VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. BÜNYAMİN TRAŞ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ
E-Mail :  btras selcuk.edu.tr
Telefon : 3232668
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Çetin G.,Traş B., " İlaç davranışında P-glikoprotein'in rolü. ", Türkiye Klinikleri,J.Vet.Sci, 2,3, , 196-204, ,( Kurum Dergisi )
2. Traş B.,Üney K.,Çetin G. , " Antibakteriyal ilaçların akılcı kullanımı. ", Türkiye Klinikleri,J.Vet.Sci, 3,3, , 8-16, 2012,( Kurum Dergisi )
3. Traş B.,Üney.K.,Traş,S. , " Bitkisel ürünlerle ilgili sağlık sorunları. ", Tubitak Bilim ve Teknik Dergisi , 45,534, , 46-53, 2012,( Kurum Dergisi )
4. Uney K.,Traş B.,, " Comparative Pharmacokinetics and Metabolisms of Caffeine in Sheep Breeds . ", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE , 73,1, , 25-31, 2011,( SCI )
5. Traş,B.,Üney,K., " .Sığırlarda antibakteriyal ilaçların doğru-akılcı kullanımı ve antibakteriyal ilaçlarla tedavide başarısızlık nedenleri. ", Türk Vet. Hek.Bir.Dergisi, 3,4, , 81-100, 2011,( Kurum Dergisi )
6. Üney.K.,Traş.B., " Phenotyping determination of CYP1A2 enzyme activity using caffeine in sheeep ", Eurasian J Vet Sci , 1,76, , 27-32, 2011,( Kurum Dergisi )
7. Traş.B.,Üney.K.Çetin,G., " Veteriner Farmakoloji ve Terapötiklerin geleceği için öngörüler. ", Vet.Far.Tok.Der.Bül, 3, , 8-13, 2011,( Kurum Dergisi )
8. Uney K.,Tumer,İ,Tras,B, " Measuruments of caffeine and plasma metabolite/caffeine ratios as a test for hepatic drug-oxidizing capacity in goats. ", Xenobiotica, 41,7, , 585-592, 2011,( SCI )
9. Yazar,E.,Er,A.,Uney,K.,Bulbul,A.,Avcı,GE.,Elmas,M.,Tras,B.,, " Efects of drugs used in endotoxic shock on oxidative stress and organ damage markers. ", Free Radic Res , 44,4, , 397-402, 2010,( SCI )
10. Altan F, Elmas M, Er A, Uney K, Cetin G, Tras B, Yazar E, " Effects of drugs on kinetic values of cytokines, adenosine deaminase and 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F2? in endotoxemia: A different approach. ", Eurasian J Vet Sci , 26, , 15-19, 2010,( Kurum Dergisi )
11. Er A, Altan F, Cetin G, Uney K, Tras B, Elmas M, Yazar E , " Effects of enrofloxacin, flunixin and dexamethasone on indicators of oxidative and organ damage in lipopolysaccharide induced endotoxemia. ", J Anim Vet Adv , 9, , 1495-1500, 2010,( SCI )
12. Yazar E, Bulbul A, Avci GE, Er A, Uney K, Elmas M, Tras B , " Effects of enrofloxacine, flunixin meglumine and dexamethasone on disseminated intravascular coagulation, cytokine levels and adenosine deaminase activity in endotoxaemia in rats. ", Acta Vet Hung , 58, , 357-368, 2010,( SCI )
13. Elmas M, Yazar E, Uney K, Er (Karabacak) A, Traş B , " . Pharmacokinetics of enrofloxacin and flunixin meglumine and interactions between both drugs after intravenous co-administration in healthy and endotoxaemic rabbits. ", Vet Journal , 177, , 418-424, 2008,( SCI )
14. Elmas M, Uney K, Yazar E, Karabacak A, Traş B , " Pharmacokinetics of enrofloxacin following intravenous and intramuscular administration in Angora rabbits. ", Res Vet Sci, 82, , 242-245, 2007,( SCI )
15. Yazar E, Bas AL, Birdane YO, Yapar K, Elmas E and Traş B , " Determination of intracellular (neutrophil and monocyte) concentrations of free and liposome encapsulated ampicillin in sheep. ", Vet Med Czech, 2, , 51-54, 2006,( SCI )
16. Yazar E, Bas AL, Yapar K, Birdane YO, Elmas M, Tras B , " . Intraphagocytic concentrations of free and liposome encapsulated ampicillin in sheep after intravenous infusion. . ", Bull Vet Inst Pulawy , 50, , 259-261, 2006,( SCI )
17. Yazar E, Col R, Uney K, Atalay B, Elmas M, Tras B , " , Effect Of Pentoxifylline On Biochemical Parameters In Endotoxoaemic New Zealand Rabbits, ", B Vet I Pulawy,, 48,3, , 297-299, 2004,( SCI )
18. Traş B, Yazar E , " 2003 Ilaçlarda Kalite, Etkinlik Ve Güvenlik Testi Olarak Biyoeşdeğerlilik ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 2-3-4, , 75-79, 2003,( Kurum Dergisi )
19. M. Elmas, Yazar E, Baş Al, Traş B, Bayezit M And Yapar K , " Comparative Pharmacokinetics Of Enrofloxacin And Tissue Concentrations Of Parent Drug And Ciprofloxacin After Intramuscular Administrations Of Free And Liposome-Encapsulated Enrofloxacin In Rabbits, ", Journal of Veterinary Medicine Series B, 49, , 507-512, 2002,( SCI )
20. Baydan.E.,Akaya R.,Traş B.,Bilgili A.,Tanyıldızı S.,Filazi A. Et al, " .Etlik piliçlerde kullanılan çeşitli veteriner ilaçların kalıntıları üzerine pişirme,dondurma ve benzeri işlemlerin etkilerinin araştırılmas: 1 sulfonamid gurubu bazı antibiyotiklerin incelenmesi 2. kinolon grubu bazı antibiyotiklerin incelenmesi. ", Etlik Veteriner Mikrob Derg , 13, , 56,57, 2002,( Kurum Dergisi )
21. Yazar, E., Traş, B. , " Serbest Oksijen Radikalleri, Antioksidan Enzimler Ve Antibiyotikler ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 14,2, , 42-44, 2002,( Kurum Dergisi )
22. Elmas M.Traş,B. , " Ateşin Ilaç Farmakokinetiği Üzerindeki Etkisi ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 2,3-4, , 64-67, 2002,( Kurum Dergisi )
23. Yazar, E., Birdane, Y.O., Elmas, M., Traş, B. And A.L. Baş, , " , Effect Of Tilmicosin On Serum Creatine Kinase, Creatine Kinase-Mb And Troponin I Levels In New Zealand White Rabbits, Short Communication ", Archiv Für Geflügelkunde, 66,5, , 237-239, 2002,( SCI )
24. Altunok V, Yazar E, Elmas M, Traş B, Baş Al And Çöl R , " Investigation Of Haematological And Biochemical Side-Effect Of Tilmicosin In Healthy New Zealand White Rabbits. ", Journal of Veterinary Medicine B , 49,2, , 68-70, 2002,( SCI )
25. Yazar, E., Altunok, V., Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L. And V. Özdemir, , " The Effect Of Tilmicosin On Cardiac Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase Activities ", Journal of Veterinary Medicine B , 49, , 209-210, 2002,( SCI )
26. Yazar E, Demir O, Elmas M, Traş B And Baş Al , " , Phenobarbital Effects On Brain And Liver Tissues Enzyme Activity In Balb/C Mice , ", Acta Vet. Brno, 71, , 309-312, 2002,( SCI )
27. Koroglu A, Acar O, Üstün Me, Traş B , Eser O , " The Penetration Of Cefoperazone And Sulbactam Into The Lumbar Intervertabral Discs, ", J. Spinal Disord, 14,5, , 453-454, 2001,( SCI )
