VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FATİH HATİPOĞLU
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK PATOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK PATOLOJİSİ
E-Mail :  fhatip selcuk.edu.tr
Telefon : 05437953837
Adres : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kampüs- KONYA
Url : http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=014006&goster=akademikpersonel&sno=2563&dt=1
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi1989 

  Akademik Yayınlar:
1. Bas AL, Uney K, Hadımlı HH, Sezer AD, Hatıpoglu F, Maden M, Akbuga J. , " Cytologic-Enzymologic Diagnosis of Experimental Pneumonia Induced by Klebsiella pneumoniae Serotype II in Rats and Its Treatment With Free And Liposomal Enrofloxacin, ", Kafkas Univ Vet Fak Derg,, 19, 2, , , 183-190., 2013,( SCI )
2. Çiftçi, M.K., Yavuz, O., Hatipoğlu, F., Özdemir, Ö , " Holstein Irkı Bir İnekte Hemorajik Bağırsak Sendromu: Olgu Sunumu, ", Kafkas Univ Vet Fak Derg,, 18 (3), , 527-530., 2012,( SCI )
3. Kanat, Ö., Erol, M., Çiftçi, M.K., Erol, H., Hatipoğlu, F., Arıcan, M., " Kangal Melezi Bir Köpekte Transmissible Venereal Tümör ve İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi Olgusu ", 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz 2012, Sarıkamış ? KARS. , , , 211-212, 2012,( )
4. Ortatatlı M, Özdemir Ö, Çiftçi MK, Hatipoğlu F , " Altı Aylık Bir Danada Serebral Tutulumlu Generalize Tüberküloz İle Subklinik Paratuberkuloz Olgusu. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın., , , 66, 2012,( )
5. Arıcan, M., Hatipoğlu, F., Erol, H., Kanat, Ö., Yavuz, O., Parlak, K., Koç, O. , " Sığırlardaki Laminitis Olgularında Magnetik Rezonans ve Tomografi Uygulama Sonuçları. ", 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran-01 Temmuz 2012, Sarıkamış ? KARS. , , , 259-260, 2012,( )
6. Çiftçi MK, Hatipoğlu F, Yavuz O, Özdemir Ö, Kanat Ö. , " SÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2011 Yılı Rutin Faaliyet Sonuçları. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın., , , 70, 2012,( )
7. Özdemir Ö, Yavuz O, Hatipoğlu F. , " Rutin Doku Takip Yöntemlerinin Ratlarda Kalbin Morfometrik Parametreleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın., , , 68, 2012,( )
8. Özdemir Ö, Yavuz O, Çiftçi Mk, Sertkaya N, Hatipoğlu F. , " Beyin Kökü sitolojisi Ensefalitik Listeriyozda ön tanı ölçütü olarak kullanılabilir mi? ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),, 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın. , , , 30, 2012,( )
9. Çiftçi MK, Özdemir Ö, Yavuz O, Hatipoğlu F, Ortatatlı M. , " SÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2012 Yılı İlk 6 aylık dönem Rutin Faaliyet Sonuçlarına Genel Bir Bakış. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın., , , 29, 2012,( )
10. Hatipoğlu F, Çiftçi MK, Özdemir Ö, Yavuz O, Erganiş O , " Holstein Irkı İki Sütçü İnekte Gangrenöz Miyozitis (Yanıkara) Olgusu. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın., , , 63, 2012,( )
11. Yavuz O, Özdemir Ö, Sayın Z, Hatipoğlu F, Hadimli HH. , " Yumurtacı Tavuklarda Avian Tüberkülozisin Patolojik, Mikrobiyolojik Ve PZR Yöntemleriyle Teşhisi: Vaka Sunumu. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın., , , 65, 2012,( )
