VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUSTAFA NUMAN BUCAK
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA
E-Mail :  bucak selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232707
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA A.B.D. KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

Eğitim

Lisans-Yüksek Lisans    :Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ankara, 2001

Doktora                            :Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölermeve  Suni  

                                           Tohumlama  Anabilim Dalı 2007

 Çalışma Konuları               

  • Sperma and embriyo dondurma biyolojisi

  • In vivo/in vitro memeli embriyo üretimi

  • DNA hasarı

  • Spermada floresan boyama teknikleri

  • Oksidatif stres parametreleri

  • Antioksidan sperma ve embriyo ilişkisi 


Görevler

 

2002-2007   : Araş. Gör., AnkaraÜniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve

                       Suni Tohumlama  Anabilim Dalı, Ankara  

                     

2007-2010   : Dr. Araştırmacı, Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığı  Lalahan  

                       Hayvancılık  Merkez Araştırma Enstitüsü, Lalahan Ankara

                      

2010-2011   : Doç. Dr. Araştırmacı,  GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

                      Lalahan  Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Lalahan

                      Ankara 

                      

2011-2015   : Doç. Dr., SelçukÜniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve

                       Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Ankara

                     

2015 - …     : Prof. Dr.,Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve

                      Suni Tohumlama  Anabilim Dalı, AnkaraDergi Görevleri

 

A. Sciindeks Dergilerde Hakemlikler


Cryobiology, Journal of Advanced Research, Andrologia,African Journalof Biochemistry Research, Theriogenology, Livestock Science, Reproduction in Domestic Animals, Small RuminantResearch, Reproduction,Fertility and Development, Animal Reproduction Science, Advances in Andrology, Turkish Journal of Veterinary and Animal SciencesUluslararası Dergilerde Editöryal KurulÜyelikleri


Cryobiology - Devam ediyor

AL-Qadisiyah Journal of Veterinary Medicine Sciences - Devam ediyorDergi Baş Editörü


Journal of Bahri DagdasAnimal Research- Devam ediyorTUBITAK Projeleri


In vitro inek embriyolarının gelişiminde kültür mediumlarına katılanantioksidanların etkisi. TUBITAK 107O884,tamamlandı 2009 (Proje Yürütücü)

Koçspermasının dondurulmasında çözüm sonu sperma ve oksidatif stres parametreleriüzerine sulandırıcıya katılan farklı antioksidanların etkileri. TUBITAK 108O522, tamamlandı 2010 (ProjeYürütücü)

İneklerdeteknolojik yöntemlerle östrus ve uygun tohumlama zamanının belirlenmesi. TUBITAK 111O264, tamamlandı 2014 (Proje Araştırmacısı)

Koç spermasının kısa süreli saklanmasında çeşitli katkı maddelerinin etkisi.TUBITAK 112O845,tamamlandı, 2016 (Proje Yürütücü)

Koç spermasının dondurulmasında katkı maddelerininetkisi. TUBITAK 114O642, Devam ediyor (Proje Araştırmacısı)


Yayınlar


Web of science H indeks                                                   : 18

Web of science  atıf  alınma                                              : 1054


Sci cit indeks dergilerde makaleler (Selected)

Bucak MN, Tekin N (2007). Protective effect of taurine,glutathione and trehalose on the liquid storage of ram semen. Small Rumin Res,73, 103-108.

Bucak MN, Ateşşahin A, Varışlı Ö, Yüce A, Tekin N, Akçay A(2007). The  influence of trehalose, taurine, cysteamine and hyaluronan onram semen: Microscopic and oxidative stress parameters after freeze-thawingprocess. Theriogenology, 67, 1060-1067.

Uysal O, Bucak MN (2007). Effect of oxidized glutathione,bovine serum albumin, cysteine and lycopene on the quality of frozen thawed ramsemen. Acta Vet Brno, 76, 383-390.

Akçay E, Varışlı Ö, Bucak MN, Yavaş İ, Tekin N (2007).Hindi spermasının dondurulmasında farklı sulandırıcıların spermatozoamotilitesi üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Vet Fak Derg, 54, 35-38 (InTurkish).

