FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE
CLINICAL SCIENCES
CLINICAL SCIENCES
 
 Name and Surname: PROF.DR. FAHRETTİN ALKAN
Name of the Faculty:   FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE DEPARTMENT OF CLINICAL SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Semih ALTAN, Yılmaz KOÇ, Fahrettin ALKAN, Muharrem EROL, Ramazan YILDIZ. , " Bir İnekte Retikulumun Sağa Deplasmanı: Vaka Raporu. ", 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2012, Sarıkamış ? KARS, 13, , , 2013,( Konferans )
2. Semih ALTAN, Fahrettin ALKAN, Yılmaz KOÇ. , " Travmalı Köpek ve Buzağılarda Serum Biyokimyasal Profil ve Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi. ", 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2012, Sarıkamış ? KARS, 13, , , 2013,( Konferans )
3. Fahrettin ALKAN, Semih ALTAN, Hüseyin ERDEM. , " Kangal Irkı Bir Köpekte Nekrotik Dil Yarası ve Glossopleji: Vaka Sunumu. ", 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 27 Haziran - 01 Temmuz 2012, Sarıkamış ? KARS, 13, , , 2013,( Konferans )
4. Altan S, Alkan F, Koc Y. , " The right displacement of abomasum with ulceration in a calf ", Kafkas Univ Vet Fak Derg,, 18(2), , 343-46, 2012,( SCI )
5. Semih Altan, Fahrettin Alkan, Yılmaz Koç, Özgür Özdemir, Orhan Yavuz. . , " The Retrospective Evaluation of the Neoplastic Cases of Dogs between 2006 to 2010 ", 17th FECAVA Eurocongress (17. Uluslararası Küçük Hayvan Kongresi), Istanbul/Turkey, 7-10 September 2011, 17, , , 2011,( Konferans )
6. Semih ALTAN, Fahrettin ALKAN, Yılmaz KOÇ,, " The right displacement of abomasum with ulceration rare seen in a calf ", I. European Buiatrics Forum proceedings book, 1, , , 2009,( Konferans )
7. İzci C, Alkan F, Çelik İ, Erol M, Sur E. , " Keratokonjunktivitis Sikkalı Köpeklerde % 2'lik Siklosporinin Lokal Kullanımının Klinik ve Konjunktival Lokal İmmünite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. ", XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, Türkiye., 1, , , 2008,( Konferans )
8. Alkan F, Koç Y, Coşkun A. , " Bir Devede Şiddetli Abdominal Effüzyon. ", XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, Türkiye, 1, , , 2008,( Konferans )
9. Alkan F, Koç Y, Çelik İ, Erol M, Aydın MF. , " Tavşanlarda Postoperatif İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Antiinflamatuvar İlaçların Rolü. ", XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, Türkiye., 1, , , 2008,( Konferans )
10. Alkan F, Koç Y, Erol H, Altan S. , " Kesici Delici Yabancı Cisme Bağlı Penetran Abdominal Yaralanma: Vaka Sunumu. ", XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran, Kuşadası, Türkiye, 1, , , 2008,( Konferans )
11. Alkan F, Koc Y, Celik, I, Erol, M, Aydın, M.F, " Tavşanlarda peritoneal adezyonların önlenmesinde metilprednisolon (MP) ve dimetil sülfoksit (DMSO)'in etkilerinin araştırılması. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23(2), , 73-79, 2007,( Üniversite Dersgisi )
12. Alkan F, Koc Y, Celik I, Erol M, Aydın M.F. , " Tavşanlarda intraabdominal adezyonların önlenmesinde fluniksin meglumine ve mepiramin maleatın etkileri üzerine deneysel araştırma ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 23(1), , 41-46, 2007,( Üniversite Dersgisi )
13. Alkan F, Koç Y, Kamış Ü, Esin E. , " Tavşanlarda sitemik atropin, ksilazin, diazem ve midazolam uygulamasının göz yaşı sekresyonu üzerine etkilerinin deneysel olarak araştırılması. ", 3. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 18-21 Mayıs, Ağaoğlu Otel, Uludağ, Bursa. , 1, , , 2006,( Konferans )
14. Koc Y, Alkan F, Coskun A. ., " Bir devede şiddetli abdominal effüzyon ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22(3-4), , 103-108. , 2006,( Üniversite Dersgisi )