12. Yavuz O, Arıcan M, Özdemir Ö, Hatipoğlu F, Erol H., " Holstein Irkı Bir İnekte Oküler Konglomera Tüberküloz Olgusu. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın., , , 64, 2012,( )
13. Çiftçi MK, Yavuz O, Hatipoğlu F, Özdemir Ö. , " Holstein Irkı Bir İnekte Hemorajik Bağırsak Sendromu: Olgu Sunumu. ", VI.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),, 19-23 Eylül 2012, Kuşadası/Aydın. , , , 38, 2012,( )
14. Arican, M., Hatipoğlu, F., Erol, M., Kanat, Ö., " How safe thermograpic imaging methods in diagnosis of cattle with laminitis? ", XXVII World Buiatrics Congress, p.13-14, 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal. , , , p.13-14, , 2012,( )
15. Erdem, T., Hatipoğlu, F. , " Ratlarda tek doz uygulanan kadmiyum toksikasyonunun patolojisi ve eş zamanlı uygulanan klorpromazinin koruyucu etkisinin araştırılması. ", Eurasian J Vet Sci, , 27, 1,, , 45-58., 2011,( Üniversite Dersgisi )
16. Maden, M., Ozdemir, O., Hatipoglu, F., Ozturk, A.S., Arican, M. , " A Case of Osseous Metaplasic Paraprostatic Cyst in a Boxer Dog. ", Veterinary Research,, 3,3,, , 49-53., 2010,( SCI )
17. Çiftçi, M. K., Özdemir, Ö., Ortatatlı, M., Hatipoglu, F., Kanat, Ö., " Genç kuzularda akut verminöz meningoensefalitis. ", V. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya/BURSA., , , 28-29, 2010,( )
18. Arıcan, M., Hatipoğlu, F., Erol, M., Kanat, Ö., " Sığırlarda laminitisin teşhisinde termografik tanı yöntemi ne kadar güvenli?. ", XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Belek-Antalya, , , 113-114, 2010,( )
19. Hatipoğlu, F., Kanat, Ö., Coşkun, A., Ortatatlı, M., Yavuz, O., Özdemir, Ö., " Kangal ırkı bir köpekte multisentrik yerleşimli diffuz miks lenfoma. ", V. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya/BURSA., , , 142-143, 2010,( )
20. Ortatatlı, M., Hatipoğlu, F., Alkan, F., Kanat, Ö., Özdemir, Ö., Yavuz, O., " Bir köpekte malign melanom ile dalak ve pankreasta nodüler hiperplazi. ", V. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya/BURSA., , , 140-141, 2010,( )
21. Kanat, Ö., Ortatatlı, M., Yavuz, O., Erol, M., Hatipoğlu, F., Çiftçi, M.K. , " Sibirya kurdu bir köpekte metastatik transmissible venereal tümör olgusu. ", V. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya/BURSA., , , 136-137, 2010,( )
22. Yavuz, O., Erer, H., Kanat, Ö., Çiftçi, M.K., Özdemir, Ö., Hatipoğlu, F., " Yumurta tavuklarında hemorajik yağlı karaciğer sendromu. ", V. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya/BURSA., , , 134-135, 2010,( )
23. Özdemir, Ö., Çiftçi, M.K.,Hatipoğlu, F., Ortatatlı, M., Yavuz, O., Kanat, Ö. , " Bir köşekte nutrisyonel kardiyomiyopati olgusu. ", V. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya/BURSA., , , 132-133, 2010,( )
24. Aksoy, M., Erdem, H., Hatipoğlu, F., Lehimcioğlu, N.C., Akman, O., Özkan, K. , " Ultrasonographic examination of the scrotal content in the rabbit. ", Reprod. Dom. Anim. , 44, 1, , , 156-160. , 2009,( SCI )
25. Ozdemir,O., Akalin, P.P., Baspinar, N., Hatipoglu F. , " Pathological changes in the acute phase of streptozotocin-induced diabetic rats. ", Bull. Vet. Inst. Pulawy,, 53, 4, , , 783-790., 2009,( SCI )
