VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HASAN GÜZELBEKTEŞ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI
E-Mail :  hguzelbektas selcuk.edu.tr
Telefon : 5055621141
Adres : Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD. Alaeddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Guzelbektes H., Coskun A., Ok M., Aydogdu U., Sen I., " Prevalence of gastroesophageal reflux disease in premature calves ", J Vet Int Medicine , 26, , 1051-1055, 2012,( SCI )
2. Coskun A, Ekici O, Güzelbekteş, H, Aydogdu U, Sen I. , " Acute phase response clinical biochemical parameters in dairy cows naturally infected with anaplasma marginale. ", XXVII World Buiatrics Congress (WBC), 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal., , , , 2012,( Konferans )
3. Aydogdu U, Güzelbekteş, H, Coskun A, Sen I., " Relationship with prognosis of venous pH, PCO2 pO2 O2 saturation lactate levels in premature calves. ", XXVII World Buiatrics Congress (WBC), 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal., , , , 2012,( Konferans )
4. Güzelbekteş, H, Coskun A, Ok M, Aydogdu U, Sen I. , " The treatment of gastro esophageal reflux diseases in premature calves ", XXVII World Buiatrics Congress (WBC), 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal., , , , 2012,( Konferans )
5. Coskun A, Aydogdu U, Altan S, Erol H, Erol M, Güzelbekteş, H, Sen I., " Hematologic, blood gas, cardiac biomarkers serum biochemical parameters in 30 calves with intestine atresia theirsrelationship with prognosis. ", XXVII World Buiatrics Congress (WBC), 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal., , , , 2012,( Konferans )
6. Sen I, Coskun A, Güzelbekteş, H, Simsek A, Aydogdu U, Sayın Z., " Acute phase response enzyme activities in bronchoalveolar lavage fluids of calves with bronchopneumonia. ", XXVII World Buiatrics Congress (WBC), 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal., , , , 2012,( Konferans )
7. Ok M, Sen I, Güzelbekteş, H, Boydak M, Er C, Aydogdu U,. , " Importance of concentrations of sorbitol dehydrogenase B-mode ultrasonugrafhic examination in the diagnosis of hepatic lipidosis in dairy cows. ", XXVII World Buiatrics Congress (WBC), 3-8 June 2012, Lisbon, Portugal., , , , 2012,( Konferans )
8. Coskun A, Güzelbekteş H, Simsek A, Aydoğdu U, Sayın Z, Sen I, " Haptoglobin and SAA concentrations and enzyme activities in bronchoalveolar lavage fluids from calves with bronchopneumonia ", Revue Med Vet., 163, , 615-620, 2012,( SCI )
9. Coskun A, Güzelbekteş H, Simsek A, Aydoğdu U, Sayın Z, Sen I., " Acute Phase Proteins, Clinical, Hematological and Biochemical Parameters in Dairy Cows Naturally Infected with Anaplasma Marginale ", Kafkas Univ Vet Fak Derg,, 18, , 615-620, 2012,( SCI )
10. Güzelbekteş, H, Sen I, Ok M, Coskun A, Aydogdu U. , " The Prevalance of Gastroesophageal Reflux Diseases in Premature Calves ", 19th International Congress of Mediterranean federation of health production of Ruminants, 25-28 May2011, Belgrade / Serbia., , , , 2011,( Konferans )
11. Aydoğdu U, Güzelbekteş H, Coşkun A, Şen İ., " Premature buzağılarda venöz pH, pCO2,. pO2, O2 SAT ve laktat seviyelerinin prognozla ilişkisi. ", IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Side/Antalya., , , , 2011,( Konferans )
