VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. BİLAL DİK
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ
E-Mail :  bdik2004 yahoo.com
Telefon : +903322232736
Adres : Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Selçuklu-Konya-Türkiye
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü19841989
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi1984 

  Akademik Yayınlar:

Prof. Dr. Bilal DİK

ÖZGEÇMİŞ
Karaman, Yeşildere’de 1958 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Adana'da tamamladı. 1975 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girdi ve 1981 yılı Haziran döneminde bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Veteriner Hekim olarak Antalya Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne tayin oldu. Askerlik görevini tamamlamak için bu görevinden ayrıldı. Askerlik hizmetinin acemi eğitim kısmını Bursa, Gemlik’te tamamladıktan sonra, Tunceli 6. Jandarma Komando Alay Komutanlığı' na Gıda Kontrol Subayı olarak atandı. 1983 yılının Mayıs ayından 1984 yılının Ekim ayına kadar Gümüşhane Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde Veteriner Hekim olarak çalıştı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. Doktora öğrenimini 1989 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 1989 yılında, iki ay süreyle Strasbourg’da, Louis Pasteur Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Culicoides’lerin sistematiği üzerinde çalışmalarda bulundu. 1990 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent, 1999 yılında Profesör unvanlarını aldı. 24 Eylül 2001–23 Aralık 2003 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda müdür olarak görev yaptı. Birçok okulda Parazitoloji ve/veya Entomoloji dersleri verdi. Değişik tarihlerde, Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği ve Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Entomological Society of America, International Society for Phthirapterists, Türkiye Parazitoloji Derneği ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı üyesidir. Bir kitabı, bir ders notu, 10’dan fazla kitap bölümü, SCI veya diğer indeksli yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 150 civarında yayını bulunmaktadır. Türkiye’deki yabani kuşların bitleri üzerine çok sayıda çalışma yaptı ve Türkiye Bit Faunasına 150’den fazla yeni tür kazandırdı. Bu konuda, birçok ülkeden ve
Türkiye’deki birçok üniversiteden araştırıcılarla ortak araştırmalarda bulundu. Türkiye Culicoides faunası, üreme yerleri, ekolojik özellikleri ve vektörlükleri üzerine bir seri araştırmalar yaptı. İçlerinde Thomson Reuters Isı Web (SCI) tarafından taranan dergilerin de bulunduğu 10 civarında Uluslararası derginin Editörler kurulunda yer almakta, SCI tarafından taranan dergilerde, ulusal ve uluslararası birçok dergide bilimsel hakemlik ve/veya danışmanlık yapmaktadır. Yaklaşık olarak 15 yıldan fazla bir süreyle Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı başkanlığı görevinde bulundu. Halen Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Adres:
Selcuk Universitesi, Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı, 42250 Selçuklu, Konya- TÜRKİYE

Akademik Eğitim: (Education)
Veteriner Hekim: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi -1981
-
Doktora (PhD): Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü-1989
-
Doktora Tez başlığı (Title of the PhD thesis): Konya ve çevresinde bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri. (“Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae) found in Konya around, Turkey”)

Bilimsel Derneklere Üyelik:
1- Türkiye Parazitoloji Derneği
2- Türkiye Hidatidoloji Derneği
3- International Society for Phthirapterists
4- Entomological Society of America

Editörler Kurulu (Editorial membership)
1. Journal of Entomology and Zoology Studies
2. World Journal of Veterinary Science
3. Annals of Public Health and Research (J Sci Med Cent)
4. Elyns Journal of Microbes (Archives of Microbiology and Biotechnology) (Başlangıç 2016)
5. Animal Husbandry, Dairy and Veterinary Science
6. International Journal of Medical Practitioners
7. eVeterinary Science and Research Journal
8. Annals of Clinical Virology
9. Entomology and Zoological Studies-Jacobs Publishers
10. Clinical researches in Animal Science-Crimson Publishers (Başlangıç 18.02.2019)
11. Journal of Veterinary Science and Research-RAFT (Başlangıç 16.02.2019)
12. World Journal of Veterinary Science-Medtext (Başlangıç 29.04.2019)
13. SunKrist Clinical and Medical Case Reports Journal (Başlangıç 08.05.2019)
14. Medlife-clinics-Medtext (Başlangıç 18.09.2019)

Danışmanlar Kurulu
1. Türkiye Parazitoloji Dergisi (Turkish Journal of Parasitology)
2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Uzmanlık alanları: (Special experience)
Entomoloji (Entomology)
Culicoides (Biting midges)
Phthiraptera (Bit, yabani kanatlı bitleri: chewing lice)
Myiasis
Ticks (Keneler)
Fleas (Pireler) etc.

YAYIN LİSTESİ (Publication list)

Kitap ve kitap bölümleri (Books or chapters)
1. Dik B 1994. Toksoplasmoz " Cumhuriyetin 70. yılına armağan; sayfa 58-68". Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü Yayın No: 15, Günay Ofset-Konya.
2. Dik B, Güçlü F 1995. Tavukların Paraziter Hastalıkları "VI. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu'95, Tavuk Yetiştiriciliği ve Hastalıkları”, sayfa: 277-290, Konya.
3. Dik B 1997. Ceratopogonid'ler ve Parazitolojik Önemleri. "Parazitolojide Artropod Hastalıkları ve Vektörler" Ed. M.Ali Özcel, N.Daldal, Türkiye Parazitoloji Derneği. Yayın No: 13, 111–143.
4. Dik B 2001. Coccidiosis’de klinik belirtiler. “Coccidiosis”, Ed. Dinçer Ş, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 17, sayfa 57–66.
5. Dik B, Sevinç F 2002. Veteriner Protozooloji (Ders Notu). Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi-Konya.
6. Dik B 2007. Türkiye Ceratopogonid’leri ve vektörlükleri. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi Özet Kitabı, sayfa 113–117, 18–23 Kasım 2007 Kayseri ve Ürgüp, Türkiye.
7. Sevinç F, Dik B (2010): Cryptospoidiidae. Veteriner Protozooloji, Ed. Z Karaer, N Dumanlı, sayfa 155–161. Medisan Yayın Serisi: 70, Medisan Yayınevi, Ankara.
8. Uslu U, Dik B 2013. Gasterophilidae. “Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel MA, Edit, Bölüm 3.12. Tek Tırnaklılarda Artropod Hastalıkları” Köroğlu E, Kar S, Bölüm Edit, 477-480.
9. Dik B, Uslu U 2013. Phthirapterosis (Bit Enfestasyonları). “Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Özcel M.A. Edit, Bölüm 7. Köpek ve Kedilerde Artropod Hastalıkları” Dumanlı N, Şimşek S, Altay K, Bölüm Edit, 1296-1299.
10. Dik B 2015. Ceratopogonidae. “Veteriner Artropodoloji”, Karaer Z, Dumanlı N, Edit, 195-202. Medisan Yayınevi Ltd. Şti, Ankara.
11. Dik B 2015. Veteriner Entomoloji. Selçuk Üniversitesi Matbaası, 4.Baskı, Konya.
12. Dik B 2017. Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae), vektörlükleri ve mücadelesi. “Vektör Artropodlar ve Mücadelesi. Bölüm 2, Editör Y. Özbel”. Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No. 25 (ISBN: 978-605-87556-6-6), İzmir, Eylül 2017, Sayfa 47-122.

