VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. FEYZULLAH GÜÇLÜ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ
E-Mail :  fguclu selcuk.edu.tr
Telefon : 5373771592
Adres : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Işık N, Güçlü F., " Kistik ekinokokkoziste serolojik tanı yöntemleri ", AVKAE Dergisi, 1, , 30-35, 2011,( Kurum Dergisi )
2. Ekici ÖD, Işık N, Güçlü F, Dik B., " Sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) tespit edilen helmint türleri. ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27, , 107-110, 2011,( Üniversite Dersgisi )
3. Ekici OD, Işık N, Güçlü F., " Gastrointestinal parasites found in a green iguana (Iguana iguana). ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27, , 131-134, 2011,( Üniversite Dersgisi )
4. Işık N, Güçlü F., " Kasaplık hayvanlarda larval sestodiasisin tedavisi. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 17, , 18-23, 2007,( Kurum Dergisi )
5. Uslu U, Güçlü F., " Prevalence of Coenurus cerebralis in sheep in Turkey. ", Medycyna Wet, 63, , 678-680, 2007,( SCI )
6. Uslu U, Güçlü F., " Prevalence of endoparasites in horses and donkey in Turkey. ", Bull Vet Inst Pulawy, 51, , 327-240, 2007,( SCI )
7. Uslu U, Güçlü F., " The helminth parasites of the wild rabbit (Lepus europaeus). ", Veterinarium, 17, , 1-3, 2006,( Kurum Dergisi )
8. Güçlü F, Uslu U, Özdemir Ö., " Bir koyunda Coenurus cerebralis'in neden olduğu bilateral kemik perforasyonu: Olgu sunumu. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30, , 282-284, 2006,( Kurum Dergisi )
9. Aldemir OS, Güçlü F., " Diagnosis of Sarcocystis species in catle in Konya region. ", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10, , 147-149, 2004,( Üniversite Dersgisi )
10. Sevinç F, Güçlü F, Uslu U., " Anadolu yaban koyununda (Ovis orientalis anatolica) bulunan parazitler. ", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1, , 87-89, 2004,( Üniversite Dersgisi )
11. Güçlü F, Aldemir OS, Güler L., " Differential identification of cattle Sarcocystis spp. by random amplified Polymorphic DNA-Polymerase chain reaction (RAPD-PCR). ", Revue Méd.Vét., 155, , 440-444, 2004,( SCI )
12. Gökçen A, Uslu U, Güçlü F., " Konya yöresindeki kazlarda (Anser anser domerticus) gastrointestinal nematodların yayılışı. ", 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 2003,( )
13. Güçlü F., " Arakonaklar ", , , , , 2003,( )
14. Güçlü F, Sevinç F, Uslu U., " Anadolu yaban koyununda (Ovis orientalis anatolica) tespit edilen parazitler. ", 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 2003,( )
15. Gökçen A, Uslu U, Güçlü F., " Konya yöresindeki kazlarda (Anser anser domerticus) gastrointestinal nematodların yayılışı. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26, , 433-436, 2002,( Kurum Dergisi )
16. Gökçen A, Güçlü F., " Konya yöresindeki sığırlarda mide-bağırsak nematodlarının yayılışı. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26, , 426-432, 2002,( Kurum Dergisi )
17. Aldemir OS, Güçlü F., " Hous dust mites ", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17, , 69-72, 2001,( Üniversite Dersgisi )
18. Aldemir OS, Güçlü F., " Medikal öneme sahip ev tozu akarlarının yayılışı ", , , , , 2001,( )
19. Sevinç F, Kamburgil K, Dik B, Güçlü F, Aytekin H., " Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda indirekt fluoresan antikor (IFA) testi ile toxoplasmosis araştırması. ", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, , 137-142, 2000,( Üniversite Dersgisi )
20. Sevinç F, Güçlü F, Yaman M, Altınöz F., " Hindilerde (Meleagridis gallopavo) bağırsak parazitlerinin yayılışı. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16, , 15-19, 2000,( Üniversite Dersgisi )
21. Aydenizöz M, Aldemir OS, Güçlü F., " Dışkı muayenesiyle sığırlarda tespit edilen parazitler ve yayılışları. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 23, , 83-88, 1999,( Kurum Dergisi )