28. M.Maden,B.Traş, A.L.Baş,M.Elmas,E.Yazar,F.M.Birdane , " Investigation Of Biochemical And Haemotological Side Effects Of Cefquinome In Healthy Dogs, 23, 1, 32 - 34, 2001 ", Veterinary Quarterly, 23,1, , 32-34, 2001,( SCI )
29. Traş B, M Maden,A L Baş,M Elmas,E Yazar,T Civelek , " Investigation Of Biochemical And Haemotological Side Effects Of Enrofloxacin In Dog, ", Jornal.Vet.Med.A, 48, , 59-63, 2001,( SCI )
30. Elmas M, Traş B, Kaya S, Baş Al, Yazar E And Yarsan E , , " Pharmacokinetics Of Enrofloxacin After Intravenous And Intramuscular Administration In Angora Goats, ", Canadian Journal of Veterinary Research, 65,1, , 64-67, 2001,( SCI )
31. Yazar E And Traş B , , " Effects Of Flouroquinolone Antibiotics On Hepatic Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase Activities In Healthy And Experimentally Induced Peritonitis Mice (Tez Özeti, Revue de Medecine Veterinaire, ", Revue de Medecine Veterinaire, 152,3, , 235-238, 2001,( SCI )
32. Traş, B., İnal, F., Baş, A.L., Altunok, V., Elmas, M., And Yazar, E. , " Effects Of Continuous Supplementations Of Ascorbic Acid, Aspirin, Vitamin E And Selenium On Performance, Immune Response, And Some Biochemical Parameters Under Normal Environmental And Management Conditions In Broilers. ", Archiv fur Geflügelkunde , 65,4, , 187-192, 2001,( SCI )
33. Yazar E, Altunok V, Elmas M, Traş B, Baş Al And Özdemir V , " Effect Of Tilmicosin On Cardiac And Serum Creatine Kinases Activities And Serum Total Protein Level In Healthy Male Babl/C Mice, ", Revue de Medecine Veterinaire , 152,10, , 881-883, 2001,( SCI )
34. , " Pharmacokinetics And Oral Bioavailability Of Enrofloxacin In Faunated And Defaunated Angora Goats. ", Revue de Medecine Veterinaire, 151,6, , 507-510, 2000,( SCI )
35. Yazar, E. Ve Traş, B, " Hepatotoksik Antibiyotikler. ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 12,11, , 28-32, 2000,( Kurum Dergisi )
36. Baş, A.L., Elmas, M., Şimşek, A., Traş, B., Yazar, E. And Hadimli, H.H. , " Efficacies Of Free And Liposome-Encapsulated Enrofloxacin (Baytril®) Against S. Aureus Infection In Anatolian Sheepherd Dog Neutrophils In Vitro. ", Revue de Medecine Veterinaire, 151,5, , 415-420, 2000,( SCI )
37. Traş, B., İnal, F., Baş, A.L., Altunok, V., Elmas, M., And Yazar, E , , " Effects Of Continuous Supplementations Of Ascorbic Acid, Aspirin, Vitamin E And Selenium On Some Haematological Parameters And Serum Superoxide Dismutase Level In Broiler Chickens ", British Poultry Science , 41, , 664-666, 2000,( SCI )
38. Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L., Yazar, E., Ümitli, S. Ve Birdane, Y.O. , , " , Disposition And Milk Levels Of Sulfamethoxazole-Trimethoprim Combination Following Intrauterine Administration In Lactating Cows During Postpartum. ", Indian Veterinary Journal , 77, , 862-866, 2000,( SCI )
39. Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L., Yazar, E., Nizamlioğlu, F., Çolak, M. Ve Yapar, K. , " Disposition And Milk Levels Of Sulfadiazine-Trimethoprim Combination Following Intrauterine Bolus Administration In Lactating Cows During Postpartum., ", Revue de Medecine Veterinaire, 150,11, , 891-894, 1999,( SCI )
40. Traş, B., Maden, M., Baş, A.L., Elmas, M., Yazar, E. Ve Birdane, F.M. , " Oksitetrasiklinin Köpeklerde Biyokimyasal Toksik Etkilerinin Araştırılması. ", Vet.Bil.Derg, 15, , 95-101, 1999,( Kurum Dergisi )
41. M,Elmas,B.Traş , " Bazı Antimikrobiyel İlaçların Plazma Ve Lenf Sıvısındaki Farmakokinetik Profillerinin Karşılaştırılması. ", Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23, , 591-597, 1999,( SCI )
42. Traş, B., Elmas, M., Yazar, E., Baş, A.L., Keskin, E., Daşci, Z. , " Concentrations Of Sulfadoxin And Trimethoprim In Plasma, Lymph Fluids And Some Tissues 24 H After Intramuscular Administration To Angora Goats ", Veterinary Quartely , 20(2), , 62-64, 1998,( SCI )
43. Traş, B., Ok, M., Elmas, M., Şen, İ., Baş, A.L. Ve Tanyildizi, S. , " The Effect Of Furosemide And Acetazolamide-Induced Ion Trapping Phenomena On Renal Excretion Of Chemicals. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8,1, , 99-102, 1998,( Kurum Dergisi )
44. Pirinçci,İ.,Tanyildizi,S.,Kaya,S.,Traş,B. , " Siyanür Ve Tiyosiyanatın Bazı Toksikokinetik Parametreleri Üzerine Kobalt Klorürün Etkisinin Araştırılması ", Vet.Bil.Derg, 14,2, , 85-90, 1998,( Kurum Dergisi )
45. Traş B, Elmas M, " Çevresel Sorunlar Ve Veteriner Hekimler ", Çevre ve İnsan , 40, , 46-49, 1998,( Kurum Dergisi )
46. Tanyildizi,S.,Pirinçci,İ.,Kaya,S.,Traş,B.,Yersan.E , " Siyanür Ve Tiyosiyanatın Farelerde Bazı Toksikokinetic Parametrelerinin Araştırılması, ", Vet.Bil.Derg. , 14,1, , 41-46, 1998,( Kurum Dergisi )
47. Tanyildizi,S.,Pirinççi,İ.,Kaya,S.,Traş,B.,Yersan.E, " Siyanür Ve Tiyosiyanatın Bazı Toksokokinetik Parametrelerinin Araştırılması, ", Vet.Bil.Derg. , 14,1, , 15-20, 1998,( Kurum Dergisi )
48. Baş, A.L., Traş, B., Elmas, M., Keskin, E. And Yazar, E. , , " The Effects Of Acetylsalicylic Acid On The Phagocytic Function Of Bovine Neutrophiles In Vitro. ", Revue de Medecine Veterinaire, 149,8-9, , 857-862, 1998,( SCI )
49. E.Keskin, Z.Durgun. ,M.Kocabatmaz., B.Traş., A.Eryavuz., N.Dönmez, " Effect Of Garlic Oil On Erythrocyt Membrane Phospholipid Fractions In Hypercholesterolaemic Dogs, ", Med.Sci.Res., 25, , 761-763, 1997,( SCI )
50. B.Traş,M.Elmas , " , Ruminantlarda Immunotoksisite Ve Immunotoksik Ajanların Kaynakları, ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 12,2, , 33-37, 1996,( )
51. Traş, B., İzci, C. Ve Elmas, M. , " Fluniksin Meglumin (Finadynò)'In Eklem Sıvısına Geçiş Oranının Belirlenmesi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11,1, , 65-66, 1995,( Kurum Dergisi )
52. Traş,B., " İçme Sularının Klorlanmasının Insan Sağlığı Üzerine Etkileri ", Konya Sağlık Eğt.Enst.Der, 15, , 203-207, 1995,( Kurum Dergisi )
53. Traş, B., Dinç, D.A., Baş, A.L. , " A Pharmacodynamic Study On The Ion-Trapping Phenomena In Udder Tissue Of Cows, ", Doğa Türk Vet.Hay.Dergisi, 18,3, , 157-159, 1994,( Kurum Dergisi )
54. Traş, B. Baş, A.L. Ve Oğuz, H. , " Enrofloksasinin Sütten Atılma Süresi Üzerine Deneysel Çalışma, ", S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 9,2, , 13-14, 1993,( Kurum Dergisi )
