VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. UÇKUN SAİT UÇAN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Mehmet MADEN, Fatih Mehmet BİRDANE, Uçkun Sait UÇAN, Vahdettin ALTUNOK, " Concentrations of Total Serum Immunoglobulin E, A, G and M in Stray Dogs with Healthy and Dermatological Problems ", Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, In press, , , 2013,( SCI )
2. Aras Z., Uçan U.S., " Konya ilinde köpeklerde listeriozis seroprevalansı ", Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 69(1), , 31-36, 2012,( Kurum Dergisi )
3. Semacan, A., Uçan, U.S., Temimhan, S.M., Çizmeci Ü , " Observations on trials of Potoclean® as a teat-dipping disinfectant ", Eurasian J Vet Sci, 28(1), , 54-56, 2012,( Üniversite Dersgisi )
4. Uçan, U.S., Gök,A, " Efficacy of a water-based disinfectant on reduction of egg shell bacterial contamination ", Eurasian J Vet Sci, 28(1), , 57-59, 2012,( Üniversite Dersgisi )
5. Yüksekkaya, Ş., Aras, Z., Uçan, U.S., " Ayırıcı tanıda brucellozis düşünülen vakalarda Brucella canis sıklığının serolojik olarak araştırılması ", I. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ulusal klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım, WOW Otelleri, Antalya, , , , 2011,( Konferans )
6. Uçan U.S., Aras, Z., Zorlutuna, M., " Detection of Canine Brucellosis by a Rapid Agglutination Test using Rhizobium tropici as Antigen ", Revue de Medecine Veterinaire, 161(2), , 51-56, 2010,( SCI )
7. Aras, Z., Uçan, U.S., " Detection of Brucella canis from inguinal lymphy nodes of naturally infected dogs by PCR ", Theriogenelogy, 74(4), , 658-62, 2010,( SCI )
8. Arslan, E., Çelebi, A., Açık, L., Uçan, U.S. , " Characterization of Coagulase Positive Staphylococcus Species Isolated from Bovine Mastitis Using Protein and Plasmid Patterns. ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(6), , 493-500, 2009,( SCI )
9. Aras, Z., Ateş, M., Uçan, U.S. , " Brucella Suşlarının İdentifikasyonu ve Biyotiplendirilmesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 25(1-2), , 51-59, 2009,( Üniversite Dersgisi )
10. Köylü, Ö., Aras, Z., Uçan, U.S. , " Konya İlinde Risk Altında Bulunan İnsanlarda Brucella canis İnfeksiyonu Seroprevalansı ", İnfeksiyon Dergisi, 23(2), , 73-77, 2009,( Kurum Dergisi )
11. Uçan, U.S. , " Turkey production in Turkiye ", The 5th International Symposium on Turkey Production. 28th-30th May, Germany, , , , 2009,( Konferans )
12. Hadimli, H.H., Erganiş, O., Güler, L., Uçan, U.S., " Investigation of CAV Infection by PCR and ELISA in Chicken Flocks ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32(2), , 79-84, 2008,( SCI )
13. Uçan, U.S., Aras, Z. , " Konya ve Sivas İllerindeki Bazı Sürülerdeki Koçlarda Brucella ovis Enfeksiyonunun Seroprevalansı ", VIII Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 7-9 Ekim, Van, , , , 2008,( Konferans )
14. Aras, Z., Göksu, M.A., Uçan, U.S. , " Konya ilinde Bazı Sürülerdeki Koyun ve Koçlarda Salmonella enteric serovar abortusovis Enfeksiyonunun Seroprevalansı. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 24(2), , 13-17, 2008,( Üniversite Dersgisi )
15. Ucan, U.S., Aras, Z., Zorlutuna, M. , " Konya İlindeki Köpeklerde Brucella canis Enfeksiyonunun Seroprevalansı ", International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 15-17 May, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul, , , , 2008,( Konferans )