12. Güzelbekteş H, Şen İ, Ok M, Coşkun A, Aydoğdu U., " Premature buzağılarda gastroözefagiyal refluks hastalıklarının prevalansı ve tedavisi. ", IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Side/Antalya, , , , 2011,( Konferans )
13. Coşkun A, Güzelbekteş H, Şimşek A, Aydoğdu U, Şen İ., " Bronkopnemonili buzağılarda bronkoalveoler lavaj sıvısındaki akut faz cevap ve bazı enzim aktivitelerinin belirlenmesi. ", IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 5-8 Mayıs 2011, Side/Antalya, , , , 2011,( Konferans )
14. Coskun A, Güzelbekteş, H, Elmas M, Altunok V, Koç Y, Sen I, " The Effects of Hight/Low Dose Cisapride, Bethanechol, Theirs Combination on Abomasal Motility Emtiying Rate of Healty Calves. ", 19th International Congress of Mediterranean federation of health production of Ruminants, 25-28 May2011, Belgrade / Serbia., , , , 2011,( Konferans )
15. Şen I, Güzelbekteş H, Coşkun A. , " Sığırlarda Postparturient Hemoglobinüri. ", Turkiye Klinikleri J Vet Sci 20112, 158-161, , , , 2011,( Kurum Dergisi )
16. Güzelbekteş H., Sen, I., Constable, PD., Ok, M., Boydak, M., Coskun, A., " The Levels of Serum Amiloid A and Haptoglobin Concentration in cows with Abomasal Displacement ", J Vet Int Medicine , 24, , 213-219, 2010,( SCI )
17. Güzelbekteş H., Sen, I., Ok, M., Constable, PD., Coskun, A., " The Levels of Serum Amiloid A Haptoglobin Concentration in cows with Abomasal Displacement. ", 42 ND Annual Conferance Procedings American Assoc. Of Bovine Pract. , , , , 2010,( Konferans )
18. Arıcan, M, Erol H, Güzelbekteş H, Köylü Ö, Yavru N., " Köpeklerde ventral orta hat gastropeksi yönteminin gastrik motiliteye etkisi. ", XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Belek/ANTALYA, , , , 2010,( Konferans )
19. Maden M, Sağkan-Öztürk A, Güzelbekteş H. , " Bir Aylık İngiliz Buldog Irkı Bir Köpekte Gastrik Dilatasyon ve Kronik Gastritis Olgusu. ", Eurasian J Vet Sci 201026(2):113-118., , , , 2010,( Üniversite Dersgisi )
20. Coskun A., Şen İ, Guzelbektes H., Ok, M., Turgut, K, Canikli S., " Comparison of the effects of intravenous administration of isotonic and hypertonic sodium bicarbonate solutions on venous with strong ion acidosis. ", JAVMA, 236, , 1098-1103, 2010,( SCI )
21. Ok M, Güzelbekteş H., Sen I, Coskun A, Sağkan Öztürk A, " Post Parturient Haemoglobinuria in Three Dairy Cows ", Bull Vet Inst. Pulawy, 53, , 421-423, 2009,( SCI )
22. Ok, M., Güzelbekteş H., Coskun. A, Sağkan-Öztürk, A., Canikli Ş., " Hipofosfatemili Sığırlarda Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Bulgular ve Fosforun Tedavideki Etkisi. ", VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Temmuz 2009. Efes/İZMİR, , , , 2009,( Konferans )
23. Güzelbekteş H., Altunuok V, Koç Y, Elmas M, Coşkun A, Şen İ., " Sisaprid ve Betanokolün Sağlıklı Buzağılarda Abomazum Motilite ve Boşalma Oranına Etkisi. ", VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Temmuz 2009. Efes/İZMİR, , , , 2009,( Konferans )
24. Güzelbekteş H, Coskun A, Ortatatlı M, Sen I. , " The Levels of Serum Gastrın in Dogs wıth Acute or Chronıc Gastrıtıs that Positive or Negative for Helıcobacter Spp. ", European Veterinary Conference, Aprill 2009, Netherl, , , , 2009,( Konferans )
25. Maden M, Sağkan-Öztürk A, Güzelbekteş H., " Bir Aylık İngiliz Buldog Irkı Bir Köpekte Gastrik Dilatasyon ve Kronik Gastritis Olgusu. ", VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Temmuz 2009. Efes/İZMİR, , , , 2009,( Konferans )