55. Acet, A., Traş, B., Karahan, İ., Baş, A.L. , " Alkollü İçkilerde Nitrozamin Düzeylerinin Belirlenmesi. ", Doğa Türk Vet.Hay.Dergisi, 17, , 275-279, 1993,( Kurum Dergisi )
56. Başoğlu A, Turgut K, Eksen M, Traş B, Maden M, Ok M, Baş A.L., Keçeci T , " Effect Of Acute Ruminal Acidozis On Riboflavin And Niacin Concentration In Sheep ", S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 9,2, , 31-35, 1993,( Kurum Dergisi )
57. Traş, B., Baş, A.L. , " Hava Kirliliği ", Bilim ve Teknik, 25,290, , 15-18, 1992,( Kurum Dergisi )
58. Traş, B., Baş A, " Mikotoksinlerin İmmun Sistem Üzerindeki Etkileri, ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 4,3, , 17-19, 1992,( )
59. Traş, B., Baş, A.L , " Toprak Ve Su Kirleticileri, ", Çevre Bülteni, 1,4, , 19-23, 1992,( Kurum Dergisi )
60. Demet, Ö., Acet, A., Traş, B., Baş, A.L., Eğilmez, İ. , " Konyada Faaliyet Gösteren Çeşitli Mandıralardan Toplanan Süt Örneklerinde Penisilin-G, Ampisilin Ve Penisilin-V Kalıntılarının Araştırılması. ", S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 8,1, , 33-35, 1992,( Kurum Dergisi )
61. Acet, A., Demet, Ö., Dinç, D.A., Traş, B., Baş, A.L, " Tedavi Dozlarında Kloramfenikol Uygulanan İneklerin Sütlerinde Kloramfenikol Düzeyleri Ve Atılım Sürelerinin Araştırılması, ", S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 8,1, , 61-63, 1992,( Kurum Dergisi )
62. Dinç, D.A., Erganiş, O., Acet, A., Demet, Ö., Traş, B., Baş, A.L. , , " Tardomyocel-L İle Tedavi Edilen Subklinik Mastitisli İnek Sütlerinde Penisilin Ve Kloramfenikol Kalıntılarının Tespiti. ", Veterinarium., 3,1, , 21-25, 1992,( Kurum Dergisi )
63. Demet, Ö., Baş, A.L., Traş, B, " Konyada Faaliyet Gösteren Çeşitli Mandıralardan Toplanan Süt Örneklerinde Kloramfenikol Kalıntılarının Araştırılması. ", S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 8,1, , 35-37, 1992,( Kurum Dergisi )
64. Acet A., Tiftik Am., Traş B., Başpinar N., Gürbilek M. , " Zeranolun Esmer Irk Erkek Danalarda Serum İnsülin , Testesteron Ve Büyüme Hormonu Düzeyleri Üzerine Etkisi ", DOGA Tr of Animal science , 16, , 481-491, 1992,( Kurum Dergisi )
65. Acet A, İnal Ş, Kadak R, Coşkun B, Akmaz A, Traş B, Odabaşioğlu F, Demet Ö , " , Esmer Irk Erkek Danalarda Zeranol İmplantasyonunun Büyüme Performansı, Yem Tüketimi Ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkileri Ile Doku Rezidü Düzeylerinin Araştırılması ", Doğa,Tr.J.of veterinary and animal science, 15,1, , 1-10, 1991,( Kurum Dergisi )
66. Nizamlioğlu, M., Tiftik, A. M., Turgut, K., Traş, B, " , Kuzuların Beyaz Kas Hastalığında Vitamin E, Got, Ck Ve Ldh Aktivitelerinin Araştırılması , ", Doğa,Tr.J.of veterinary and animal science, 1, , , 1991,( Kurum Dergisi )
67. Acet A, Akmaz A, Kadak R, İnal Ş,Traş B, Demet Ö, Odabaşioğlu F, Deligözoğlu F , , " Zeralonun Konya Merinosu Erkek Kuzularında Büyüme, Yemden Yararlanma, Kesim Ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi Ve Doku Rezidü Düzeylerinin Araştırılması, ", Doğa, Turk J Vet Anim Sci , 14,3, , 452-466, 1990,( Kurum Dergisi )
68. Coşkun B, Acet A, İnal Fatma, Şeker Renan, Traş B , " Furazolidonun Yumurta Tavuklarında Verim Üzerine Etkisi Ve Yumurtada Rezidülerinin Hplc Ile Aranması ", Veterinarium, 1,2, , 15-19, 1990,( Kurum Dergisi )
69. Abdel-Masser.,Acet A.,Erganiş.O.,Traş.B. , " Disc Assay Tecnique For The Determination Of Chloramphenicol Residues In Eggs. ", Assuit Vet. Med. J. , 24,47, , 201-207, 1990,( Kurum Dergisi )
70. Demet Ö., Acet A., Traş B., Eğilmez ,İ , " Konyada Tüketime Sunulan Yumurtalarda Kloramfenikol Ve Furazolidom İlaç Kalıntılarının Araştırılması , S.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 6, 1, 61 - 63, 1990 ", S.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 6,1, , 61-63, 1990,( Kurum Dergisi )
71. Çiftci Mk, Deligözoğlu F., Kaya Z., Traş B , " , Zeranol İmplante Edilen Pubertal Dönemdeki Esmer Irk Erkek Danaların Testis Epididiymis Ve Eklenti Bezlerinde Görülen Histopatolojik Değişiklikler ", S.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 6,1, , 23-28, 1990,( Kurum Dergisi )
72. Acet A., Coşkun B., Demet Ö., Traş B., Baytok E , , " Furazolidonun Etlik Piliçlerde Büyüme Üzerine Etkisi Ve Dokularda Rezidülerinin Hplc Sistemi Ile Tayini. ", S.Ü. Vet. Fak. Derg , 5,1, , 229-240, 1989,( Kurum Dergisi )
73. Acet A., Demet Ö., Tuncer N., Coşkun B., Traş, B., Ağaçdelen H, " Karma Yem Ve Yem Maddelerinde Zearenelon Düzeylerinin Yüksek Performans Likit Kromatofrafi Yöntemi Ile Araştırılması. ", S.Ü. Vet. Fak. Derg , 5,1, , 37-49, 1989,( )
74. Acet A., Demet Ö., Traş B , " Yem Ve Yem Maddelerinde Aflatoksin, Okratoksin A Ve Zearelenon Kalıntılarının Krogmatoğrafik Yöntemle Araştırılması ", S.Ü. Vet. Fak. Derg , 5,1, , 1-5, 1989,( )
75. Acet A., Demet Ö., Traş B, " , Hayvansal Dokularda İnce Tabaka Kromatografi Yöntemi Ile Tetrasiklin Rezidülerinin Tayini , ", S.Ü. Vet. Fak. Derg , 5,1, , 145-154, 1989,( Kurum Dergisi )
76. Acet A., Tuncer Şd., Coşkun B., Demet Ö., Traş B., Baytok E. , " Kloramfenikolun Yumurta Tavuklarında Verim Üzerine Etkisi Ve Yumurta Klorafenikol Rezidülerinin Aranması , ", Türk Vet.Hek.Dergisi, 5,1, , 241-251, 1989,( Kurum Dergisi )
77. Acet.A,Tiftik,A.M,Traş,B.,Başpinar,N , " Zeralonun Erkek Kuzularda Bazı Biyokimyasal Değerler Üzerine Etkisi ", S.Ü. Vet. Fak. Derg , 5,1, , 51-65, 1989,( Kurum Dergisi )
78. Nizamlioğlu, M., Acet, A., Kadak, R., Tiftik, A. M., Traş, B , " Süt Sığırlarında Vitamin A Ve B-Karotin Düzeylerin Araştırılması, ", S.Ü. Vet. Fak. Derg , 5,1, , 209-217, 1989,( Kurum Dergisi )
79. Başoğlu, A., Turgut, K., Eksen, M., Traş, B., Maden, M., Ok, M., Baş.A.L.,Kekin,E. , , " , Koyunlarda Phlorhizinle Oluşturulan Ketosizin Riboflavin Ve Niasin Seviyelerine Etkisi, ", S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 9,1, , 58-63, 193,( Kurum Dergisi )
80. Nizamlioğlu M., Tiftik Am., Turgut K., Traş B. , " Kuzuların Beyaz Kas Hastalığında Vitamin E, Glutamikokzalasetik Tranaminaz (Got), Kreatin Kinaz (Ck) Ve Laktad Dehinrogenaz (Ldh) Aktivitelerinin Araştırılması ", Doğa,Tr.J.of veterinary and animal science, 15, , 59-64, 191,( Kurum Dergisi )