16. Kartal, M., Ucan, U.S., Kan, Y., Aslan, S., Atalay, T., " Antimicrobial Activity and Composition of Mentha spicata Cultivated under Organic Conditions in Turkey. ", Plant Medica, 74(9), , 1202, 2008,( SCI )
17. Kan, Y., Kartal, M., Ucan, U.S., Gulpinar A.R., Kan, R., " Antimicrobial Activity and Composition of the Essential Oils of Echinacea species Cultivated under Organic Conditions in Turkey. ", Plant Medica, 74(9), , 1202, 2008,( SCI )
18. Uçan, U.S., Yıldırım, S., Şimşek, A., Ortatatlı, M., Erganiş, O., " Use of Aluminium Hydroxyde and Calcium Phospahate as Delivery Molecules for TGF-beta ", Indian Veterinary Journal, 84, , 356-358, 2007,( SCI )
19. Uçan, U.S., Aras, Z., " Konya ve Sivas İllerindeki Bazı Sürülerdeki Koçlarda Brucella ovis Enfeksiyonunun Seroprevalansı ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23(3-4), , 35-38, 2007,( Üniversite Dersgisi )
20. Kan, Y., Uçan, U.S., Kartal, M., Altun, M.L., Aslan, S., Sayar, E., Ceyhan, T., " GC-MS Analysis and Antibacterial Activity of Cultivated Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil ", Turkish Journal of Chemistry, 30, , 253-259, 2006,( SCI )
21. Arslan, E., Uçan, U.S., " Hızlı Bakteriyel DNA Ekstraksiyon Metodlarının Karşılaştırılması. ", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 27, , 73-76, 2006,( Üniversite Dersgisi )
22. Uçan, U.S., Açık, L., Çelebi, A., Erganiş, O., Arslan, E., " Plasmids and Protein Patterns of Escherichia coli Isolated from Bovine Mastitis in Konya, Turkey ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, , 475-80, 2005,( SCI )
23. Yıldırım, S., Uçan, U.S., " Farklı Dentin Bonding Sistemlerinin Antibakteriyel Etkilerinin Karşılaştırılması ", Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 22(1), , 1-6, 2005,( Üniversite Dersgisi )
24. Arslan, E., Uçan, U.S., " Mastitisli İneklerden İzole Edilen S.aureus ve S.intermedius Suşlarının Slime Üretiminin Araştırılması ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 21(1-2), , 61-63, 2005,( Üniversite Dersgisi )
25. Arslan, E., Açık, L., Uçan, U.S., " Mastitisli İneklerden İzole Edilen S.aureus ve S.intermedius Suşlarının RAPD-PCR ile Akrabalık Derecelerinin Belirlenmesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 21 (1-2), , 65-69, 2005,( Üniversite Dersgisi )
26. Hadimli, H.H., Erganis, O., Güler, L., Uçan, U.S. , " An Investigation on Chicken Infectious Anemia Virus (CIAV) by ELISA and PCR in Commercial Chickens ", 14th World Veterinary Poultry Congress, 22-26 August, İstanbul., , , , 2005,( Konferans )
27. Arıcan, M., Uçan, U.S., Ortatatlı, M., Dik, B., Turgut, K. ve Çalım, K.N., " The research for disturbution of skin diseases in horses. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı), 3-6 Haziran 2004, Nevşehir, Türkiye, , , , 2004,( Konferans )
28. Yıldırım, S., Kav, K., Teke, A., Uçan, U.S. , " Farklı Dentin Bonding Sistemlerinin Antibakteriyel Etkilerinin Değerlendirilmesi ", Türk Pedodonti Derneği V.Ulusal Sempozyumu. 28-29 Mayıs, Hilton Hotel, Konya., , , , 2004,( Konferans )
29. Kuyucuoğlu, Y., Hadimli, H.H., Kenar, B., Uçan, U.S. , " Afyon Bölgesindeki Yumurtacı Tavuklarda Chicken Infectious Anemia Virus Antikorlarının ELISA Testi ile Gösterilmesi ", V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 14-16 Eylül, Elazığ, , , , 2004,( Konferans )