Bucak MN, Tekin N (2007). Kriyoprotektanlar vegamet-embriyo dondurulmasında kryoprotektif etki. Ankara Üniversitesi VetFak Derg, 54, 67-72 (Review, in Turkish).

Bucak MN, Uysal O (2008). The role of antioxidants infreezing of saanen goat semen. Indian Vet J, 85, 148-150.

Bucak MN, Ateşşahin A, Yüce A (2008). Effect ofanti-oxidants and oxidative stress parameters on ram semen after thefreeze-thawing process. Small Rumin Res, 75, 128-134.

Bucak MN, Sarıözkan S, Tuncer PB, Ulutaş PA, Akçadağ Hİ. (2009). Effect of antioxidants on microscopic semen parameters, lipidperoxidation and antioxidant activities in Angora goat semen followingcryopreservation. Small Rumin Res, 81, 90-95.

Sarıözkan S, Bucak MN, Tuncer PB, Ulutaş PA, Bilgen A (2009). The influence of cysteine and taurine onmicroscopic-oxidative stress parameters and fertilizing ability of bull semenfollowing cryopreservation. Cryobiology, 58, 134-138.

Bucak MN, Tuncer PB, Sarıözkan S, Ulutaş PA (2009). Comparison of the effects of glutamine andan amino acid solution on post-thawed ram sperm parameters, lipid peroxidationand anti-oxidant activities. Small Rumin Res, 81, 13-17.

Yıldız S, Güngör Ö, Tuncer PB, TaşdemirU, Erol H, Kaçar C, Bucak MN (2009).Ankara tekelerinde uzun etkili GnRH analoğu deslorelin’in seksüel aktiviteüzerine etkileri. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 15, 95-101 (in Turkish).

Uysal O, Bucak MN (2009). The role of differenttrehalose concentrations and cooling rates in freezing of ram semen, AnkaraÜniv Vet Fak Derg, 56, 99-103.

Bucak MN, Tuncer PB, SarıözkanS, Ulutaş PA, Çoyan K, Başpınar N, Özkalp B (2009). Effects of hypotaurine, cysteamine and aminoacids solution on post-thawmicroscopic and oxidative stress parameters of Angora goat semen. Res in VetSci, 87, 468-472.

Sarıözkan S, Tuncer PB, Bucak MN, Ulutaş PA (2009). Influenceof various antioxidants on microscopic-oxidative stress indicators andfertilizing ability of frozen-thawed bull semen. Acta Vet Brno, 78, 463-469.

Sariözkan S, Bucak MN, Tuncer PB, Taşdemir U, Kinet H, Ulutaş PA (2010). Effects of different extenders and centrifugation/washingon postthaw microscopic-oxidative stress parameters and fertilizing ability ofAngora buck sperm.  Theriogenology, 73, 316-323.

Bucak MN, Satılmış M, Kızıl SH,Karaşahin T, Akyol N (2010). Sığırembriyolarının in vitro gelişiminde kültür medyumlarına katılan antioksidanlarınetkisi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 16, 69-74 (in Turkish).

Bucak MN, Sarıözkan S, Tuncer PB, Sakin F, Ateşşahin A, Kulaksız R, Çevik M (2010). The effect of antioxidants on post-thawed Angora goat (Capra hircus ancryrensis) spermparameters, lipid peroxidation and antioxidant activities. Small Rumin Res, 89, 24-30.

Tuncer PB, Bucak MN, Sarıözkan S, Sakin F, Yeni D,Çiğerci İH, Ateşşahin A, Avdatek F, Gündoğan M, BüyükleblebiciO (2010).The effect of raffinose and methionine onfrozen/thawed Angora buck (Capra hircus ancryrensis) semen quality, lipidperoxidation and antioxidant enzyme activities. Cryobiology, 61, 89-93.

Çoyan K, Başpınar N, Bucak MN, Akalın PP, Ataman MB, Ömür AD, Güngör Ş, Küçükgünay S, Özkalp B,Sarıözkan S (2010). Influence of methionine and dithioerythritol on sperm motility, lipidperoxidation and antioxidant capacities during liquid storage of ram semen. Res in Vet Sci, 89, 426-431.

