VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. CELAL İZCİ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK CERRAHİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK CERRAHİSİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Tarım Bakanlığı19821983

  Akademik Yayınlar:
1. İzci C., Erol M., GOKSAHİN E., " A Study About Determining the Changes in the Structural Characteristics of the Digital Cushion in Heifer and Multipar Dairy Cows: A Preliminary Report ", Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17(1), , 159-162, 2011,( SCI )
2. Erol M, İzci C. , " Köpeklerde Postoperatif Ağrı ve Hayvan Refahı. ", IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. 24-27 Nisan 2008, Bursa., , , , (2008),( Konferans )
3. İzci C. , " Süt İnekçiliğinde Ayak ve Tırnak Sağlığı. ", Süt İneği Yetiştiricileri Eğitim Projesi (SİYEP), 28 Mart-1 Nisan 2007, Antalya., , , , (2007). ,( Konferans )
4. İzci C. , " Süt İnekçiliğinde Ayak ve Tırnak Sağlığı. ", Süt İneği Yetiştiricileri Eğitim Projesi (SİYEP), 14-18 Mart 2007, Antalya., , , , (2007).,( Konferans )
5. Alkan F, İzci C , " Atlarda Ayağın Yapısal Uyum ve Dengesi. ", GİBİ-At Sağlığı Ve Binicilik Dergisi., Sayı: 1,, , 18-20., (2005). ,( Kurum Dergisi )
6. İzci C, Alkan F . , " Atlarda Ayağın Fizyolojisi. ", GİBİ-At Sağlığı Ve Binicilik Dergisi., Sayı: 1, , 16-17., (2005),( Kurum Dergisi )
7. Arıcan M, Kocabıyık A, İzci C. , " Treatment of bilateral olecranon bursitis in a horse. ", Indian Vet J., 82, , 325, (2005),( SCI )
8. İzci C, Oğurtan Z,Cerylan C, Erol M. , " Köpeklerde hiperosmolar iyonik ve düşük osmolar noniyonik kontrast maddelerin asit-baz, kan gazları ve elektrolit denge üzerine etkilerinin araştırılması. ", IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 22-25 Eylül 2004, Manavgat/Antalya., , , , (2004). ,( Konferans )
9. İzci C, Arıcan M, Çalım KN, Köylü R , " Atta I. phalanx kırığının vida ile sağaltımı:vaka takdimi. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı). 3-6 Haziran 2004, Nevşehir., , , , (2004). ,( Konferans )
10. Alkan F, İzci C,Tepeli C, and Koç Y., " Evaluation of the Schirmer Tear Test in clinically normal Turkish hunting dogs (Turkısh Greyhound). ", Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 73,, , 269-273., (2004).,( SCI )
11. İzci C,Ogurtan Z,Ceylan C., " Effects of hyperosmolar ionic and low osmolar non-ionic contrast media on acid base,blood gas and electrolyte status in dogs. ", Journal of Veterinary Medicine A,, 51,, , 1-5., (2004).,( SCI )
12. Alkan F, İzci C , " Ayağın yapısal uyumu ve ayak dengesi. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı). 3-6 Haziran 2004, Nevşehir., , , , (2004).,( Konferans )
13. Arıcan M, Kocabıyık A, İzci C. , " Bilateral bursitis olecranon bulunan atta sağaltım. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı). 3-6 Haziran 2004, Nevşehir., , , , (2004).,( Konferans )
14. Alkan F, İzci C,Tepeli C, and Koç Y . , " Evaluation of the Schirmer Tear Test in two Turkish breeds of Shepherd dogs. ", Revue Med Vet., , 155, 2 ,, , 67-70., (2004),( SCI )
15. İzci C, Aklan F , " Ayağın Fizyolojisi. ", II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı). 3-6 Haziran 2004, Nevşehir., , , , (2004),( Konferans )
