VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FERDA SEVİNÇ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ
E-Mail :  fsevinc selcuk.edu.tr
Telefon : 0-332-223-26-80
Adres : S.Ü. Veteriner Fak. Parazitoloji Anabilim Dalı, Alaeddin Keykubat Kampüsü, KONYA, TÜRKİYE
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, Yrd Doçent 19952000
Selçuk Üniversitesi, Doçent 20002006
Selçuk Üniversitesi, Profesör2006 

  Akademik Yayınlar:
1. Sevınc, F., Sevinc, M., Ekici, O.D., Yildiz, R., Isik, N., Aydogdu, U, " Babesia ovis infections: Detailed clinical and laboratory observations in the pre- and post-treatment periods of 97 field cases ", Vet Parasitol, 191, , 35? 43, 2013,( SCI )
2. Derinbay Ekıcı O.,Isik N.,Sevinc F , " Endemic status of babesia ovis in sheep in Konya Province in Turkey ", XXVII World Buiatrics Congress 2012, 3-8 June, Lisbon, Portugal, , , 279-292, 2012,( Diğer )
3. Sevinc F, Derinbay Ekıcı O.,Isik N, " Anaplasma marginale infection in a dairy cattle herd in Turkey ", XXVII World Buiatrics Congress 2012, 3-8 June, Lisbon, Portugal, , , 279-292, 2012,( Diğer )
4. Ekıcı O.D., Sevinc F., Isik N, " Instability of ovine babesiosis in an endemic area in Turkey ", Vet Parasitol, 188, 3-4, , 372-375, 2012,( SCI )
5. Derinbay Ekıcı O.,Isik N.,Sevinc F , " Seroprevalence of babesia ovis in sheep in the Konya Province,Turkey ", XXVII World Buiatrics Congress 2012, 3-8 June, Lisbon, Portugal, , , 279-292, 2012,( Diğer )
6. Derinbay Ekici O, Sevinc F , " Comparison of cELISA and IFA tests in the serodiagnosis of anaplasmosis in cattle ", Afr J Mic Res, 5(10), , 1188-1191, 2011,( SCI )
7. Derinbay Ekici Ö, Sevinç F, Coşkun A, Işık N, Sevinç M, " İshalli buzağılarda cryptosporidiosisin yaygınlığı ", Eurasian J Vet Sci, 27(2), , 123-126, 2011,( Üniversite Dersgisi )
8. Ekici OD, Sevinc F., " Babesia bigemina'nın endemik durumu ", AVKAE Dergisi, 1, , 24-29, 2011,( Kurum Dergisi )
9. Ekici OD, Sevinc F , " Seroepidemiology of Babesia bigemina in cattle in the Konya province, Turkey: Endemıc Status ", Bull Vet Inst Pulawy, 53, , 645-649, 2009,( SCI )
10. Sevinc F, Maden M, Kumas C, Sevinc M, Ekici OD , " A comparative study on the prevalence of Theileria equi and Babesia caballi infections in horse sub-populations in Turkey ", Vet Parasitol, 156(3-4), , 173-177, 2008,( SCI )
11. Sevinc F, Turgut K, Sevinc M, Ekici OD, Coskun A, Koc Y, Erol M, Ica A , " Therapeutic and prophylactic efficacy of imidocarb dipropionate on experimental Babesia ovis infection of lambs ", Vet Parasitol, 149(1-2), , 65-71, 2007,( SCI )
12. Birdane FM, Sevinc F, Ekici OD, " Anaplasma marginale Infections in Dairy Cattle: Clinical Disease With High Seroprevalence ", Bull Vet Inst Pulawy, 50, , 467-470., 2006,( SCI )
13. Sevinç F, Uslu U, Derinbay Ö, " The prevalence of Cryptosporidium parvum in lambs around Konya ", Turk J Vet Anim Sci, 29, , 1191- 1194., 2005,( SCI )
14. Turgut K, Sevinç M, Sevinç F, Derinbay Ö, Coşkun A, Koç Y, Erol M. , " Koyunlarda deneysel babesiosisin tedavisinde Imidocarb dipropionate'ın etkisi. . ", XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi, 18- 25 Eylül 2005, , , , 2005,( Diğer )
15. Turgut K, Sevinç M, Sevinç F, Derinbay Ö, Coşkun A, Koç Y, Erol M., " Koyunların deneysel babesiosisinde Imidocarb dipropionate'ın koruyucu etkisi ", XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi, 18- 25 Eylül 2005, , , , 2005,( Diğer )
16. Sevinç F, Uslu U , " Ankara tavşanlarında psoroptik uyuzun tedavisi üzerine Ivermectin'in (Ivomec®) verilme yolunun etkisi . ", XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi, 18- 25 Eylül 2005, İzmir, , , , 2005,( Diğer )
17. Sevinç F, Uslu U, " Ankara tavşanlarında bağırsak koksidiozisinin tedavisinde Toltrazuril'in (Baycox®) etkisi ", XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi, 18- 25 Eylül 2005, İzmir, , , , 2005,( Diğer )
18. Sevinç F, Derinbay Ö , " Bir sığırcılık işletmesinde anaplasmosis problemi ", XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi, 18- 25 Eylül 2005, İzmir., , , , 2005,( Diğer )