15. Koc Y, Ozdemir O, Alkan F, Çiftçi M.K, Erol M. , " Bir inekte melanom olgusu. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 22(3-4), , 91-96., 2006,( Üniversite Dersgisi )
16. Alkan F, Izci C, Tepeli C, Koç Y. , " Evaluation of the schirmer tear test in clinically normal Turkish hunting dogs (Turkish greyhound). ", Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 73(4), , 269-273, 2005,( SCI )
17. Alkan F, Koc Y, Eken E. , " Umbilical cord remnant infections in calves. ", Indian Veterinary Journal, 82(3), , 316-318, 2005,( SCI )
18. Alkan F, Koc Y, Kamis U. , " Effects of preanaesthetic medications on basal tear production in rabbits ", Indian Veterinary Journal, 82(10), , 1053-1055., 2005,( SCI )
19. Alkan F, İzci C, Tepeli C, Koç Y. , " Clinical determination of tear production in Kangal Shepherd dogs ", 2nd International Kangal Dog Symposium, 1, , , 2005,( Konferans )
20. İzci C , Alkan F. , " Atlarda ayağın yapısal uyum ve dengesi ", At Sağlığı ve Hayvancılık Dergisi, , 1, , 18-20, 2005,( Kurum Dergisi )
21. İzci C , Alkan F. , " Atlarda ayağın fizyolojisi ", At Sağlığı ve Hayvancılık Dergisi, , 1, , 16-17, 2005,( Kurum Dergisi )
22. Alkan F, Koç Y, Çelik İ, Erol M, Aydın F. , " Tavşanlarda intraabdominal adezyonların önlenmesinde dimetil sülfoksitin etkileri üzerine deneysel araştırma. ", 6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz, Kars., 1, , , 2005,( Konferans )
23. Alkan F, Koc Y, Calim KH. , " Right flank omentopexy for correction of left displaced abomasum in cattle. ", Indian Veterinary Journal, 81(12), , 1387-89, 2004,( SCI )
24. Arican M, Alkan F, Avki, S. , " Effects of flunixin meglumine and dexamethasone on metalloproteinases in canine keratoconjunctivitis. ", Revue De Medecine Veterinaire , 155(11), , 543-546, 2004,( SCI )
25. Alkan F, Izci C, Tepeli C, Koç Y., " Evaluation of the Schirmer tear test in two Turkish breeds of shepherd dogs. ", Revue De Medecine Veterinaire, 155(2), , 67-70, 2004,( SCI )
26. Alkan F, Koç Y, Erol M. , " Peritoneal adezyonların engellenmesinde flunixin meglumine ve methylprednisolonun etkileri: tavşanlarda deneysel çalışma. ", IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül, Manavgat/Antalya., 1, , , 2004,( Konferans )
27. Koc Y, Turgut K, Sen I, Alkan F, Birdane FM. , " Persistent right aortic arch and its surgical correction in a dog ", Turkısh Journal Of Veterinary & Animal Sciences, 28(2), , 441-446, 2004,( SCI )
28. İzci C, Alkan F. , " Ayağın fizyolojisi. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, 3-6 Haziran, Nevşehir/Türkiye., 2, , , 2004,( Konferans )
29. Alkan F, İzci M, Tepeli C, Koç Y. , " Akbaş ve Kangal çoban köpeklerinde schirmer göz yaşı testinin değerlendirilmesi. ", IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül, Manavgat/Antalya, 9, , , 2004,( Konferans )
30. Alkan F, İzci C. , " Ayağın yapısal uyumu ve ayak dengesi. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu, 3-6 Haziran, Nevşehir/Türkiye., 2, , , 2004,( Konferans )
31. Alkan F ve Koç Y. , " Köpeklerde hematolojik dğerler, kan gazları ve elektrolitler üzerine ionik e non-ionik kontrast maddelerin etkileri. ", II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 10-13 Nisan Bursa. , 2, , , 2003,( Konferans )
32. Alkan F, Koc Y. , " The effects of ionic and non-ionic contrast media on blood cells, gases and electrolytes in dogs. Part-II: gases and electrolytes. ", Indian Veterinary Journal, 80, , 888-889, 2003,( SCI )
33. Koc Y, Alkan F, Uyaroğlu A. , " The use of sodium carboxymethylcellulose to prevent intraabdominal adhesions in rabbits ", Turk. J. Vet. Anim. Sci, 27(4), , 965-970, 2003,( SCI )
