FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE
CLINICAL SCIENCES
CLINICAL SCIENCES
 
 Name and Surname: PROF.DR. ZEKİ OĞURTAN
Name of the Faculty:   FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE DEPARTMENT OF CLINICAL SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  zogurtan selcuk.edu.tr
Phone 03322232789
Address Selçuk Üni. Veteriner Fak. Cerrahi A.B.D.
Url:
 
  Professional Background:

  Publications:
1. Ogurtan, Z., Özkan, K., Ceylan, C., , " Diagnostic Modalities of Stifle and Shoulder Joint Derangements, A Review on Arthrography, Part I ", The International Journal of Veterinary Medicine. (Vet On-Line is a Trade mark of Priory Lodge Education Ltd., , , , ,( Diğer )
2. Ogurtan, Z., Özkan, K., Ceylan, C., , " Diagnostic Modalities of Stifle and Shoulder Joint Derangements, A Review on Arthrography, Part II. ", The International Journal of Veterinary Medicine. (Vet On-Line is a Trade mark of Priory Lodge Education Ltd., , , , ,( Diğer )
3. Sezer, A.D., Cevher, E., Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Baş, A.L., Akbuğa, J. , " The use of fucosphere in the treatment of dermal burns in rabbits. ", Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 69, , 189-198, 2008,( SCI )
4. Zeki Ogurtan, Mehmet Faruk Aydin, Cengiz Ceylan, İlhami Celik. , " Light microscopic evaluation on the nucleolar organizer regions of skin cells of the dogs subjected to therapeutic ultrasounds ", Bull Vet Inst Pulawy , 52, , 467-470, 2008,( SCI )
5. Hatıpoglu, F., Ogurtan, Z., Sezer, A.D., Uney, K., Erol, M., Ozdemır, O., Bas, A.L., Akbuga, J. , " Effect of laminarin and chitosan gel formulations on the treatment of hydrofluoric acid induced corneal burns in the rabbits. ", Revue Méd. Vét, 159, 4, , 203-210, 2008,( SCI )
6. Oğurtan, Z. , " Dostlarımızda Kanama ", Zoolistan, 05-06, , 56-57, 2007,( Diğer )
7. Oğurtan, Z. , " Akut Mide Genişlemesi, Şişmesi veya Dönmesi ", Zoolistan, 03-04, , 56-57, 2007,( Diğer )
8. Oğurtan, Z. , " Destekli Beslenme ", Zoolistan, 02, , 58-59, 2007,( Diğer )
9. Oğurtan, Z. , " Kalın Bağırsak Rahatsızlıkları Konstipasyon ve Tenesmüs (Kabızlık ve Ikınma) ", Zoolistan, 01, , 60-62, 2007,( Diğer )
10. Ogurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C., , " Comparative Evaluation of Demineralized and Mineralized Xenogeneic Bovine Bone Powder and Chips on the Healing of Circumscribed Radial Bone Defects in the Dog ", F.Ü. Sağ. Bil. Derg.,, 21, 6,, , 269?276. , 2007,( Üniversite Dersgisi )
11. Sezer, A.D., Hatipoğlu, F., Cevher, E., Oğurtan, Z., Baş, A.L., Akbuğa, J. , " Chitosan Film Containing Fucoidan as a Wound Dressing for Dermal Burn Healing: Preparation and In Vitro/In Vivo Evaluation. ", AAPS Pharm Sci Tech, 8 (2) , , 39, 2007,( SCI )
12. Oğurtan, Z., Güler, M. , " Kedi ve Köpekte Kusma ", Zoolistan, 05, , 72-75, 2006,( Diğer )
13. Oğurtan, Z., " Soğuk, Donma ve Hipotermi ", Zoolistan, 10, , 62-63 , 2006,( Diğer )
14. Oğurtan, Z., , " Bir Kangal Köpekte Hipertrofik Pulmonar Osteopati ", Veterinarium., 17, , 41-44,, 2006,( Diğer )
15. Ogurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C. , " The Effect of Alkanna Tinctoria Tausch on Burn Wound Healing in Rabbits. ", The First International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS), 5th Veterinary Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVAR), 10-13 May 2005, Shahrekord University, IRAN., 1, , 225., 2006,( Konferans )