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslarası Bilimsel Makaleler

 

1-) Yazar E And Traş B , Effects Of Flouroquinolone Antibiotics On Hepatic Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase Activities In Healthy And Experimentally Induced Peritonitis Mice (Tez Özeti, Revue de Medecine Veterinaire, 152(3) : 235-238, , 2001

2-)E.Keskin, Z.Durgun. ,M.Kocabatmaz., B.Traş., A.Eryavuz., N.Dönmez. , Effect Of Garlic Oil On Erythrocyt Membrane Phospholipid Fractions In Hypercholesterolaemic Dogs, Med.Sci.Res., 25, , 761 - 763, 1997

3-) Traş, B., Elmas, M., Yazar, E., Baş, A.L., Keskin, E., Daşci, Z. , Concentrations Of Sulfadoxin And Trimethoprim In Plasma, Lymph Fluids And Some Tissues 24 H After Intramuscular Administration To Angora Goats. , Veterinary Quartely, 20 (2): 62, 20, 2, 62 - 64, 1998

4-) Baş, A.L., Traş, B., Elmas, M., Keskin, E. And Yazar, E. , The Effects Of Acetylsalicylic Acid On The Phagocytic Function Of Bovine Neutrophiles In Vitro. , Revue de Medecine Veterinaire,  149, 8-9, 857 - 862, 1998

5-) Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L., Yazar, E., Nizamlioğlu, F., Çolak, M. Ve Yapar, K. , Disposition And Milk Levels Of Sulfadiazine-Trimethoprim Combination Following Intrauterine Bolus Administration In Lactating Cows During Postpartum., Revue de  Medicine Veterinaria , 150, 11, 891 - 894, 1999

