VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
Dersin Adı   İç Hastalıkları I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1401605 2 / 4 4,5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ
Koordinator E-mail msevinc selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çiftlik ve pet hayvanlarda solunum sistemi, dolaşım sistemi, protozoon hastalıkları hakkında bilgi verilerek teşhis, klinik bulgular ve tedavilerinin nasıl yapıldığını öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik Dersler, Görsel ve Klinik Uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Evcil hayvanların iç hastalıkları
2 Klinik Bulgular, Kontrol ve Tedavisi, Solunum Sistemi Enfeksiyonları, Bakteriyal Kökenli Enfeksiyonlar Evcil hayvanların iç hastalıkları
3 Viral Kökenli Enfeksiyonlar Evcil hayvanların iç hastalıkları
4 Mikotik Pneumoniler, Maya Kökenli Pneumoniler, Parazitik Bronkopneumoniler, Burun Kanaması, Rinitis, Sinüzitis, Dana Difterisi Evcil hayvanların iç hastalıkları
5 Larengitis, Larenks Ödemi, Larengeal Hemiplaji, Köpeklerin İnfeksiyöz Trahebronşiti, Bronşitis, Bronkopneumoni Evcil hayvanların iç hastalıkları
6 Aspirasyon Pneumonisi Pulmoner Amfizem İnterstitial Amfizem Kavum Pleura Hastalıkları Pneumotoraks, Hemotoraks, Hidrotoraks, Chiliotoraks Pleuritis Evcil hayvanların iç hastalıkları
7 Solunum Sistemi Enfeksiyöz Hastalıkları Enzootik Pneumoniler Pasteurollosis Viral Pneumoniler Parainfluenza-3 Evcil hayvanların iç hastalıkları
8 BRSV, Mikotik Pneumoniler Sığırların Bulaşıcı Pleuropneumonisi Hypostatik Pneumoni Koyunların Progressif Pneumonisi Pulmoner Adenomatozis Evcil hayvanların iç hastalıkları
9 Keçi Ciğer Ağrısı Tüberküloz Sığır Tüberkülozu Leukozis Evcil hayvanların iç hastalıkları
10 Vize
11 Vize
12 DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI Kalp Hastalıkları Kalp Yetmezliği Endokarditis Kalp Genişlemesi Kalp Büyümesi Miyokarditis Perikarditis Travmatik Perikarditis Pseudoperikarditis Evcil hayvanların iç hastalıkları
13 KAN HASTALIKLARI Anemi Kemik İliği Hpofonksiyonuna Bağlı Anemiler Anormal Eritrosit Kaybına Bağlı Anemiler Anemilerin Oluş Mekanizması Evcil hayvanların iç hastalıkları
14 Kan Kaybı-Hemorajik Anemiler Hemolitik Anemiler Hipoplastik Anemiler Nutrisyonel Anemiler İmmunobiyolojik yada Sekonder Anemiler Anemilerde Görülen Başlıca Klinik ve Laboratuvar Bulguları Evcil hayvanların iç hastalıkları
15 KANAMA HASTALIKLARI Trombosit Yetmezliği Hipoprotrombinemik Kanama Hastalıkları Evcil hayvanların iç hastalıkları
16 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 4 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 15 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 15 1
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Evcil Hayvanların İç Hastalıklarını öğrenir
D.Ö.Ç. 2 Evcil Hayvanlarda Metabolik ve Endokrinolojik Hastalıklarını bilir
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20