26. Hatipoğlu, F., Özdemir, Ö., Kıran, M. M. , " Detection of Argyrophil Nucleolar Organizer Regions (AgNORs) and Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) in epithelial skin tumours from domestic animals. ", Revue de Médecine Vétérinaire, , 160, 10,, , 477-483., 2009,( SCI )
27. Sezer, A.D., Cevher, E., Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Baş, A.L., Akbuğa, J. , " The use of fucosphere in the treatment of dermal burns in rabbits. ", Eur. J. Pharm. Biopharm., , 69, 1,, , 189-198., 2008,( SCI )
28. Özdemir, Ö., Hatipoğlu, F., Ortatatlı, M., Kanat, Ö. , " Üç aylık bir buzağıda konjenital generalize tüberküloz olgusu. ", IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), , 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer/ANTALYA., , , 113-114, 2008,( )
29. Hatipoğlu, F., Özdemir, Ö., Kıran, M.M. , " Evcil hatvanlarda derinin epitelyal tümörlerinde AgNORs ve PCNA boyama yöntemlerinin önemi ve bulguların karşılaştırılması. ", IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), , 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer/ANTALYA., , , 34-35, 2008,( )
30. Özdemir, Ö., Ortatatlı, M., Hatipoğlu, F., Erer, H., Yavuz, O. , " Yetmişbeş günlük bir buzağıda papüler stomatitis olgusu. ", IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), , 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer/ANTALYA., , , 111-112, 2008,( )
31. Hatipoğlu, F., Özdemir, Ö., Ortatatlı, M., Erer, H., Çiftçi, M.K. , " Abort bir kuzuda Campylobacter fetus enfeksiyonu. ", IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), , 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer/ANTALYA., , , 110, 2008,( )
32. Ortatatlı, M., Özdemir, Ö., Hatipoğlu, F., Kanat, Ö. , " Bir koyunculuk işletmesinde hatalı ilaç uygulamasına bağlı sistemik anaflaksi. ", IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı), , 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer/ANTALYA., , , 108-109, 2008,( )
33. Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Sezer, A.D., Üney, K., Erol, M., Özdemir, Ö., Baş A.L., Akbuga, J. , " Effect of laminarin and chitosan gel formulation on the treatment of hydrofluoric acid induced corneal burns in the rabbits. ", Revue de Médecine Vétérinaire,, 159, 4, , , 207-214., 2008,( SCI )
34. Sezer, A.D., Cevher, E., Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Baş A.L., Akbuga, J. , " Preparation of Fucoidan-Chitosan Hydrogel and Its Application as Burn Healing Accelerator on Rabbits. ", Biological & Pharmaceutical Bulletin , 31 (12), , , 2326-2333. , 2008,( SCI )
35. Sezer, A.D., Hatipoğlu, F. Cevher, E, Ogurtan, Z., Baş, A.L., Akbuğa, J. , " Chitosan film containing fucoidan as a wound dressing for dermal burn healing: preparation and ın vitro/ın vivo evaluation. ", AAPS PharmaSciTech, , 8, 2, 39, , , E1-E8 , 2007,( SCI )
36. Maden, M., Özdemir, Ö., Sağkan, A., Hatipoğlu, F., Coşkun, A., Arıcan, M. , " Bokser ırkı bir köpekte osseöz metaplazik paraprostatik kist olgusu. ", VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kong.,1-4 Eylül 2007, ANTALYA , , , 45-46, 2007,( )