16. Avki S, İzci C. , " Evaluation of the repair of full-thickness articular cartilage defect filled with autologous exogenous fibrin clot: An experimental study in the shoulder joint of dogs. ", Acta Veterinaria,, 53, 4, , 259-268, (2003).,( SCI )
17. Oğurtan Z, Ok M, İzci C, Ceylan C , " Activated partial thromboplastin tıme and prothrombin time in cows with left displaced abomasum. ", Indian Vet. J., May,80, , , 429-431., (2003).,( SCI )
18. İzci C,Ogurtan Z,Ceylan C. , " Effects of hyperosmolar ionic and low osmolar non-ionic contrast media on coagulation trimes and some blood parameters in dogs: an in vivo study. ", Journal of Veterinary Medicine A, 50,6,, , 307-312., (2003),( SCI )
19. Alkan F,İzci C, Ortatatlı M,Ceylan C,Karaman M , " Köpeklerde tendo adhezyonlarının önlenmesinde fascia lata otogreftinin kullanımı. ", TÜBİTAK Veteriner ve Hayvancılık Derg., 26,4,, , 957-964., (2002). ,( SCI )
20. Oğurtan Z,Hatipoğlu F,Ceylan C,İzci C , " Treatment of corneal hydrofluoric burns in rabbits. ", Revue Med Vet, 153,4, , 269-274., 2002).,( SCI )
21. Oğurtan Z,Ceylan C,İpek H,İzci C ., " Effect of xylazine-ketamine and diazepam-ketamine anesthesia on activated partial thromboplastin time,prothrombin time and bleeding time in dogs. ", Revue Med Vet., 153,4, , 243-246, 2002,( SCI )
22. İzci C, Oğurtan Z,Cerylan C , " Köpeklerde yüksek osmolar ionik ve düşük osmolar nonionik kontrast maddelerin kanın pıhtılaşması üzerine etkileri. ", Y.Y.Ü.Vet.Fak.VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,3-6 Temmuz 2002,Van., , , , (2002).,( Konferans )
23. Oğurtan Z, Çelik İ, İzci C, Boydak M, Alkan F, and Koç Y , " Effect of experimental therapeutic ultrasound on the distal antebrachial growth plate in one-month-old rabbit. ", The Veterinary Journal, , 164,, , 280-87., (2002).,( SCI )
24. Alkan F,İzci C,Ortatatlı M,Koç Y,Karaman M , " Oral papillomatozisli kuzularda siklosporinin etkisi. ", Y.Y.Ü.Vet.Fak.VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,3-6 Temmuz 2002,Van., , , , (2002).,( Konferans )
25. Oğurtan Z,Hatipoğlu F,Ceylan C,İzci C. , " Tavşanlarda hidroflorik asit ile oluşturulan kornea yanıklarının tedavisi. ", Y.Y.Ü.Vet.Fak.VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,3-6 Temmuz 2002,Van., , , , (2002).,( Konferans )
26. Alkan F,İzci C,Ortatatlı M,Ceylan C,Karaman M , " Köpeklerde tendo adhezyonlarının önlenmesinde fasia lata otogreftinin kullanımı. ", Y.Y.Ü.Vet.Fak.VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,3-6 Temmuz 2002,Van., , , , (2002).,( Konferans )
27. İzci C, Çelik İ,Alkan F,Oğurtan Z,Ceylan C, Sur E,Özkan Y., " Köpeklerde KKS'nın % 2'lik topikal siklosporin (CsA) ile tedavisi üzerinde çalışmalar: 3.göz kapağı bezinin histopatolojisi,lokal sellüler immunite ve klinik bulguların değerlendirilmesi. ", Y.Y.Ü.Vet.Fak.VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,3-6 Temmuz 2002,Van. , , , , (2002).,( Konferans )
28. Oğurtan Z, ,Ceylan C. İpek H,İzci C , " Köpeklerde ksilazin-ketamin ve diazem-kertamin anestezisinin aktive edilmiş parsiyal tromboplastin zamanı, protrombin zamanı ve kanama zamanı üzerine etkileri. ", Y.Y.Ü.Vet.Fak.VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,3-6 Temmuz 2002,Van., , , , (2002),( Konferans )