19. Sevinç F, Coşkun A, Özdemir Ö , " On bir günlük bir buzağıda akut babesiosis. ", XIV. Ulusal Parazitoloji kongresi, 18- 25 Eylül 2005, İzmir., , , , 2005,( Diğer )
20. Sevinç F, Özdemir Ö, Coşkun A , " On bir günlük bir buzağıda akut babesiosis ", Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 2(2), , 131-135, 2005,( Üniversite Dersgisi )
21. Sevinç F, Şimşek A, Uslu U , " Massive Cryptosporidium parvum infection associated with an outbreak of diarrhoea in neonatal goat kids ", Turk J Vet Anim Sci, 29, , 1317- 1320, 2005,( SCI )
22. Sevinç F, Uslu U, Derinbay Ö , " The prevalence of Cryptosporidium parvum in goat kids ", Indian Vet J, 82(11), , 1231- 1232, 2005,( SCI )
23. Sevinç F , " Ruminantlarda Cryptosporidiosis ", Vet Bil Derg, 20(4), , 79- 84, 2004,( Kurum Dergisi )
24. Sevinç F, Uslu U , " Angora tavşanlarında bağırsak koksidiozisinin tedavisinde Toltrazuril'in (Baycox®) etkisi ", Veterinarium, 15(1), , 34- 37., 2004,( Kurum Dergisi )
25. Sevinç F, Uslu U , " Angora tavşanlarında psoroptik uyuzun tedavisi üzerine Ivermectin'in (Ivomec®)verilme yolunun etkisi ", Veterinarium, 15(1), , 44- 47, 2004,( Kurum Dergisi )
26. Sevinç F, Güçlü F, Uslu U , " Anadolu yaban koyununda (Ovis orientalis anatolica) bulunan parazitler ", Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 1(2), , 87 ? 90, 2004,( Üniversite Dersgisi )
27. Sevinç F , " Sığırlarda Anaplasmosis ", Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 1(2), , 113?118, 2004,( Üniversite Dersgisi )
28. Sevinç F, Derinbay Ö , " Theileria ve Babesia türlerinin in vitro kültivasyonu ", Veterinarium, 15(1), , 60 ? 67, 2004,( Kurum Dergisi )
29. Güçlü F, Sevinç F, Uslu U, " Anadolu yaban koyununda (Ovis orientalis anatolica) tespit edilen parazitler ", XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8- 12 Eylül, 2003, Konya. , , , , 2003,( Diğer )
30. Sevinç F, Irmak K, Sevinç M , " Konya yöresinde diareli ve diaresiz buzağılarda Cryptosporidium parvum'un yaygınlığı, ", XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 8- 12 Eylül 2003. Konya., , , , 2003,( Diğer )
31. Sevinç F, Uslu U, Derinbay Ö , " Konya yöresindeki kuzularda Cryptosporidium parvum'un yaygınlığı, ", XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8- 12 Eylül , Konya., , , , 2003,( Diğer )
32. Sevinç F, Uslu U, Şimşek A, " Konya yöresinde bir keçi sürüsünde cryptosporidiosis salgını, ", XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8- 12 Eylül , Konya. , , , , 2003,( Diğer )
33. Sevinç F, Irmak K, Sevinç M, " The prevalence of Cryptosporidium parvum infection in the diarrhoeic and non-diarrhoeic calves ", Revue de Méd Vét, 154(5), , 357?361, 2003,( SCI )
34. Sevinç F, Uslu U, Derinbay Ö , " Konya yöresindeki oğlaklarda Cryptosporidium parvum'un prevalansı, ", XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8- 12 Eylül, 2003, Konya. , , , , 2003,( Diğer )
35. Sevinç F, Sevinç M, Birdane FM, Altınöz F , " Prevalence of Babesia bigemina in cattle ", Revue de Méd Vét, 152 (5), , 395 - 398, 2001,( SCI )
36. Sevinç F, Aldemir OS, " Konya Konet mezbahasında kesilen koyunlarda Sarcocystis türlerinin yaygınlığı. ", XII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24- 28 Eylül 2001, Elazığ, , , , 2001,( )
37. Sevinç F , " Kemiricilerde Koksidiosis, "Coccidiosis" ", 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 2001,( Diğer )
38. Sevinç F, Birdane FM, Sevinç M, Dik B, Altınöz F, " Konya yöresindeki sığırlarda Toxoplasma gondii'nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı ", T. Parazitol Derg, 24(2), , 176- 179, 2000,( Kurum Dergisi )
39. Sevinç F , " Paraziter hastalıkların immunolojisi ", T Parazitol Derg, 24(1), , 84- 89, 2000,( Kurum Dergisi )
40. Sevinç F, Güçlü F, Yaman M, Altınöz F, " Hindilerde (Meleagridis gallopavo) bağırsak parazitlerinin yayılışı ", Vet Bil Derg, 16 (2), , 15-19, 2000,( Kurum Dergisi )
41. Sevinç F, Uslu U, Dik B, Gökçen A, Altınöz F, " Konya yöresi keçilerinde Babesia ovis'in IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testi ile teşhisi ", T. Parazitol Derg., 24 (2), , 172- 175, 2000,( Kurum Dergisi )