6-) M,Elmas,B.Traş , Bazı Antimikrobiyel İlaçların Plazma Ve Lenf Sıvısındaki Farmakokinetik Profillerinin Karşılaştırılması. , Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23, , 591 - 597, 1999

7-) Elmas, M., Yazar, E., Traş, B., Baş, A.L. And Eryavuz, A. , Pharmacokinetics And Oral Bioavailability Of Enrofloxacin In Faunated And Defaunated Angora Goats. , Revue de Medecine Veterinaire, 151, 6, 507 - 510, 2000

8-) Traş, B., İnal, F., Baş, A.L., Traş, B., İnal, F., Baş, A.L., Altunok, V., Elmas, M., And Yazar, E , Effects Of Continuous Supplementations Of Ascorbic Acid, Aspirin, Vitamin E And Selenium On Some Haematological Parameters And Serum Superoxide Dismutase Level In Broiler Chickens. Short Communication. , British Poultry Science, 41, , 664 - 666, 2000

9-) Baş, A.L., Elmas, M., Şimşek, A., Traş, B., Yazar, E. And Hadimli, H.H. , Efficacies Of Free And Liposome-Encapsulated Enrofloxacin (Baytril®) Against S. Aureus Infection In Anatolian Sheepherd Dog Neutrophils In Vitro. , Revue de Medecine Veterinaire, 151, 5, 415 - 420, 2000

10-) Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L., Yazar, E., Ümitli, S. Ve Birdane, Y.O. , Disposition And Milk Levels Of Sulfamethoxazole-Trimethoprim Combination Following Intrauterine Administration In Lactating Cows During Postpartum. , Indian Veterinary Journal , 77, , 862 - 866, 2000

11-) Traş, B., İnal, F., Baş, A.L., Altunok, V., Elmas, M., And Yazar, E. , Effects Of Continuous Supplementations Of Ascorbic Acid, Aspirin, Vitamin E And Selenium On Performance, Immune Response, And Some Biochemical Parameters Under Normal Environmental And Management Conditions In Broilers. , Archiv fur Geflügelkunde, 65, 4, 187 - 192, 2001

12-)  Traş B, M Maden,A L Baş,M Elmas,E Yazar,T Civelek , Investigation Of Biochemical And Haemotological Side Effects Of Enrofloxacin In Dog, J.Vet.Med.A, 48, 0, 59 - 63, 2001

13-) Elmas M, Traş B, Kaya S, Baş Al, Yazar E And Yarsan E , Pharmacokinetics Of Enrofloxacin After Intravenous And Intramuscular Administration In Angora Goats, Canadian Journal of Veterinary Research, 65, 1, 64 - 67, 2001

14-) Koroglu A, Acar O, Üstün Me, Traş B , Eser O , The Penetration Of Cefoperazone And Sulbactam Into The Lumbar Intervertabral Discs, J Spinal Disord, 14, 5, 453 - 454, 2001

15-) Yazar E, Altunok V, Elmas M, Traş B, Baş Al And Özdemir V , Effect Of Tilmicosin On Cardiac And Serum Creatine Kinases Activities And Serum Total Protein Level In Healthy Male Babl/C Mice, Revue de Medecine Veterinaire , 152, 10, 881 - 883, 2001

16-) M.Maden,B.Traş, A.L.Baş,M.Elmas,E.Yazar,F.M.Birdane , Investigation Of Biochemical And Haemotological Side Effects Of Cefquinome In Healthy Dogs, Veterinary Quarterly, 23, 1, 32 - 34, 2001

17-) Altunok V, Yazar E, Elmas M, Traş B, Baş Al And Çöl R , Investigation Of Haematological And Biochemical Side-Effect Of Tilmicosin In Healthy New Zealand White Rabbits. , Journal of Veterinary Medicine B , 49, 2, 68 - 70, 2002

18-) Yazar, E., Altunok, V., Elmas, M., Traş, B., Baş, A.L. And V. Özdemir, , The Effect Of Tilmicosin On Cardiac Superoxide Dismutase And Glutathione Peroxidase Activities., Journal of Veterinary Medicine Series B,, 49, , 209 - 210, 2002

19-) Yazar, E., Birdane, Y.O., Elmas, M., Traş, B. And A.L. Baş, , Effect Of Tilmicosin On Serum Creatine Kinase, Creatine Kinase-Mb And Troponin I Levels In New Zealand White Rabbits, Short Communication., Archiv Für Geflügelkunde, 66, 5, 237 - 239, 2002

20-) Yazar E, Demir O, Elmas M, Traş B And Baş Al (2002) , Phenobarbital Effects On Brain And Liver Tissues Enzyme Activity In Balb/C Mice , Acta Vet. Brno, , 71, 309 - 312, 2002

21-) M. Elmas, Yazar E, Baş Al, Traş B, Bayezit M And Yapar K , Comparative Pharmacokinetics Of Enrofloxacin And Tissue Concentrations Of Parent Drug And Ciprofloxacin After Intramuscular Administrations Of Free And Liposome-Encapsulated Enrofloxacin In Rabbits, Journal of Veterinary Medicine Series B , 49, , 507 - 512, 2002

22-) Yazar E, Col R, Uney K, Atalay B, Elmas M, Tras B , Effect Of Pentoxifylline On Biochemical Parameters In Endotoxoaemic New Zealand Rabbits, B Vet I Pulawy, 48, 3, 297 - 299, 2004

23-) Yazar E, Bas AL, Birdane YO, Yapar K, Elmas E and Traş B 2006. Determination of intracellular (neutrophil and monocyte) concentrations of free and liposome encapsulated ampicillin in sheep. Vet Med Czech, 2, 51-54.

24-) Elmas M, Uney K, Yazar E, Karabacak A, Traş B 2007. Pharmacokinetics of enrofloxacin following intravenous and intramuscular administration in Angora rabbits. Res Vet Sci, 82, 242-245.

25-) Elmas M, Yazar E, Uney K, Er (Karabacak) A, Traş B 2008. Pharmacokinetics of enrofloxacin and flunixin meglumine and interactions between both drugs after intravenous co-administration in healthy and endotoxaemic rabbits. Vet J, 177, 418-424.

26-) Yazar E, Bas AL, Yapar K, Birdane YO, Elmas M, Tras B 2006. Intraphagocytic concentrations of free and liposome encapsulated ampicillin in sheep after intravenous infusion. Bull Vet Inst Pulawy, 50, 259-261.