SCI ve SCI expanded Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Thomson Reuters-Isı-Web)
1. Dik B, Dinçer Ş 1992. Konya ve çevresinde bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri. Doğa Türk Vet Hay Derg, 16 (2):199-215.
2. Dik B, Stary J, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S (1999): Konya Yöresi Oribatid Akar Türleri (Acari: Oribatida) Mevsimsel Yoğunlukları ve Önemleri. T J of Veterinary and Animal Sciences 23 (Suppl 2): 385–391.
3. Paksoy Y, Odev K, Sahin M, Dik B, Ergul R, Arslan A 2003. Percutaneous sonographically guided treatment of hydatid cysts in sheep - Direct injection of mebendazole and albendazole. Journal Of Ultrasound In Medicine, 22 (8): 797–803.
4. Yazar S, Dik B, Yalçın Ş, Demirtaş F, Yaman O, Öztürk M, Şahin İ 2005. Nosocomial Oral Myiasis by Sarcophaga sp. in Turkey. Yonsei Med J, 46 (3): 431-434.
5. Dik B 2006. Erosive Stomatitis in a white pelican (Pelecanus onocrotalus) caused by Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae). J Vet Med B, 53: 153–154.
6. Uslu U, Dik B 2006. Prevalence and intensity of Oestrus ovis in Akkaraman sheep in the Konya region of Turkey. Med Vet Entomol, 20, 347–349
7. Uslu U, Dik B 2006. Vertical distribution of Culicoides larvae and pupae. Med Vet Entomol, 20, 350–352
8. Yaman M, Dik B 2006. The Inventory of Phlebotomine Sandflies (Diptera: Psychodidae) found in the Turkish Province of Konya. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 100 (3): 265–275.
9. Dik B, Yagcı Ş, Linton Y-M 2006. A review of species diversity and distribution of Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) in Turkey. J Nat Hist, 40 (32–34): 1947–1967.
10. Uslu U, Dik B 2007. Description of breeding sites of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae) in Turkey. Parasite, 14: 173–177.
11. Uslu U, Dik B 2010. Chemical characteristics of breeding sites of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae). Vet Parasitol, 169: 178–184.
12. Dik B, Yaman M, Uslu U 2010. Hatay yöresi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türleri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 16 (Suppl-B): 255-S258.
13. Dik B, Şekercioğlu CH, Kirpik MA, Inak S, Uslu U 2010. Chewing Lice (Phthiraptera) Species Found On Turkish Shorebirds (Charadriiformes). Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 16 (5): 867–874.
14. Dik B, Şekercioğlu CH, Kirpik MA 2011. Chewing Lice (Phthiraptera) Species Found On Birds Along The Aras River, Iğdır, Eastern Turkey. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 17 (4): 567–573.
15. Dik B, Yamaç E, Uslu U 2011. Chewing lice (Phthiraptera) found on wild birds in Turkey. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 17 (5): 787–794.
16. Dik B, Uslu U, Işık N, 2012. Myiasis in animals and humanbeings in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (1): 37–42.
17. Dik B, Uslu U. 2012. Studies on Chewing Lice (Phthiraptera) Species Found on Some Duck (Anseriformes: Anatidae) Species at Lake Akşehir, Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (6): 1055–1060.
18. Dik B, Yavru S, Uslu U, Yapıcı O, Esin E. 2012. Determination of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae) and suspect vectors of Epizootic Haemorrhagic Disease virus and Bluetongue virus in Culicoides specimens by RT-PCR in southern and western Anatolia. Rev Med Vet, 163 (11): 505-510.
19. Dik B, Işık N, Derinbay Ekici Ö, 2013. Chewing lice (Phthiraptera) of Magpie (Pica pica L.) in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (3): 445-447. 20. Dik B, Halajian A. 2013. Chewing lice of wild birds in Iran, with New records. J Arthropod-Borne Dis, 7 (1): 83–89.
21. Dik B, Yamaç E, Uslu U, 2013. Studies on Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Species from Domestic and Wild Birds in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (4): 553–560.
22. Dik B, Albayrak T, Adanır R, Uslu U. 2013. Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri. Kafkas Üniversitesi Vet Fak Derg, 19 (5): 755-760.
23. Girişgin AO, Dik B, Girişgin O, 2013. Chewing lice (Phthiraptera) species of wild birds in northwestern turkey, with new records. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 2: 217–221.
24. Dik B, Halajian A, Turner M, 2013. The morphology of Craspedorrhynchus platystomus (Burmeister, 1838), a louse commonly found on the long-legged buzzard Buteo rufinus (Phthiraptera: Ischnocera: Philopteridae). Turkish J Zool, 37 (6): 739-745.
25. Garbarino VR, Campbell JV, O’Brien J, Proctor HC, Dik B, 2013. Phthiraptera and Acari Collected from 13 Species of Waterfowl from Alabama and Georgia. Southeastern Naturalist, 12 (2): 413–426.
26. Dik B, Muz D, Uslu U, Muz M. 2014. The Geographical Distribution and First Molecular Analysis of Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) species in Southern and South-Eastern Turkey during 2012 Outbreak of Bovine Ephemeral Fever. Parasitol Res, 113: 4225–4232.
27. Göz Y, Dik B, Orunç-Kılınç Ö, Yılmaz AB, Aslan L. 2015. Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) on Several Species of Wild Birds around the Lake Van Basin,
Van, Eastern Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg 21 (3): 333-338, doi: 10.9775/kvfd.2014.12484.
28. Dik B, Per E, Erciyas-Yavuz K, Yamaç E. 2015. Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) species found on some birds in Turkey, with new records and new host. Turkish J Zool, 39: 790-798, doi:10.3906/zoo-1411-45.
29. Dik B, Muz M, Üstüner T, 2015. A New Louse Species: Aegypoecus guralpi sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera) from a Long-legged Buzzard (Buteo rufinus). Kafkas Univ Vet Fak Derg 21 (6): 929-932, doi: 10.9775/kvfd.2015.13867.
30. Dik B 2016. Aegypoecus guralpi; a junior synonym of Neophilopterus incompletus. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 22 (5): 805-806, DOI: 10.9775/kvfd.2016.16018.
31. Dik B, Kuçlu Ö, Öztürk R 2017. Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) species in the Western Black Sea Region of Turkey, new records for the Turkish fauna. Turk J Vet Anim Sci, 41 (2): 228-237 doi:10.3906/vet-1606-41.
32. Dik B, ErciyasYavuz K, Per E 2017. Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) on birds in Kızılırmak Delta, Turkey. Revue Méd. Vét, 167 (1-2): 53-62.
33. Karatepe M, Dik B, Karatepe B 2017. Chewing lice species (Phthiraptera) found on a European Shag (Phalacrocorax aristotelis) in Turkey: new records of a genus and two species for the Turkish fauna of Phthiraptera. Turk J Zool, 41 (3): 576-582. doi:10.3906/zoo-1603-60
34. Dik B, Hügül F, Ceylan O 2017. Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) of some aquatic birds in Konya province, Turkey, new records for Turkish fauna. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 307-312.
35. Dik B, Uslu U 2018. Ectoparasites of hares (Lepus europaeus, Pallas) in Konya province, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 42 (1): 65-72, doi:10.3906/vet-1706-19
36. Esenkaya Taşbent F, Dik B 2018. Bir öğrencide köpek ilişkili Demodex spp. enfestasyonu: Nadir bir Demodex vakası. Mikrobiyoloji Bülteni, 52(2):214-220. Doi No: 10.5578/mb.66410
37. Dik B, İlhan C, Ceylan O, Uzunlu EO 2018. The first case of traumatic myiasis caused by Musca domestica in a dog in Konya, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci, 42 (6): 492-495. doi:10.3906/vet-1803-65
38. Yıldırım A, Dik B, Düzlü Ö, Onder Z, Çiloglu A, Yetişmiş G, İnci A 2019. Genetic diversity of Culicoides species within the Pulicaris complex (Diptera: Ceratopogonidae) in Turkey inferred from mitochondrial COI gene sequences. Acta tropica, 190: 380-388. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2018.12.005
39. Chu X, Dik B, Gustafsson DR, Che X, Zhang Q, Zou F 2019. The influence of host body size and food guild on prevalence and mean intensity of chewing lice (Phthiraptera) on birds in Southern China. Journal of Parasitology, 105 (2): 334-344. DOI: 10.1645/17-137
40. Ceylan O, Dik B, İlhan C, İder M, Gülersoy E 2019. The first case of anal myiasis caused by Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) in a dog infested with Rhiphicephalus sanguineus (Latreille, 1806) ticks suspected to cause paralysis in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 25 (5): 721-724. DOI: 10.9775/kvfd.2018.21609
41. Shresta P, Dik B, Maharjan M 2019. Chewing lice from the white-rumped vulture in Nepal, with description of a new species of Aegypoecus. Zootaxa, 4691 (5): 491-500. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4691.5.4
42. Dik B, Erdem İ, Zerek A, Karagöz M, Yaman M 2019. The first case of Bovicola (Werneckiella) ocellatus (Piaget, 1880) (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) on a donkey (Equus asinus Linnaeus, 1758) in Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg (Kabul edildi),
43. Dik B, Selçuk AY, Keskin A, Kefelioğlu H 2019. A preliminary report of the sucking lice (Insecta: Phthiraptera: Anoplura) of some small mammals of Turkey. Transactions of The American Entomological Society (Kabul edildi).
44. Dik B, Ceylan O, Ceylan C, Tekindal MA, Semassel A, Sönmez G, Derinbay Ekici Ö 2019. Ectoparasites of wild horses in Konya, Turkey. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports (Başvuru tarihi 7 Ekim 2019_Hakem incelemesinde).
45. Lei L, Chu X, Dik B, Zou F, Wang W, Gustafsson DR Four new species of Myrsidea Waterston, 1915 (Phthiraptera: Amblycera: Menoponidae) from Chinese babblers (Leiothrichidae, Paradoxornithidae, Timaliidae). Zootaxa.
46. Najjari M, Dik B, Pekbey G. Gastrointestinal Myiasis Due to Sarcophaga argyrostoma (Diptera: Sarcophagidae): in Mashhad, Iran: a Case Report. J Arthropod-Borne Dis. (Başvuru tarihi).
47. Ceylan O, Dik B, Ceylan C, Semassel A, Derinbay Ekici Ö, Sönmez G Gastrointestinal helminth species detected in Anatolian wild horses in Konya province, Turkey. Turkish J Vet Anim Sci (Başvuru tarihi 24 Ekim 2019).