Bucak MN, TuncerPB, Sarıözkan S,  Başpınar N, Taşpınar M, Çoyan K,Bilgili A, Akalın PP, Büyükleblebici S, Aydos S, Ilgaz S (2010). Effects ofantioxidants on post-thawed bovine sperm and oxidative stress parameters:Antioxidants protect DNA integrity against cryodamage. Cryobiology, 61, 248-253.

Tuncer PB, Bucak MN,Büyükleblebici S, Sarıözkan S, Yeni D, Eken A, Akalın PP, Kinet H, Avdatek F,Gündoğan M (2010). The effect ofcysteine and glutathione on sperm and oxidative stress parameters ofpost-thawed bull semen. Cryobiology,  61, 303-307.

Kulaksız R, Bucak MN, AkçayE, Sakin F, Daşkın A, Ateşşahin A (2011). The effects of different extendersand myo-inositol on post-thaw quality of ram semen. Kafkas Üniv Vet Fak Derg,17, 217-222.

Tuncer BP, Sarıözlan S, Bucak MN, Ulutaş PA, Akalın PP, Büyükleblebici S, Cantürk F (2011).Effect of glutamine and sugars after bullspermatozoa cryopreservation. Theriogenology, 75, 1459-1465.

Coyan K, Başpınar N, Bucak MN, Akalın PP (2011). Effects of cysteine and ergothioneineon post-thawed Merino ram spermand biochemical parameters. Cryobiology, 63, 1-6.

Başpınar N, Coyan K, BucakMN, Tuncer PB (2011). Effects ofdithioerythritol on ram semen after the freeze-thawing process.Cryobiology, 63, 152–156.

Bucak MN, Başpınar N, Tuncer PB, Sarıözkan S,  Akalın PP, Çoyan K (2012). Effects of curcumin and dithioerythritol onfrozen-thawed bovine semen. Andrologia, 44, 102–109.

Coyan K, Bucak MN, Başpınar N, Taşpınar M, Aydos S (2012). Ergothioneine attenuates the DNA damageof post-thawed Merino ram sperm. Small Rumin Res, 106, 165-167.

Sarıözkan S, Bucak MN, Canturk F, Özdamar S, Yay A, Tuncer PB, Özcan S, SorgucuN, Caner Y (2012). The effects of different sugars onmotility, morphology and DNA damage during the liquid storage of rat epididymalsperm at 4°C. Cryobiology, 65, 93-97.

Bucak MN,Çoyan K, Öztürk C, Güngör Ş, Ömür AG (2012). Methionine supplementation improves ram spermparameters during liquid storage at 5°C. Cryobiology,65, 335-337.

Ataman MB, Aköz M, Sarıbay MK, Erdem H, Bucak MN (2013). Prevention of embryonic death using different hormonal treatments inewes. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 37, 6-8.

Naijian HR, Kohram H, Shahneh AZ, Sharafi M, BucakMN (2013). Effects ofdifferent concentrations of BHT on microscopic and oxidative parameters ofMahabadi goat semen following the freeze-thaw process. Cryobiology,66, 151-155.

Bucak MN, Keskin N, Taşpınar M, Çoyan K, Başpınar N, CenariuMC,  Bilgili A, Öztürk C, Kurşunlu AN(2013). Raffinose and hypotaurine improve the post-thawed Merino ram sperm parameters.Cryobiology, 67, 34-39.

Ataman MB, Dönmez HH, Dönmez N, Sur E, Bucak MN, Çoyan, K (2014). Protective effect of esterified glucomannan onaflatoxin-induced changes in testicular function, spermquality, and seminal plasma biochemistry in rams. Theriogenology, 81, 373-380.

Sarıözkan S, Bucak MN, Tuncer PB, Büyükleblebici S,Cantürk F (2014). Influence of various antioxidants added to TCM-199 on post-thaw bovinesperm parameters, DNA integrity and fertilizing ability. Cryobiology, 68,129-133.