22. Aydenizöz M, Aldemis OS, Güçlü F., " Dışkı muayenesiyle sığırlarda tespit edilen parazitler ve yayılışları. ", 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1999,( )
23. Güçlü F, Aydenizöz M, Köse M., " Strongylidae larvalarının dış ortamda dışkıda gelişme süreleri. ", 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1999,( )
24. Güçlü F, Aydenizöz M., " Çocuk parklarındaki kumların köpek ve kedi helminti yumurtaları ile kontaminasyonunun tespiti. ", 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1999,( )
25. Gökçen A, Güçlü F., " Antelmentik direnç ", Veterinarium, 10, , 48-53, 1999,( Kurum Dergisi )
26. Güçlü F, Aydenizöz M, Köse M., " Strongylidae larvalarının dış ortamda dışkıda gelişme süreleri. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 23, , 432-435, 1999,( Kurum Dergisi )
27. Dik B, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S, Stary J., " Konya yöresi oribatid akar türleri (Acari: Oribatida). Mevsimsel yoğunlukları ve önemleri. ", Tr. J. Vet. Anim. Sci., 23 (ek sayı 2), , 385-391, 1999,( SSCI )
28. Güçlü F, Aydenizöz M., " Çocuk parklarındaki kumların köpek ve kedi helminti yumurtaları ile kontaminasyonunun tespiti. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 22, , 194-198, 1998,( Kurum Dergisi )
29. Güçlü F., " Yaban hayvanlarında görülen önemli paraziter hastalıklar. ", , , , , 1998,( )
30. Aydenizöz M, Güçlü F., " Konya yöresinde Linguatula serrata (Fröchlich, 1789)'nın yayılışı. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 21, , 75-78, 1997,( Kurum Dergisi )
31. Dik B, Stary J, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S., " Konya yöresi oribatid akar türleri (Acari: Oribatida) mevsimsel yoğunlukları ve önemleri. ", 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1997,( )
32. Aydenizöz M, Güçlü F., " Konya yöresinde Linguatula serrata (Fröhlich, 1789)'nın yayılışı. ", 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi., , , , 1997,( )
33. Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin H, Aydenizöz M., " Konya yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımları. ", 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1997,( )
34. Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin H, Aydenizöz M., " Konya yöresi koyunlarında mide-bağırsak nematodlarının yayılışı ve mevsimsel dağılımları. ", Veterinarium, 7, , 50-55, 1996,( Kurum Dergisi )
35. Güçlü F, Dik B, Sevinç F, Aydenizöz M., " Konya yöresi koyunlarında karaciğer trematodlarının mevsimsel dağılımları. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6, , 45-48, 1996,( Kurum Dergisi )
36. Tuncer İ, Dik B, Güçlü F, Baysal B, Özkan F., " Bir çocukta Sarcophaga sp. larvalarındanileri gelen oftalmomyiasis olgusu. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 20, , 229-231, 1996,( Kurum Dergisi )
37. Güçlü F, Aydenizöz M., " Konya'da köpeklerde dışkı bakılarına göre parazitlerin yayılışı. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 19, , 550-556, 1995,( Kurum Dergisi )
38. Tuncer İ, Dik B, Güçlü F, Karabayraktar A, Baysal B., " Yurdumuzda ilk kez görülen Sarcophaga oftalmomiyiasis olgusu. ", , , , , 1995,( )
39. Güçlü F, Aydenizöz M., " Konya köpeklerinde parazit enfeksiyonlarının yayılışı. ", 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1995,( )
40. Güçlü F, Aydenizöz M., " Konya köpeklerinde parazit enfeksiyonlarının yayılışı. ", 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1995,( )
41. Stary J, Dik B, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S., " Konya yöresi oribatid akar (Acari: Oribatida) türlerinin tespiti. ", 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1995,( )
42. Dik B, Güçlü F., " Tavukların paraziter hastalıkları ", , , , , 1995,( Diğer )
43. Cantoray R, Güçlü F, Aydenizöz M., " Konya E.B.K. mezbahasında kesilen koyunlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. ", 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1995,( )
