Üzerine OlumsuzEtkilerinin İncelenmesi: Morfometrikal Çalışma. VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 67, Pine Bay HolidayResort, Kuşadası/Aydın.

 

E38. Ö. Özdemir, O. Yavuz, F. Hatipoğlu (2012)Rutin Doku Takip Yöntemlerinin Ratlarda Kalbin Morfometrik ParametreleriÜzerine Etkisinin Karşılaştırılması. VI.UlusalVeteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 68, Pine Bay HolidayResort, Kuşadası/Aydın.

 

E39. O. Yavuz, C. İzci, Ö. Özdemir, N. Sertkaya, S. Altan (2012) Golden RetreiverIrkı Bir Enikte Yaygın Metastatik Kalsifikasyon Ve Akciğerde Kıl Embolisi. VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (UluslarArası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 69,Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası/Aydın.

 

E40. MK.Çiftçi, F. Hatipoğlu,O. Yavuz, Ö. Özdemir, Ö.Kanat (2012) SÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2011 Yılı RutinFaaliyet Sonuçları. VI.Ulusal VeterinerPatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, 70, Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası/Aydın.

 

E41. Z.Sayın, O. Erganiş, Ö. Özdemir, HH. Hadimli, MK. Çiftçi (2012) BirKöpekte Antraks: vaka sunumu. X.Ulusal Veteriner Hekimleri MikrobiyolojiKongresi (UluslarArası Katılımlı), 24-27 Eylül 2012,Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası/Aydın.

 

F. Uluslararası Kongrelerde Katılımcı

      F4.1.  Ö. Özdemir 73. Fachgespräch über Geflügelkrankheiten,Hannover, 08/09. November 2007 (Katılımcı)

 

G.Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Yumurtacı Tavuklarda Solunum Sistemi Lezyonları Üzerine Patolojik veMikrobiyolojik İncelemeler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. Doktora Tezi.(SÜ  BAP Proje No : 2003/196). Doktora Tez projesi (Tamamlandı-2006).

2. Evcil Hayvanlarda Derinin Epitelyal Tümörlerinde Argirofil NükleolarOrganize Bölgeler (AgNORs) ve Prolifere Hücre Nüklear Antijen (PCNA) BoyamaYöntemlerinin Önemi ve Bulguların Karşılaştırılması’ (SÜ BAP Proje No:05401029)- Tübitak-TOVAG Hızlı Destek –(Proje No: -105 0 69). Yardımcı Araştırmacı (Tamamlandı-2007).

3. Taylardaki Rhodococcus equi Enfeksiyonu için Ası, HiperimmünPlazma ve Bagısıklık Ölçüm Kiti Gelistirilmesi- (TÜBİTAK 1007-KAMAG-108G030). Yardımcı Araştırmacı (Tamamlandı-2012)

4. Nerium oleanderin liyofilize sıvı ekstrakının akut toksisitesi - (SÜBAP- 09401089). Yardımcı Araştırmacı(Devam Ediyor)

5. Ratlarda Metonolon Enantat’ın Hematolojik, Biyokimyasal ve Patolojikyöntemlerle etkilerinin araştırılması - (SÜ BAP-10401101). Yardımcı Araştırmacı (Devam Ediyor).

6. M.gallisepticum ile doğal enfekte tavuklardapatolojik, immunohistokimyasal ve immunositokimyasal incelemeler- (SÜBAP-10401131). Yürütücü (DevamEdiyor)

 

H.İdari Görevler :

1.Lisans Öğrenci Danışmanlığı (2010-      )

2.SÜ Veteriner Fakültesi Staj İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği(2011-2013)

3.SÜ Veteriner Fakültesi Sportif Faliyetler Düzenleme Kurulu Üyeliği (2010-2013)

4.SÜ Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-      )

İ. Ödüller :

1.En İyi Poster Ödülü(Birincilik)-Veteriner Patoloji Derneği

F. Hatipoğlu, Ö. Özdemir, M. Ortatatlı (2006) Otuzyedi günlük Bir EnikteMaternal Ascariasise Bağlı Duodenal Perforasyon ve Verminöz Pnömoni, III.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül 2006,Elazığ, 84-85.

2.En İyi Poster Ödülü(Üçüncülük)-Veteriner Patoloji Derneği

Ö. Özdemir, M. Ortatatlı, , F. Hatipoğlu, M.M. Kıran (2006) BirBuzağıda Persiste Trunkus Arteriosus ve Cor Triloculare Biatrium olgusu, III.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-9 Eylül 2006,Elazığ, 120-121


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ
NEKROPSİ
SU ÜRÜNLERİ