30. Uçan, U.S., Açık, L., Erganiş, O., Çelebi, A., Arslan, E., " İneklerde Mastitislerden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Protein ve Plazmid Profillerinin Belirlenmesi ", V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 14-16 Eylül, Elazığ, , , , 2004,( Konferans )
31. Uçan, U.S., Yıldırım, S., Şimşek, A., Ortatatlı, M., Erganis, O., " An Investigation on the Use of Aluminium Hydroxyde and Calcium Phospahate as Delivery Substances for TGF-beta1. ", Biomed 2004, 11th International Biomedical Science and Technology Days, September 6-10, Hacettepe University, Ankara., , , , 2004,( Konferans )
32. Balevi, T., Uçan, U.S., Coşkun, B., Kurtoğlu, V., Çetingül, S., " Effect of Dietary Probiotic on Performance and Humoral Immune Response in Layer hens ", XXII World's Poultry Congress, 8-13 June, İstanbul, , , , 2004,( Konferans )
33. Uçan, U.S., Altunok, V., Maden, M, " Total Serum IgG, IgM, IgA and IgE Immunoglobulin Levels in Purebred Anatolian Shepherd Dogs ", Revue de Medecine Veterinaire, 154 (4), , 307-310, 2003,( SCI )
34. Uçan, U.S., Ateş, M., Kıran, M.M., Hadimli, H.H., Ortatatlı, M., Kuyucuoğlu, E.Ö. , " Konya Bölgesinde Çeşitli Tavukçuluk Yetiştirmelerinde Marek Hastalığı, Lenfoid Löykoz ve Retiküloendoteliozis Enfeksiyonlarının Eliza ve Histopatolojik Yöntemler ile Araştırılması ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 19(1-2), , 93-98, 2003,( Üniversite Dersgisi )
35. Kuyucuoğlu, Y., Hadimli H.H., Kenar, B., Uçan, U.S. , " Afyon Bölgesindeki Yumurtacı Tavuklarda Chicken Infectious Anemia Virus Antikorlarının ELISA Testi ile Saptanması ", Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 3(1-2), , 21-25, 2003,( Üniversite Dersgisi )
36. Erganiş, O., Uçan, U.S., " Evaluation of Three Different Vaccination Regimes Against Newcastle Disease in Central Anatolia ", Turkish.Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, , 1065-69, 2003,( SCI )
37. Börkü, K., Uçan, U.S., Durgut, R., " Pulmonary Nocardiosis in a Cat ", Indian Veterinary Journal, 79, , 17-19, 2002,( SCI )
38. Aras, Z., Uçan, U.S., " Brusellozda Serum Element Düzeyleri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 18(3-4), , 63-66, 2002,( Üniversite Dersgisi )
39. Uçan, U.S., Altunok, V., Maden, M. , " Anadolu Çoban Köpeklerinde Serum IgG, IgM, IgA ve IgE Düzeyleri ", V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası katılımlı), 24-26 Eylül, Konya, , , , 2002,( Konferans )
40. Çelebi, A., Aslan, E., Uçan, U.S., Açık, L., " Mastitisli İneklerden Elde Edilen Koagulaz Pozitif Stafilokok İzolatlarının Plazmit ve Protein Profilleri ile Tiplendirilmesi ", V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 24-26 Eylül, Konya, , , , 2002,( Konferans )
41. Uçan, U.S., Aslan, E., " İnek Mastitislerinden İzole Edilen Koagulaz Pozitif Stafilokok Suşlarının Penisilin Direnci ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 18(3-4), , 19-22, 2002,( Üniversite Dersgisi )
42. Uçan, U.S., Çataloluk, O., " Housing Quails and Chickens Together is the Possible Cause Newcastle Disease's Spread: An Overlooked Measure Taken to Prevent the Disease ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, , 419-20, 2002,( SCI )
43. Balevi, T., Uçan, U.S., Coskun, B., Kurtoğlu, V., Çetingül, S., " Effect of Dietary Probiotic on Performance and Humoral Immune Response in Layer Hens ", British Poultry Science, 42, , 456-61, 2001,( SCI )