44. Güçlü F, Dik B, Ağaoğlu M., " Bir kadında Fasciola hepatica'dan ileri gelen fascioliasis olgusu. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 19, , 370-374, 1995,( Kurum Dergisi )
45. Güçlü F., " Tavuklarda helmint enfeksiyonları. ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 7, , 19-22, 1995,( Kurum Dergisi )
46. Güçlü F, Dik B, Aydenizöz M, Sevinç F., " Bir koyunda bulunan Parabronema skrjabini (Rassowska, 1924) olgusu. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 19, , 409-413, 1995,( Kurum Dergisi )
47. Dik B, Stary J, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S., " Oribatid mites (Acari:Oribatida) from Konya Province, Central Anatolia, Turkey. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 19, , 592-596, 1995,( Kurum Dergisi )
48. Güçlü F., " Ankara civarında tavuk, hindi, ördek ve kazlarda helmint faunası. ", Tr. J. Vet. Anim. Sci., 18, , 79-86, 1994,( Kurum Dergisi )
49. Güçlü F., " Kist Hidatik. ", , , , , 1994,( )
50. Cantoray R, Güçlü F, Aydenizöz M., " Konya E.B.K. mezbahasında kesilen koyunlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. ", Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9, , 53-57, 1993,( Üniversite Dersgisi )
51. Cantoray R, Aytekin H, Güçlü F., " Konya yöresindeki keçilerde helmintolojik araştırmalar. ", Veterinarium, 3, , 27-30, 1992,( Kurum Dergisi )
52. Burgu A, Güçlü F., " Bir tilkide bulunan trematod türleri. ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 38, , 227-241, 1991,( Üniversite Dersgisi )
53. Burgu A, Güçlü F., " Evcil ruminantlarda anoplocephalosis. ", Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 6, , 131-146, 1990,( Kurum Dergisi )
54. Tiğin Y, Burgu A, Doğanay A, Bozan H, Güçlü F., " Koyun ve sığırlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36, , 614-627, 1989,( Üniversite Dersgisi )
55. Tiğin Y, Burgu A, Doğanay A, Bozan H, Güçlü F., " Koyun ve sığırlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. ", 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1989,( )
56. Burgu A, Güçlü F., " Bir tilkide bulduğumuz trematod türleri. ", 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, , , , 1989,( )
57. Burgu A, Güçlü F., " Evcil hayvanlarda şerit enfeksiyonlarının sağaltımı. ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36, , 628-640, 1989,( Üniversite Dersgisi )
58. Dik B, Güçlü F, Gülbahçe S, Cantoray R., " Konya yöresi tavuklarında nematod ve cestodların yayılışı üzerine araştırmalar. ", Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 4, , 269-278, 1988,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Nermin Işık, " Deneysel enfekte koyunlarda kistik hidatidozun ELISA ve IFAT ile teşhisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 2009 - 2012, Tamamlandı
2. Yavuz Palaz, " Konya yöresindeki kedilerde helmintlerin yayılışı ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 2002 - 2005, Tamamlandı
3. Ahmet Gökçen, " Konya yöresindeki sığırlarda mide-bağırsak nematodlarının yayılışı. ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1998 - 2001, Tamamlandı
4. Mustafa Köse, " Sığırlarda Cysticercus bovis enfeksiyonlarının indirekt floresan antikor testi ile teşhisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1996 - 1999, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığı2009 
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Başkan Yardımcılığı20122015
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Başkanlığı 2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Veterinerlik Parazitolojisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/10/200912/11/2021
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler BölümüBölüm Bşk. Yrd.25/04/201225/04/2015
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler BölümüBölüm Başkani13/05/201514/05/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
HELMİNTOLOJİ