26. Ok, M.,Güler L.,Turgut,K., Ok,U., Sen, I, Gunduz IK., Birdane, FM., Güzelbekteş, H., " The Studies on the Aetiology of Diarrhoea in Neonatal Calves and Determination of Virulence Gene Markers of Escherichia coli Strains by Multiplex PCR. ", Zoonoses Public Health, 56, , 94-101, 2009,( SCI )
27. Güzelbekteş H, Coskun A, Ortatatlı M, Sen I. , " The Levels of Gastrın in Dogs wıth Acute and Chronıc Gastrıtıs with Helıcobacter Spp Posıtıve or Negatıve, ", Bull Vet Inst. Pulawy, 52, , 357-361, 2008,( SCI )
28. Ok, M, Güzelbekteş, H., Coskun, A., Sağkan Öztürk, A., Canikli, Ş., " Hipofosfatemili Sığırlarda Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Bulgular ve Fosforun Tedavideki Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 2008 24, 2, 69-75., , , , 2008,( Üniversite Dersgisi )
29. Güzelbekteş H., Coşkun A, Sen I., , " Relationship Of Dehidration Degree With Base Excess And Anion Gap In Dehydrated Calves With Diarrhoea. ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2008,( Konferans )
30. Ok, M., Güler L., Turgut, K., Ok U., Sen, I, Gunduz I.K., Birdane, F.M., Güzelbekteş, H. , " The Studies on the Aetiology of Diarrhoea in Neonatal Calves Determination of Virulence Gene Markers of Escherichia coli Strains by Multiplex PCR. ", XXV. Jubile World Buiatri Congress (WBC), 5-12 July 2008, Budapest, Hungarian, , , , 2008,( Konferans )
31. Güzelbekteş H, Coskun A, Ok M, Sen I., " The Levels of Serum Amiloid A Haptoglobin Concentration in cows with Abomasal Displacement. ", XXV. Jubile World Buiatri Congress (WBC), 5-12 July 2008, Budapest, Hungarian, , , , 2008,( Konferans )
32. Güzelbekteş H., Coşkun A, Sen I., " Relationship Of Dehidration Degree With Base Excess And Anion Gap In Dehydrated Calves With Diarrhoea ", Bull Vet Inst. Pulawy, 51(1), , 83-87, 2007,( SCI )
33. Ok M, Güzelbekteş H, Şen İ, Coşkun A., " Kuzularda deneysel oluşturulan solunum sistemi enfeksiyonlarının teşhisinde arteriyal kan gazlarının önemi. ", VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Eylül 2007. Kemer/ANTALYA, , , , 2007,( Konferans )
34. Güzelbekteş H, Coşkun A. Sağkan A, Şen İ, Ok M., " Yatalak ineklerde kan gazları hematolojik ve bazı biyokimyasal değişiklikler. ", VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Eylül 2007. Kemer/ANTALYA, , , , 2007,( Konferans )
35. Güzelbekteş H, Ok M, Şen İ, Coşkun A., " Atlarda uzun süreli fiziksel egzersizin hematolojik ve bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. ", VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Eylül 2007. Kemer/ANTALYA, , , , 2007,( Konferans )
36. Güzelbekteş H, Coşkun A, Şen İ., " Diyareli dehidre buzağılarda asit baz balansı ve dehidrasyon derecesinin ilişkisi. ", VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 1-4 Eylül 2007. Kemer/ANTALYA, , , , 2007,( Konferans )
37. Irmak, K, Sen, I, Cöl, R, Birdane, F, Güzelbekteş, H, Civelek, T, Yılmaz, A and Turgut, K, " The Evaluation of coagulation profiles in calves with suspected septic shock ", Veterinary Research Comminication, 30(5), , 7, 2006,( SCI )
38. Güzelbekteş, H., Ok, M, Sen, I., Coskun. A, " Atlarda Uzun Süreli Fiziksel Egzersizin Hematolojik ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. ", Vet. Bil. Derg., 2006, 22,1-2, 27-30., , , , 2006,( Üniversite Dersgisi )
39. Güzelbekteş, H., Coskun. A, Sağkan-Öztürk, A., Sen, I.,.Ok, M., " Yatalak ineklerde Kan gazları, hematolojik ve bazı biyokimyasal değişiklikler, ", Vet. Bil. Derg., 2006, 22, 1-2 , 5-10., , , , 2006,( Üniversite Dersgisi )
