VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SAKİNE ÜLKÜM ÇİZMECİ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Cizmeci S.U., Kose A.M., Aydin I., Dinç D.A., Maden M., Kose S.I. , " Clinical Efficiency of Doxorubicin and Cisplatin in Treatment of Transmissible Venereal Tumor of Bitches. ", Revue de Médecine Vétérinaire., 163/11, , 516-521, 2012,( SCI )
2. Kose A.M., Cizmeci S.U., Tur I., Guler M. , " Bazı yerli koyun ırklarında süperovulasyon cevaplarının değerlendirilmesi. ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences., 28/4, , 224-228, 2012,( Üniversite Dersgisi )
3. Semacan A., Ucan S. U., Temimhan M., Cizmeci S.U. , " Observation on trials of Potoclean® as a teat-dipping disinfectant. ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences., 28/1, , 54-56, 2012,( Üniversite Dersgisi )
4. Cizmeci S.U., Kose A.M., Aydin I., Dinç D.A., Maden M., Kose S.I. , " Transmissible venereal tümörlü dişi köpeklerde otojen aşı uygulaması. ", Eurasian Journal of Veterinary Sciences., 28/4, , 220-223, 2012,( Üniversite Dersgisi )
5. Cizmeci S.U., Kose A.M., Dinç D.A., Maden M., Aydin I., Kose S.I. , " Evaluation of different chemotherapy agents on well-being of bitches with transmissible venereal tumor (TVT). ", The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animals Reproduction (ESDAR), , , , 2011,( Konferans )
6. Kose A.M., Cizmeci S.U., Tur I., Guler M. , " Evaluation of superovulation responses in some domestic ewe breeds of Turkey. ", The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animals Reproduction (ESDAR), , , , 2011,( Konferans )
7. Dinc D.A., Inal S., Buyukkal N., Guzeloglu A., Cizmeci S.,U., " Induction of estrus in awassi ewes in non-breeding seasons. ", The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animals Reproduction (ESDAR), , , , 2011,( Konferans )
8. Tur I., Kose M., Cizmeci S.U., Guler M. , " Effect of dietary protein on superovulation respnse and embryo quality in ewes: preliminary study. ", The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animals Reproduction (ESDAR), , , , 2011,( Konferans )
9. Ulutaş, A.M., S.Ü. Çizmeci, D.A. Dinç, İ. Aydın, M. Maden, Ö. Kanat, , " Bir Dişi Köpekte Metastatik Transmissible Venereal Tümör (TVT) Olgusu ", IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, , , , 2010,( Konferans )
10. Din. D.A., Tur İ,. Çizmeci S. Ü., Ulutaş A.M., Aydın İ., Kav K. , " Süt ineklerinde kuru dönem tedavi uygulamaları. ", IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi , , , , 2010,( Konferans )
11. Cizmeci S.U., Kose A.M., Aydin I., Dinç D.A., Maden M., Kose S.I. , " Dişi köpeklerde Transmissible Venereal Tümörde (TVT) tedavi uygulamaları. ", IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi, , , , 2010,( Konferans )
12. Gürbüz E., İnal F., Ata S.Ü. Çitil Ö.B., Kav K., Kücükkaya F., " Effects of supplemental fructo-oligosaccharide and mannan- oligosaccharide on nutrient digestibilities, volatile fatty acit concentrations, and immune function in horses ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 34/1, , 39-44, 2010,( SCI )
13. Gürbüz E., İnal F., Ata S.Ü. Çitil Ö.B., Kav K. , " Atlarda Fruktu-Oligosakkarit ve Mannan-Oligosakkarit kullanımının Dışkı pH2sı ve uçucu yağ asitleri ile immune system üzerine etkileri. ", IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , , 2007,( Konferans )
14. Ata S.Ü., Şeker E., " Karma yemlere katılan bazı hayvansal orijinli hammaddelerin mikroskopi yöntemiyle belirlenmesi. ", Yem Magazin, 43, , 55-59, 2006,( Diğer )
15. Ata S.Ü., Şeker E. , " Karma yemlere katılan bazı hayvansal orjinli hammaddelerin mikroskopi yöntemiyle belirlenmesi ", III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, , , , 2005,( Konferans )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner FakültesiEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli28/01/200826/06/2013

 Ek Bilgi

 Dersler