Karaşahin T, Akyol N,  Satılmış M,  Kızıl SH, Bucak MN, Çoyan K(2014). Investigation of conception rates achieved with thetransfer of sexed and unsexed bovine embryos. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 38,253-256

Ataman MB, Bucak MN, Çoyan K (2014). Esterified glucomannan improves aflatoxin-induced damage of spermparameters during liquid storage of ram semen at 5 °C. Cryobiology, 68,405-410.

Büyükleblebici S,Tuncer PB, Bucak MN, TaşdemirU, Eken A, Büyükleblebici O, Durmaz E, Sarıözkan S, Endirlik BU (2014). Comparing ethylene glycol with glycerol andwith or without dithiothreitol and sucrose for cryopreservation of bull semenin egg-yolk containing extenders. Cryobiology, 69, 74-78. İMPACT 1.131

Büyükleblebici S, Tuncer PB, BucakMN, Eken A, Sarıözkan S, Taşdemir U, Endirlik BU (2014). Cryopreservationof bull sperm: Effects of extender supplemented with different cryoprotectantsand antioxidants on sperm motility, antioxidant capacity and fertility results.Animal Reproduction Science, 150, 77-83.

SarıözkanS, Tuncer PB, Büyükleblebici S, Bucak MN, Cantürk F,  Eken A (2015). The antioxidativeeffects of cysteamine, hyaluronan and fetuin on post-thaw semen quality, DNAintegrity and oxidative stress parameters in the Brown Swiss bull. Andrologia,47, 138-147. 

Bucak MN,Ataman MB, Başpınar N, Uysal O, Taşpınar M, Bilgili A, Öztürk C, Güngör Ş,İnanç ME, Akal E (2015). Lycopene and resveratrol improve post-thaw bull spermparameters: sperm motility, mitochondrial activity and DNA integrity.Andrologia, 47,545-
552.    

Sarıözkan S, Bucak MN, Tuncer PB, Büyükleblebici S, Eken A, Akay C (2015). Influence offetuin and hyaluronan on the post-thaw quality and fertilizing ability ofHolstein bull semen. Cryobiology, 71, 119-124.

Akalın PP, Bülbül B, Çoyan K, Başpınar N,Kırbaş M, Bucak MN, Güngör Ş, ÖztürkC (2015). Relationshipof blood and seminal plasma ceruloplasmin, copper, iron and cadmiumconcentrations with sperm quality in Merino rams. Small Rum Res,133, 135-139.

Akalın PP, Başpınar N, Çoyan K, Bucak MN, Güngör Ş, Öztürk C (2016). Effectsof ultrasonication on damaged spermatozoa and mitochondrial activity rate. TurkJ Vet Anim Sci, 40, 195-199.

Akalın PP, Bucak MN, GüngörŞ, Başpınar N,  Çoyan K,  Dursun Ş, İli P, Aksoy A, Karaşör ÖF, BilgiliA, Sarıözkan S, Yeni D (2016). Influence of lycopene and cysteamine on sperm and oxidative stressparameters during liquid storage of ram semen at 5 °C. Small Rum Res, 137,117-123.

Öztürk C, Güngör Ş, Ataman MB, BucakMN, Başpinar N, Ili P, Inanç ME (2017). Effects of arginine and trehalose onpost-thawed bovine sperm quality. Acta Vet Hung,65, 429-439.


Ulusal dergilerde makaleler

Bucak MN, Tekin N, Kulaksız R (2007). Koç spermasının kısasüreli saklanmasında antioksidanların etkisi. Lalahan Hay Arşt Enst Derg, 47,15-21.

Bucak MN, Tekin N (2008). Ankara tekesi spermasının dondurulmasında bazıkriyoprotektanların etkisi. Lalahan Hay Arşt Enst Derg, 48, 59-66.

Sarıözkan S, Tuncer PB, Bucak MN, Büyükleblebici S,  Bilgen Ali (2010).  The effects ofdifferent egg yolk concentrations used with soy lecithin-based extender onsemen quality to freeze bull Semen. Eurasian J Vet Sci, 26, 45-49.