16. Hatipoglu, F., Ogurtan, Z., Erol, M., Ozdemır, O., Uney, K., Bas, A.L., Sezer, A.D., Akbuga, J. , . , " Laminarin and Chitosan in Corneal Burns ", Voorjaarsdagen , European Veterinary Conference, Amsterdam, Netherland., 1, , 60, 2006,( Konferans )
17. Oğurtan, Z. , " 3. Göz Kapağı ", Zoolistan, 09, , 56-57 , 2006,( Diğer )
18. Oğurtan, Z. , " Kedi ve Köpeklerde Kırıklar ve İlk Yardım ", Zoolistan, 08, , 56-60, 2006,( Diğer )
19. Hatipoglu, F., Ogurtan, Z., Sezer, A.D., Uney, K., Erol, M., Ozdemır, O. , " Laminarin ve Kitozan Jel Formulasyonlarının Tavşanlarda Hidroflorik Asit ile Oluşturulan Kornea Yanıklarında Tedavi Etkinliğinin Araştırılması. ", III. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 06-09 Eylül. Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ., 1, , 13-14, 2006,( Konferans )
20. Sezer , A. D. , Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Bas, A. L. , Cevher, E. and Akbuga, J. , " New nanosphere system for treatment of full thickness burn on rabbit. , . ", 31st FEBS Congress, Molecules in Health&Disease, 24-29 June 2006, İstanbul-TURKEY, 1, , 887, 2006,( Konferans )
21. Oğurtan, Z. , " Kedi ve Köpekte İshal ", Zoolistan, 07, , 56-58, 2006,( Diğer )
22. Oğurtan, Z. , " Gaz Toplanması ve Coprophagy (Dışkı Yeme) ", Zoolistan, 06, , 74-76, 2006,( Diğer )
23. Ogurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C. , " Comparative Evaluation of Xsenogeneic Bone Powders and Particles on the Healing of Bone Defects in the Dog. . ", The First International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS), 5th Veterinary Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVAR), 10-13 May 2005, Shahrekord University, IRAN., 1, , 240, 2005,( Konferans )
24. Uyaroğlu, A., Oğurtan, Z., , " Akkaraman ırkı ikiz Kuzuda Hypospadiasis. ", Vet. Bil. Derg., 21, 1-2, , 109-111., 2005,( Üniversite Dersgisi )
25. Oğurtan, Z., Uyaroğlu, A., , " Bir Kedide Parsiyel Coccygeal Vertebra Agenesisi. ", Vet. Bil. Derg., 21, 1-2, , 9-11, 2005,( Üniversite Dersgisi )
26. A.D. Sezer, F.Hatipoğlu, Z. Oğurtan, A.L. Baş, J. Akbuğa: , " Evaluation of fucoidan-chitosan hydrogels on superficial dermal burn healing in rabbit: An in vivo Study ", 12. European Congress on Biotechnology, Journal of Biotechnology 118S1 , 1, , S77, 2005,( Konferans )
27. A. D. Sezer, E. Cevher, F. Hatipoğlu, A. L. Baş, Z. Oğurtan, J. Akbuğa, , " Preliminary Dermal Burns Healing Study of Chitosan Films Containing Fucoidan. ", The 4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics September 20-22, 2004, İstanbul/Turkey. , , , , 2004,( Konferans )
28. Ceylan, C., Oğurtan, Z., Uyaroğlu, A., Erol, M, " Bir Pekin Ördeğinin Ventrikulsusunda (gizzard) Sivri yabancu cisim olgusu ve operatif sağaltımı ", Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Dergisi, 2, 2, , 3-5, 2004,( Kurum Dergisi )
29. Izci, C., Ogurtan, Z., Ceylan, C , " Effects of Hyperosmolar Ionic and Low Osmolar Non-ionic Contrast Media on Acid Base, Blood Gas and Electrolyte Status in Dogs ", J. Vet. Med. A, 51, , 237?241, 2004,( SCI )