42. Birdane FM, Sevinç F, Sevinç M, " Bazı kan parazitlerinin (Babesia, Theileria) teşhisinde Modifiye Papanikola Boyama Yönteminin uygulanması ", T. Parazitol Derg, 24 (1), , 169-171, 2000,( Kurum Dergisi )
43. Sevinç F, Dik B, Gökçen A, Altınöz F, Uslu U, " Konya yöresi keçilerinde Toxoplasma gondii'nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı ", T. Parazitol Derg, 24 (1), , 57- 60, 2000,( Kurum Dergisi )
44. Sevinç F, Kamburgil K, Dik B, Güçlü F, Aytekin H , " Konya yöresinde Atık Yapan ve Yapmayan Koyunlarda İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) Testi ile Toxoplasmosis Araştırması ", F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 14(1), , 137 ? 142, 2000,( Üniversite Dersgisi )
45. Sevinç F, Dik B, Babür C, Kamburgil K, Uslu U, " Konya Sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii'nin Sabin Feldman Boya testi, İndirekt Fluoresan Antikor testi ve Modifiye Aglutinasyon testi ile seroprevalansı ", T. Parazitol Derg, 24 (1), , 61- 64, 2000,( Kurum Dergisi )
46. Sevinç F, Altınöz F, Uslu U, Aldemir OS, " Koyunlarda Sarcocystis türlerinin yaygınlığı ", Vet Bil Derg, 16 (2), , 75-79, 2000,( Kurum Dergisi )
47. Yaman M, Sevinç F, Altınöz F, Uslu U, " Küflü peynirlerde ve tulum peynirlerinde Acarus siro varlığının araştırılması ", T. Parazitol Derg, 24 (3), , 313- 316, 2000,( Kurum Dergisi )
48. Sevinç F, Dik B, Babür C, Kamburgil K, Uslu U, " Konya Sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii'nin Sabin Feldman Boya testi, İndirekt Fluoresan Antikor testi ve Modifiye Aglutinasyon testi ile seroprevalansı. ", XI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6- 10 Eylül 1999, Sivas., , , , 1999,( Diğer )
49. Dik B, Sevinç F, Köse M , " Koyunlarda kistik ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) testi ile teşhisi. ", XI. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6- 10 Eylül 1999, Sivas., , , , 1998,( Diğer )
50. Sevinç F, Dik B , " Konya yöresindeki koyunlarda Babesia ovis'in ELISA ile teşhisi ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, , , , 1998,( Diğer )
51. Dik B, Sevinç F, Köse M. , 20- 22 Ekim 1998 Konya, sayfa: , " Koyunlarda kistik ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) testi ile teşhisi ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, , , 224- 229, 1998,( Diğer )
52. Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin H, Aydenizöz M , " Konya Yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımları ", X. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8- 12 Eylül 1997, Ankara., , , , 1997,( Diğer )
53. Güçlü F, Dik B, Sevinç F, Aydenizöz M, " Konya yöresi koyunlarında karaciğer trematodlarının mevsimsel dağılımları ", Hayvancılık Araştırma Derg, 6 (1- 2), , 45- 48, 1996,( Kurum Dergisi )
54. Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin H, Aydenizöz M , " Konya yöresi koyunlarında Mide- Barsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımı ", Veterinarium, 7 (1- 2), , 50- 55, 1996,( Kurum Dergisi )
55. Sevinç F, Dik B, " Konya yöresindeki koyunlarda Babesia ovis'in ELISA ile teşhisi ", Vet Bil Derg, 12 (2), , 73- 79, 1996,( Kurum Dergisi )
56. Dik B, Sevinç F, Köse M , " Konya yöresi koyunlarında Akciğer Kılkurtlarının yayılışı ", Veterinarium, 6(1- 2), , 79- 81, 1995,( Kurum Dergisi )
57. Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Aydenizöz M, Sevinç F , " Bir koyunda bulunan Parabronema skrjabini Rassowska, 1924 olgusu ", T. Parazitol Derg, 19(3), , 409- 413, 1995,( Kurum Dergisi )
58. Dik B, Sevinç F, Güneği HB, " Konya Et ve Balık Kurumu Kombinasında kesilen koyunlarda Akciğer Kılkurtlarının yayılışı ", Türk Vet Hek Derg, 5(1), , 39- 42, 1993,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fak, Yönetim kurulu üyeliği,19992001
S.Ü. Sağlık Bil Enst, Yönetim kurulu üyeliği20022005
S.Ü. Mesleki Eğitim Fak, Fakülte kurulu üyeliği20022005
S.Ü. Veteriner Fak, Fakülte kurulu üyeliği2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mesleki Eğitim FakültesiFak.Kur.Üyesi23/10/200227/06/2006

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
PROTOZOOLOJİ