Sarıözkan S, Tuncer PB, Bucak MN, Büyükleblebici S,  Bilgen Ali (2010). Evaluation of post-thaw quality of Brown-Swiss and Holstein bullsemen diluted with different extenders. Eurasian J Vet Sci, 26, 51-55.

Başpınar N, Çoyan K, Bucak MN, Akalın PP, Ataman MB, Ömür AG, Güngör Ş,  Caner Ö (2011). Koç spermasının ekilibrasyonve dondurma-çözdürme sonrası spermatolojik ve biyokimyasal parametreleriüzerine lipoik asitin etkisi. Eurasian J Vet Sci, 27, 87-92.

Akalın PP, Başpınar N, Bucak MN, Çoyan K (2011). Beta-endorfinin üreme sistemi ileilişkisi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 8, 53-61 (Review).

Akalın PP, Başpınar N, ÇoyanK, Bucak MN, Bozkurt MB, ÖmürAD,  Bilgili A, Güngör Ş, Sarıözkan S,Öztürk C, Bodu M, Acibaeva B (2015). Metiyonin ve trehaloz içerensulandırıcıların koç spermasının dondurma-çözdürme sonrası sperm akrozombütünlüğü ve biyokimyasal parametreleri üzerine etkileri. Bahri DağdaşHayvancılık Araştırma Dergisi, 3, 7-15.

Bucak MN, Güngör Ş, Sarıözkan S,Bilgili A (2015). Spermanın dondurulmasında antioksidanların etkisi. TurkiyeKlinikleri J Reprod Artif Insemin-Special Topics, 1, 3, 39-47 (Review).

Güngör Ş, AksoyA, Yeni D, Avdatek F, Öztürk C, Ataman MB, Coyan K, Bucak MN, Başpınar N, Akalın PP (2016). Combination of cysteamine andlipoic acid improves the post-thawed bull sperm parameters. Kocatepe Vet J, 9,88-96.

Güngör Ş, Bucak MN (2016). Basal medium eagle solution (BME) may improve thepost-thaw parameters of Kangal dog semen. Eurasian J Vet Sci, 32, 3, 193-199.


Uluslararası konferanslarda sunumlar

Bucak MN, Uysal O. Therole of antioxidants in freezing of saanen goat semen. Proc. 35thInt. Scientific Communications Session of The Faculty of Animal Science, Universityof Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Romania, 2006.

Bucak MN, Tekin N. Effectof taurine, glutathione and trehalose on chios ram semen during liquid storageat 5oC. Proc. 35th Int. Scientific Communications Sessionof The Faculty of Animal Science, University of Agricultural Sciences andVeterinary Medicine, Romania, 2006.

Uysal O, Bucak  MN, Daskin A. Effect of oxidizedglutathione, bovine serum albumin, cysteine and lycopene on the freezing of ramsemen. Annual Conferences, The European Society of Domestic Animal Reproduction(ESDAR), poster no 77, Germany, Reproduction in Domestic Animals, 42 (Ek 2),2007.

Uysal O, Bucak MN, Yavaş İ, Varışlı Ö. Post-thawing evaluation of bull semen frozen by various antioxidants.Proc. 16th Int. Congresson Animal Reproduction, Hungary,Reproduction in Domestic Animals, 43(Ek 3), 171, 2008.

TuncerPB,Bucak MN, Sarıözkan S, Ulutaş PA, Büyükleblebici O,  Akçadağ HI. Effectof antioxidants on microscopic semen parameters, lipid peroxidation andantioxidant activities in Angora goat semen following cryopreservation. 3 rd InternationalCongress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signalling andTRP Channels, Oral Presentation 7, 22-27 June 2010, Isparta, Turkey, CellMembranes and Free Radical Research, 2, 20, 2010.