30. İzci, C., Oğurtan, Z., Ceylan, C., Erol, M.,, " Köpeklerde Hiperosmolar iyonik ve Düşük Osmolar noniyonik Kontrast Maddelerin Asit-Baz, Kan Gazları ve Elektrolit Denge Üzerine Etkilerinin Araştırılması, ", IX. Ulusal Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül, Manavgat/Antalya. , 1, , 46-47, 2004,( Konferans )
31. Oğurtan, Z., Ceylan, C., , " Veteriner Cerrahide Drenler Ve Drenaj Yöntemleri, ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 15, 1, , 42?48, 2003,( Kurum Dergisi )
32. Izci, C., Ogurtan, Z., Ceylan, C., , " Effects of Hyperosmolar Ionic and Low Osmolar Non-ionic Contrast Media on Coagulation Times and Some Blood Parameters in Dogs: an In Vivo Study. ", J. Vet. Med. A, 50, , 307?312., 2003,( SCI )
33. Oğurtan, Z., Eken E., Ceylan, C., , " Skeletal Malformation in the Carpal and Tarsal Joints in a Calf, ", Indian Vet. J., , 80, 3, , , 238?240., 2003,( SCI )
34. Oğurtan, Z., Ok, M., İzci, C., Ceylan, C., , " Activated Partial Thromboplastin Time and Prothrombin Time in Cows with Left Displaced Abomasum, ", Indian Vet. J., , 80, 5, , , 429?431., 2003,( SCI )
35. Oğurtan, Z., Gezici, M., Kul, M., Ceylan, C., Alkan F., , " Köpeklerde Sindirim Sistemi Kanalının Patlatma ve Çekme Dirençlerinin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması. ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz, 2002 , 1, , 86., 2002,( Konferans )
36. Oğurtan Z., İzci C., Ceylan C., , " Ogurtan Intramedullary Decompressional and Antirotational Device (OIDAD), ", Revue Méd. Vét., , 153, 5,, , 315-322., 2002,( SCI )
37. Oğurtan, Z., Ceylan C., İpek H., İzci C.,, " Effect of Xylazine-Ketamine and Diazepam-Ketamine Anesthesia on Activated Partial Thromboplastin Time, Prothrombin Time and Bleeding Time in Dogs ", Revue Méd. Vét.,, 153, 4, , 243?246, 2002,( SCI )
38. Oğurtan, Z., , " Comparative Holding Strength Between Partially Threaded Tipped and Nonthreaded Tipped Pins for Fracture Fixation in the Canine Femur: Histologic Results. ., ", F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 16, 1,, , 89-94., 2002,( Üniversite Dersgisi )
39. Oğurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C., , " The Effect of Alkanna Tinctoria Tausch on Burn Wound Healing in Rabbits, ., , . ", Dtsch. Tierarztl.? Wschr, 109, 11, , 481-485, 2002,( SCI )
40. Oğurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C., and İzci, C., , " Treatment of Corneal Hydrofluorıc Acid Burns in Rabbits ", Revue Méd. Vét, 153, 4, , 269-274., 2002,( SCI )
41. Ceylan, C., Oğurtan, Z., Uyaroğlu, A., Erol, M.,, " Bir Pekin Ördeğinin Ventrikulusunda Sivri Yabancı Cisim Olgusu ve Operatif Sağaltımı. ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 148, 2002,( Konferans )
42. İzci, C., Oğurtan, Z., Ceylan, C., , " Köpeklerde Yüksek Osmolar İonic ve Düşük Osmolar Nonionic Kontrast Maddelerin Kanın Pıhtılaşması Üzerine Etkileri ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 88-89, 2002,( Konferans )
43. İzci, C., Çelik, İ., Alkan, F., Oğurtan, Z., Ceylan, C., Sur, E., Özkan, Y., , " Köpeklerde KKS'nın %2'lik Topikal Siklosporin (Csa) ile Tedavisi Üzerine Çalışmalar: 3. Göz Kapağı Bezinin Histopoatolojisi, Lokal Sellüler İmmunite ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 81, 2002,( Konferans )