27-) Yazar,E.,Er,A.,Uney,K.,Bulbul,A.,Avcı,GE.,Elmas,M.,Tras,B.,Efects of drugs used in endotoxic shock on  oxidative stress and organ damage markers. Free Radic Res, 44(4) 397-402,2010

28-) Yazar E, Bulbul A, Avci GE, Er A, Uney K, Elmas M, Tras B  (2010)Effects of enrofloxacine, flunixin meglumine and dexamethasone on disseminated intravascular coagulation, cytokine levels and adenosine deaminase activity in endotoxaemia in rats. Acta Vet Hung 58, 357-368

29-) Er A, Altan F, Cetin G, Uney K, Tras B, Elmas M, Yazar E. 2010 Effects of enrofloxacin, flunixin and dexamethasone on indicators of oxidative and organ damage in lipopolysaccharide induced endotoxemia.J Anim Vet Adv 9, 1495-1500

30-) Uney K.,Traş B., 2011 Comparative Pharmacokinetics and Metabolisms of Caffeine in Sheep Breeds .Journal Of Veterınary Medıcal Scıence 73(1) 25-31

31-)Uney K., Tumer İ, Tras B. 2011. Measuruments of caffeine and plasma metabolite/caffeine ratios as a test for hepatic drug-oxidizing capacity in goats.Xenobiotica .41,7,585-592.

32-) Er A.,Tras B,Çetin G,Dik.B  2014.Amiodarone May Prevent the Tilmicosin-caused Lethal Toxicity Acta Scıentıae Veterınarıae  Volume: 42    

33-) Abdel-Masser.M, Acet A., Erganiş.O., Traş.B. Disc Assay Tecnique For The Determination Of Chloramphenicol Residues In Eggs.  Assuit Vet. Med. J., 24, 47, 201 - 207, 1990.

B. Ulusal Bilimsel Makaleler

1-) Nizamlioğlu, M., Acet, A., Kadak, R., Tiftik, A. M., Traş, B , Süt Sığırlarında Vitamin A Ve B-Karotin Düzeylerin Araştırılması, S.Ü. Vet. Fak. Derg., 5, 1, 209 - 217, 1989

2-) Acet A., Demet Ö., Traş B , Yem Ve Yem Maddelerinde Aflatoksin, Okratoksin A Ve Zearelenon Kalıntılarının Krogmatoğrafik Yöntemle Araştırılması , S.Ü. Vet. Fak. Dergisi, 5, 1, 0 - 0, 1989

3-) Acet A., Coşkun B., Demet Ö., Traş B., Baytok E , ) Furazolidonun Etlik Piliçlerde Büyüme Üzerine Etkisi Ve Dokularda Rezidülerinin Hplc Sistemi Ile Tayini. , S.Ü. Vet. Fak. Dergisi, , 5, 1, 229 - 240, 1989

4-) Acet A., Demet Ö., Tuncer N., Coşkun B., Traş, B., Ağaçdelen A. , Karma Yem Ve Yem Maddelerinde Zearenelon Düzeylerinin Yüksek Performans Likit Kromatofrafi Yöntemi Ile Araştırılması. , S. Ü. Vet. Fak. Dergisi , 5, 1, 37 - 49, 1989

5-) Acet.A,Tiftik,A.M,Traş,B.,Başpinar,N , Zeralonun Erkek Kuzularda Bazı Biyokimyasal Değerler Üzerine Etkisi S.Ü. Vet. Fak. Dergisi 5,1, 51-65 , S.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 5, 1, 51 - 65, 1989

6-) Acet A., Demet Ö., Traş B. , Hayvansal Dokularda İnce Tabaka Kromatografi Yöntemi Ile Tetrasiklin Rezidülerinin Tayini , S.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 5, 1, 145 - 154, 1989

7-) Acet A., Tuncer Şd., Coşkun B., Demet Ö., Traş B., Baytok E. , Kloramfenikolun Yumurta Tavuklarında Verim Üzerine Etkisi Ve Yumurta Klorafenikol Rezidülerinin Aranması , Türk Vet.Hek.Dergisi, 5, 1, 241 - 251, 1989

8-) Demet Ö., Acet A., Traş B., Eğilmez ,İ , Konyada Tüketime Sunulan Yumurtalarda Kloramfenikol Ve Furazolidom İlaç Kalıntılarının Araştırılması , S.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 6, 1, 61 - 63, 1990

9-) Acet A, Akmaz A, Kadak R, İnal Ş,Traş B, Demet Ö, Odabaşioğlu F, Deligözoğlu F , Zeralonun Konya Merinosu Erkek Kuzularında Büyüme, Yemden Yararlanma, Kesim Ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi Ve Doku Rezidü Düzeylerinin Araştırılması, Doğa, Turk J Vet Anim Sci, 14, 3, 452 - 466, 1990

10-) Çiftci Mk, Deligözoğlu F., Kaya Z., Traş B , Zeranol İmplante Edilen Pubertal Dönemdeki Esmer Irk Erkek Danaların Testis Epididiymis Ve Eklenti Bezlerinde Görülen Histopatolojik Değişiklikler 6,1,23-28, S.Ü. Vet. Fak. Dergisi , 6, 1, 23 - 28, 1990

11-) Nizamlioğlu M., Tiftik Am., Turgut K., Traş B. , Kuzuların Beyaz Kas Hastalığında Vitamin E, Glutamikokzalasetik Tranaminaz (Got), Kreatin Kinaz (Ck) Ve Laktad Dehinrogenaz (Ldh) Aktivitelerinin Araştırılması , Doğa,Tr.J.of veterinary and animal science, 15, , 59 - 64, 1991

12-) Nizamlioğlu, M., Tiftik, A. M., Turgut, K., Traş, B, , , Kuzuların Beyaz Kas Hastalığında Vitamin E, Got, Ck Ve Ldh Aktivitelerinin Araştırılması , Doğa-Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 1, 0 - 0, 1991

13-) Acet A, İnal Ş, Kadak R, Coşkun B, Akmaz A, Traş B, Odabaşioğlu F, Demet Ö , Esmer Irk Erkek Danalarda Zeranol İmplantasyonunun Büyüme Performansı, Yem Tüketimi Ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkileri Ile Doku Rezidü Düzeylerinin Araştırılması , Doğa, Turk J Vet Anim Sci, 15, 1, 1 - 10, 1991

14-) Traş, B., Baş, A.L. , Hava Kirliliği, Bilim ve Teknik, 25, 290, 15 - 18, 1992

15-) Traş, B., Baş, A.L , Toprak Ve Su Kirleticileri, Çevre Bülteni, 1, 4, 19 - 23, 1992

16-) Dinç, D.A., Erganiş, O., Acet, A., Demet, Ö., Traş, B., Baş, A.L. , Tardomyocel-L İle Tedavi Edilen Subklinik Mastitisli İnek Sütlerinde Penisilin Ve Kloramfenikol Kalıntılarının Tespiti. Veterinarium. .  3, 1, 21 - 25, 1992