34. Erdem H, Doğruer G, Koç Y, Alkan F. , " Tavşanlarda uterus operasyonlarından sonra şekillenen adezyonların önlenmesinde sodyum karboksimetilselilozun etkisi. ", I. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-6 Eylül, Konya., 1, , , 2003,( Konferans )
35. Koç Y, Alkan F and Erol M. , " An Experimental Study Evaluating the effect of Sodium Carboxymethylcellulose on the Prevention of Postoperative Intraabdominal adhesions. ", Revue Med. Vet., 153(12), , 803-807, 2002,( SCI )
36. İzci C, Celik İ, Alkan F, Oğurtan Z, Ceylan C, Sur E, and Özkan Y. , " Histological Characteristics and Lokal Cellular Immunity of the Gland of the Third Eyelid After Topical Ophthalmic Administration of 2% Cyclosporine for Treatment of Dogs with Keratoconjunctivitis sicca. ", American Journal of Veterinary Research,, 63(5), , 688-693., 2002,( SCI )
37. Oğurtan Z, Celik I, İzci C, Boydak M, Alkan F, Koc Y. , " Effect of experimental therapeutic ultrasound on the distal antebrachial growth plates in one-month-old rabbits. ", The Veterinary Journal, 164, , 280-287, 2002,( SCI )
38. Koç Y, Kul M, Alkan F, Oğurtan Z. , " Köpeklerde Midazolam-Ketamine ve Xlazine-Ketamine Anestezisinin Arteriyel Kan Basıncı ve Kan Gazları Üzerine Etkileri ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 18(1-2), , 57-62, 2002,( Üniversite Dersgisi )
39. Koç Y, Alkan F and Kul M. , " Effects of Anesthetic-Like Combination of Midazolam and Xylazine on Certain Clinical Parameters in Dogs. ", Indian Veterinary Journal, 79(12), , 1281-1284, 2002,( SCI )
40. Koç, Y, Alkan F, Uyaroğlu A ve Erol M. , " Tavşanlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Sodyum Karboksimetilselülozun Kullanımı. ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Poster) Kongre Özetler Kitapcığı, 3-6 Temmuz, Van., 8, , 1340, 2002,( Konferans )
41. Alkan F, İzci C, Ortatatlı M, Ceylan C and Karaman M. , " Köpeklerde Tendo adezyonlarının Önlenmesinde Fascia Lata Otogreftinin Kullanımı. ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Poster) Kongre Özetler Kitapcığı, 3-6 Temmuz, Van., 8, , 139, 2002,( Konferans )
42. Alkan F, İzci C, Ortatatlı M, Koç Y ve Karaman M. , " Oral Papillamatozisli Kuzularda Siklosporinin Etkisi ", VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Oral) Kongre Özetler Kitapcığı, 81, 3-6 Temmuz, Van, 1, , , 2002,( Konferans )
43. Oğurtan Z, Gezici M, Kul M, Ceylan C ve Alkan F. , " Köpeklerde Sindirim sistemi Kanalının Patlatma ve Çekme Dirençlerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. ", VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Oral) Kongre Özetler Kitapcığı, 81, 3-6 Temmuz, Van, 1, , , 2002,( Konferans )
44. İzci C, Çelik İ, Alkan F, Oğurtan Z, Ceylan C, Sur E ve Özkan Y. . , " Köpeklerde KKS'nın %2'lik Topikal Siklosporin ile Tedavisi Üzerine Çalışmalar: 3.Göz Kapağı Bezinin Histopatolojisi, Lokal Sellüler İmmunite ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi ", Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Oral) Kongre Özetler Kitapcığı, 81, 3-6 Temmuz, Van, 1, , , 2002,( Konferans )
45. Koc Y and Alkan F. , " The Effects of Ionic and Non-Ionic Contrast Media on Blood Cells, Gases and Electrolytes in Dogs, Part -I- Haematological Values ", Indian Veterinary Journal, 79(11), , 1179-1181., 2002,( SCI )
46. Alkan F, Koç Y and Ceylan C. , " The Surgical Repair of Calves with Atresia Coli ", Indian Veterinary Journal, 79(8), , 841-843, 2002,( SCI )
47. Alkan F, İzci C, Ortatatlı M, Ceylan C and Karaman M., " The Use of Autogenous Fascia Lata to Prevent Tendon Adhesions in Dogs. ", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26, , 957-964, 2002,( SCI )
48. Aslan V, Ok M, Boydak M, Şen I, Birdane F.M, Alkan F. , " The Study On The Relationship Of Abomasasal Displacement And Fatty Liver Syndrome İn Dairy Cows. ", 11th International Conference on Production Diseases in Farm Animals, 177, (Poster),12-16 August, Frederiksberg, Denmark. , 1, , 104, 2001,( Konferans )
49. Alkan F and Yavru N., " The Role of Copper and Zinc in the Etiology of Foot Rot of Sheep in Konya Region of Turkey. ", Israel Journal of veterinary Medicine, 56(1), , 33-36, 2001,( SCI )
50. Oğurtan Z, Gezici M, Kul M, Ceylan M and Alkan F. , " Comparative Study of Bursting and Tensile Strengths of Digestive Tract in the Dog Application to Esophago-Intestinal Stures ", Revue Med. Vet, 152(6), , 491-494., 2001,( SCI )
51. Koç Y, Alkan F. , " Bir Kuzuda Ekstraumbilikal Ektopia Hepatika Olgusu ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17, 4, , 109-111, 2001,( Üniversite Dersgisi )
52. Alkan F, Koç Y, Beşoluk K, Karaman M. , " Bir Buzağıda Gözlenen Notomelie Olgusu. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17, 4, , 103-107, 2001,( Üniversite Dersgisi )
53. Koç Y, Alkan F, Kul M, Hatipoğlu F. , " Köpeklerin Oral Papillomatozisinde Levamizolun Kullanımı ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 13(2), , 46-49, 2001,( Kurum Dergisi )
54. Alkan F, Koç Y ve Kul M. , " Köpeklerde Midazolam-Ketamin ve Dizaepam-Ketamin anestezisinin arteriyel Kan Basıncı, Kan Gazları ve Bazı Fizyolojik Fonksiyonlar Üzerine Etkileri. ", Hayvancılık Araştırma Dergisi., 11(1), , 44-49, 2001,( Kurum Dergisi )
55. Alkan F, İzci C, Ortatatlı M, Koç Y, Karaman M. , " Kuzuların Oral Papillomatozisinde Siklosporinin Klinik Kullanımı. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(4), , 75-79 , 2001,( Üniversite Dersgisi )
56. Koç Y, Alkan F. , " Evcil Hayvanlarda Testis Penis ve Prepusium Hastalıklarının Klinik Değerlendirilmesi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(4), , 67-74, 2001,( Üniversite Dersgisi )
57. Koç Y, Alkan F, Ceylan C, Birdane FM. , " Atresia Kolili 22 Buzağıda Klinik ve Operatif Yaklaşımların Değerlendirilmesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(1), , 27-34, 2001,( Üniversite Dersgisi )
58. Ok M, Şen I, Birdane FM, Sevinç M, Aslan V and Alkan F., " Concentration of Insulin and Glucose in Dairy Cows with Abomasal Displacement ", Indian Veterinary Journal, 77, , 961-962, 2000,( SCI )
59. Alkan F, Yavru N, Ceylan C, Çelik İ, Boydak M. , " Geniş Fıtık Deliklerinin Deri Otogrefti ile Kapatılması Üzerine Klinik ve Histolojik Araştırma. ", VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Oral) Tebliğ Özetleri Kitapcığı, 25-28 Ekim, Bursa., 1, , 117,, 2000,( Konferans )
60. Hatipoğlu F, Erer H, Elma E, Alkan F. , " Kangal Irkı Bir Köpekte Osteosarkom Olgusu. ", 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (Oral) 6-9 Eylül, Bursa,., 1, , , 2000,( Konferans )
61. Maden M, Birdane MF, Alkan F, Hadimi HH, Şen İ ve Aslan V. , " Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Sitolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi. ", III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi. (Oral) 8-9 Temmuz Ilgaz-Kastamonu, 1, , , 2000,( Konferans )
62. Maden M, Birdane MF, Alkan F, Hadimli HH, Şen İ ve Aslan V., " Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Sitolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 16(1), , 43-50., 2000,( Üniversite Dersgisi )
63. Oğurtan Z, Çelik İ, İzci C, Alkan F, Sur E, Koç Y. , " İki Aylık Tavşanlarda Deneysel Terapotik Ultrasonun Distal Antebrachial Büyüme Plağına Olan Etkisinin Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Araştırılması. ", VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Poster) Tebliğ Özetleri Kitapcığı, 25-28 Ekim, Bursa, 7, , 171, 2000,( Konferans )