37. Oğurtan, Z., Hatipoğlu, F., Ceylan, C. , " Comparative evaluation of demineralized and mineralized xenogeneic bovine bone powder and chips on the healing of circumscribed radial bone defects in the dog. ", F.Ü. Sağ. Bil. Derg.,, 21 (6), , 269 ? 276., 2007,( Üniversite Dersgisi )
38. Hatipoğlu, F., M. Karaman, M.M. Kiran, Y.Koç , " Malignant fibrous histiocytoma in a dog: a case report. ", Voorjaarsdagen 2006, European Veterinary Conference, p.82, 19?22 April 2006, Amsterdam, The Netherlands., , , p.82,, 2006,( )
39. Çetin H., Hatipoğlu F., Korkmaz Ö., Atli M.O. , " Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda gebelik ve genital organ bozukluklarının postmortem değerlendirilmesi. ", II. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 2-5 Kasım 2006, Belek/ANTALYA., , , -, 2006,( )
40. Özdemir Ö, Ortatatlı M, Hatipoğlu F, Çiftçi MK , " Koyunlarda gökbaş otunun (centaurea cyanus) neden olduğu obstrüktif fitobezoar olgusu. ", III. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı),6-9 Eylül 2006, Elazığ., , , 122-123, 2006,( )
41. Hatipoğlu F, Özdemir Ö, Ortatatlı M. , " Otuzyedi günlük bir enikte maternal ascariasise bağlı duodenal perforasyon ve verminöz pnömoni ", III. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı),6-9 Eylül 2006, Elazığ., , , 84-85, 2006,( )
42. Özdemir Ö, Ortatatlı M, Hatipoğlu F, Kıran MM , " Bir buzağıda persiste trunkus arteriosus ve cor triloculare biatrium olgusu. ", III. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı),6-9 Eylül 2006, Elazığ., , , 120-121, 2006,( )
43. Ortatatlı M, Özdemir Ö, Hatipoğlu F, Şimşek A , " Koyun çiçeğinde vertikal bulaşma ve abortus olgusu, ", III. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı),6-9 Eylül 2006, Elazığ., , , 116-117, 2006,( )
44. Hatipoğlu F, Özdemir Ö, Erer H, Coşkun A, Maden M , " Bir Alman çoban köpeğinde yaygın metastazlı hemangiosarkom olgusu. ", III. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı),6-9 Eylül 2006, Elazığ., , , 86-87, 2006,( )
45. Hatipoğlu F, Oğurtan Z, Sezer AD, Üney K, Erol M, Özdemir Ö , " Laminarin ve kitozan jel fomülasyonlarının tavşanlarda hidroflorik asit ile oluşturulan kornea yanıklarında tedavi etkinliğinin araştırılması. ", III. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslar arası Katılımlı),6-9 Eylül 2006, Elazığ., , , 13-14, 2006,( )
46. Sezer , A. D. , Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Bas, A. L. , Cevher, E., Akbuga, J. , " New nanosphere system for treatment of fullthickness burn on rabbit. ", 31st FEBS Congress, Molecules in Health&Disease, 24-29 June 2006, İstanbul-TURKEY, p.315., , , p.315., 2006,( )
47. Arican, M., Hatipoğlu, F., Uyaroğlu, A., Özdemir, Ö, Özkan, K. , " The effect of acticoat and cutinova hydro on healing of wound. ", Voorjaarsdagen, European Veterinary Conference, p.84, 19?22 April 2006, Amsterdam, The Netherlands., , , p.84,, 2006,( )
48. Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Erol, M., Özdemir, Ö., Üney, K., Baş A.L., Sezer, A.D., Akbuga, J., " Laminarin and chitozan in corneal burns. ", Voorjaarsdagen 2006, European Veterinary Conference, p.60, 19?22 April 2006, Amsterdam, The Netherlands. , , , p.60,, 2006,( )