Uluslararası Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Azzam El-A, Nasser MG, Shobrak M, Dik B 2012. First records of the chewing lice (Phthiraptera) association with European bee eater (Merops apiaster) in Saudi Arabia. J Egypt Soc Parasitol, 42 (3): 525–533.
2. Miman Ö, Dik B 2017. First Report of Cheyletiellosis Due to the Skin Mite Cheyletiella parasitivorax Megnin, 1878 in a Human in Turkey. Ely J Micro 2 (1): 105.
3. Temimi I, Marniche F, Lazlı A, Milla A, Dik B 2017. Study of parasites of Ardeidae in Northeastern Algerian wetlands (National park of El Kala). Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 33 (1): 65-68.
4. Marniche F, Milla A, Dik B, Laloui F, Medkour M, Nadjai B, Noumi H, Zerouki S 2017. Parasites encountered in captivity birds: case of infested blue peacock - Pavo cristatus Linnaeus, 1758 (Aves: Phasianidae) in different localities from Algeria. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 33 (2): 79-84.
5. Yavru S, Dik B, Bulut O, Uslu U, Yapıcı O, Kale M, Avcı O 2018. New Culicoides vector species for BTV transmission in Central and Central West of Anatolia. Annual Research and Review in Biology, 27 (1): 1-9.
6. Abdessamed A, Yassine N, Menouar S, Dik B, Hadjab R, Bougoudjil S 2018. First data on identification of avian lice Ciconiphilus decimfasciatus (Boiduvale and Lacordaire, 1835). Species parasitizing Cattle Egrets (Bubulcus ibis) in Eastern of Algeria. World J Environ Biosci, 7, 2: 45-49.
7. Temimi I, Dik B, Marniche F, Lazlı A, 2018. First report of traumatic myiasis caused by Muscina stabulans Fallén 1817 (Diptera: Muscidae) in a Cattle egret: Bulbucus ibis Linnaeus, 1758 in Algeria. 8. Ziani R, Lazlı A, Marniche F, Dik B Ziani BC 2019. Chewing lice species collected on Common Coot Fulica atra and their microhabitat selection.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler (papers published in other journals)
1. Dik B, Gülbahçe S 1988. Albendazol'un koyunlardaki mide-barsak nematodları, Dictyocaulus filaria ve Moniezia türlerine karşı etkisi. Selcuk Üniv Vet Fak Derg, 4 (1): 309-315.
2. Cantoray R, Dik B 1988. Bayticol pour-on'un keneler üzerine etkisiyle ilgili saha çalışmaları. Selcuk Üniv Vet Fak Derg, 4 (1): 279-284.
3. Dik B, Güçlü F, Gülbahçe S, Cantoray R 1988. Konya yöresi tavuklarında nematod ve cestodların yayılışı üzerine araştırmalar. SÜ Vet Fak Derg, 4 (1): 269-278.
4. Dik B 1988-1989: Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) soyuna bağlı sineklerin tıbbi önemleri. Elazığ Bölgesi Vet Hek Odası Derg, 3-4 (1-2-3): 33-40.
5. Cantoray R, Dik B, Gülbahçe S 1990. Konya'da dört köpekte saptanan Dirofilaria immitis (Leidy,1856) olgusu. Veterinarium, 1 (2): 32–34.
6. Handemir E, Dik B 1992. Ektoparazit mücadelesinde sentetik pretroidler. Türkiye Parazitol Derg, 16 (3-4):133-141.
7. Dik B, Cantoray R, Gülbahçe S 1992. 1986-1990 yılları arasında Konya Devlet Hastanesine başvuran hastalarda kist hidatik olguları. Türkiye Parazitol Derg, 16 (2):11-15.
8. Dik B, Cantoray R, Handemir E 1992. Konya Et ve Balık Kurumu Kombinasında kesilen küçük ve büyükbaş hayvanlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi. Türkiye Parazitol Derg, 16 (3-4): 91-99.
9. Dik B, Başoğlu A, Kaya M 1992. Köpeklerde Dirofilaria immitis'in sağıtımında Levamizol ve İvermectin'in etkileri. Selcuk Üniv Vet Fak Derg, 8 (2): 48-50.
10. Eksen M, Durgun Z, Dik B, Keskin E 1992. Dirofilaria immitis ile enfekte köpeklerde tedavinin hematolojik değerler üzerine etkisi. Selcuk Üniv Vet Fak Derg, 8 (2): 51-54.
11. Dik B, Sevinç F, Güneği HB 1993. Konya Et ve Balık Kurumu Kombinasında kesilen koyunlarda akciğer kıl kurtlarının yayılışı. Türk Vet Hek Derg, 5 (1): 39-42.
12. Dik B 1993. Adana, İçel ve Antalya yörelerinde bulunan Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin tesbiti. Türk Vet Hek Derg, 5 (2):48-55.
13. Başoğlu A, Dik B 1993. Fibrillation auriculaire et bloc auriculoventriculaire (2 e degre) dans le cas de la Dirofilariose Canine. Hayv Araş Derg, 3 (2): 103-104.
14. Güçlü F, Dik B, Ağaoğlu M 1995. Bir kadında Fasciola hepatica'dan ileri gelen Fasciolasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 19 (3): 370-374.
15. Güçlü F, Dik B, Aydenizöz M, Sevinç F 1995. Bir koyunda bulunan Parabronema skrjabini Rassowska, 1924 olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 19 (3): 409-413.
16. Dik B, Sevinç F, Köse M 1995. Konya yöresi koyunlarında akciğer kıl kurtlarının yayılışı. Veterinarium, 10 (1–2):79-81.
17. Dik B, Stary J, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S 1995. Oribatid mites (Acari: Oribatida ) from Konya province, Central Anatolia, Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 19 (4): 592-596.
18. Dik B 1996. Ege bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin tesbiti. Türkiye Parazitol Derg, 20 (1): 131-137.
19. Tuncer İ, Dik B, Güçlü F, Baysal B, Özkan F 1996. Bir çocukta Sarcophaga sp. larvalarından ileri gelen Opthalmomyiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg. 20 (2): 229–231.
20. Yaman M, Dik B 1996. Artropodlarla Mücadele Metodları I. Genetik Mücadele, Türkiye Parazitol Derg. 20 (3–4): 505–513.
21. Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin A, Aydenizöz M. 1996. Konya Yöresi Koyunlarında Mide-Bağırsak Nematodlarının Yayılışı ve Mevsimsel Dağılımları Veterinarium, 7 (1-2): 50-55.
22. Sevinç F, Dik B 1996. Konya yöresindeki koyunlarda Babesia ovis'in ELİSA ile teşhisi. Vet Bil Derg, 12 (2): 73-79.
23. Güçlü F, Dik B, Sevinç F, Aydenizöz M 1996. Konya yöresi koyunlarında karaciğer trematodlarının mevsimsel dağılımları. Hayv Araş Derg, 6 (1-2): 45-48.
24. Yaman M, Dik B 1997. Artropodlarla Mücadele Metodları II. Biyolojik Mücadele. Türkiye Parazitol Derg, 21 (2):203-211.
25. Dik B, Gülbahçe S, Yaman M 1997. Praziquantel'in doğal enfekte kuzularda Moniezia sp'ye etkisi. Veterinarium, 8 (1-2): 81-84.
26. Dik B, Sevinç F, Köse M. 1998. Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) ile Teşhisi. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 224-229.
27. Kamburgil K, Dik B. 1998. Köpeklerde Visseral Leishmaniosisin İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT) İle Tespiti. Türkiye Parazitol Derg, 22 (4): 348-353.
28. Handemir E, Dik B. 1998. Konya yöresi sığırlarında Theileriosis’in prevalansı ve vektörleri. Veterinarium, 9 (1): 32–38.
29. Dik B, Yaman M, Köse M, Gülbahçe S. 1999. Konya’ da tavuklarda bulunan Mallophaga türleri. Türkiye Parazitol Derg, 23 (3): 327-330.
30. Sevinç F, Dik B, Babür C, Kamburgil K, Uslu U. 2000. Konya Sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii’nin Sabin Feldman Boya testi, İndirekt Fluoresan Antikor testi ve Modifiye Aglutinasyon testi ile seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg. 24 (1): 61–64.
31. Sevinç F, Dik B, Gökçen A, Altınöz F, Uslu U. 2000. Konya yöresi keçilerinde Toxoplasma gondii’nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg, 24 (1): 57–60.
32. Sevinç F, Uslu U, Dik B, Gökçen A, Altınöz F 2000. Konya yöresi keçilerinde Babesia ovis’in IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testi ile teşhisi. Türkiye Parazitol Derg, 24 (2):172-175.
33. Sevinç F, Kamburgil K, Dik B, Güçlü F, Aytekin H 2000: Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) testi ile toxoplasmosis araştırması. Fırat Üniv Sağlık Bil Derg, 14 (1): 137–142.
34. Sevinç F, Birdane FM, Sevinç M, Dik B, Altınöz F. 2000. Konya yöresindeki sığırlarda Toxoplasma gondii’nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı. Türkiye Parazitol Derg, 24 (2): 176-179.
35. Altınöz F, Dik B 2001. Bir tavşanın (Oryctolagus cuniculus) sekumunda bulunan Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae) larvaları. Türkiye Parazitol Derg, 25 (4): 377-379.
36. Gökçen A, Dik B, Uslu U 2002. Deltamethrin’in doğal enfeste ratlarda (Rattus rattus) Polyplax serrata’ ya etkisi. Türkiye Parazitol. Derg, 26 (1): 64-66.
37. Tilki N, Dik B. 2003. Farklı renkteki ışıkların Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin yakalanmaları üzerine etkileri. Türkiye Parazitol Derg 27 (2): 144-147.
38. Aldemir O S, Dik B 2003. Koyunlardaki Sarcocystis türlerinin Random Amplified Polymorphic DNA-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RAPD_PCR) ile Teşhisi. Turkiye Parazitol Derg, 27 (4): 255-259.
39. Uslu U, Dik B 2004. Konya yöresinde Culicoides türlerinin (Diptera: Ceratopogonidae) mevsimsel Dağılımları. Vet Bilim Derg, 20 (4): 5-10.
40. Dik B, Karatepe M, Karatepe B, Yağcı Ş (2006): Niğde yöresi Culicoides Latr, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) türleri. Türkiye Parazitol Derg, 30 (2): 121–124.
41. Dik B, Uslu U 2006. Konya’da Halkalı sülünlerde (Phasianus colchicus) Cuclotogaster heterographus (Mallophaga: Lipeuridae) enfestasyonu. Türkiye Parazitol Derg, 30 (2): 125-127.
42. Dik B, Uslu U 2006. The first recording of Piagetiella titan (Menoponidae: Mallophaga) on a white pelican (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) in Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 30 (2): 128–131.
43. Uslu U, Dik B 2006. Bir koyunda çok sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) larvasından kaynaklanan Kavikol Myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 30 (2): 132–134.
44. Dik B, Ergül R 2006. Konya’daki Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türlerinin Gece Uçuş Aktiviteleri. Türkiye Parazitol Derg, 30 (3): 213-216.
45. Dik B, Uslu U 2006. Beyaz Leyleklerde (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) Görülen Mallophaga (Insecta) Türleri. Türkiye Parazitol Derg, 30 (3): 220–225.
46. Dik B 2006. Mallophaga Species on Long-Legged Buzzards (Buteo rufinus). New Records from Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 30 (3): 226–230.
47. Dik B, Uslu U 2007. Yeni Zelanda Tavşanlarında Sarkoptik Uyuzun Sağaltımında Ivermectin, Phoxim ve Propetamfos+Sipermetrin Kombinasyonunun Etkileri. Vet Bilimler Derg, 22 (3–4): 97–102.
48. Dik B, Uslu U 2007. Türkiye’de bir Puhu’da (Bubo bubo interpositus) Strigiphilus strigis (Mallophaga: Philopteridae). Türkiye Parazitol Derg, 31 (1): 69–71.
49. Dik B, Uslu U 2007. Haemodipsus Species Occurring on Hares (Lepus eurapeus L.): Two New Species in Turkish Lice Fauna. Türkiye Parazitol Derg, 31 (2): 119-122.
50. Dik B, Aydenizöz Özkayhan M 2007. Mallophaga species on long-legged buzzards (Buteo rufinus) in Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 31 (4): 298-301.
51. Dik B, Uslu U 2008. Türkiye’de, Beyaz Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) Görülen Mallophaga Türleri. Türkiye Parazitol Derg, 32 (1): 71-76.
52. Aydenizöz Özkayhan M, Dik B 2008. Bir kuzuda Wohlfahrtia magnifica’dan (Diptera: Sarcophagidae) kaynaklanan gingival miyaz olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 32 (1): 79–81.
53. Uslu U, Dik B, Gökçen A 2008. Ectoparasites of ground squirrel (Citellus citellus (L.)) in turkey. Türkiye Parazitol Derg, 32 (2): 142–145.
54. Dik B, Uslu U 2008. Türkiye’de, Konya yöresindeki yaban tavşanlarında (Lepus europaeus L.) bulunan Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae) türlerinin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg, 32 (2): 146–148.
55. Dik B, Yamaç E 2008. Türkiye’de bir Kara Akbaba’da (Aegypius monachus L.) ilk Colpocephalum trachelioti (Amblycera: Menoponidae). Türkiye Parazitol. Derg, 32 (2): 149–152.
56. Dik B. 2008. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 11 (29): 44–47.
57. Dik B, Uslu U 2008. Flumethrin % 1 pour-on’un doğal enfeste sığırlardaki Ixodıd kenelere karşı tedavi edici ve kalıcı etkisi üzerine araştırmalar. Bornova Vet Kont Araş Enst Derg, 30 (44): 1–6.
58. Dik B, Kurt M, Aydın İ 2008. Karadeniz bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri üzerine bir araştırma. Bornova Vet. Kont. Araş. Enst. Derg., 30 (44): 23-26.
59. Dik B. 2009. Et ve sakatatlarla insanlara bulaşan paraziter hastalıklar ve insan sağlığı açısından önemleri. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 11 (31): 44–47.
60. Dik B, Uslu U. 2009. Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki Kanatlı Hayvanlarda Görülen Çiğneyici Bit (Amblycera, Ischnocera) Türleri. Türkiye Parazitol. Derg., (33 (1): 43 – 49.
61. Dik B 2009. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Mücadele, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türk Veteriner Hekimleri Dergisi, 21 (1–2): 73–77.
62. Dik B 2009. Türkiye’de, Çobanaldatanlarda (Caprimulgus europaeus L.)’da İlk Mulcticola hypoleucus (Denny, 1842) (Phthiraptera: Ischnocera) Olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 33 (3): 212–214.
63. Dik B, Uslu U, Ekici Ö, Işık, N 2009. Türkiye’de, sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) görülen bit (Phthiraptera; Ischnocera Amblycera) türleri. Türkiye Parazitol Derg, 33 (4): 316–320.
64. Dik B 2010. Türkiye'deki evcil ve yabani kanatlılarda görülen bit türleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (1): 55–60.
65. Dik B 2010. New records of chewing lice (Phthiraptera) from some bird species in Turkey. Türkiye Parazitol. Derg, 34: 168–173.
66. İnci A, Dik B, Kibar M, Yıldırım A, Düzlü Ö 2010. Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in Cappadocia Region, Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 34: 174–178.
67. İnci A, Yıldırım A, Dik B, Düzlü Ö 2010. Current knowledge of Turkey’s louse fauna. Türkiye Parazitol Derg, 34: 212–220.
68. Dik B, Kirpik MA, Şekercioğlu CH, Şaşmaz Y 2011. Chewing lice (Phthiraptera) found on songbirds (Passeriformes) in Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 35 (1): 34–39.
69. Derinbay Ekici Ö, Işık N, Güçlü F, Dik B 2011. Sığırcıklarda (Sturnus vulgaris L.) tespit edilen helmint türleri. Eurasian J Vet Sci, 27 (2): 107–110.
70. Uslu U, Dik B 2011. Seasonal distribution of immature stages of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) species. Eurasian J Vet Sci, 27 (2): 127–130.
71. Dik B, Dinçer Ş 2012. Karatavuklarda (Turdus merula) bulunan çiğneyici bit (Phthiraptera) türleri. Türkiye’den yeni kayıtlar. Türkiye Parazitol Derg, 36: 23–27.
72. Dik B 2012. Türkiye’de bir su yılanında (Natrix tesellata) ilk Ophionyssus natricis (Gervais, 1844) olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 2012; 36: 112–115.
73. Dik B, 2012. Sığır ve Koyunlarda Bit Enfestasyonları. Türkiye Klinikleri J Vet Sci, 3 (2): 45–50.
74. Dik B, 2012. Türkiye’de ilk Ornithocheyletia hallae Smiley, 1970 (Acariformes: Actinedida: Cheyletidae) olgusu ve Pseudolynchia canariensis (Mcquart, 1840) (Diptera: Pupipara: Hippoboscidae)’ lerdeki yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg, 36: 169–173.
75. Dik B, Uslu U 2012. Haemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966 (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae) on a hare (Lepus europaeus, L.). New record for Turkish Phthiraptera fauna. Türkiye Parazitol Derg, 36 (4): 260-263.
76. Bursalı A, Şimşek E, Kul Köprülü T, Keskin A, Tekin Ş, Dik B. 2014. Türkiye'de kirpiler üzerinden toplanan Archaeopsylla erinacei (Siphonaptera, Pulicidae)' de Rickeffsia felis'in ilk moleküler kaydı (Tam metin). Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014 Antalya, 631-632.
77. Miman Ö, Ulu Ş, Yılmaz S, Ayçiçek A, Dik B. 2014. Cerrahi müdehale gerektiren bir paraziter enfestasyon: Miyaz. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, 2 (3): 65-67.
78. Dik B. 2014. Türkiye’de Yabani Kuşlardaki (Aves) Bitler (Phthiraptera) Üzerine Çalışacak Araştırıcılara Tavsiyeler. Türkiye Parazitol Derg, 38: 248-254.
79. Işık N, Dik B (2015). Bir Köpekte Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae)’dan Kaynaklanan Travmatik Myiasis Olgusu. Eurasian J Vet Sci, 31 (4): 242-244. DOI: 10.15312/EurasianJVetSci.2015413530.
80. Dik B, Orunç-Kılınç Ö. 2015. The first case of Trichodectes pinguis (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) on a Bear (Ursus arctos) in Turkey. Türkiye Parazitol Derg, 39, 313-315. DOI: 10.5152/tpd.2015.4040
81. Dik B Marniche F, Milla A, Benbelcacem H. 2016. Slender-horned gazelle (Gazella leptoceros), a new host for Tricholipeurus balanicus (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae). Türkiye Parazitol Derg, 40: 211-214.
82. Köse M, Kartal K, Eser M, Dik B 2017. Afyonkarahisar'da ev kırlangıcı (Delichon urbica Linnaeus, 1758) yuvalarında kırlangıç tahtakurusu (Oeciacus hirundinis Jenyns, 1839) enfestasyonu salgını ve Türkiye'de ilk kayıt. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Eurasian J Vet Sci, 33 (3): 163-166 (DOI:10.15312/EurasianJVetSci.2017.153).
83. Dik B 2018. Bir kedide (Felis catus) Felicola subrostratus (Burmeister, 1838) (Phthiraptera: Ischnocera) olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 42: 96-100.
84. İlhan C, Dik B, Zamirbekova N 2018. Bir kedide Lucilia sericata’dan kaynaklanan travmatik myiasis olgusu. Eurasian J Vet Sci, 34 (2): 131-133. DOI: 10.15312/EurasianJVetSci.2018.190
85. Kuçlu Ö, Dik B. 2018. Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Faunası. Turkiye Parazitol Derg, 42: 138-143. DOI: 10.5152/tpd.2018.5339
86. Dik B, Halajian A, Turner M 2018. Light Microscopy and Scanning Electron Microscopy of Colpocephalum nanum Piaget, 1890 (Phthiraptera: Amblycera: Colpocephalidae). Turkiye Parazitol Derg, 2018; 42 (3): 207-12. DOI: 10.5152/tpd.2018.5808
87. Dik B, Sajid MS 2019. Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Species of Accipitrid Birds (Aves: Accipitriformes) in Turkey. 
88. Ceylan C, Dik B, Ceylan O Bir kaplumbağa (Testudo graeca)’da Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) olgusu, vaka raporu. Turkiye Parazitol Derg,.(Başvuru 24 Eylül 2019)
89. Ceylan O, Ceylan C, Öztürk Ö, Dik B Bir köpekte Linognathus setosus (von Olfers, 1816) (Phthiraptera: Anoplura) enfestasyonu olgusu; Türkiye’de görülen Linognathus türlerinin teşhis anahtarı ile birlikte. Turkiye Parazitol Derg, (Başvuru 24 Ekim 2019)
90.
Hakemsiz dergi veya bültenlerde yayınlanan makale veya yazılar
1. Dik, B. 1992. Çiğ veya az pişmiş sığır etlerinde Tenya tehlikesi. Panzehir, 21.25.
2. Dik B, (2012): Et ve sakatatlarla insanlara bulaşan paraziter hastalıklar ve insan sağlığı açısından önemleri. Gıda ve Yem Analiz’35, 15: 6–9.
3. Dik B. 2013. Kırmızı tavuk akarı (Dermanyssus gallinae). Yumurta Haber Bülteni, 15: 21.

Kongre Tebliğleri, panel ve konferans (Conference and congress presentation)

Uluslararası ve/veya Uluslararası Katılımlı Kongrelerde Sunulmuş Sunular (Presentations were presented in International Congress)
1. Arıcan M, Uçan US, Ortatatlı M, Dik B, Turgut K, Çalım KN (2004): The research for distribution of skin diseases in horses. II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı) 3-6 Haziran 2004 Nevşehir.
2. Dik B (1994): Determination of Culicoides Latreille, 1908 (Diptera: Ceratopogonidae) Species in Adana, İçel and Antalya Arounds in Türkiye (Turkey). “ VIII. İnternational Congress of Parasitology” 10-14 October 1994, İzmir, TURKIYE.
3. Ödev, K.; Paksoy, Y.; Arslan, A.; Baykan, M.; Ergül, R.; Dik, B. (1998): Percutaneus treatment of Hepatic Hydatid Cyst with Benzimidazolic Solutions: Anthelmentik Experimental Study in Sheep. “VI. International Congress of the Mediterranean and
African Society of Ultrasound (MASU) and International Post Graduate Course of Ultrasound” , 25 th-28 th April 1998, Kuşadası, TURKIYE.
4. Dik B (2010): Chewing lice found on wild birds: New records from Turkey (Poster No: A.09.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”, June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.
5. Inci A, Dik B, Kibar M, Yıldırım A, Düzlü Ö (2010): Chewing lice (Phthiraptera) species on wild birds in Cappadocia region (Poster No: A.05.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”, June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.
6. Inci A, Yıldırım A, Dik B, Düzlü Ö (2010): Current knowledge of Turkey's louse fauna (Poster No A.16.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”, June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.
7. Dik B, Sekercioglu C, Kirpik MA, Inak S, Uslu U (2010): Chewing lice (Phthiraptera) species found on Turkish shorebirds (Charadriiformes) (Oral presantation) “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”, June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.
8. Dik B, Sekercioglu C, Kirpik MA, Sasmaz Y (2010): Chewing lice (Phthiraptera) occurring on songbirds (Passeriformes) in Turkey (Poster No: A.29.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”, June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.
9. Uslu U, Kav K, Dik B (2011): Seroprevalence of Oestrus ovis infection in Akkaraman sheep in Turkey. 19 th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants. P. 393, May 25-28, 2011, Belgrade, Serbia.
10. Dik B, Yavru S, Uslu U, Yapıcı O, Esin E (2011): Determination of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae) and their vector status in southern and western Anatolia. 19 th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants. P. 386, May 25-28, 2011, Belgrade, Serbia.
11. Dik B, Yamaç EE, Uslu U (2011): Türkiye’deki Evcil ve Yabani Kuşlarda Bulunan Bit (Phthiraptera) Türleri Üzerine Araştırmalar (Sözlü Bildiri). 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. 4-10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.
12. Dik B, Uslu U (2011): Akşehir Gölü’ndeki Kazsılarda (Anseriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera) Türleri Üzerine Araştırmalar (Sözlü Bildiri). 17. Ulusal Parazitoloji
Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. 4–10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.
13. Kırpık MA, Dik B, Şekercioğlu ÇH, Şaşmaz Y, Çoban E, İnak S (2011): Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Ötücü ve Sucul Kuşlardaki Bit Türleri (Sözlü Bildiri). 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. 4–10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.
14. Dik B, Uslu U, Işık N (2011): Türkiye’de İnsan ve Hayvanlarda Görülen Myiasis Olguları (Sözlü Bildiri). 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. 4–10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.
15. Dik B, Yavru S, Uslu U, Yapıcı O, Esin E (2011): Türkiye’de Mavi Dil Virüsü ve Epizootic Haemoorhagic Disease Virüsü’nün Muhtemel Vektörlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Sözlü Bildiri). 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. 4–10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.
16. Dik B, Halajian A (2011): İran’daki Bazı Kanatlı Hayvanlarda Bulunan Bit (Phthiraptera) Türleri (Sözlü Bildiri). 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu. 4–10 Eylül 2011, Kars, Türkiye.
17. Dik B., Halajian A (2011). Chewing lice of wild birds in Iran, with New records “(sözlü sunu), “Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (CZGA 2011)” 23-25 November 2011, Bükreş Romanya.
18. Dik B, Yamaç E, Uslu U (2011). Studies on chewing lice (Phthiraptera: Ischnocera, Amblycera) found on the wild birds in Turkey” (Poster sunusu). “Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (CZGA 2011)” 23-25 November 2011, Bükreş Romanya.
19. Dik B, Işık N, Derinbay Ekici (2012): Chewing lice (Phthiraptera) of Magpie (Pica pica L.) in Turkey (Oral presentation, S110). First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September, 2012, Kyrgyzstan-Turkey University, Faculty of Science, Biology Department, Bishkek, Kırgızistan.
20. Dik B, Yamaç E, Uslu U (2012): Türkiye’deki evcil ve yabani kuşlarda (Aves) bulunan çiğneyici bit (Phthiraptera) türleri üzerine araştırmalar (Oral presentation, S111). First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September, 2012, Kyrgyzstan-Turkey University, Faculty of Science, Biology Department, Bishkek, Kırgızistan.
21. Dik B, Uslu U (2012): Case of first Hemodipsus leporis Blagoveshtchensky, 1966 (Phthiraptera: Anoplura: Polyplacidae) on a hare (Lepus europaeus L.) in Turkey (Oral presentation, S112). First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27
September, 2012, Kyrgyzstan-Turkey University, Faculty of Science, Biology Department, Bishkek, Kırgızistan.
22. Muz MN, Yaman M, Karakavuk M, Dik B (2012): Role of Phlebotomidae as Vector of Leishmania sp. in Hatay, Turkey. Preliminary report for Sandfly-borne Diseases and DNA barcoding. 1st National Symposium on Vectors and Vector-Borne Disease with International Participation. September (Poster presentation, sayfa 117-118) 9-10, 2012, Avanos, Cappadocia, Nevşehir, TURKEY.
23. Dik B, Albayrak T, Adanır R, Uslu U (2013): Chewing lice (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) species found on some songbirds (Aves: Passeriformes) International Conference on Environmental Science and Technology. 18-21 June, 2013, Nevşehir, Turkey, p.660.
24. Özsoy İP, Dik B, Alptekin NÖ (2013): A case of oral myiasis due to larvae of Wohlfahrtia magnifica. Annual Meeting of the IADR Continental European Division (CED) (September 4-7, 2013), Florence, Italy.
25. Dik B, Muz D, Muz M, Uslu U (2014): Distribution of Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) species South and South-eastern Turkey, with special reference to bovine ephemeral fever. International VETİstanbul Group Congress 2014, 28-30 April 2014, İstanbul (Poster presentation No. 16, özet kitabı s.59).
26. Dik B, Per E, Erciyas Yavuz K, Yamaç E (2014). Chewing lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) species found on wild birds in Turkey, new records. International Congress of Phthiraptera. 2-7 August 2014 Park City, Utah, ABD (Oral Presentation).
27. Dik B, Muz MN (2014). A new species; Aegypoecus güralpi, sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera) from Buteo rufinus (Aves) in Turkey. International Congress of Phthiraptera. 2-7 August 2014 Park City, Utah, ABD (Poster Presentation).
28. Inci A, Dik B, Mumcuoglu KY, Yildirim A, Duzlu O, Ciloglu A, Onder Z (2014). Detection and Molecular Characterization of the Wolbachia Endobacteria in Chewing Lice Species Collected from the Angora Goats in Central Anatolia Region of Turkey. International Congress of Phthiraptera. 2-7 August 2014 Park City, Utah, ABD (Poster Presentation).
29. Inci A, Dik B, Mumcuoglu KY, Yildirim A, Duzlu O, Ciloglu A, Onder Z (2014). Molecular Characterization of Chewing Louse Species Collected from Angora Goats in Cankiri Province of Turkey by Sequencing the Mitochondrial Cytochrome C Oxidase
Subunit 1 Gene. International Congress of Phthiraptera. 2-7 August 2014 Park City, Utah, ABD (Poster Presentation).
30. Dik B, Marniche F, Milla A, Benbelcacem H 2015. Rhim gazelle (Gazella leptoceros) (F. Cuvier, 1842), a new host for Tricholipeurus balanicus (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae). “2ème Séminaire Internationale sue la Biodiversité Faunistique en zones arides et semi-arides qui se tiendra à l’Université KASDI-MERBAH”. 29-30 Novembre 2015, Ouargla, Cezayir (Algeria).
31. Dik B, Per E, Erciyas-Yavuz K 2016. Biodiversity and infestations rates of ectoparasites (Arthropoda) on the birds in Kızılırmak Delta, Turkey. 5. International Eurasian Ornithology Congress, Çanakkale Onsekiz Mart University, 10-13 May, Çanakkale, Turkey.
32. Dik B, Per E, Erciyas-Yavuz K 2016. Biodiversity and infestations rates of ectoparasites (Arthropoda) on the birds in Kızılırmak Delta, Turkey. 2. International Congress on Applied Biological Sciences, International University of Sarajevo, 27-31 May, 2016, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (Poster presentation).
33. Dik B 2016. Chewing lice of birds. 2. International Congress on Applied Biological Sciences, International University of Sarajevo, 27-31 May, 2016, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (Oral presentation).
34. İnci A, Yıldırım A, Önder Z, Düzlü Ö, Dik B, Gürsoy Ergen A, Çiloğlu A, Valkiunas G, Bensch S. 2017. Blood-Meal Analyses and Haemosporidian Diversity in Culicoides and Mosquito Species Collected from Sultan Marshes, Turkey Oral presentation, abstract p.66). Ecology 2017. May 11-13, 2017, Kayseri, Turkey.
35. İnci A, Yıldırım A, Çiloğlu A, Düzlü Ö, Dik B, Gürsoy Ergen A, Önder Z, Valkiunas G, Bensch S. 2017. Detection and Molecular Characterization of Haemosporidian Lineages from Passerine Bird Community in Sultan Marshes, Turkey. Oral presentation, abstract p. 92. Ecology 2017. 11-13 May 2017, Kayseri, Turkey.
36. Dik B, Uslu U 2017. Ectoparasites of hares (Lepus europaeus, Pallas) in Konya province, Turkey. Oral presentation, Abstract page 5. 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology-ICONSETE/180, 14-16 August 2017, Rome-ITALY.
37. Muz D, Dik B, Muz M 2017. Investigation of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Biting Midges Fauna and Presence of Bluetongue Virus and Schmallenberg Virus. 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017, 6-8 September 2017, Prizren, KOSOVO.
38. Marniche F, Milla A, Dik B, Laloui F, Medkour M, Nadjai B, Noumi H, Zerouki S 2017. Parasites encountered in captivity birds: case of infested blue peacock - Pavo cristatus Linnaeus, 1758 (Aves: Phasianidae): studiu de caz paunul albastru - Pavo cristatus Linnaeus, 1758 (Aves: Phasianidae) in diferite gradini zoologica din Algeria. The Scientific International Conference “Museum and Research”, (Poster presentation) 7-9 September 2017, Craiova, ROMANIA.
39. Temimi I, Marniche F, Lazlı A, Milla A, Dik B 2017. Study of parasites of Ardeidae in Northeastern Algerian wetlands (National park of El Kala) / Studiul parazitilor familiei Ardeidae din zonele umede din nord estul Algeriei. The Scientific International Conference “Museum and Research”, (Poster presentation) 7-9 September 2017, Craiova, ROMANIA.
40. Dik B, Hüğül F, Ceylan O 2017. Konya'daki Su Kuşlarının Çiğneyici Bitleri (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera), Türkiye Bit Faunası İçin Yeni Kayıtlar/Chewing Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) of Some Aquatic Birds in Konya Province, Turkey, New Records for Turkish Fauna. Oral presentation (12633), Abstract p. 27. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation (UKECEK-2017), 13-15 September 2017, Edirne, Turkey.
41. Dik B, Uslu U 2017. Türkiye’nin Konya Yöresindeki Yabani Tavşanların (Lepus europaeus Pallas) Ektoparazitleri /Ectoparasites of Hares (Lepus europaeus, Pallas) in Konya Province, Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation (UKECEK-2017), Oral presentation (12634), Abstract p. 28. 13-15 September 2017, Edirne, Turkey.
42. Dik B, Uslu U. Konya yöresindeki yabani tavşanlarda (Lepus europaeus L.) ektoparazitlerin yaygınlığı. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), (Sözlü Bildiri 10, Sayfa 363-364. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
43. Dik B, Yamaç E 2017. Turkiye’deki yabani hayvanlarda gorulen bit türleri (Phthiraptera, Ischnocera, Amblycera) uzerine araştırmalar. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Sözlü Bildiri No 11, Sayfa 365. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
44. Dik B, Öztürk Ö 2017. Bir kedide (Feliscatus) Felicola subrostratus (Burmeister, 1838) olgusu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Poster No 18, Sayfa 438. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
45. Dik B, Hüğül F, Ceylan O 2017. Konya'daki Su Kuşlarının Çiğneyici Bitleri (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera), Türkiye Bit Faunası İçin Yeni Kayıtlar. 20.
Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Poster No 19, Sayfa 439. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
46. Miman Ö, Dik B 2017. Cheyletiella parasitivorax (Mėgnin, 1878)'a bağlı bir cheyletiellosis vakası. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Poster No 20, Sayfa 440. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
47. Esenkaya Taşbent F, Dik B 2017. Bir öğrencide köpek ilişkili Demodex spp. enfestasyonu: Olgu sunumu 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Poster No 28, Sayfa 453. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
48. İlhan C, Dik B, Zamirbekova N 2017. Bir kedide travmatik miyaz olgusu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Poster No 42, Sayfa 476. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
49. Ceylan O, Dik B, İlhan C, İder M, Gülersoy E 2017. Kene toksikasyonlu bir köpekte anal miyaz olgusu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Poster No 46, Sayfa 481. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
50. Dik B, Sajid MS 2018. Documentation of Chewing Lice (Phthiraptera: Amblyecara, Ischnocera) Infesting Accipitriform Birds (Aves: Accipitriformes) of Turkey (Oral presentation No. 20). VI. International Eurasian Ornithology Congress (IEOC2018 Heidelberg). 23-27 April, Heidelberg, Germany.
51. Dik B, Kandır EH 2018. Ectoparasites of wild birds in the Wildlife Rescue Rehabilitation Training and Research Center of Kocatepe University in Afyonkarahisar, Turkey (Oral presentation No. 21). VI. International Eurasian Ornithology Congress (IEOC2018 Heidelberg). 23-27 April, Heidelberg, Germany.
52. Dik B, Yamaç E 2018. Studies on chewing lice (Phthiraptera, Ischnocera, Amblycera) of domestic and wild birds in Turkey (Poster presentation No. 34). VI. International Eurasian Ornithology Congress (IEOC2018 Heidelberg). 23-27 April, Heidelberg, Germany.
53. Doğan F, Bilge Dağalp S, Dik B, Özkul A, Ataseven VS, Farzani TA, Dörttaş SD 2018. Investigation of Epidemiology of Schmallenberg Virus (SBV) Infection in Abortion Cases in Goats in Eastern Mediterranean Region (Oral presentation, abstract p.446). 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, April 25-27, 2018 – Şanlıurfa/TURKEY.
54. Doğan F, Dik B, Bilge Dağalp S, Farzani TA, Dörttaş SD 2018. Determination of Culicoides Species Thought to Carry Some Arboviruses in the Eastern Mediterranean
Region (Poster presentation No. 156, Abstract Book p. 185). The International Symposium on Eurasian Biodiversity, July 03-06, 2018, Ukraine.
55. Bilge Dağalp S, Dik B, Doğan F, Farzani TA, Ataseven VS, Dörttaş SD, Özkul A 2018. Epidemiologic investigation and possible vector identification of Akabane virus infection in domestic ruminant species (cows, sheep and goats) in Eastern Mediterranean Region, Turkey (Poster presentation No 20, Abstract Book p.40). ESVV 2018|11th International Congress for Veterinary Virology, 12 th Annual Meeting of Epizone, August 27-30, 2018, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria.
56. Bilge Dağalp S, Doğan F, Dik B, Farzani TA, Ataseven VS, Dörttaş SD, Özkul A 2018. The investigation of the prevalence of BTV infection in some domestic ruminants in Eastern Mediterranean region, Turkey (Poster presentation No 21, Abstract Book p. 41). ESVV 2018|11th International Congress for Veterinary Virology, 12 th Annual Meeting of Epizone, August 27-30, 2018, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria.
57. Okur M, Yıldırım A, Düzlü Ö, Çiloğlu A, Önder Z, Gürsoy Önder A, Dik B, Yetişmiş G, İnci A 2018. Molecular investigation of Atoxoplasma spp. in free-range chickens along with some findings on migrating avian species from Sultan marshes in Turkey (Oral presentation, full paper, pp.77-80). International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, 09-12 May, 2018, Cappadocia/Niğde/Turkey.

Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Sunular (Presentations were presented in National Congress)
1. Dik B 1987. Hidatidoz: Yayılışı, önemi ve korunmada alınması gereken tedbirler "Koyun Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Sempozyumu" , 11-12 Mayıs 1987, Konya.
2. Dik B 1988. İnsan ve evcil hayvanlarda toxoplasmosis. "Zoonozlar Sempozyumu", 24 Mayıs 1988 Konya.
3. Dik B 1989. Konya ve Çevresinde Bulunan Culicoides Türleri Üzerine Araştırmalar. “6.Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 26–29 Eylül 1989, İstanbul.
4. Dik B, Cantoray R, Handemir E 1991. Konya Et ve Balık Kurumu Kombinasında kesilen küçük ve büyükbaş hayvanlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi. “7. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 22-25 Ekim 1991 Girne, Kıbrıs
5. Dik B, Cantoray R, Gülbahçe S 1991. 1986-1990 yılları arasında Konya Devlet Hastanesine başvuran hastalarda kist hidatik olguları. “7. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 22–25 Ekim 1991 Girne, Kıbrıs
6. Dik B 1993. Adana, İçel ve Antalya yörelerinde bulunan Culicoides Latreille, 1908 (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin tesbiti. “8. Ulusal Prazitoloji Kongresi”, 7-10 Eylül 1993, Trabzon.
7. Dik B 1994. Toksoplasmoz, “Halk Sağlığı Sempozyumu”, 12-15 Mayıs 1994, Muğla (yayınlanmadı).
8. Dik B, Güçlü F 1995. Tavukların Paraziter Hastalıkları. “VI. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu 95-Tavuk Yetiştiriciliği ve Hastalıkları”, 23-25 Ekim 1995, Konya.
9. Stary J, Dik B, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S 1995. Konya Yöresi Oribatid Akar (Acari: Oribatida) Türlerinin Tespiti. “ 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 24-27 Ekim 1995, Antalya.
10. Tuncer, İ.; Dik, B.; Güçlü, F.; Baysal, B.; Özkan, F. (1995): Bir Çocukta Sarcophaga sp. Larvalarından İleri Gelen Opthalmomyiasis Olgusu. “ 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 24–27 Ekim 1995, Antalya.
11. Dik B. (1996): Ege Bölgesi Culicoides (Diptera:Ceratopogonidae) Türlerinin Tesbiti. “ 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 24–27 Ekim 1995, Antalya.
12. Dik B. (1996): Et ve Sakatat ile Bulaşan Paraziter Hastalıklar. “Mezbahalar ve Halk Sağlığı Paneli” , 21 Nisan 1996, Konya.
13. Dik, B.; Stary, J.; Güçlü, F.; Cantoray, R.; Gülbahçe, S. (1997): Konya Yöresi Oribatid Akar Türleri (Acari: Oribatida) Mevsimsel Yoğunlukları ve Önemleri. “ 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi “, 8–12 Eylül 1997, Ankara.
14. Dik B. (1997): Ceratopogonid'ler ve Parazitolojik Önemleri. "Parazitolojide Artropod Hastalıkları ve Vektörler" “ 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi “, 8–12 Eylül 1997, Ankara.
15. Güçlü, F.; Dik B.; Kamburgil, K.; Sevinç, F.;Aytekin,A.; Aydenizöz, M. (1997): Konya Yöresi Koyunlarında Mide-Bağırsak Nematodlarının Yayılışı ve Mevsimsel Dağılımları. “ 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi “, 8–12 Eylül 1997, Ankara.
16. Sevinç, F.; Dik, B. (1998): Konya Yöresindeki Koyunlarda Babesia Ovis'in ELİSA İle Teşhisi. “ V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi” 20–22 Ekim 1998, Konya.
17. Dik B, Sevinç F, Köse M (1998): Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) İle Teşhisi. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 20–22 Ekim 1998 Konya.
18. Sevinç F, Dik B, Babür C, Kamburgik K, Uslu U (1999).: Konya sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii’nin Sabin Feldman Boya Testi, İndirekt Fluoresan Antikor Testi ve
Modifiye Aglutinasyon Testi ile seroprevalansı. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-9 Eylül 1999, Sivas.
19. Dik B, Sevinç, F, Köse M. (1999): Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) İle Teşhisi. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6–9 Eylül 1999, Sivas.
20. Dik B, Yaman M, Köse M, Gülbahçe S (1999): Konya’da tavuklarda bulunan Mallophaga türleri. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6–9 Eylül 1999, Sivas.
21. Sevinç F, Uslu U, Dik B, Gökçen A, Altınöz F (2000): Konya yöresi keçilerinde Babesia ovis’in Fluoresan Antikor Testi (IFA) ile teşhisi. II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, 25–29 Eylül 200, Şanlıurfa.
22. Uslu U, Dik B (2003): Konya yöresinde Culicoides türlerinin (Diptera: Ceratopogonidae) üreme yerleri üzerine araştırmalar. 13.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8–12 Eylül 2003, Konya.
23. Dik B (2003): Bir şahinde bulunan Mallophaga türleri. 13.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8–12 Eylül 2003, Konya.
24. Yazar S, Dik B, Yalçın Ş, Öztürk M, Şahin İ (2003): Tüberküloz memenjitli bir hastada nozokomial oral miyazis. 13.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8–12 Eylül 2003, Konya.
25. Uslu U, Dik B (2005): Culicoides türlerinin larva ve pupalarının üreme yerlerinde vertikal dağılımları. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir.
26. Dik B, Uslu U (2005): Halkalı sülünlerde (Phasianus colchicus) Cuclotogaster heterographus (Mallophaga: Philopteridae) enfestasyonu. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir.
27. Dik B, Karatepe M, Karatepe B, Yağcı Ş (2005): Niğde yöresi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Ttürleri. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir.
28. Dik B, Uslu U (2005): Beyaz leyleklerde (Ciconia ciconia, L.) görülen ektoparazitler. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir.
29. Uslu U, Dik B (2005): Bir koyunda çok sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) larvasından kaynaklanan kavikol myiasis olgusu. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir.
30. Dik B (2005): Beyaz bir pelikanda (Pelecanus onocrotalus) Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae)’ dan kaynaklanan stomatitis olgusu. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir.
31. Dik B, Uslu U (2005): Beyaz bir pelikanda (Pelecanus onocrotalus Linn. ilk) Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae) (Piaget, 1880) olgusu. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–25 Eylül 2005, İzmir.
32. Dik B (2006): Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı ve vektör keneler. Konferans, Veteriner ve Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun.
33. Dik B 2006. Et ve Sakatatlarla bulaşan paraziter hastalıklar, Animalia Uluslar arası 3. Hayvancılık ve teknolojileri, süt/besi endüstrisi ve ekipmanları, organik süt, et ve su ürünleri Fuarı, 11–13.5.2006, İstanbul.
34. Dik B (2007): Culicoides'ler ve vektörlükleri. Konferans, Veteriner ve Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 1-2 Haziran 2007, Samsun.
35. Dik B, Uslu U (2007): Konya Yöresindeki Yabani Tavşanlarda (Lepus europaeus L.) Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae) Türlerinin Yaygınlığı. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18–23 Kasım 2007, Kayseri-Ürgüp.
36. Dik B, Uslu U (2007): Türkiye’de, Beyaz Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) Görülen Mallophaga Türleri. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri-Ürgüp.
37. Dik B (2007): Türkiye Ceratopogonid’leri ve vektörlükleri. Nematoserler yuvarlak masa toplantısı. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri-Ürgüp.
38. Dik B (2009): Türkiye’de, Bazı Kanatlılarda Görülen Bit (Phthiraptera) Türleri. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1–7 Kasım 2009, Adana.
39. Dik B, Uslu U, Derinbay Ö, Işık N (2009): Türkiye’de, sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) görülen bit (Phthiraptera; Ischnocera Amblycera) türleri. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1–7 Kasım 2009, Adana.
40. Dik B (2011): Culicoides’ler; Tıp ve Veteriner Hekimliği açısından önemleri. “Bildirimi zorunlu Paraziter Hastalıklar Uygulamalı Eğitimi” TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 12–16.12.2011, Ankara.
41. Dik B, Erdoğdu Yamaç E, Uslu U (2012): Türkiye’deki evcil ve yabani kuşlarda (Aves) bulunan çiğneyici bit (Phthiraptera) türleri üzerine araştırmalar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 3–7 Eylül 2012, İzmir.
42. Dik B, Uslu U (2012): Ördeklerde (Anseriformes: Anatidae) bulunan bit (Phthiraptera) türleri üzerine araştırmalar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 3–7 Eylül 2012, İzmir.
43. Dik B (2012): “Paraziter hastalıklarla mücadele yöntemleri”. “Zoonoz ve bulaşıcı hastalıklardan korunma” Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 11 Haziran 2012, Başyayla, Konya.
44. Dik B (2013): “Culicoides’ler (Diptera: Ceratopogonidae) ve Vektörlük Yaptığı Hastalıkların ve Muhtemel Vektörlerin Türkiye’deki Durumları”. I. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu. 8-10 Mart 2013, Antalya.
45. Dik B (2013): “Yabani Kanatlılarda Bitlerle İlgili Çalışma Yapacak Araştırıcılara Tavsiyeler” (Konferans, Sayfa 10). 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli.
46. Dik B (2013): “Atlarda Diptera Enfestasyonları” (Sözlü Bildiri, Sayfa 44). 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli.
47. Dik B, Halajian A, Turner M (2013): “Colpocephalum nanum’un Piaget, 1890 (Phthiraptera: Amblycera: Colpocephalidae)’un Dış Morfolojosinin Işık ve Scanning Electron Mikroskopta (SEM) İncelenmesi” (Sözlü Bildiri, Sayfa 137). 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli.
48. Miman Ö, Ulu Ş, Yılmaz S, Ayçiçek A, Dik B (2013): “Cerrahi Müdahale Gerektiren Bir Paraziter Enfestasyon: Miyaz, Olgu Sunumu ve Literatüre Bakış” (Poster Sunusu, Sayfa 170). 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli.
49. Dik B (2013): Türkiye Culicoidesleri (Diptera: Ceratopogonidae) (Sözlü Sunu, sayfa 39). III. Sulak Alanlar Kongresi 23-25 Ekim 2013, Samsun.
50. Dik B, Albayrak T, Adanır R, Uslu U. (2013): Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri (Sözlü sunu, sayfa 50). III. Sulak Alanlar Kongresi 23-25 Ekim 2013, Samsun.
51. Dik B, Yamaç E, Uslu U. (2013): Türkiye’deki Bazı Evcil ve Yabani Kuşlarda (Aves) Bulunan Çiğneyici Bit (Phthiraptera) Türleri Üzerine Araştırmalar (Poster Sunusu, sayfa 101). III. Sulak Alanlar Kongresi 23-25 Ekim 2013, Samsun.
52. Bursalı A, Şimşek E, Kul Köprülü T, Keskin A, Tekin Ş, Dik B. 2014. Türkiye'de kirpiler üzerinden toplanan Archaeopsylla erinacei (Siphonaptera, Pulicidae)' de Rickeffsia felis'in ilk moleküler kaydı (Tam metin). Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, 7-9 Nisan 2014 Antalya, 631-632.
53. Dik B, Muz D, Muz M, Uslu U (2014). Güney ve Güneydoğu Anadolu Culicoides Faunası, Ephemeral Fever ve Epizootic Haemorrhagic Disease Virusları Yönünden Vektörlük Durumlarının Araştırılması (Sözlü sunu). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
54. Dik B (2014). Türkiye’deki Kuşlarda Görülen Bit (Antennata: Phthiraptera) Türleri: Phthiraptera Faunası İçin Yeni Kayıtlar (Sözlü sunu). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
55. Dik B (2015). Yabani Kanatlılarda Bitlerle İlgili Çalışma Yapacak Araştırıcılara Tavsiyeler (Sözlü sunu) 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 27-30 Mayıs 2015, Van.
56. Dik B, Muz MN, Üstüner T (2015). Türkiye’deki Kızıl Şahinlerde (Aves: Accipitriformes: Buteo rufinus) Yeni Bir Bit Türü; Aegypoecus guralpi, sp. n (Phthiraptera: Ischnocera) (Poster sunusu). (1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 27-30 Mayıs 2015, Van.
57. Dik B, Orunç Kılınç Ö (2015). Türkiye’de Bir Ayıda (Ursus arctos) ilk Trichodectes pinguis (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) Olgusu (Poster sunusu). 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 27-30 Mayıs 2015, Van.
58. Göz Y, Dik B,Orunç Kılınç Ö, Yılmaz AB, Aslan L (2015). Doğu Anadolu’da, Van Gölü Havzası Çevresinde Bulunan Çeşitli Yabani Kuş Türlerinde Saptanan Çiğneyici Bit (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri (Poster Sunusu). 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 27-30 Mayıs 2015, Van.
59. Dik B, Kuçlu Ö, Öztürk R (2015). Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) ve Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Tür Çeşitliliği. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. (Sözlü Bildiri, Sayfa 74), 5-9 Ekim 2015, Erzurum.
60. İnci A, Dik B, Yıldırım A, Düzlü Ö, Gürsoy Ergen A, Çiloğlu A, Önder Z (2015). Sultan Sazlığı Ekosisteminde Passerin Kuşlarda Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Prevalansı. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. (Sözlü Bildiri, Sayfa 90-91), 5-9 Ekim 2015, Erzurum.
61. Köse M, Kartal K, Eser M, Dik B (2015). Afyonkarahisar’da Ev Kırlangıcı (Delichon urbica Linnaeus, 1758) Yuvalarında Kırlangıç Tahtakurusu (Oeciacus hirundinis Jennys, 1839) Enfestasyonu Salgını ve Türkiye’de İlk Kayıt. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. (Sözlü Bildiri, Sayfa 99-100), 5-9 Ekim 2015, Erzurum.
62. Dik B, Muz MN, Üstüner T (2015). Türkiye’deki Kızıl Şahinlerde (Accipitriformes; Buteo rufinus) Yeni Bir Bit Türü; Aegypoecus guralpi, sp. n (Phthiraptera: Ischnocera). 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. (Poster Bildirisi, Sayfa 108), 5-9 Ekim 2015, Erzurum.
63. Işık N, Dik B (2015). Bir Köpekte Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae)’dan Kaynaklanan Travmatik Myiasis Olgusu. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu. (Poster Bildirisi, Sayfa 170), 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

Ödüller (Awards)

Takdirname
1. Karaman Valiliği (20.06.2002) “11-13 Mayıs 2002-725 Türk Dil bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri”, Karaman.

Teşekkür
1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Triatlon Federasyonu “15 Ekim 2003, Cumhuriyet Kupası-Duatlon Yarışları”
2. Eğitim Gönüllüleri Derneği 2003.
3. Et ve Sakatatlarla bulaşan paraziter hastalıklar, Animalia Uluslar arası 3. Hayvancılık ve teknolojileri, süt/besi endüstrisi ve ekipmanları, organik süt, et ve su ürünleri Fuarı, 11–13.5.2006, İstanbul.
4. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı (24.03.2011) “Culicoides’ler ve vektörlükleri” “Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Uygulamalı Eğitimi, 12-16 Aralık 2011, Ankara”
5. Selçuk Üniversitesi Kitap Yazma Ödülü (2012)
6. Selçuk Üniversitesi Makale Dalında Birincilik Ödülü (2013)
7. Irak Cumhuriyeti Elçiliği Kültür Ataşeliği (11.06.2015) “Kerbela Üniversitesine Yardım”

Teşvik Ödülleri
1. Tübitak-Ulakbim-Yayın Teşvik Ödülü “Paksoy Y, Odev K, Sahin M, Dik B, Ergul R, Arslan A (2003): Percutaneous sonographically guided treatment of hydatid cysts in sheep - Direct injection of mebendazole and albendazole. Journal Of Ultrasound In Medicine, 22 (8): 797–803.”
2. Tübitak-Ulakbim-Yayın Teşvik Ödülü “Dik B, Yagcı Ş, Linton Y-M (2006): A review of species diversity and distribution of Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) in Turkey. J Nat Hist, 40 (32–34): 1947–1967.”
3. Dik B (2006) Erosive Stomatitis in a white pelican (Pelecanus onocrotalus) caused by Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae). J. Vet. Med. B. 53: 153–154.
4. Uslu U, Dik B (2006) Prevalence and intensity of Oestrus ovis in Akkaraman sheep in the Konya region of Turkey. Med Vet Ent, 20, 347–349
5. Uslu U, Dik B (2006): The vertical distribution of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) larvae and pupae. Med Vet Ent, 20, 350–352
6. Yaman M, Dik B (2006): The Inventory of Phlebotomine Sandflies (Diptera: Psychodidae) found in the Turkish Province of Konya. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 100 (3): 265–275.
7. Tübitak-Ulakbim-Yayın Teşvik Ödülü “Uslu U, Dik B (2007): Description of breeding sites of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae) in Turkey. Parasite, 14: 173–177.”
8. Tübitak-Ulakbim-Yayın Teşvik Ödülü “Uslu U, Dik B (2010): Chemical characteristics of breeding sites of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae). Vet. Parasitol. 169 (2010): 178–184.”
9. Tübitak-Ulakbim-Yayın Teşvik Ödülü “Dik B, Yaman M, Uslu U (2010): Hatay yöresi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türleri. Kafkas Üniversitesi Vet Fak Derg. 16 (Suppl-B): 255-S258.”
10. Tübitak-Ulakbim-Yayın Teşvik Ödülü “Dik B, Şekercioğlu CH, Kirpik MA (2011): Chewing Lice (Phthiraptera) Species Found On Birds Along The Aras River, Iğdır, Eastern Turkey. Kafkas Üniversitesi Vet Fak Derg, 17 (4): 567–573.”
11. Tübitak-Ulakbim-Yayın Teşvik Ödülü “Dik B, Yamaç E, Uslu U (2011): Chewing lice (Phthiraptera) found on wild birds in Turkey. Kafkas Üniversitesi Vet Fak Derg, 17 (5): 787–794.”
12. Dik B, Uslu U, Işık N, 2012. Myiasis in animals and humanbeings in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (1): 37–42.
13. Dik B, Uslu U. 2012. Studies on Chewing Lice (Phthiraptera) Species Found on Some Duck (Anseriformes: Anatidae) Species at Lake Akşehir, Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (6): 1055–1060.
14. Dik B, Işık N, Derinbay Ekici Ö, 2013. Chewing lice (Phthiraptera) of Magpie (Pica pica L.) in Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (3): 445-447. 15. Dik B, Halajian A. 2013. Chewing lice of wild birds in Iran, with New records. J Arthropod-Borne Dis, 7 (1): 83–89.

Uluslararası Verilen Kurslar (International courses)
ICARDA “Traning course on epidemiological approaches to control sheep abortions and gastrointestinal parasites. January 15-February 15, 2002 Konya-Turkey.
1. Dik B 2002. Gastrointestinal nematodes of sheep (4) (Strongylodiosis, Chabertiosis, Oesophagostomosis etc.) 23.01.2002
2. Dik B 2002. Lungworms in sheep. 23.01.2002
3. Dik B 2002. Liver flukes in sheep. 24.01.2002
4. Dik B 2002. Field study at the KON-ET slaughterhouse. 24.01.2002
5. Dik B, Sevinç F 2002. Collection and preservation of gastrointestinal nematodes and cestodes. 25.01.2002
6. Dik B, Sevinç F 2002. Collection and preservation of liver flukes and lungworms. 25.01.2002

Ulusal Kurslar (National courses)
1. Dik B 2018.Biyosidal Kursu (İnsektisitler, kullanılışları, alet ve ekipmanlar vb), Temmuz 2018, Konya.
2. Dik B 2019. Biyosidal Kursu (Ev ve ahır sinekleri, sivrisinekler, tahtakuruları, hamamböcekleri, keneler, larvasidler vb) 20 Temmuz 2019, Konya.