44. Uçan, U.S., " Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinde El Hijyeni ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması ", Veteriner Bilimler Dergisi, 17(4), , 27-30, 2001,( Üniversite Dersgisi )
45. Uçan, U.S., Stokes, C.R., Bailey, M , " Production of Cytokines by CD4+ T Cells from the Intestinal Lamina Propria. ", Veterinarium, 12(1), , 13-17, 2001,( Kurum Dergisi )
46. Durgut, R., Uçan, U.S., Ateşoğlu, E.Ö. , " Bir Köpekte Purulent Meningoensefalitis ile Komplike Dirofilariazis Olgusu ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(3), , 135-142, 2001,( Üniversite Dersgisi )
47. Uçan, U.S., Erganiş, O., Ateşoğlu, E.Ö. , " Atlarda Görülen İmmün Yetmezlikler ve İmmün Bozukluklar ", Veterinarium, 12(1), , 52-57, 2001,( Kurum Dergisi )
48. Aldemir, O.S., Uçan, U.S. , " Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR): Temel Prensipler ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11(1), , 53-59, 2001,( Kurum Dergisi )
49. Uçan, U.S., Stokes, C.R., Bailey, M., " Activation of Lamina Propria T Cells ", Veterinarium, 12(1), , 52-57, 2001,( Kurum Dergisi )
50. Uçan, U.S., Durgut, R., " Phenotyping of Porcine Peripheral and Cat Intestinal T Cells by One or Two Colour Flow Cytometry ", Indian Veterinary Journal, 77, , 936-40, 2000,( SCI )
51. Uçan, U.S., Güler, L., Erganiş, O., Ok, Ü., Kuyucuoğlu, Y., Gündüz, K., Durgut, R., Ataman, M.B., Civelek, T., " Atlarda Brusellozis Üzerine Karşılaştırmalı Serolojik Bir Çalışma ", IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 26-28 Eylül, Ankara, , , , 2000,( Konferans )
52. Uçan, U.S. , " İnfluenza, Marek hastalığı ve Düşündürdükleri ", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16, , 137-138, 2000,( Üniversite Dersgisi )
53. Alptekin, N.Ö., Uçan, S., Solmaz, H., Erganiş, O., Erdemir, E.O. , " Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi: Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler ", Türk Periodontoloji Derneği XXIX. Bilimsel Kongresi, Adora Golf Resort Hotel, 9-13 Mayıs, Antalya, , , , 1999,( Konferans )
54. Alptekin, N.Ö., Uçan, U.S., Solmaz, H., Erganiş, O., Erdemir, E.O., Başçiftçi, F.A., " Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi: Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler ", Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 26(2), , 167-178, 1999,( Üniversite Dersgisi )
55. Alptekin, N.Ö., Kurtoğlu, F., Uçan, U.S., Erganiş, O., Serpek, B., Erdemir, E.O., Başçiftçi, F.A. , " Ortodontik Aparey Kullanan Bireylerde Subgingival Mikrobiyal Flora ile Dişeti Oluğu Sıvısı Alkalen Fosfataz ve Aspartat Aminotransferaz Enzim Aktiviteleri arasındaki ilişki. ", Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 9(1), , 59-63, 1999,( Üniversite Dersgisi )
56. Uçan, U.S., Güler, L., Erganiş, O., Ok, Ü., Kuyucuoğlu, Y., Gündüz, K., Durgut, R., Ataman, M.B., Civelek, T., " Atlarda Brusellozis Üzerine Karşılaştırmalı Serolojik Bir Çalışma ", Veterinarium, 10(1), , 20-24, 1999,( Kurum Dergisi )
57. Uçan, U.S., Kuyucuoğlu, Y., Kuyucuoğlu, E.Ö., " İmmün sistemi Baskılanmış ve Uyarılmış Broiler Civcivlerde Kutanöz Bazofil Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu ", Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 23, , 584-589, 1999,( Kurum Dergisi )