64. Oğurtan Z, Çelik İ, İzci C, Alkan F, Boydak M, Koç Y. , " Bir Aylık Tavşanlarda Deneysel Terapotik Ultrasonun Distal Antebrachial Büyüme Plağına Olan Etkisinin Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Araştırılması. ", VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Poster) Tebliğ Özetleri Kitapcığı, 25-28 Ekim, Bursa, 7, , 169, 2000,( Konferans )
65. Alkan F, Yavru N. , " The Effects of Copper and Zinc in the Etiology of Foot-Rot of Sheep in Konya Region ", Ist International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, 119,(Poster), 23-25 October, Irbid-Jordan. , 1, , 119, 1999,( Konferans )
66. Yavru N, Alkan F and Arıcan M. , " Clinical Investigation of Large Hernial Defects with Skin autograft. ", Ist International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, 104,(Poster), 23-25 October, Irbid-Jordan, 1, , 104, 1999,( Konferans )
67. Koç Y, Alkan F, Birdane F.M, Oğurtan Z. , " Bir Alman Çoban Köpeğinde Panosteitis Vakasının Sağaltımı ve Radyolojik Takibi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 2, , 75-79, 1999,( Üniversite Dersgisi )
68. Koç Y, Alkan F, Birdane F.M, Oğurtan Z. , " Bir Alman Çoban Köpeğinde Panosteitis Vakasının Sağaltımı ve Radyolojik Takibi. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 15, 2, , 75-79, 1999,( Üniversite Dersgisi )
69. Alkan F, Oğurtan Z, Yiğitarslan K. , " Bir Buzağıda Atresia Ani ve Taillessness Olgusu. ", Bültendif, 12, , 5-6., 1999,( Diğer )
70. Alkan F, Yavru N, Ceylan C, Çelik İ, Boydak M, Özkan Y. , " Koyunlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Geniş Fıtık Deliklerinin Deri Otogrefti ile Onarılmasının Klinik ve Histolojik Olarak Araştırılması. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 15(2), , 81-89., 1999,( Üniversite Dersgisi )
71. Yavru N, Alkan F, Koç B, Avki S, ve Arıcan M. , " Geniş Fıtık Deliklerinin Deri Otogrefi ile Kapatılması Üzerine Klinik Araştırmalar. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 5(1-2), , 24-27, 1999,( Kurum Dergisi )
72. Arıcan M, Carter SD, Alkan F. , " Treatment of Bovine Traumatic Kerato-conjunctivitis with Hyaluronic Acid ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 4(1-2), , 15-18, 1998,( Kurum Dergisi )
73. Alkan F. , " Konya Bölgesindeki Koyunlarda Görülen Piyetenin Etiyolojisinde Çinko ve Bakırın Rolü ", V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, (Oral) Tebliğ Tam Metinleri Kitapcığı, , 20-22 Ekim, Konya. , 1, , 202-207, 1998,( Konferans )
74. Yavru N, Alkan F, Koç B, Avki S, Arıcan M., " Geniş Fıtık Deliklerinin Deri Otogrefi ile Kapatılması Üzerine Klinik Araştırmalar. ", 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Oral) Kongre Özetler Kitapcığı, 36-38, 25-28 Haziran, Elazığ., 1, , 95-96, 1998,( Konferans )
75. Koç Y, Kul M, Alkan F, Oğurtan Z, Yiğitarslan K. , " Köpeklerde Midazolam-Ketamine ve Xylazine-Ketamine Anestezisinin Arteriyel Kan Basıncı ve Kan Gazları Üzerine Etkileri?, ", 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (Oral) Kongre Özetler Kitapcığı, 36-38, 25-28 Haziran, Elazığ., 1, , 36-38, 1998,( Konferans )
76. Oğurtan Z, Alkan F ve Koç Y. , " Bir Buzağıda Spiral Tibia Kırığının Onlay-Allogreft-Kemik-Plaka ile Fiksasyonu. ", Türk Vet. Hek. Derg.,, 10(2), , 49-52., 1998,( Kurum Dergisi )
77. Erer H, Elma E, Hatipoğlu F, Alkan F. , " Kangal Irkı Bir Köpekte Osteosarkom Olgusu ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 14(1), , 107-112, 1998,( Üniversite Dersgisi )
78. Koç Y, Oğurtan Z, Tuzcu M, Alkan F, Çifçi M.K. , " Bir Buzağıda Paralumbal Bölgede Heteretopik Akciğer Olgusu. Olgusu ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 14(2), , 151-154, 1998,( Üniversite Dersgisi )
79. Elma E, ve Alkan F. (1998). , " Buzağılarda Umbilikal Lezyonların Ultrasonografi ile Tanısı. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 4(1-2), , 87-91, 1998,( Kurum Dergisi )