40. Sen, I., Turgut, K., Ok, M., Kıran, MM., Güzelbekteş, H., Ortatatlı M., Birdane FM., Altunok, V., " Effects of Nutritional Therapy or N-Acetyl-cysteine (NAC) Treatment on Biochemical Markers and Liver Histology in Dogs with CCl4-induced Hepatic Necrosis ", Revue de Medicine Veterinaire, 156(10), , 483-490, 2005,( SCI )
41. Birdane, FM, Aslan, V, Güzelbekteş, H., " Sütcü sığırlarda diyete bağlı konstipasyon?un sinameki ile tedavisi. ", VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 4-7 Temmuz, 2005, KARS, , , , 2005,( Konferans )
42. Ok, M., Güzelbekteş, H., Sen, I., Coskun, A. , " Kuzularda Deneysel Oluşturulan Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Teşhisinde Arteriyal Kan Gazlarının Önemi. ", Vet. Bil. Derg., 2005, 21,3-4, 119-125, , , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
43. Maden, M., Birdane, FM., Güzelbekteş, H., Coşkun, A., " Gezici Klinik Uygulamalarının Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi ve Veteriner Hekimlik Hizmetlerinin Gelişmesindeki Etkisi ", Üniversite Dergisi, , , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
44. Güzelbekteş, H., Aslan V., " Gastrik Anormallik Olan Köpeklerde Endoskopik ve Laboratuvar Bulguların Karşılaştırılması. ", Üniversite Dergisi, , , , 2004,( Üniversite Dersgisi )
45. Sevinç, M., Basoğlu, A., Güzelbekteş, H., Boydak, M., " Lipid and Lipoprotein levels in Dairy Cows with Fatty Liver ", Tr. J. Vet. Anim. Sci, 27, , 5, 2003,( SCI )
46. Irmak, K., Güzelbekteş, H., " Septik Şok Şüpheli Buzağılarda Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişiklikler. ", V Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz, 2003, Van., , , , 2003,( Konferans )
47. Maden, M., Birdane, FM., Güzelbekteş, H., Coşkun, A., " Gezici Klinik Uygulamalarının Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi ve Veteriner Hekimlik Hizmetlerinin Gelişmesindeki Etkisi, ", V Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz, 2003, Van., , , , 2003,( Konferans )
48. Güzelbekteş H., Aslan V., " Köpeklerde Osefageal ve Gastrik Lezyonların Endoskopik Muayenesi. ", V. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 2-5 Temmuz, 2003, Van., , , , 2003,( Konferans )
49. Irmak, K., Güzelbekteş, H., " Septisemi Şüpheli Buzağılarda Koagulasyon Profilinin Değerlendirilmesi, ", Üniversite Dergisi, , , , 2003,( Üniversite Dersgisi )
50. Irmak, K., Güzelbekteş, H., " Septik Şok Şüpheli Buzağılarda Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişiklikler. ", Üniversite Dergisi, , , , 2003,( Üniversite Dersgisi )
51. Şen, İ, Ok, M., Birdane, F.M., Güzelbekteş,H., Turgut, K, " Role of gastrin in the aetiology of abomasal displecement in dairy cows ", Veterinary Recort, 6, , 2, 2002,( SCI )
52. Aslan, V., Güzelbekteş, H, Erganiş, O., Kav, K., Çorlu, M, " Importance of Florfenicol in the Treatment of Calves Diarrhea. 27th World Veterinary Congress, 25rd-27th September, 2002, Tunis. ", 27th World Veterinary Congress, 25rd-27th September, 2002, Tunis., , , , 2002,( Konferans )
53. Aslan, V., Güzelbekteş, H, Erganiş, O., Kav, K., Çorlu, M., " Buzağı ve Dana İshallerinin Sağaltımında Florfenikol?ün Önemi. ", Kurum Dergisi, , , , 2002,( Üniversite Dersgisi )