Bucak MN, TuncerPB, SarıözkanS, Ulutaş PA,Büyükleblebici O. Comparison of the effects of glutamine and an amino acidsolution on post-thawed ram sperm parameters, lipid peroxidation andanti-oxidant activities. 3 rd International Congress on Cell Membranes andOxidative Stres: Focus on Calcium Signalling and TRP Channels, OralPresentation 8, 22-27 June 2010, Isparta, Turkey, Cell Membranes and FreeRadical Research, 2, 20-21, 2010.

Başpınar N, Akalın PP,  Bucak MN, Tuncer PB, Sarıözkan S,  Çoyan K. Effectsof curcumin and dithioerythritol on post-thawed bull sperm. 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus onCalcium Signalling and TRP Channels, Poster Presentation 67, 22-27 June 2010,Isparta, Turkey, Cell Membranes and Free Radical Research, 2, 58-59, 2010.

Bucak MN, Tuncer, PB,Sariozkan S Atessahin, A, Yeni D, Avdatek F. The Effect of raffinose andmethionine on frozen/thawed Angora buck (Capra hircus ancryrensis) semenquality, lipid Peroxidation, and antioxidant enzyme activities.. 43rd AnnualMeeting of the Society fort he Study of Reproduction “The Intersection BetweenGenetics, Genomics, and Reproductive Biology”, Poster 492, 30 July-3 August2010, Milwaukee, Wisconsin, USA.

Coyan K, Tuncer PB, Sariozkan S,Ulutas PA, Bucak MN, Baspinar N,Ozkalp B. Effects of hypotaurine, cysteamine and aminoacids solution onpost-thaw microscopic and oxidative stress parameters of Angora goat semen. 43rdAnnual Meeting of the Society fort he Study of Reproduction “TheIntersection Between Genetics, Genomics, and Reproductive Biology”, Poster 493,30 July-3 August 2010, Milwaukee, Wisconsin, USA.

Tuncer PB, Bucak MN, Sariozkan S, Sakin F, Atessahin A, Kulaksiz R, Cevik M.The Effect of antioxidants on post-thawed Angora goat (Capra hircusancryrensis) sperm parameters, lipid peroxidation, and antioxidant activities.43rd Annual Meeting of the Society fort he Study of Reproduction“The Intersection Between Genetics, Genomics, and Reproductive Biology”, Poster496, 30 July-3 August 2010, Milwaukee, Wisconsin, USA.

Bucak  MN. Impacts ofoxidative stress and antioxidants on ram and goat semen functions. The 15 th AnnualConferences, The European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR),Workshop speaker 3.2, Antalya, Turkey, Reproduction in Domestic Animals, 46 (Ek 3),2011.

Bucak MN,Çoyan K, Başpınar N, Güngör Ş, Dursun Ş, Cenariu MC. Effects of ellagic acid onram sperm parameters during liquid storage. The 13th InternationalSymposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Poster Booklet 37,25-27 September 2014, Cluj-Napoca, Romania.

Ataman MB, BucakMN, Çoyan K. Esterifiedglucomannan improves aflatoxin-induced damage of sperm parameters during liquidstorage of ram semen at 5 °C. The 13th International Symposium Prospectsfor the 3rd Millennium Agriculture, Poster Booklet 125, 25-27 September 2014, Cluj-Napoca, Romania.

Bucak MN,Ataman MB, Uysal O. Effect oflycopene and resveratrol on post-thaw bull sperm parameters. 3 rd WorldCongress on Reproduction, Oxidative Stress & Antioxidants: Infertility,Cancer, Obesity & Ageing, Poster Presentation 48, 22-23 May 2014, Paris,France.

Bucak MN,Coyan K, Başpınar N, Gungor Ş, Dursun Ş, Cenariu MC. Effects of ellagic acid onram sperm parameters during liquid storage. The 13th International SymposiumProspects for the 3rd Millennium Agriculture, Poster Booklet 37, 25-27September 2014, Cluj-Napoca, Romania.

Bucak MN, GungorS, Başpınar N, Çoyan K, Dursun Ş(2015).  Effects of Lycopene on Ram SpermParameters during Liquid Storage. International Symposium on Dairy Animal Reproduction (ISDAR), March 30-31,12,Lahore Pakistan.