29. Oğurtan Z,İzci C,Ceylan C , " Oğurtan intramedullary decompressional and antirotational device (OIDAD) .A Descriptive Report. ", Revue Med Vet,, 153,5,, , 315-322., (2002),( SCI )
30. İzci C,Çelik İ,Alkan A,Oğurtan Z,Ceylan C,Sur E,Özkan Y , " Histologic characteristics and local cellular immunity of the gland of the third eyelid after topical ophthalmic administration of 2 % cyclosporine for treatment of dogs with keratoconjunctivitis sicca. ", Am J Vet Res, 63,5, , 688-694., (2002),( SCI )
31. Oğurtan Z,Ok M,İzci C,Ceylan C., " İneklerde abomazumun sola deplasmanlarında aktive edilmiş parsiyal tromboplastin zamanı ve protrombin zamanı. ", Y.Y.Ü.Vet.Fak.VIII.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,3-6 Temmuz 2002,Van. , , , , (2002),( Konferans )
32. Alkan F,İzci C,Ortatatlı M,Koç Y,Karaman M. , " Oral Papillamatozisli Kuzularda Siklosporin'in Etkisi. ", Vet.Bil.Derg., 17, 4, , 75-79., (2001),( Üniversite Dersgisi )
33. Oğurtan Z,Çelik İ,İzci C,Alkan F,Sur E,Koç Y. , " İki aylık tavşanlarda deneysel terapötik ultrasonun distal antebrachial büyüme plağına olan etkisinin radyolojik ve histopatolojik olarak araştırılması. ", U.Ü.Vet. Fak.VII.Vet. Cer.Kong.,25-28 Ekim 2000,Bursa., , , , (2000). ,( Konferans )
34. Avki S,İzci C. , " Otolog.eksojen fibrin yumağı ve antifibrinolitik tedavinin osteokondral defekt iyileşmesi üzerine etkisi:Köpeklerde deneysel çalışma. ", U.Ü.Vet. Fak.VII.Vet. Cer.Kong.,25-28 Ekim 2000,Bursa., , , , (2000),( Konferans )
35. Oğurtan Z,Çelik İ,İzci C,Alkan F,Boydak M,Koç Y. , " Bir aylık tavşanlarda deneysel terapötik ultrasonun distal antebrachial büyüme plağına olan etkisinin radyolojik ve histopatolojik olarak araştırılması. ", U.Ü.Vet. Fak.VII.Vet. Cer.Kong.,25-28 Ekim 2000,Bursa., , , , (2000),( Konferans )
36. İzci, C., Kul, M., Koç, Y., Keskin, E., Avki, S , " Köpeklerde Rompun-Ketalar ve Acepromazine-Ketalar Kombinasyonlarının Kardiopulmuner Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar, ", F.Ü., Vet. Fak., 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Elazığ., , , , (1998) ,( Konferans )
37. İzci, C., Alkan, F., Avki, S., Çelik, İ., Sur, E., , " Terapötik Ultrasonun Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisinin Radyolojik, Histolojik ve Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi. ", F. Ü., Vet. Fak., 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Haziran 1998, Elazığ. , , , , (1998),( Konferans )
38. Sungur, H., İzci, C. , " Veteriner Hekimlik Üzerine, ", Türk Vet. Hek. Bir. Dergisi,, 10,1-2,, , 10-11., (1998),( Kurum Dergisi )
39. İzci,C., Koç,Y., Oğurtan,Z. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Beslenme İhtiyacı. ", Pet Magazine, , 46,4, , , 6- 9., (1997). ,( Kurum Dergisi )
40. İzci,C., Avki,S. , " Sığır Yetiştiriciliğinde Ayak Banyoları. ", Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu. Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak., 9-10 Ocak, Tekirdağ., , , , (1997).,( Konferans )
41. İzci,C., Avki, S., Alkan, F., Çelik, İ., Sur. , " Değişik Yoğunluktaki Pulzatif Ultrason Tedavisinin Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisinin Fiziksel,Radyolojik ve Mikroskopik Olarak Değerlendirilmesi. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 3,2, , , , (1997),( Üniversite Dersgisi )
42. İzci,C., Oğurtan,Z., Koç,Y. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Kedi ve Köpeklerde Şişmanlık (Obesity). ", Pet Magazine, 39,4, , 16-18., (1997),( Kurum Dergisi )
43. Oğurtan,Z., İzci,C., Koç,Y. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Parenteral ve Tüp Besleme. ", Pet Magazine,, 47,5,, , 10-12, (1997),( Kurum Dergisi )
44. Oğurtan,Z., Koç,Y., İzci,C. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Kedi ve Köpeklerde Şişmanlık (Obesity). ", Pet Magazine,, 38,4 , , 15, (1997),( Kurum Dergisi )
45. Koç,Y., Oğurtan,Z., İzci,C. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Diyet Formülasyonu ve Değerlendirilmesi. ", Pet Magazine, , 31,3,, , 18-20., (1996). ,( Kurum Dergisi )
46. İzci,C., Oğurtan,Z., Koç,Y. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Yavrularda Beslenme. ", Pet Magazine,, 29,3,, , 21-23., (1996). ,( Kurum Dergisi )
47. Koç,Y., İzci,C., Oğurtan,Z. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Hazır Pet Mama Şekilleri. ", Pet Magazine,, 28,3, , , 20-22., (1996). ,( Kurum Dergisi )
48. İzci,C., Alkan,F. , " Sığırların Önemli Bir Ayak Hastalığı: Laminitis. ", Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi, Ege Üniv.Ziraat Fak., 18-20 Eylül 1996, İzmir., , , , (1996). ,( Konferans )
49. Koç,Y., Oğurtan,Z., İzci,C. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Diyet Formülasyonu ve Değerlendirilmesi. ", Pet Magazine, , 31,3,, , 18-20., (1996).,( Kurum Dergisi )
50. Oğurtan,Z., İzci,C., Koç,Y. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Yaşlı Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi. ", Pet Magazine,, 34,3, , , 20-21., (1996).,( Kurum Dergisi )
51. Oğurtan,Z., Koç,Y., İzci,C. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Enerji İhtiyacının Belirlenmesi. ", Pet Magazine,, 30,3, , 20-23., (1996),( Kurum Dergisi )
52. Koç,Y., İzci,C., Oğurtan,Z. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Aşırı Fiziki Egzersiz, Çevresel ve Psikolojik Stress Altında Beslenme. ", Pet Magazine, , 36,4,, , 12-13, (1996),( Kurum Dergisi )
53. Oğurtan,Z., İzci,C., Koç,Y. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Pet Mama Tipleri. ", Pet Magazine, , .27,3,, , 20-22., (1996),( Kurum Dergisi )
54. İzci,C., Koç,Y., Oğurtan,Z. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Koşu ve İş Köpeklerinin Beslenmesi. ", Pet Magazine, 37,4, , 10-11., (1996),( Kurum Dergisi )
55. İzci,C., Koç,Y., Oğurtan,Z. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Koşu ve İş Köpeklerinin Beslenmesi. ", Pet Magazine, 37,4, , 10-11., (1996),( Kurum Dergisi )
56. Oğurtan,Z., İzci,C., Koç,Y. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Kedi ve Köpek Yavrularının Beslenmesi. ", Pet Magazine,, 33,3, , 26., (1996),( Kurum Dergisi )
57. İzci,C., Oğurtan,Z., Koç,Y. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Annesiz Yavruların Beslenmesi. ", Pet Magazine, , 32,3, , 22-23., (1996),( Kurum Dergisi )
58. Koç,Y., İzci,C., Oğurtan,Z. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Reprodüksiyon Sırasında Beslenme. ", Pet Magazine, , 35,3, , 21-23, (1996),( Kurum Dergisi )
59. İzci,C., Koç,Y., Oğurtan,Z. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Kedi ve Köpek Maması Olarak İnsan Yiyecekleri ve Ek Besin Maddeleri. ", Pet Magazine, 26,3, , , 20-23., (1995).,( Kurum Dergisi )
60. İzci,C. , " Köpeklerde Keratokonjunktivitis Sikka ve Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım. ", Vet.Bil.Derg.,, 11,2, , , 65-75, (1995).,( Üniversite Dersgisi )
61. İzci,C.,Alkan,F., Avki, S., Kul, M. , " Köpeklerde Atropin Sülfat Premedikasyonu Uygulanarak ve Uygulamadan Gerçekleştirilen Rompun-Ketalar ve Rompun-Pentotal Genel Anestezisinin Gözyaşı Sekresyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, , 1,2,, , 30-34., (1995),( Üniversite Dersgisi )
62. İzci,C., Kıran, M.M., Ödev, K., Koç, Y., Kul, M. , " İyonik ve Non- İyonik Kontrast Maddelerin Vasküler Endotelyum Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 1,1, , 15-19., (1995),( Üniversite Dersgisi )
63. İzci,C., Avki,S. , " Ultrasonoterapi. ", Türk.Vet.Hek.Derg., 7,3, , , 44-47., (1995),( Kurum Dergisi )
64. Traş,B.,İzci,C., Elmas, M., " Fluniksin Meglumin (Finadyn® ) `in Eklem Sıvısına Geçiş Oranının Belirlenmesi. ", Vet.Bil.Derg, 11,1,, , 65-66., (1995),( Üniversite Dersgisi )
65. Oğurtan,Z., Koç,Y., İzci,C. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi. ", Pet Magazine, 24,2, , , 20-21., (1995),( Kurum Dergisi )
66. Ödev, K., İzci,C., Kıran,M.M., Koç,Y. , " Effects of Ionic and Non-Ionic Contrast Media on Vascular Endothelium of the Rabbit. ", ECR'95, 9th, European Congress of Radiology, Scientific Programme and Book of Abstracts, March 5-10, 1995, Vienna-Austria, , , , (1995),( Konferans )
67. İzci,C., Koç,Y., Avki,S., Kul,M. , " Konya Bölgesi Koyunlarında Görülen Ekstremite ve Ayak Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. ", Vet.Bil.Derg., 10,1-2,, , 16-21., (1994) ,( Üniversite Dersgisi )
68. Avki,S., İzci,C. , " Cerrahide Fibrin Yapıştırıcı ve Dolgularının Kullanım Alanları. ", Türk. Vet.Hek.Derg., 6,4, , , 38-43 , (1994). ,( Kurum Dergisi )
69. İzci,C. , " Sığırlarda Topallığa Neden Olan Interdigital Deri Hastalıkları ve Taban Lezyonları. ", Lalahan Hay.Arş.Ens.Derg.,, 34,3-4,, , 84-108., (1994). ,( Kurum Dergisi )
70. İzci,C., Kıran, M.M., Koç, Y., Ödev, K., Kul, M. , " İyonik ve Non- İyonik Kontrast Maddelerin Vasküler Endotelyum Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. ", S.Ü. Vet.Fak. 4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Ürgüp, , , , 1994,( Konferans )
71. İzci,C., Koç,Y., Avki,S., Kul,M. , " Konya Bölgesi Koyunlarında Görülen Ekstremite ve Ayak Hastalıklarının Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ", U.Ü. Vet.Fak., Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi Tebliğ Özetler Kitabı, 25-27 Ekim 1995, Kirazlıyayla, Bursa., , , , 1994,( Konferans )
72. İzci,C., Avki,S. , " Bir Köpekte Karşılaşılan Schiff-Sherrington Sendromu. ", Vet.Bil.Derg.,, 10,1-2, , , 67-70, (1994).,( Üniversite Dersgisi )
73. İzci,C. , " Yeni Öğretim Yılına Başlarken. ", Türk Vet.Hek.Derg., 6,4, , , 5-6., (1994).,( Kurum Dergisi )
74. İzci,C. , " Horner Sendromu. ", Türk.Vet.Hek.Derg., 6,3, , , 62-63, (1994).,( Kurum Dergisi )
75. İzci,C. , " Sığırların Önemli Bir Ayak Hastalığı: Laminitis. ", Lalahan Hay.Arş.Ens.Derg., 34,1-2, , , 25-37., (1994),( Kurum Dergisi )
76. İzci,C. , " Bir Dişi Köpekte Hernia İnguinalis Olgusu. ", Türk Vet.Hek.Derg., 5,2,, , 5-7, (1993) ,( Kurum Dergisi )
77. İzci,C., Kul,M. , " Buzağılarda Umbilikal Enfeksiyonlar. I. Bir Buzağıda Urachus Enfeksiyonu. ", Türk Vet.Hek.Derg., 5,2,, , 61., (1993),( Kurum Dergisi )
78. İzci,C., Avki,S. , " Oğlakta Radial Agenesis Olgusu. ", Hay.Araş.Derg., 3,1,, , 42. , (1993),( Kurum Dergisi )
79. İzci,C., Eksen.M., Koç,Y., Keskin,E., Kul,M., Avki,S., Gören,M. , " Köpeklerde Rompun-Ketalar ve Acepromazin-Ketalar Kombinasyonlarının Kardiopulmoner Etkileri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar. ", S.Ü.Vet.Fak.Derg., , 9,2, , , 22-27., (1993),( Üniversite Dersgisi )
80. İzci,C. , " Koyunların Önemli Bir Ayak Hastalığı: Piyeten (Foot-Rot). ", Hasad, 8,94,, , 26-28, (1993),( Kurum Dergisi )
81. Yavru,N., Elma,E., Koç,Y., Erer,H., Özkan,K., İzci,C., Kaya,Z. , " Konya Bölgesinde Sığır Topallıklarına Neden Olan Ayak Hastalıkları Üzerinde Radyolojik ve Histopatolojik İncelemeler. ", A.Ü. Vet.Fak., 2. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Tebliğler Alata-Mersin., , , , (1992).,( Konferans )
82. İzci,C., Tiftik,A.M., Koç,Y., Arıcan,M. , " Sağlıklı Köpeklerde Rompun-Ketalar ile Rompun-Nembutal Anestezisi ve Bu Anesteziklerle Yapılan Operasyonların Kan Glukoz Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. ", S.Ü.Vet.Fak.Derg.,, 8,1,, , 73-76., (1992).,( Üniversite Dersgisi )
83. Yavru,N., Elma,E., Koç,Y., Erer,H., Özkan,K., İzci,C., Kaya,Z. , " Röntenologische und Histopathologische Untersuchungen Uber Klauenkrankheiten, Die Bei Rinder In Der Provinz Konya (Türkei) Lahmheit Verursachen. ", 150 Years of Veterinary Education 1842-1992, Proceedings Ankara-Cappadocia-İstanbul, , , , (1992),( Konferans )
84. Yavru,N., Koç,Y., Elma,E., Erer,H., Özkan,K., İzci,C., Kaya,Z. , " Konya Bölgesinde Sığır Topallıklarına Neden Olan Ayak Hastalıkları Üzerinde Radyolojik ve Histopatolojik İncelemeler. ", S.Ü.Vet.Fak.Derg., 8,1, , 3-8., (1992),( Üniversite Dersgisi )
85. Koç,Y., Çiftçi,K., İzci,C., Türkütanıt,S.S., Arıcan,M. , " Geniş Defektli Fıtıkların Kapatılmasında Sentetik Tül Kullanımı Üzerine Klinik ve Histopatolojik Araştırmalar. ", S.Ü.Vet.Fak.Derg., 8,1,, , 37-43, (1992),( Üniversite Dersgisi )
86. İzci,C. , " Küçük Hayvanlarda Cerrahi Bakımdan Diabetes Mellitus. ", Türk.Vet.Hek.Derg., 3,11, , , 8-12., (1991).,( Kurum Dergisi )
87. Tiftik,A.M., İzci,C. Koç,Y.,Yavru,N. and Nizamlıoğlu,M. , , " Investigation of Some Biochemical Parameters in the Crebrospinal Fluid (CSF) and Blood Serum of Healthy Dogs. ", Livestock Adviser, Vol. XVI, Issue XI, , , 12-16., (1991),( SCI )
88. İzci,C. , " Köpeklerde Glaucom. ", Türk.Vet.Hek.Derg., 2,6, , , 24-27., (1990),( Kurum Dergisi )
89. İzci,C., Yavru,N., Tiftik,A.M., Koç,Y. , " Köpeklerde Bazı Trankilizanların Kan ve Serebrospinal Sıvıdaki Çeşitli Biyokimyasal Değerler Üzerine Etkilerinin Araştırılması. ", S.Ü.Vet.Fak.Derg.,, 6,1,, , 41-46., (1990),( Üniversite Dersgisi )
90. İzci,C., Yavru,N., Tiftik,A.M., Koç,Y. , " Köpeklerde Bazı Trankilizanların Kan ve Serebrospinal Sıvıdaki Çeşitli Biyokimyasal Değerler Üzerine Etkilerinin Araştırılması. ", A.Ü. Vet.Fak., 2. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Tebliğler Alata-Mersin, , , , (1990),( Konferans )
91. Yavru,N., İzci,C. , " Konya Bölgesinde Sığır Topallıklarına Neden Olan Ekstremite Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Bu Hastalıkların Tanısında Radyolojinin Önemi. ", Doğa TU Vet. ve Hayv.Derg.,, 13,3,, , 283-293., (1989). ,( Üniversite Dersgisi )
92. Ödev,K., Yavru,N., İzci,C., Nizamlıoğlu,M. , " Köpeklerde İyonik ve Non-İyonik Kontrast Maddelerle Yapılan Renal Angiografi Uygulamalarında Proteinuri Oluşumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ", U.Ü.Tıp Fak. XI. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Bursa , , , , (1988).,( Konferans )
93. Yavru,N., İzci,C., Koç,Y., " Köpeklerde Renal Angiografi Uygulamaları Üzerinde Çalışmalar. ", S.Ü. Vet.Fak.Derg., 3,1,, , 97-107., (1987). ,( Üniversite Dersgisi )
94. Ödev,K., Yavru,N., İzci,C., Nizamlıoğlu,M. , " Köpeklerde İyonik ve Non-İyonik Kontrast Maddelerle Yapılan Renal Angiografi Uygulamalarında Proteinuri Oluşumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ", S.Ü.Tıp Fak.Derg., 3,1,, , 39-50, 1987,( Üniversite Dersgisi )
95. Koç, B., Alkan,Z., Özkan, K., İzci, C., Yalçın,E. , " Bir İnekte Oesophagus Obstruction'u ve Rumen Yabancı Cisim Olgusuna İlişkin Gözlemler. ", S.Ü.Vet.Fak.Derg., 1,1,, , 87-94., (1985).,( Üniversite Dersgisi )
96. Oğurtan Z,İzci C,Ceylan C,Yiğiyarslan K. , " Oğurtan intramedullar kompresyon ve antirotasyonel cihazı (OIKAC) ", U.Ü.Vet. Fak.VII.Vet. Cer.Kong.,25-28 Ekim 2000,Bursa., , , , (2000),( Konferans )
97. Koç,Y., Oğurtan,Z., İzci,C. , " Kedi ve Köpeklerin Klinik Beslenmesi: Beslenme Metotları. ", Pet Magazine, 25,3,, , 16-18, (1995).,( Kurum Dergisi )
98. İzci,C., Avki,S., Alkan,F. , " Köpeklerde Lokal Atropin Uygulamasının Gözyaşı Sekresyonu Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması. ", Vet. Bil. Derg.,, 11,1, , 25-31., (1995).,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler
1. Muharrem EROL, " Köpeklerde Laparatomi ve Osteotomi operasyonları ve sonrası oluşan postoperatif ağrı ve tedavisinin deneysel olarak araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Cerrahi, 2003 - 2008, Tamamlandı
2. Sırrı AVKİ, " Köpeklerin omuz ekleminde otolog eksojen fibrin yumağının osteokondral defekt iyileşmesi üzerine etkisinin deneysel olarak araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Cerrahi, 1991 - 1997, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı19921995
Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı20072012

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler BölümüBölüm Başkani20/04/200925/04/2012

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
ANESTEZİ VE REANİMASYON
ET MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ
SÜT İNEKÇİLİĞİNDE AYAK SAĞ.TIR.BAK.(SEÇMELİ)