49. Ortatatlı, M., Oğuz, H., Hatipoğlu, F., Karaman,M. , " Evaluation of pathological changes in broilers during chronic aflatoxin (50 and 100 ppb) and clinoptilolite exposure. ", Research in Veterinary Science,, 78,, , 61-68., 2005,( SCI )
50. Oğurtan, Z., Hatipoğlu, F., Ceylan, C. , " The effect of alkanna tinctoria tausch on burn wound healing ın rabbits. ", The First International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and 5th Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR), 10?13 May 2005, Shahrekord University, Iran., , , , 2005,( )
51. Oğurtan, Z., Hatipoğlu, F., Ceylan, C. , " Comparative evaluation of xsenogenic bone powders and particles on the healing of bone defects in the dog. ", The First International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and 5th Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR), 10-13 May 2005, Shahrekord University, Iran. , , , , 2005,( )
52. Çetin, H., Hatipoğlu, F., Korkmaz, Ö., Atli, M. O. , " Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda gebelik ve genital organ bozukluklarının postmortem değerlendirilmesi. ", Veterinarium, 16, 1, , , 36 ? 44. , 2005,( Kurum Dergisi )
53. Sezer, A.D., Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Baş A.L., Akbuga, J. , " Evaluation of fucoidan-chitosan hydrogels on superficial dermal burn healing in rabbit: An in vivo study. ", Journal of Biotechnology, , 118, 1, Supl. 1,, , 77., 2005,( SCI )
54. Kıran, M. M., Karaman, M., Hatipoğlu, F., Koç, Y. , " Malignant fibrous histiocytoma in a dog: case report. ", Vet. Med. ? Czech,, 50, , , 553-557., 2005,( SCI )
55. Birdane.F.M., Hatipoğlu. F., Ortatatlı.M.,Koç.Y., Turgut.K , " Renal cell carcinoma in a dog: pathologic and cytologic findings. ", Revue de Médecine Vétérinaire, 155 ,4 ,, , 212-216., 2004,( SCI )
56. Arıcan, M., Hatipoğlu, F., Uyaroğlu, A., Özdemir, Ö. ve Özkan, K. , " Açık maddi kayıplı yaralarda acticoat ıle cutinova hydro'nun yara iyileşmesi üzerine etkisi. ", IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül 2004, Manavgat- ANTALYA., , , 74 ?75, 2004,( )
57. Özkan, K., Hatipoğlu, F., Uyaroğlu, A., Özdemir, Ö. ve Arıcan, M. , " Doku kayıplı açık yaralarda çeşitli skatrizan etkili ilaçların yara ıyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi: deneysel çalışma. ", IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül 2004, Manavgat- ANTALYA., , , 72-73,, 2004,( )
58. Hatipoglu, F. , Ortatatlı, M., Kıran M. M, Erer, H. ve Çiftçi, M. K. , " İneklerde genital organ bozuklukları üzerinde patolojik incelemeler. ", II. Veteriner Patoloji Kongresi, , 6-10 Eylül 2004, Kapadokya, Nevşehir. , , , 16-17, 2004,( )
59. Hatipoğlu. F., Birdane.F.M., Ortatatlı.M. , " Bir köpekte böbrek karsinomu olgusu: patolojik ve sitolojik bulgular. ", II. Veteriner Patoloji Kongresi, , 6-10 Eylül 2004, Kapadokya, Nevşehir. , , , 92-93, 2004,( )
60. Özdemir, Ö., Hatipoğlu. F., Karaman, M , " Bir ceylanda generalize amiloidozis olgusu. ", II. Veteriner Patoloji Kongresi, , 6-10 Eylül 2004, Kapadokya, Nevşehir. , , , 138-139, 2004,( )