17-) Acet, A., Demet, Ö., Dinç, D.A., Traş, B., Baş, A.L. , Tedavi Dozlarında Kloramfenikol Uygulanan İneklerin Sütlerinde Kloramfenikol Düzeyleri Ve Atılım Sürelerinin Araştırılması, S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 8, 1, 61 - 63, 1992

18-) Demet, Ö., Acet, A., Traş, B., Baş, A.L., Eğilmez, İ. , Konyada Faaliyet Gösteren Çeşitli Mandıralardan Toplanan Süt Örneklerinde Penisilin-G, Ampisilin Ve Penisilin-V Kalıntılarının Araştırılması. , S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 8, 1, 33 - 35, 1992

19-) Acet A., Tiftik Am., Traş B., Başpinar N., Gürbilek M. , Zeranolun Esmer Irk Erkek Danalarda Serum İnsülin , Testesteron Ve Büyüme Hormonu Düzeyleri Üzerine Etkisi , DOGA Tr of Animal science  16, , 481 - 491, 1992

20-) Demet, Ö., Baş, A.L., Traş, B. , Konyada Faaliyet Gösteren Çeşitli Mandıralardan Toplanan Süt Örneklerinde Kloramfenikol Kalıntılarının Araştırılması. , S.Ü.Vet.Fak.Dergisi. , 8, 1, 35 - 37, 1992

21-) Traş, B. Baş, A.L. Ve Oğuz, H. , Enrofloksasinin Sütten Atılma Süresi Üzerine Deneysel Çalışma, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9, 2, 13 - 14, 1993

22-) Başoğlu, A., Turgut, K., Eksen, M., Traş, B., Maden, M., Ok, M., Baş.A.L.,Kekin,E. , Koyunlarda Phlorhizinle Oluşturulan Ketosizin Riboflavin Ve Niasin Seviyelerine Etkisi, . S.Ü.Vet.Fak.Dergisi, 9, 1, 58 - 63, 1993

23-) Başoğlu A, Turgut K, Eksen M, Traş B, Maden M, Ok M, Baş A.L., Keçeci T , Effect of Acute Ruminal Acidozis On Riboflavin And Niacin Concentration In Sheep , S.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi, 9, 2, 31 - 35, 1993

24-) Acet, A., Traş, B., Karahan, İ., Baş, A.L. Alkollü İçkilerde Nitrozamin Düzeylerinin Belirlenmesi.  Doğa Türk Vet.Hay.Dergisi, 17, 275-279, 1993

25-) Traş, B., Dinç, D.A., Baş, A.L. , A Pharmacodynamic Study On The Ion-Trapping Phenomena In Udder Tissue Of Cows, Doğa Türk Vet. Hay. Dergisi, 18, 3, 157 - 159, 1994

26-) Traş, B., İzci, C. Ve Elmas, M. , Fluniksin Meglumin (Finadynò)’In Eklem Sıvısına Geçiş Oranının Belirlenmesi. , Veteriner Bilimleri Dergisi, , 11, 1, 65 - 66, 1995

27-) Traş, B., Ok, M., Elmas, M., Şen, İ., Baş, A.L. Ve Tanyildizi, S. , The Effect Of Furosemide And Acetazolamide-Induced Ion Trapping Phenomena On Renal Excretion Of Chemicals. , Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8, 1, 99 - 102, 1998

28-) Tanyildizi,S.,Pirinççi,İ.,Kaya,S.,Traş,B.,Yersan.E. , Siyanür Ve Tiyosiyanatın Bazı Toksokokinetik Parametrelerinin Araştırılması, Vet.bil.Derg., 14, 1, 15 - 20, 1998

29-) Tanyildizi,S.,Pirinçci,İ.,Kaya,S.,Traş,B.,Yersan.E. , Siyanür Ve Tiyosiyanatın Farelerde Bazı Toksikokinetic Parametrelerinin Araştırılması, Vet.Bil.derg, 14, 1, 41 - 46, 1998

30-) Traş B, Elmas M , Çevresel Sorunlar Ve Veteriner Hekimler, Çevre ve İnsan, , 40, 46-49, 1998

31-) Pirinçci,İ., Tanyildizi,S., Kaya,S., Traş,B. Siyanür Ve Tiyosiyanatın Bazı Toksikokinetik Parametreleri Üzerine Kobalt Klorürün Etkisinin Araştırılması, Vet.Bil.DErg, 14, 2, 85 - 90, 1998

32-) Traş, B., Maden, M., Baş, A.L., Elmas, M., Yazar, E. Ve Birdane, F.M. , Oksitetrasiklinin Köpeklerde Biyokimyasal Toksik Etkilerinin Araştırılması., Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, , 95 - 101, 1999

33-) Yazar, E. Ve Traş, B. , Hepatotoksik Antibiyotikler. , Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 12, 11, 28 - 32, 2000

34-) Yazar, E., Traş, B. , Serbest Oksijen Radikalleri, Antioksidan Enzimler Ve Antibiyotikler, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 14, 2, 42 – 44   , 2002

35-) Elmas M.Traş,B. , Ateşin Ilaç Farmakokinetiği Üzerindeki Etkisi, Türk veteriner Hek.Bir.Der., 2, 3-4, 64 - 67, 2002

36-) Traş B, Yazar E 2003 Ilaçlarda Kalite, Etkinlik Ve Güvenlik Testi Olarak Biyoeşdeğerlilik, Türk Veteriner Hekimler Birliği Dergisi, 2, 3-4, 75 - 78, 2003

37-) Coşkun B, Acet A, İnal Fatma, Şeker Renan, Traş B , Furazolidonun Yumurta Tavuklarında Verim Üzerine Etkisi Ve Yumurtada Rezidülerinin Hplc Ile Aranması, Veterinarium, 1, 2, 15 - 19, 1990

38-) Traş, B., Baş, A.L , Mikotoksinlerin İmmun Sistem Üzerindeki Etkileri, Türk Vet.Hek.Dergisi., 4, 3, 17 - 19, 1992

39-) Traş,B , İçme Sularının Klorlanmasının Insan Sağlığı Üzerine Etkileri, Konya Sağlık Eğt.Enst.Der., 15, , 203 - 207, 1995

40-) B.Traş,M.Elmas , Ruminantlarda Immunotoksisite Ve Immunotoksik Ajanların Kaynakları, Türk Vet.Hek.Dergisi, 12, 2, 33 - 37, 1996

41- Altan F, Elmas M, Er A, Uney K, Cetin G, Tras B, Yazar E.(2010). Effects of drugs on kinetic values of cytokines, adenosine deaminase and 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F2α in endotoxemia: A different approach.  Eurasian J Vet Sci  26, 15-19     
 42-Traş.B.,Üney.K.Çetin,G.Veteriner Farmakoloji ve Terapötiklerin geleceği için öngörüler.Vet.Far.Tok.Der.Bül.3,8-13,2011.