44. İzci, C., Çelik, İ., Alkan, F., Oğurtan, Z., Ceylan, C., Sur, E., Özkan, Y., , " Köpeklerde KKS'nın %2'lik Topikal Siklosporin (Csa) ile Tedavisi Üzerine Çalışmalar: 3. Göz Kapağı Bezinin Histopoatolojisi, Lokal Sellüler İmmunite ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 81, 2002,( Konferans )
45. Oğurtan Z., Ceylan C., Celik İ., Sur E,. , " Lens Abnormalites in Slaughtered Holstein and Brown Swiss Beef Cattle in Konya, ", Turk J. Vet. Anim. Sci., , 26, , , 1127?1131., 2002,( SCI )
46. İzci, C., Çelik İ., Alkan F., Oğurtan Z., Ceylan C., Sur E., Özkan Y., , " Histologic Characteristics and Local Cellular Immunity of the Third Eyelid after Topical Ophthalmic Administration of 2% Cyclosporine for Treatment of Dogs with Keratoconjunktivitis Sicca ", AJVR, 63, 5, , 688?694., 2002,( SCI )
47. Oğurtan Z., Çelik İ., İzci C., Boydak M., Alkan F., Koç Y., , " Effect of Experimental Therapaeutic Ultrasound on the Distal Antebrachial Growth Plates in One Month Old Rabbits ", The Veterinary Journal, , 164, 3,, , 280-287., 2002,( SCI )
48. Oğurtan, Z., Ceylan, C., Celik, İ, Sur, E., , " Konya'da Kesilen Holstein ve Montofon Besi Sığırlarında Rastlanan Lens Anormallikleri, . ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 102, 2002,( Konferans )
49. Oğurtan, Z., Hatipoglu, F., Ceylan, C., İzci. C , " Tavşanlarda Hidroflorik Asit ile Oluşturulan Kornea Yanıklarının Tedavisi. . ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 20, 2002,( Konferans )
50. Oğurtan, Z., Ok, M., İzci, C., Ceylan, C., , " İneklerde Abomasumun Sola Deplasmanlarında Aktive Edilmiş Parsiyel Tromboplastin Zamanı ve Protrombin Zamanı ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 85, 2002,( Konferans )
51. Oğurtan, Z., Ceylan, C., İpek, H., İzci, C., , " Köpeklerde Ksilazin/Ketamin Ve Diazem/Ketamin Anestezisinin Aktive Edilmiş Parsiyel Tromboplastin Zamanı, Protrombin Zamanı ve Kanama Üzerine Etkileri. ", VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, 3-6 Temmuz,2002 , 1, , 87, 2002,( Konferans )
52. Oğurtan, Z., Gezici, M., Kul, M., Ceylan, C., Alkan, F., , " Comparative Study of Bursting and Tensile Strengths of Digestive Tract in the Dog: Application to Esophago-Intestinal Sutures. ", Revue Méd. Vét.,, 152, 6, , 491?494., 2001,( SCI )
53. Oğurtan, Z., İzci, C., Ceylan, C., , " Ogurtan Intramedullary Decompression and Antirotational Device (OIDAD ", 7. FECAVA and 47. Annual Congress of the FK-DVG, European Congress. Free Communications. Berlin, Germany, 25-28 October,, , , 70, 2001,( Konferans )
54. Oğurtan, Z., İzci, C., Ceylan, C., , " Ogurtan Intramedullary Decompression and Antirotational Device (OIDAD ", 7. FECAVA and 47. Annual Congress of the FK-DVG, European Congress. Free Communications. Berlin, Germany, 25-28 October,, , , 70, 2001,( Diğer )
55. Oğurtan, Z., Çelik, İ., İzci, C., Alkan, F., Sur, E., Koç, Y, " İki Aylık Tavşanlarda Deneysel Terapotik Ultrasonun Distal Antebrachial Büyüme Plağına Olan Etkisinin Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Araştırılması. . ", VII. Ulusal Cerrahi Kongresi, Bursa, 25-28 Ekim, , , , 171-172., 2000,( Konferans )
56. Oğurtan, Z., Çelik, İ., İzci, C., Alkan, F., Boydak, M., Koç, Y., , " Bir Aylık Tavşanlarda Deneysel Terapotik Ultrasonun Distal Antebrachial Büyüme Plağına Olan Etkisinin Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Araştırılması. . ", VII. Ulusal Cerrahi Kongresi, Bursa, 25-28 Ekim, , , , 169-170, 2000,( Konferans )