61. Ortatatlı, M., Oguz, H., Hatipoğlu, F. ve Karaman, M., " Broylerlerde düşük dozla (50 ve 100 ppb) oluşturulan kronik aflatoksikozise karşı klinoptilolitin koruyucu etkinliğinin araştırılması. ", II. Veteriner Patoloji Kongresi, , 6-10 Eylül 2004, Kapadokya, Nevşehir. , , , 24-25, 2004,( )
62. Ortatatlı, M., Oğuz, H., Hatipoğlu, F., Karaman, M. , " Evaluation of pathological changes in broilers during chronic aflatoxin (50 and 100 ppb) and clinoptilolite exposure. ", XXII World's Poultry Congress, Istanbul, June, , , , 8-13,, 2004,( )
63. Sezer, A.D., Cevher, E., Hatipoğlu, F., Baş, A.L., Oğurtan, Z., Akbuğa, J. , " Preliminary dermal burns healing study of chitosan films containing fucoidan. ", The 4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, September 20-22, Istanbul-TURKEY, Acta Pharm. Turcica, Acta Pharm. Turcica,, Vol.46, Suppl.,, , p:66., 2004,( )
64. Arican, M., Avki, S., Hatipoglu F. , " Clinical and radiological evaluation of canine hip dysplasia and results of pectinial muscle myectomy ", Indian Veterinary Journal, 80, 3, , , 241-243, 2003,( SCI )
65. Hatipoğlu F. ve Erer, H., " Koyunlarda böbrek hidatidozunun insidens ve patolojisi. ", 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya., , , 203, 2003,( )
66. Avki, S., Yiğitarslan, K., Hatipoğlu, F. , " Evaluation of repair process of osteochondral defects in rabbit articular cartilage with an ınhibitor of plasminogen activator (tranexamic acid). ", Voorjaarsdagen International Veterinary Congress. p.281, 25-27 April 2003, Amsterdam, The Netherlands. , , , p.281, , 2003,( )
67. Avki, S., Hatipoğlu, F., Yiğitarslan K. , " Evaluation of repair process of osteochondral defects ın rabbit articular cartilage with an ınhibitor of plasminogen activator (tranexamic acid). ", Revue de Médecine Vétérinaire, 154 ,6 ,, , 421 ? 425, 2003,( SCI )
68. Hatipoglu, F. , Ortatatlı, M., Kıran M. M, Erer, H. and Çiftçi, M. K. , " An abattoir study of genital pathology in cows: 2. Uterus, cervix and vagina. ", Revue Méd. Vét., 153, 2, , , 93-100, 2002,( SCI )
69. Avki, S., Hatipoğlu F. ve Yiğitarslan K. , " Osteokondral yaraların iyileşmesi üzerine tranexamic asit'in (plazminojen aktivatör inhibitörü) etkisi: tavşan eklem kıkırdağında deneysel çalışma. ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, , 3-6 Temmuz 2002, Van. , , , 37-38, 2002,( )
70. Karaman, M., Hatipoğlu, F. ve Ortatatlı, M. , " İki devekuşunda aspergillozis olgusu. ", I.Veteriner Patoloji Kongresi, 12-13 Eylül 2002, Konya. , , , 104-105, 2002,( )
71. Hatipoğlu F. ve Erer, H., " Konya E.B.K. Et Kombinası ve Konet mezbahasında kesilen koyunlarda böbrek lezyonları üzerende patolojik incelemeler. ", I.Veteriner Patoloji Kongresi, 12-13 Eylül 2002, Konya. , , , 98-99,, 2002,( )
72. Ogurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C., ve İzci. C. , " Tavşanlarda hidroflorik asit ile oluşturulan kornea yanıklarının tedavisi. ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 3-6 Temmuz 2002, Van., , , 20, 2002,( )
73. Ogurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C. , " The effect of alkanna tinctoria tausch on burn wound healing in rabbits ", Dtsch. Tierarztl. Wschr., 109, 11,, , 481-485, 2002,( SCI )
74. Ogurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C., İzci, C. , " Treatment of corneal hydrofluorıc acid burns in rabbits ", Revue Méd. Vét., 153, 4,, , 269-274., 2002,( SCI )
75. Hatipoglu, F. , Kıran M. M, Ortatatlı, M., Erer, H. and Çiftçi, M. K. , " An abattoir study of genital pathology in cows: I. Ovary and ovciduct. ", Revue Méd. Vét., 153, 1, , , 29-33, 2002,( SCI )
76. Hatipoglu, F. and Erer, H. , " Lesions of cloisonne kidney in sheep: report on four cases ", Revue de Médecine Vétérinaire, 152, 4,, , 311-315, 2001,( SCI )
77. Hatipoğlu, F. , " BSE'nin sinirsel semptomlarla seyreden hastalıklardan histopatolojik olarak ayrımı. ", Bilimsel Gelişmeler Işığında BSE Sempozyumu, 30-31 Mart 2001, Burdur. , , , 47-51, 2001,( )
78. Hatipoğlu, F. , " Konya bölgesinde inek, koyun ve keçi mastitislerinin patolojik ve bakteriyolojik sonuçlarına genel bir bakış. ", Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 04-05 Mayıs 2001, Burdur. , , , 42-46,, 2001,( )
79. Şen, İ., Turgut K., Hatipoglu, F., Ok, M., Civelek T. , " The evaluation of ultrasonographic and morphologic liver changes in dogs with steroid hepatopathy. ", Voorjaarsdagen International Veterinary Congress. p.162, 20-22 April 2001, Amsterdam, The Netherlands., , , p.162, , 2001,( )
80. Koç, Y., Alkan, F., Kul, M., Hatipoğlu, F. , " Köpeklerin oral papillomatozisinde levamizolün kullanımı. ", Türk Vet. Hek. Derg., , 13, 2,, , 46-49 , 2001,( Kurum Dergisi )
81. Hatipoğlu, F., Erer H. , " Koyunlarda böbrek lezyonları üzerinde patolojik incelemeler., ", Vet. Bil . Derg., , 17, 1, , , 39-50., 2001,( Üniversite Dersgisi )
82. Şen, İ., Turgut K., Hatipoglu, F., Ok, M., Civelek T. , " Evaluation of ultrasonographic and morphologic liver changes in dogs with steroid hepatopathy. ", Ind. Vet. Jour., 78, 4,, , 586-589, 2001,( SCI )
83. Kıran, M.M., Çiftçi, M.K., Erer, H., Ortatatlı, M., Hatipoğlu, F., Tuzcu, M. , " Koyun pulmoner adenomatozisinin eksfoliyatif sitoloji ve bronkoalveolar lavaj yöntemleri ile tanısı ve sonuçların histopatolojik bulgularla karşılaştırılması. ", Vet. Bil .Derg.,, 16, 1, , , 59-68., 2000,( Üniversite Dersgisi )
84. Hatipoğlu, F., Erer, H., Elma, E. ve Alkan, F. , " Kangal ırkı bir köpekte osteosarkom olgusu. ", 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 6-9 Eylül 2000. Uludağ-Bursa., , , -, 2000,( )
85. Hatipoğlu, F., Kıran, M. M. ve Çankaya, H. , " Köpeklerde deneysel akut pankreatitiste klinik-patolojik ve patolojik incelemeler. ", 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 6-9 Eylül 2000. Uludağ-Bursa., , , -, 2000,( )
86. Hatipoğlu, F., Çiftçi, M. K. ve Avki, S. , " Bir Alman kurt köpeğinde hemangiopericytoma olgusu. ", 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 6-9 Eylül 2000. Uludağ-Bursa., , , -, 2000,( )
87. Hatipoğlu, F., Maden, M., Çiftçi, M. K. ve Koç, Y. , " İki köpekte metastazik pulmoner neoplazi olgusu. ", 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 6-9 Eylül 2000. Uludağ-Bursa., , , -, 2000,( )
88. Hatipoğlu, F., Ortatatlı, M. , " Genç kuzularda nefropati. ", Veterinarium, 11, 1-2,, , 11-17., 2000,( Kurum Dergisi )
89. Erer, H., Elma, E., Hatipoğlu, F., Alkan, F. , " Kangal ırkı bir köpekte osteosarkom olgusu. ", Vet. Bil .Derg.,, 14, 1, , , 107-112., 1998,( Üniversite Dersgisi )