80. Oğurtan Z, Alkan F, ve Koç Y. , " Ruminantlarda Kongenital Anomaliler ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 9(4), , 24-28, 1997,( Kurum Dergisi )
81. Yavru N, Alkan F. , " Ayak Hastalıklarının Profilaksisinde Çinkonun Önemi. ", Birinci Ulusal Çinko Kongresi, (Poster) Kongre Kitapcığı, , 12-16 Mayıs, Eskişehir., 1, , 853-856, 1997,( Konferans )
82. Aslan V, Ok M, Eren Ü, Şen İ, Birdane FM, Alkan F. , " Süt İneklerinde Abomasum Deplasmanlarının Yağlı Karaciğer Sendromu ile İlgisi. . ", II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, (Oral) Kongre Özet Kitabı, 2-4 Temmuz, İstanbul, 1, , 38-39, 1997,( Konferans )
83. Özer Ş, Tekin Ş, Alkan F, ve Cömert A. , " Laparoskopik Kolektomide Yeni Bir Yöntem ve Yeni İkiz Klavuz (Deneysel Çalışma) ", Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7(4), , 175-179., 1997,( Kurum Dergisi )
84. Aslan V, Ok M, Boydak M, Şen İ, Birdane FM, ve Alkan F. , " Süt İneklerinde Abomasum Deplasmanlarının Yağlı Karaciğer Sendromu ile İlgisi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 13(2), , 77-82, 1997,( Üniversite Dersgisi )
85. Oğurtan Z ve Alkan F., " Asıf Teori ve Tekniği II. Bölüm. Plaka ve Vidaların Çeşitli Kırıklarda ASIF Metoduna Göre Farlı Uygulama Yöntemleri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 13(1), , 97-107, 1996,( Üniversite Dersgisi )
86. İzci C, Alkan F. , " Sığırların Önemli Bir Ayak Hastalığı: Laminitis. ", Hayvancılık Ulusal Kongresi, Kongre Kitapcığı, 84-91, (Oral) Ege Üniv. Ziraat Fak., 18-20 Eylül, İzmir., 1, , 84-91, 1996,( Konferans )
87. Oğurtan Z ve Alkan F., " Asıf Teori ve Tekniği I. Bölüm. ASIF Cerrahi Araç-Gereçleri ve Kullanım Prensipleri. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 12(2), , 81-91, 1996,( Üniversite Dersgisi )
88. İzci C, Avki S, ve Alkan F. , " Köpeklerde Lokal Atropin Uygulamasının Gözyaşı Sekresyonu Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(1), , 25-31, 1995,( Üniversite Dersgisi )
89. İzci C, Alkan F, Avki S ve Kul M. , " Köpeklerde Atropin Sülfat Premedikasyonu Uygulanarak ve Uygulamadan Gerçekleştirilen Rompun-Ketalar ve Rompun-Pentotal Genel Anestezisinin Gözyaşı Sekresyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması?, ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 1(2), , 30-34., 1995,( Kurum Dergisi )
90. Koç Y, Kul M ve Alkan F. , " Enfeksiyoz Olmayan Travmatik Akut Keratokonjunktivitis Vakalarında Flunixin Meglumine ve Dexamethasone Kullanımının Mukayesesi ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(1), , 141-145. , 1995,( Üniversite Dersgisi )
91. Koç Y, Avki S, Alkan F, , " Beş Aylık İvesi Bir Kuzuda Polimelie. ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(2), , 131-133., 1995,( Üniversite Dersgisi )
92. Alkan F, Tuzcu M, Koç Y, Oğurtan Z. , " Bir Buzağıda Ectrodactyly ile Birlikte Şekillenmiş Micromelia ", Veteriner Bilimleri Dergisi, 13(2), , 129-131. , 1995,( Üniversite Dersgisi )


  Theses
1. Kaan Dönmez, " Kuzularda postoperatif ileus üzerine eritromisin, lidokain ve metoclopramidenin etkilerinin klinik laboratuvar ve radyolojik olarak araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, veteriner cerrahi, 2012 - , Devam Ediyor
2. Evren ESİN, " Tavşanlarda İntestinal Doku İyileşmesi Ve Postoperatif İntraabdominal Adezyonlar Üzerine Levamizol ve Siklosporin'in Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner Cerrahi, 2004 - 2010, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği 20042007
S.Ü. Karaman BESYO Müdürlüğü20042007

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Karaman BesyoYüksekokul Müd.06/01/200406/01/2007
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.27/11/201528/11/2021

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
SURGERY II