54. Irmak, K., Şen, İ., Güzelbekteş, H. And Turgut, K, " Buzağılarda Ön Midelerde Mikroflora ve Motilite Yetersizliğinin Plazma Tiamin HCl Konsantrasyonu Üzerine Etkisi. ", IV Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz, 2001, Kampus, Konya., , , , 2001,( Konferans )
55. Sevinç, M., Başoğlu, A., Güzelbekteş, H., Boydak, M., " Karaciğer Yağlanmalı Sığırlarda Lipid Profili. ", IV Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz, 2001, Kampus, Konya., , , , 2001,( Konferans )
56. Irmak, K., Şen, İ., Ok, M, Civelek, T., Güzelbekteş, H, Akay, N., " Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler. ", IV Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz, 2001, Kampüs, Konya., , , , 2001,( Konferans )
57. Şen, İ, Başağlu, A, Ok, M, Birdane, F,M, Güzelbekteş, H, Civelek, T., " Neonatal İshalli Buzağılarda Serum İmmunoglobulinlerin Glutaraldehit Koagulasyon Testi ile Değerlendirilmesi. ", IV Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz, 2001 Kampüs, Konya., , , , 2001,( Konferans )
58. Irmak, K., Şen, İ., Güzelbekteş, H. and Turgut, K, " Effect Of Forestomach Flora And Motility İnsufficiency on Plasma Thiamine Concentration in Calves ", Indian Veterinary Journal, 77, , 4, 2000,( SCI )
59. Basoglu A, Sevinc M, H Güzelbekteş, T Civelek , " of Borax on Chemistry Profile in Dogs. ", The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Congress, 25-29 April 2000, Amsterdam, Holla, , , , 2000,( Diğer )
60. Şen, İ, Başağlu, A, Ok, M, Birdane, F,M, Güzelbekteş,H, Civelek,T, " Neonatal İshalli Buzağılarda Serum İmmunoglobulinlerin Glutaraldehit Koagulasyon Testi ile Değerlendirilmesi. ", Üniversite Dergisi, , , , 2000,( Konferans )
61. Basoglu A, Sevinc M, Guzelbektes, H and Civelek T, " Effect of Borax on Lipid Profile in Dogs. ", Online Journal of Veterinary Research, 4(6), , 4, 2000,( SCI )
62. Ok. M., Şen, İ., Birdane, F.M. Güzelbekteş, H. Tuzcu,M., Turgut, K., " Diagnostic importence of ELISA and haemogglutination inhibition tests in canine parvoviral infection of dogs ", Indian Veterinary Journal, 77 (6), , 3, 2000,( SCI )
63. Ok., M., Birdane, F.M., Şen, İ. Güzelbekteş, H., " Study on Some Blood Biochemical Parameters in Premature Calves ", Indian Veterinary Journal, 77(10), , 3, 2000,( SCI )
64. Ok M., Şen, İ., Birdane, F.M. Güzelbekteş, H. Tuzcu,M.,, " Turgut, K. Diagnostic Importence of ELISA Haemogglutination Inhibition Tests in Canine Parvoviral Infection of Dogs. ", Bildiri Kitapçığı, , , , 1999,( Konferans )
65. Sevinç, M., Maden, M., Demirel, M., Or, E., Güzelbekteş, H., Gökçen, M. , " Safkan Kısraklarda Pre ve Postpartum Dönem Bazı kan Parametreleri ve Hormon Düzeylerinde Gözlenen Değişikliklerin İncelenmesi. ", I. Ulusal Atçılık Sempozyumu. 21-22 Ekim,1999, Konya., , , , 1999,( Konferans )
66. Ok., M., Birdane, F.M., Şen, İ. Güzelbekteş, H., " Prematüre Buzağılarda Bazı Kan Parametreleri Üzerine Çalışmalar. ", III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi. 8-9 Temmuz, 1999, Ilgaz / Kastamonu., , , , 1999,( Konferans )
67. Irmak, K., Şen, İ., Ok, M, Civelek, T., Güzelbekteş, H, Akay, N. , " Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler. ", Üniversite Dergisi, , , , 1998,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Emine ÇELİK, " Konyanın Akşehir, ılgın ve Kadınhanı ilçelerinde perinatal mortalite prevalansı ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İç Hastalıkları, 1998 - 2013, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler