VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
PARAZİTOLOJİ

Selçuk Üniversitesi'nin 1975 yılında kurulmasından sonra, 1982 yılında Veteriner Fakültesi eğitim ve öğretime başlamıştır. Parazitoloji Anabilim Dalı olarak bu yıldan itibaren öğrencilere teorik ve pratik Genel Parazitoloji, Helmintoloji, Protozooloji, Entomoloji ve Arı hastalıkları dersleri verilmektedir. Ayrıca, Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığı ile yüksek lisans ve doktora yaptırılmaktadır. Aynı tarihten bu yana Anabilim Dalımız öğretim üye ve yardımcıları tarafından özellikle Konya yöresi hayvancılığını ilgilendiren paraziter hastalıklar konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Bazı öğretim üyelerimiz Veteriner Fakültesinin yanı sıra Sağlık Eğitim Enstitüsü, Karaman Meslek Yüksek Okulu, Hadim Meslek Yüksek Okulu, Taşkent Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda ders vermiş veya vermektedirler. Ayrıca Konya ve çevresindeki Veteriner Hekimler ve hayvancılıkla uğraşan kişi veya kurumların istekleri doğrultusunda onlara konularıyla ilgili olarak yardımcı olunmakta ve sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılmaktadır.

ANABİLİM DALI’NA BAĞLI LABORATUAR İMKANLARI

Parazitoloji Anabilim Dalı’nda, araştırma ve rutin kullanımlar için iki laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, bilimsel araştırmaların yanı sıra, Konya yöresindeki hayvanların endo ve ektoparazitlerin teşhisleri yapılarak, tedavileri ve korunmada neler yapılması konularında çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.Laboratuarlarımızda mevcut alet ve cihazlar;2 adet stereo mikroskop (Diseksiyon Mikroskobu), 3 adet binoküler araştırma mikroskobu, Manyetik Karıştırıcı, Hassas Terazi, Etüv, Berlesse Cihazı, Azot Tankı,Buzdolabı, Dipfriz, Santrifüj, İnternet bağlantılı Bilgisayar ve Donanımı bulunmaktadır.Bunlara ilaveten, ELİSA ve IFAT gibi serolojik testlerde kullanılacak aletler ve fotomikroskop vb. cihazlar bölümlerle ortak kullanılmaktadır.Laboratuarımızda halen rutin gaita, kan, deri kazıntısı ve organ muayeneleri yapılmaktadır. Şu an için evcil hayvanlardaki tüm parazitler teşhis edilebilmektedir. Buna ilaveten İndirekt Hemaglutinasyon (IHA), İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) ve ELISA gibi serolojik metodlar da çeşitli araştırmalarda denenmektedir.Yukarıda da belirtildiği gibi Laboratuarımızda özellikle Konya yöresi hayvancılığını ilgilendiren ve ekonomik kayıplara yol açan ya da zoonotik karakterdeki paraziter hastalıklar konusu üzerinde durulmakta ve bu hastalıkların hayvanlardaki yaygınlığı ve eğer varsa arakonakçıları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bugüne kadar Konya yöresindeki koyun, sığır, tavuk ve köpeklerdeki parazitlerin yaygınlığı hemen hemen belirlenmiş durumdadır. Bu çalışmaların yanısıra Konya yöresinde bulunan ve hastalıkların bulaştırılmasında rol oynayan Culicoides, Phlebotomidae, Oribatidae ve Ixodidae gibi artropodlar üzerinde de detaylı faunatik ve epidemiyolojik çalışmalar yapılmıştır.Koyun ve sığırlarda önemli maddi kayıplara sebep olan Babesiosis ve Theileriosis gibi kan parazitlerinden ileri gelen hastalıklar, koyun yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkileyen ve maddi kayıplara yol açan Dicrocoeliasis, Fasciolasis, Trichostrongylosis ve Metastrongylosis, köpeklerde yerleşen ve onlar vasıtasıyla insanlara bulaşabilen Kistik ekinokokkoz, Dirofilariasis ve Leishmaniasis gibi paraziter hastalıkların yaygınlıkları belirlenmiş ve neler yapılması gerektiği makalelerde vurgulanmıştır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. FEYZULLAH GÜÇLÜ (BÖLÜM&ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. BİLAL DİK

PROF. DR. FERDA SEVİNÇ

PROF. DR. UĞUR USLU

DOÇ. DR. ÖZLEM DERİNBAY EKİCİ

ARŞ. GÖR. DR. NERMİN IŞIK

UZMAN SUPHİ GÜLBAHÇE