43-Üney.K.,Traş.B.2011.Phenotyping determination of CYP1A2 enzyme activity using caffeine in sheeep.Eurasian J.Vet.Sci.1(76) 27-32

44-Çetin G.,Traş B.2011.İlaç davranışında P-glikoprotein’in rolü.Türkiye Klinikleri,J.Vet.Sci.2,3,196-204.

45-Traş,B.,Üney,K.2011.Sığırlarda antibakteriyal ilaçların doğru-akılcı kullanımı ve antibakteriyal ilaçlarla tedavide başarısızlık nedenleri.Türk Vet. Hek.Bir.Dergisi,3-4,81-100

46-Traş B.,Üney.K.,Traş,S. 2012.Bitkisel ürünlerle ilgili sağlık sorunları.Tubitak Bilim ve teknik Dergisi Mayıs 45, 534,46-53.

47-Traş B.,Üney K.,Çetin G. 2012.Antibakteriyal ilaçların akılcı kullanımı.Türkiye Klinikleri,Veteriner Bilimleri Dergisi,3(3),8-16.

48-Baydan.E.,Akaya R.,Traş B.,Bilgili A.,Tanyıldızı S.,Filazi A. Et al.2002.Etlik piliçlerde kullanılan çeşitli veteriner ilaçların kalıntıları üzerine pişirme,dondurma ve benzeri işlemlerin etkilerinin araştırılmas: 1 sulfonamid gurubu bazı antibiyotiklerin incelenmesi 2. kinolon grubu bazı antibiyotiklerin incelenmesi. Etlik Veteriner Mikrob Derg 13,56-57.

49-Traş B,Dinç D A,Uney K.2014. Süt ineklerinde klinik endometritisin tedavisi ve gebelik oranı üzerine N-asetilsistein'in etkisi.Eurasian J,Vet.Sec.30(3)133-137.

50- Traş B,Üney K.2015.Genetiği değiştrirlmiş ürünlerle ilgili kaygılarh Türkiye Klinikleri  vteriner bilimlerFarmakoloji Toksikoloji Özel sayısı 1,1.

51-Dik B,Traş B.2015. Gen susturucu  İlaçlar.Türkiye Klinikleri veteriner bilimler  Farmakoloji Toksikoloji Özel sayısı 1,1.

52-Çetin G,Traş B.Transmembran  taşıyıcı  Proteinlerin Fenotipleri.Türkiye Klinikleri  veteriner bilimler Farmakoloji Toksikoloji Özel sayısı 1,1.

Kitaplar (KitapBölümleri)

1-    Kaya,Z.,Pirinçci,İ.,Ünsal,İ.,Traş,B.,Bilgili,A.,Baydan,E.,Akar,F.,Doğan,A., Veteriner Uygulamalı Farmakoloji 9757774383, 610, Ankara, medisan, 2000

2-      Kaya,S.,Pirinçci,İ.,Traş,B.,Bilgili,A.,Baydan,E.,Akar,F.,Doğan,A., Veteriner Uygulamalı Farmakoloji 2,    9757774251, 642, Ankara, medisan, 1997

3-      Kaya,Z.,Pirinçci,İ.,Traş,B.,Bilgili,A.,Baydan,E.,Akar,F.,Doğan,A.,   Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji,    9757774324, 534, ANKARA, MEDİSAN, 1998

4-      Traş,B.Elmas,M., Klinik Farmakokinetik,975-98224-0-7,Selçuk Üniv.Basımevi,2005

5-      Traş,B,Yazar,E,Elmas,M.,Veteriner Hekimliğinde İlaç Kullanımına Pratik ve Akılcı Yaklaşım, Selçuk Üniv.Basımevi. 2007


  Yönetilen Tezler
1. Mahmut Özbek, " Müstahzar Raf Ömürlerinin Biyoeşdeğerlilik Üzerindeki Etkilirinin In Vivo Ve In Vitro Araştırılması, ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Veteriner /Farmakoloji ve toksikoloji, - 1997, Tamamlandı
2. Muammer Elmas, " Bazı Antimikrobiyel Ilaçların Plazma Ve Lenf Sıvısındaki Farmakokinetik Profillerinin Karşılaştırılması ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner /Farmakoloji ve toksikoloji, - 1996, Tamamlandı
3. Kamil Üney, " Bazı koyun ırklarında kafeinin farmakokinetiği ve metabolizmasının karşılaştırılması ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Farmakoloji ve Toksikoloji, - 2007, Tamamlandı
4. İmran Garip, " Bira Üretiminde Kullanılan Arpada,Maltta Ve Üretilen Birada Ince Tabaka Kromatoğrafisi Yöntemi Ile Okratoksin Aranması, ", , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Farmakoloji ve Toksikoloji, - 1999, Tamamlandı
5. Erdinç Sütcü, " Konya ilinde üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin araştırılması ", Selcuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Farmakoloji ve Toksikoloji, - 2007, Tamamlandı
6. Enver Yazar, " Sağlıklı Ve Deneysel Olarak Peritonit Oluşturulmuş Farelerde Florokinolon Grubu Antibiyotiklerin Superoksid Dismutaz Ve Glutasyon Peroksidaz Enzimleri Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması ", Selcuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Farmakoloji ve Toksikloji, - 2000, Tamamlandı
7. Alper Sezgin, " Mastitisin benzimidazol anthelmintiklerin sütle atılım farmakokinetiği üzerindeki etkisi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Farmakoloji ve Toksikoloji, - 2012, Tamamlandı
8. Gül Çetin, " Farklı doz ve zamanda uygulanan P-glikoprotein indüktör ve subtratlarının dokulara ilaç geçişi üzerine etkinliğinin belirlenmesi ", Selcuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Farmakoloji ve Toksikoloji, - 2013, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Veteriner Fak.dekan Yrd19951997
Anabilim Dalı Başk.1997 
Sağlık Bil.Ens.Md.Yrd19972004
Klinik Öncesi Bilimler Böl.Bşk.2012 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Yrd.19/04/199520/10/1997
S.Ü. Veteriner FakültesiFak. Yön.Kur.Üyesi24/05/199522/05/1998
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.10/11/200912/11/2021
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler BölümüBölüm Başkani25/04/201213/05/2015

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
TOKSİKOLOJİ VE ÇEVRE KORUMA