Panel ve Konferanslar
1. Dik B (2007): Ceratopogonidler. Samsun Veteriner ve Kontrol Araştırma Enstitüsü
2. Dik B (2007): Keneler ve KKKA. Samsun Veteriner ve Kontrol Araştırma Enstitüsü
3. Dik B (2012): Paraziter hastalıklarla mücadele yöntemleri. “Zoonoz ve bulaşıcı hastalıklardan korunma” Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 11 Haziran 2012, Başyayla, Konya.
4. Dik B 2017. Culicoides’ler ve vektörlükleri. Vektörel Hastalıklar Paneli “Mikro vektörlerin makro zararları”. 27 Ocak 2017, Manisa.
5. Dik B 2017. Culicoides’ler ve vektörlükleri. “Vektör Artropodlar ve Mücadelesi, Yusuf Özbel, Editör”, 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Konferans No 09. Sayfa 47-48. September 25-29, 2017, Eskişehir, Turkey.
6.
Projeler
Araştırma Projeleri
1. Dinçer Ş, Dik B (1987). Konya ve çevresinde bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türleri. TÜBİTAK (Proje No: VHAG–730).
2. Dik B (1992). Adana, İçel ve Antalya yörelerinde bulunan Culicoides türlerinin tespiti üzerine araştırmalar. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF) Proje No: 92/011.
3. Dik B, Sevinç F, Köse M (1994). Konya Yöresi Koyunlarında Akciğer Kıl Kurtlarının Yayılışı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Proje No: 94–023.
4. Dik B (1994). Ege bölgesi Culicoides türlerinin tespiti üzerine araştırmalar. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), ProjeNo: 94–025.
5. Dik B, Stary J, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S (1993). Konya Yöresindeki Oribatidae Türleri ve Mevsimsel Aktivitelerinin Tespiti. TÜBİTAK (ProjeNo: VHAG–984).
6. Güçlü F, Dik B, Kamburgil K, Sevinç F, Aytekin A, Aydenizöz M (1995). Konya Yöresi Koyunlarında Mide-Bağırsak Nematodlarının Yayılışı ve Mevsimsel Dağılımları. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Proje No: TAGEM-HSA–06-P–20).
7. Dik B. Sevinç F. Köse M (1996): Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) ile Teşhisi. Selçuk Üniversitesi (Veteriner) Araştırma Fonu (SÜVF ), Proje No: 96/120.
8. Ödev K, Dik B, Aygün E, Baykan M, Arslan A, Ergul R (1996). Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun tedavisinde ultrasonografi rehberliğinde uygulanan perkütan drenaj yönteminin kullanılışı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF) Proje No: 96/135.
9. Dik B, Kamburgil K, Güçlü F, Sevinç F, Aytekin H (1997). Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda İndirekt Fluoresan Antikor Testi (İFAT) ile toksoplasmosis araştırması, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Proje No: TAGEM/HS/97/10/04/0011.
10. Sevinç F, Dik B, Babür C, Kamburgil K, Uslu U (1997). Konya sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii’ nin Sabin Feldman Boya Testi, İndirekt Fluoresan Antikor Testi ve Modifiye Aglutinasyon Testi ile seroprevalansı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Proje No: 97/064.
11. Sevinç F, Uslu U, Dik B, Gökçen A, Altınöz F 2000. Konya yöresi keçilerinde Babesia ovis’in IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testi ile teşhisi. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Proje No: 99/016.
12. Sevinç F, Dik B, Gökçen A, Altınöz F, Uslu U. Konya yöresi keçilerinde Toxoplasma gondii’ nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Proje No: 99/017.
13. Sevinç F, Dik B, Gökçen A, Altınöz F, Uslu U 2000. Konya Yöresinde Culicoides Türlerinin Üreme Yerleri Üzerine Araştırmalar, Selçuk Üniv. Araştırma Fonu (SABE)- Proje No: 2001/007.
14. Uslu U, Dik B (2004). Konya Yöresinde Culicoides Türlerinin Larva ve Pupalarının Üreme Yerlerinde Vertikal Dağılımları Üzerine Araştırmalar. Selçuk Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP), Proje No: 2004/112.
15. Yavru S, Dik B, Bulut O, Uslu U, Yapıcı O, Kale M, Avcı O (2006). İç ve İç Batı Anadolu’da Koyunlarda Mavi Dil Virus (MDV) Enfeksiyonu’nun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması ve Vektör Culicoides Türlerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK Proje No: 106 O 456).
16. Dik B, Yavru S, Uslu U, Yapıcı O, Kuzu E (2008). Güney ve Batı Anadolu Culicoides türlerinin saptanması, vektörlük durumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi (Selçuk Üniversitesi BAP Proje No: 08401068).
17. Dik B, Yamaç E, Uslu U (2011). Türkiye’deki evcil ve yabani kuşlarda bulunan çiğneyici bit (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) türleri üzerine araştırmalar (Selçuk Üniversitesi BAP Proje No: 11401042 Bütçe 26,855.00 TL).
18. Dik B, Muz D, Muz M, Uslu U, Çetin T (2012). Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Culicoides Faunasının Belirlenmesi, Ephemeral Fever ve Epizootic Haemorrhagic Disease Virusları Yönünden Vektörlük Durumlarının Araştırılması (Selçuk Üniversitesi BAP, Proje No: 12401031 Bütçe 17,999.40 TL).
19. İnci A, Dik B, Yıldırım A, Düzlü Ö, Çiloğlu A, Bişkin Z (2013). Ankara Keçisi Bitlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Klasifikasyonu (Erciyes Üniversitesi BAP, Proje No: TSA-2013-4602) Proje bitişi 2014.
20. Dik B, Kuçlu Ö (2014). Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) ve Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Tür Çeşitliliği (Selçuk Üniversitesi BAP, Proje No: 14401038 Bütçe 20 762 TL).
21. Dik B, Per E, Erciyas-Yavuz K, Özsemir C (2014). Kızılırmak Delta’sındaki kuşlardaki ektoparazitlerin (Arthropoda) enfestasyon oranları ve biyoçeşitliliği (Selçuk Üniversitesi BAP, Proje No: 14401039, Bütçe 22 500 TL, Proje başlangıç: 30.04.2014-Bitiş: 15.06.2016.
22. İnci A, Yıldırım A, Dik B, Düzlü Ö, Gürsoy A (2014): Sultan Sazlığı Ekosisteminde Kanatlı Haemosporidialarının Moleküler Ekolojisi. Tübitak TOVAG 114O646 (süre 30 ay, Proje Bütçesi 297 340 TL-Toplam Bütçe: 402 074 TL) (Proje Başlangıç: 01.11.2014, Bitiş: 03.10.2017).
23. Muz D, Dik B, Muz MN (2015): Tekirdağ ili Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Faunasının Mavi Dil Virus ve Schmallenberg Virus Varlığı Yönünden Araştırılması. Namık Kemal Üniversitesi (NKUBAP. 00.23.AR.14.08-Bütçe 15 000 TL, Bitiş Tarihi: 20.12.2016).
24. Yıldırım A, Dik B, İnci A, Düzlü Ö, Çiloğlu A 2015. Culicoides pulicaris kompleks türlerinin moleküler karakterizasyonu ve filogenetik analizi. Erciyes Üniversitesi BAP, Proje No: TSA-2015-5762-12 ay-Bütçe 49 998,96 TL, Bitiş: 18.05.2016).
25. Bilge-Dağalp S, Dik B, Doğan F, Farzani TA, Özkul A, Ataseven VS, Yıldırım Y (2015): Doğu Akdeniz Bölgesinde (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) ruminantlarda bazı arboviral (Akabane virus, Mavidil virus ve Schmallenberg virus) enfeksiyonların epidemiyolojisinin araştırılması ve olası vektörlerinin belirlenmesi. Ankara Univ BAP Proje No 15B0239007 (Başlangıç 02.11.2015-Bitiş 02.11.2017-Bütçe 50 000TL).
26. Dik B, Ceylan O, Sönmez G, İlhan C, Semassel A 2018. Konya yöresindeki yaban atlarının iç ve dış parazitleri üzerine çalışmalar. Selçuk Üniversitesi BAP, Proje No: 18401042. Bütçe 29 310, 29 TL. Başlangıç: 29.03.2018-Bitiş: 28.03.2019.

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Projeleri (PhD and Master thesis-as supervisor)
Doktora (PhD) Tez Projeleri
1. Dik B, Handemir E (1996): Konya yöresi sığırlarında Theileriosis’in yayılışı ve vektör kenelerin tespiti (Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Proje No: 93–066).
2. Dik B, Sevinç F (1996): Konya Yöresindeki Koyunlarda Babesia ovis'in ELİSA İle Teşhisi (Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Proje No: 94–083).
3. Dik B, Kamburgil K (1997): Köpeklerde Visseral Leishmaniosisin İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT) İle Tespiti.
4. Dik B, Yaman M (1999): Konya yöresi Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) türleri.
5. Dik B, Aldemir OS (2001): Koyunlardaki Sarcocystis türlerinin Random Amplified Polymorphic DNA-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RAPD-PCR) ile Teşhisi.
6. Dik B, Uslu U (2003): Konya yöresinde Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin üreme yerleri üzerine araştırmalar. SÜAF Proje No: 2001-007.

Yüksek Lisans (MSc) Tez Projeleri
1. Dik B, Tilki N (2001): Farklı renkteki ışıkların Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin yakalanmaları üzerine etkileri.

SCI, SCI expanded veya Uluslararası diğer dergilerde hakemlik
1. Parasite
2. Rev Med Vet
3. Kafkas Üniversitesi Vet Fak Derg
4. Turk J Vet Anim Sci
5. The Canadian Entomologist
6. African Entomology
7. Zookeys
8. Turk J Zool
9. Acta Tropica
10. Pure and Applied Biology (PAB)
11. Case Reports in Infectious Diseases
12. Journal of Raptor Research
13. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
14. Punjab University Journal of Zoology
15. Acta Parasitologica

  Yönetilen Tezler
1. Mustafa Oflaz, " Konya'da sosyo-ekonomik yönden farklı olan iki bölgedeki ilköğretim okullarındaki çocuklarda Pediculus humanus capitis yaygınlığı ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Parazitoloji, 2003 - 2006, Tamamlandı
2. Uğur Uslu, " Konya Yöresinde Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türlerinin Üreme Yerleri Üzerine Araştırmalar ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1998 - 2003, Tamamlandı
3. Naciye Tilki, " Farklı Renkteki Işıkların Culicoides'Ierin (Diptera: Ceratopogonidae) Yakalanmaları Üzerine Etkileri ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Parazitoloji, 1998 - 2000, Tamamlandı
4. Osman Selçuk Aldemir, " Koyunlardaki Sarcocystis Türlerinin RAPD-PCR Fingerprinting ile Teşhisi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1996 - 2001, Tamamlandı
5. Mehmet Yaman, " Konya yöresi Phlebotominae (Diptera: Psychodiae) türleri ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1994 - 1999, Tamamlandı
6. Kadir Kamburgil, " Köpeklerde Visseral Leishmaniosisin İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT) ile Tespiti ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1992 - 1997, Tamamlandı
7. Ferda Sevinç, " Konya yöresi koyunlarında Babesia ovis'in ELISA ile teşhisi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1991 - 1996, Tamamlandı
8. Erol Handemir, " Konya yöresi sığırlarında theileriosis etkenlerinin yayılışı ve vektör kenelerin tespiti. ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Parazitoloji, 1991 - 1996, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığı19952010
Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu20012003

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Karaman BesyoYüksekokul Müd.21/09/200108/12/2003

 Ek Bilgi
Uzmanlık alanı: Entomoloji, yaban hayatı, yabani kanatlı hayvanlarda görülen bitler (Insecta: Phthiraptera) ve Culicoides (Diptera: Nematocera: Ceratopgonidae) cinsindeki sinekler, miyaz (Myiasis)

 Dersler
Dersin Adı
ENTOMOLOJİ