Bucak MN, Gungor S, Başpınar N, Çoyan K,Dursun Ş (2015). Effects ofCysteamine on Ram Sperm Parameters during Liquid Storage. International Symposium on Dairy Animal Reproduction (ISDAR), March30-31, 17, Lahore Pakistan.

Güngör Ş, Bucak MN. Effects of quercetin onAnatolian Shepherd (Kangal) dog sperm freezing. 52nd CRYO2015 Annual meeting of The Society For Cryobiology, 26-29 July 2015,P08, 51, Ostrava, Czech Republic.

Bucak MN, Güngör Ş, Öztürk C, Çoyan K,Ataman MB, Başpınar N. Combination of cysteamine and lipoic acid can improvepost-thawed bovine sperm quality. 52 nd CRYO2015 Annual meeting of The SocietyFor Cryobiology, 26-29 July 2015, 34, Ostrava, Czech Republic.

Çoyan K, Güngör Ş,Öztürk C, Ataman MB, Bucak MN,Başpınar N. Effects of arginine and trehalose on post-thawed bovine spermquality. 52 nd CRYO2015 Annual meeting of TheSociety For Cryobiology, 26-29 July 2015, 51, Ostrava, Czech Republic.

ÖztürkC, Güngör Ş, Bucak MN, AtamanMB.  Duration of CIDR Placement’s Effect on Estrus Induction in DairyHolstein Cows.  International Symposium on Dairy Animal Reproduction(ISDAR), March 30-31 2015, 38, Lahore Pakistan.

Gungor S, Bucak MN. Effects of BasalMedium Eagle (BME) on Anatolian Shepherd (Kangal) dog sperm freezing. 19thAnnual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction(ESDAR), Bulgaria, Reprod Dom Anim 50 (Suppl. 3), 33–41 (2015).

Akalın PP, Başpınar N, Çoyan K, Bucak MN, Gungor S, Ozturk C. Effectsof ultrasonication on damaged spermatozoa and mitochondrial activity rate inMerino ram. 19th Annual Conferenceof the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Bulgaria, Reprod Dom Anim 50 (3), 42-83 (2015).

Bucak MN, Gungor S.Effects of Ergothionine on Anatolian shepherd (Kangal) dog sperm. 19th AnnualConference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Bulgaria, Reprod Dom Anim 50 (3), 42-83 (2015).

Bucak MN. Effects ofoxidative stress and antioxidants on mammalian semen functions. The 14th InternationalSymposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Poster Booklet 112,24-26 September 2015, Cluj-Napoca, Romania.

Bucak MN, Cenariu MC. New alternativetechnologies on cryopreservation and storage of mammalian semen. The 15th International Symposium Prospects for the 3rd MillenniumAgriculture, Booklet 275, 29 September-1 October 2016, Cluj-Napoca, Romania.

Cenariu MC, Borzan M, Pall E, Cimpean T, BucakMN, Groza I. Liquid storage of buck semen using standardized and originalectenders. The 15th International Symposium Prospects for the 3rd MillenniumAgriculture, Booklet 276, 29 September-1 October 2016, Cluj-Napoca, Romania.

Bucak MN, Çoyan K, Başpınar N,Güngör Ş, Bodu M, Acibaeva B, Dursun Ş. Effectsof additives on fertility of cooled ram semen. The 2nd Internationnal Congresson Reproduction, ISERB 2016, Tehran-Iran, J Reprod Infertil 17 (Ek 2 ), 144 (2016).

Bucak MN, Keskin N, Altıntaş CE, İli P, Başpınar N, Dursun Ş, Güngör Ş, Bodu M, Acibaeva B. Effectsof cryoprotectants and trehalose on electron microscopic evaluation ofcryopreserved sperm. The 3nd Internationnal Congress on Reproduction, ISERB2017, May 20-22, J Reprod Infertil. 2017;18 (Suppl 2): 25-26. Tehran-Iran.