90. Kıran, M. M., Erer, H., Çiftçi, M. K., Hatipoğlu, F. ve Semacan, A. , " Koyunlarda genital organ bozuklukları üzerinde patolojik araştırmalar. ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998, Konya., , , 214-220,, 1998,( )
91. Kıran, M. M., Çankaya, H., Hatipoğlu, F. , " Köpeklerde deneysel akut pankreatitiste klinik-patolojik ve patolojik incelemeler. ", Vet. Bil .Derg.,, 13, 2, , , 149-157., 1997,( Üniversite Dersgisi )
92. Ataman, M. B., Hatipoğlu, F., Yıldız, C. , " Bir inekte çift cervix olgusu. ", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., , 8,1-2,, , 38-39., 1997,( Üniversite Dersgisi )
93. Erer, H., Türkütanıt, S.S., Hatipoğlu, F. , " Koyunlarda böbrek hemosiderozu üzerinde patolojik incelemeler. ", Vet. Bil. Derg.,, 13, 2, , , 133-137., 1997,( Üniversite Dersgisi )
94. Maden, M., Çiftçi, M. K., Koç,Y., Hatipoğlu, F. , " İki köpekte metastatik pulmoner neoplazi olgusu. ", Vet. Bil. Derg.,, 12,1,, , 135-140., 1996,( Üniversite Dersgisi )
95. Çiftçi, M. K., Berkin, Ş., Erer, H., Erganiş,O., Kıran, M. M., Hatipoğlu, F., Sağlam, Y.S. , " Keçi mastitisleri üzerinde patolojik ve bakteriyolojik çalışmalar. ", Vet. Bil. Derg.,, 12, 2,, , 105-114., 1996,( Üniversite Dersgisi )
96. Çiftçi, M. K. Hatipoğlu, F., Avki, S. , " Bir Alman kurt köpeğinde hemangiopericytoma olgusu. , ", Vet. Bil. Derg.,, 12, 2,, , 153-157., 1996,( Üniversite Dersgisi )
97. Erer, H., Hatipoğlu, F. , " Koyunlarda böbrek hidatidozunun insidens ve patolojisi. ", Vet. Bil. Derg.,, 11, 2, , , 141-148, 1995,( Üniversite Dersgisi )
98. Kıran, M. M., Erer, H., Çiftçi, M. K., Hatipoğlu, F.ve Semacan, A. , " Koyunlarda genital organ bozuklukları üzerinde patolojik incelemeler. I. Ovaryum ve ovidukt bozuklukları ", Vet. Bil. Derg.,, 11, 1,, , 151-157., 1995,( Üniversite Dersgisi )
99. Kıran, M. M., Erer, H., Çiftçi, M. K., Hatipoğlu, F. , " Koyunlarda genital organ bozuklukları üzerinde patolojik incelemeler. II.Uterus, serviks ve vagina. ", Vet. Bil. Derg.,, 11, 2,, , 119-129, 1995,( Üniversite Dersgisi )
100. Başoğlu, A., Maden, M., Çiftçi, M. K., Akkuş, İ., Koçyiğit, A., Hatipoğlu,F., Akbulut, H. , " Köpeklerde akut digoksin toksikasyonunuda kolestiramin'in etkisi. ", S.Ü. Vet. Fak. Derg., , 9, 2, , , 57-63. , 1993,( Üniversite Dersgisi )
101. Çiftçi, M. K. ve Hatipoğlu, F. , " Dört olguda gözlenen koyun paratüberkülozu olayları üzerinde patolojik incelemeler. ", Veterinarium,, 2, 3-4, , , 32-36., 1991,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler
1. Çiğdem Tuncay, " Alerjik deri testi (PPD Tüberkülin) pozitif ineklerde tüberküloz lezyonlarının patolojisi ve süt örneklerinde tüberküloz etkenlerinin PCR ile belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Patoloji (Veteriner), 2009 - 2014, Tamamlandı
2. Tuna Erdem, " Ratlarda tek doz uygulanan kadmiyum toksikasyonunun patolojisi ve eş zamanlı uygulanan klorpromazinin koruyucu etkisinin araştırılması. ", Selçuk Üniversitsi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Patoloji (Veteriner), 2007 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
NEKROPSİ
PATOLOJİ 1
PET HAYVAN TÜMÖRLERİNDE TANI YÖNT. (SEÇMELİ D)