57. Oğurtan, Z., İzci, C., Ceylan, C., Yiğitarslan, K., , " Oğurtan Intramedullar Kompresyon ve Antirotasyonel Cihazı (OİKAC). ", VII. Ulusal Cerrahi Kongresi, Bursa, 25-28 Ekim, , , , 95-96., 2000,( Konferans )
58. Koç, Y., Oğurtan, Z., Tuzcu, M., Alkan, F., Çiftçi, M.K., , " Bir Buzağıda Paralumbal Bölgede Heterotopik Akciğer Olgusu ", Vet. Bil. Derg., , 14, 2, , 151-154. . , 1998,( Üniversite Dersgisi )
59. Oğurtan, Z., Alkan, F., Koç, Y., , " Bir Buzağıda Spiral Tibia Kırığının Onlay-Allogref-Kemik-Plaka ile Fikzasyonu, ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, ., 10, 1-2,, , 49?52., 1998,( Kurum Dergisi )
60. Oğurtan, Z., Alkan, F., , " Asif Teori Ve Tekniği: II. Bölüm, Plaka Ve Vidaların Çeşitli Kırıklarda Asif Metoduna Göre Farklı Uygulama Yöntemleri. ", Vet. Bil. Derg., , 13, 1, , 97-107., 1997,( Üniversite Dersgisi )
61. İzci, C., Koç, Y., Oğurtan, Z., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Beslenme İhtiyacı ", Pet Magazine, , 46, , 6?9, 1997,( Diğer )
62. Oğurtan, Z., Koç, Y., İzci, C., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Kedi ve Köpeklerde Şişmanlık (Obesity) ", Pet Magazine, , 38, , 15, 1997,( Diğer )
63. Oğurtan, Z., Alkan, F., , " Köpeklerde Estetik Model Tüy Kesimi:Puddle ", Pet Magazine, , 45, , 21, 1997,( Diğer )
64. Koç, Y., Oğurtan, Z., İzci, C., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Şişmanlığın Kontrolü ", Pet Magazine, , 40, , 12? 13, 1997,( Diğer )
65. İzci, C., Oğurtan, Z., Koç, Y, " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Kedi ve Köpeklerde Şişmanlık (Obesity)-2 ", Pet Magazine, , 39, , , 16-18. , 1997,( Diğer )
66. Koç, Y., Oğurtan, Z., İzci, C., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Açlık-Travma ve Hastalık ", Pet Magazine, , 45, , 18-20., 1997,( Diğer )
67. İzci, C., Koç, Y., Oğurtan, Z., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Kilo Kaybı için Açlık ve Cerrahi Müdahale, ", Pet Magazine, , 42, , 14-15, 1997,( Diğer )
68. Oğurtan, Z., Alkan F., Koç, Y., , " Ruminantlarda Kongenital Anomaliler, ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, ., 9, 4,, , 24-28, 1997,( Kurum Dergisi )
69. Oğurtan, Z., İzci, C., Koç, Y., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Parenteral ve Tüp Besleme, ", Pet Magazine, , 47, , 10-12., 1997,( Diğer )
70. Alkan, F., Tuzcu, M., Koç, Y., Oğurtan, Z., , " Bir Buzağıda Ectrodactyly ile Birlikte Şekillenmiş Mikromelia ", Vet. Bil. Derg., , 13, 2,, , 129-131. , 1997,( Üniversite Dersgisi )
71. Oğurtan, Z., İzci, C., Koç, Y., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Enerji İhtiyacının Belirlenmesi ", Pet Magazine, , 30, , 20-23, 1996,( Diğer )
72. İzci, C., Oğurtan, Z., Koç, Y., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Annesiz Yavruların Beslenmesi ", Pet Magazine, , 32, , 22?23., 1996,( Diğer )
73. Koç, Y., İzci, C., Oğurtan, Z., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Aşırı Fiziki Egzersiz, Çevresel ve Psikolojik Stres Altında Beslenme ", Pet Magazine, , 36, , 12-13, 1996,( Diğer )
74. Oğurtan, Z., Alkan, F., , " Köpeklerde Estetik Model Tüy Kesimi: Cairn ", Pet Magazine, , 33, , 27, 1996,( Diğer )
75. Oğurtan, Z., Alkan, F., , " Köpeklerde Estetik Model Tüy Kesimi: Airdale Terrier ", Pet Magazine, , 31, , 21, 1996,( Diğer )
76. İzci, C., Koç, Y., Oğurtan, Z., (, " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Koşu ve İş Köpeklerinin Beslenmesi ", Pet Magazine, , 37, , 10-11, 1996,( Diğer )
77. Alkan, F., Oğurtan, Z., , " Köpeklerde Estetik Model Tüy Kesimi:Pekingese ", Pet Magazine, , 36, , 27, 1996,( Diğer )
78. Oğurtan, Z., Alkan, F., , " Köpeklerde Estetik Model Tüy Kesimi:Irish Terrier ", Pet Magazine, , 34, , 9, 1996,( Diğer )
79. Koç, Y., Oğurtan, Z., İzci, C., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Diyet Formülasyonu ve Değerlendirilmesi ", Pet Magazine, , 31,, , 18?21., 1996,( Diğer )
80. İzci, C., Oğurtan, Z., Koç, Y., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Yavrularda Beslenme ", Pet Magazine, , 29, , 21-24, 1996,( Diğer )
81. Koç, Y., İzci, C., Oğurtan, Z., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Hazır Pet Mama Şekilleri, ", Pet Magazine, , 28, , 20-22, 1996,( Diğer )
82. Koç, Y., İzci, C., Oğurtan, Z.,, " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Hazır Pet Mama Şekilleri, ", Pet Magazine, , 2827, , 20-22, 1996,( Diğer )
83. Oğurtan, Z., İzci, C., Koç, Y., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Pet Mama Tipleri ", Pet Magazine, , 27, , 20-22, 1996,( Diğer )
84. Oğurtan, Z., Alkan, F., , " Asif Teori Ve Tekniği: I. Bölüm, Asif Cerrahi Araç Gereçleri ve Kullanım Prensipleri. ", Vet. Bil. Derg., , 12, 2,, , 81?91., 1996,( Üniversite Dersgisi )
85. Oğurtan, Z., Alkan, F., , " Köpeklerde Estetik Model Tüy Kesimi: Afghan Hound, ", Pet Magazine, , 30, , 27., 1996,( Diğer )
86. Koç, Y., İzci, C., Oğurtan, Z., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Reprodüksiyon Sırasında Beslenme ", Pet Magazine, , 35, , 21-23, 1996,( Diğer )
87. Oğurtan, Z., İzci, C., Koç, Y., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Yaşlı Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi ", Pet Magazine, , 34, , 20-21, 1996,( Diğer )
88. Oğurtan, Z., İzci, C., Koç, Y., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Hasta Kedi ve Köpek Yavrularının Beslenmesi ", Pet Magazine, , 33, , 26, 1996,( Diğer )
89. Oğurtan, Z., Koç, Y., İzci, C., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi, ", Pet Magazine, , 24,, , 20-21., 1995,( Diğer )
90. Koç, Y., Oğurtan, Z., İzci, C., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Beslenme Metodları, ", Pet Magazine, , 25, , 16-17, 1995,( Diğer )
91. İzci, C., Koç, Y., Oğurtan, Z., , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi:Kedi ve Köpek Maması Olarak İnsan Yiyecekleri ve Ek Besin Maddeleri, ", Pet Magazine, , 26, , 20-23, 1995,( Diğer )

Patent

Intramedullar Kompresyon ve Antirotasyon Cihazı, Zeki Oğurtan. TR 1998 02367 B

 

Patent

Anti Over Flow Cup, 16 Different types, Taşırmayan Kap, 16 �eşit (Patented, TR 2004 00199 B, on 2007/08/21).


  Theses
1. Semih ALTAN, " Tavşanlarda Hidroflorik Asitle Oluşturulan Korneal Yanıkların İyileşmesinde DMSO ve İndometazin'in Etkilerinin Araştırlması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Veteriner Cerrahi, 2007 - 2013, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
SURGERY II