Akhtarshenas B, Piri M, Barazandeh SJ,Hajarian H, BucakMN. Combination of curcumin and raffinoseimproves ram sperm parameters during liquid storage at 5◦C. The 3nd Internationnal Congress on Reproduction, ISERB2017, May 20-22, J Reprod Infertil. 2017;18 (Suppl 2): 81-82, Tehran-Iran.

Bucak MN,İli P,  Sarı F, Keskin N, Başpınar N, Dursun Ş,Güngör Ş, Bodu M, Acibaeva B. Effectsof different extenders containing different doses of trehalose on sperm DNA integrityduring cryopreservation of Merino ram semen. 6th  Scientific (FirstInternatioanl) Conference  of  the  College of  Veterinary Medicine University of Al-Qadisiyah,   September 27-28, Page 2,  Iraq (2017).


Ulusal konferanslarda sunumlar

Uysal O,Yavaş İ, Varışlı Ö, Bucak MN. Değişik taurin konsantrasyonlarıyla dondurulmuş koçspermatozoonlarında membran bütünlüğünün değerlendirilmesi. III.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Tebliğ Özetleri Kitabı, 73,Antalya, 2004.

Uysal O,Varışlı Ö, Yavaş İ, Bucak MN, TosunH. Köpek spermasının farklı dondurma/çözdürme programlarındakriyoprezervasyonu. III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi,Tebliğ Özetleri Kitabı, 81, Antalya, 2004.

BucakMN, Tuncer PB, AteşşahinA, Tekin N. Bazı katkı maddeleriiçeren sulandırıcılarla Ankara tekesi spermasının dondurulması. IV. UlusalReprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Tebliğ Özetleri Kitabı, 98, Antalya,2007.

Uysal O, Bucak MN, Akçay E, Tekin N. Koç spermasının farklı likopenkonsantrasyonlarıyla dondurulması. V. UlusalReprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Tebliğ Özetleri Kitabı, Elazığ, 48,2009.

BucakMN, SatılmışM, Karaşahin T, Kızıl SH, Akyol N, Taşdemir U. In vitro sığır embriyolarının gelişiminde antioksidanların etkisi. V.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Tebliğ Özetleri Kitabı, 64,Elazığ, 2009.

Uysal O, Bucak MN, Akçay E,Tekin N. Koç spermasının farklıoksidize glutatyon konsantrasyonlarıyla dondurulması. V. Ulusal Reprodüksiyonve Suni Tohumlama Kongresi, Tebliğ Özetleri Kitabı, 196, Elazığ, 2009.

Yıldız S,Güngör Ö, Tuncer PB, Taşdemir U,Erol H, Kaçar C, Bucak MN. AnkaraTekelerinde Uzun Etkili Gnrh Analoğu Deslorelin’in Seksüel Aktivite ÜzerineEtkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, TebliğÖzetleri Kitabı, 206, Elazığ, 2009.

Tuncer PB, Kinet H, Bucak MN, Sarıözkan S, BüyükleblebiciS. Boğa spermatozoasının dondurulmasında sistein ve GSH’ın etkisi. V. UlusalReprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Tebliğ Özetleri Kitabı, Elazığ, 2009.

Satılmış M, Karaşahin T, Akyon N, Kızıl SH, Taşdemir U, Bucak MN, Demirhan İ. Farklısuperovulasyon protokollerinin embriyo eldesi üzerine etkisi. IV. VeterinerJinekoloji Kongresi, Özetler Kitabı, 76, Antalya, 2010.

Çoyan K, Öztürk C, Ataman MB, Başpınar N, Güngör Ş,  Ömür AD, BucakMN. Güvercin yumurtası içeren sulandırıcılardaki katkı maddelerinin spermparametreleri üzerine etkisi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, ÖzetlerKitabı, 240, Antalya, 2010.

Satılmış M, Karaşahin T, Akyon N, Kızıl SH, Taşdemir U, Bucak MN, Demirhan İ. Farklı FSHdozlarının embriyo kalitesi üzerine etkisi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi,Özetler Kitabı, 246, Antalya, 2010.


 
  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
KÖPEKLERDE SUNİ TOHUMLAMA(SEÇMELİ DERS)