58. Uçan, U.S., Ateş, M. , " Oküler Mukozal İmmünite ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 1-2, , 87-93, 1999,( Kurum Dergisi )
59. Erganis, O., Ucan, U.S. , " Vaccination Strategies Against Newcastle and Gumboro Diseases in Turkey. ", 10th European Poultry Conference, June 21-26 Jerusalem, Israel., , , , 1998,( Konferans )
60. Ucan, U.S., Stokes, C.R., Bailey, M., " Activation of lamina propria T cells ", Immunology, 86 (Supp 1), , 26, 1995,( Konferans )
61. Ucan, U.S., Stokes, C.R., Bailey, M., " Production of Cytokines by CD4+ T Cells from the Intestinal Lamina propria. ", Association of Veterinary Teachers and Research Workers, Scarborough Meeting, April, 11-13, Scarborough, United Kingdom, , , , 1995,( Konferans )
62. Bailey, M., Plunkett, F., Ucan, S., Stokes, C.R., " Activation of Lamina Propria Cells. ", International Symposium Swine in Biomedical Research, University of Maryland, October 22-25, U.S.A., , , , 1995,( Konferans )
63. Alaçam, E., Dinç, D.A., Erganiş, O. Tekeli, T., Uçan, S., Sezen, S., " Sağlıklı ve Subklinik Mastitisli İneklerde Kuru Dönemde Antibiyotik Uygulamalarının Etkisi ", Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 18, , 241-50, 1994,( Kurum Dergisi )
64. Nizamlıoğlu, M., Dinç, D.A., Erganiş, O., Özeren, F., Uçan, S. , " Subklinik Mastitisli Koyunlarda N-asetil-b-d-glukozaminidaz (NAGase) Enzimi ve Bazı Biyokimyasal Değerlerin Araştırılması ", Veterinarium, 1(2), , 41-47, 1992,( Kurum Dergisi )
65. Erganiş, O. , Orhan, G., Kaya, O., Uçan, S., Kuyucuoğlu, Y., " Kolibasillozisli Tavuklardan İzole Edilen Escherichia coli'lerde tip-1 Pilus Tiplendirilmesi ", Veterinarium, 3(1), , 21-25, 1992,( Kurum Dergisi )
66. Basa, S., Erganiş, O. Durmuş, E., Uçan, S., " Periapikal Granülomlar Üzerine Mikrobiyolojik Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1(2), , 41-47, 1991,( Üniversite Dersgisi )
67. Dinç, D.A., Erganiş, O. Güler, M., Uçan, U.S. , " İneklerin Subklinik Mastitislerinde Baytril'in Etkisi ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 1(1), , 12-15, 1991,( Kurum Dergisi )
68. Uçan, U.S. , " Oral Hoşgörü (Derleme) ", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, , 85-90, 1988,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Berrin Müzeyyen Alpay, " - ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Mikrobiyoloji (VET), 2009 - 2011, Tamamlandı
2. Osman Yener, " Bilgisayar ve mikroflora ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Mikrobiyoloji (VET), 2009 - 2011, Tamamlandı
3. Bilgehan Yıldırım, " Kanatlı kökenli bazı Gr (-) bakteriler ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Mikrobiyoloji (VET), 2006 - , Devam Ediyor
4. Asu Teke, " Farklı Dentin Bağlayıcı Sistemlerinin Süt Dişleri Antibakteriyel Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (II. Danışman) ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Pedodonti, 2003 - 2007, Tamamlandı
5. Asu Teke, " Farklı Dentin Bağlayıcı Sistemlerinin Süt Dişleri Antibakteriyel Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (II. Danışman) ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Pedodonti, 2003 - 2007, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.08/12/201708/11/2018
S.Ü. Sağlik Hizmetleri Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.09/11/201809/11/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
MİKROBİYOLOJİ II