VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET BOZKURT ATAMAN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Bülbül B and Ataman, M.B, " Effect of parity on oestrus synchronization success in cows ", Revue Méd. Vét, 157, , 158-162, 2006,( SCI )
2. Ataman, M.B., and Aköz M , " GnRH-PGF2? and PGF2?-PGF2? synchronization in Akkaraman cross-bred sheep in the breeding season ", Bull Vet Inst Pulawy, 50, , 101-104, 2006,( SCI )
3. Aköz M, Bülbül B, Ataman, M.B., and Dere S , " Induction of multiple births in Akkaraman cross-bred sheep synchronized with short duration and different doses of progesterone treatment combined with PMSG outside the breeding season ", Bull Vet Inst Pulawy, 50, , 97-100, 2006,( SCI )
4. Ataman, M.B., Aköz M and Akman O, " `Induction of synchronized oestrus in Akkaraman cross-bred ewes during breeding and anestrus seasons: the use of short term and long term progesterone treatments ", Revue Méd. Vét, 157, , 257-260, 2006,( SCI )
5. Taşal İ, Ataman, M.B., Aksoy M, Kaya A, Karaca F and Tekeli T , " Estimation of early pregnancy by electrical resistance values of vaginal mucosa in cows and heifers ", Revue Méd. Vét, 156, , 91-94, 2005,( SCI )
6. Ataman, M.B., ve Aköz M., " Koyunlarda diöstrüsün farklı günlerinde enjekte edilen prostaglin F2?`nın enjeksiyon-östrüs, enjeksiyon-ovulasyon aralığı ve fertilite üzerine etkisi ", Vet. Bil. Derg., 21, , 79-82, 2005,( Kurum Dergisi )
7. Yıldız, C., Kaya, A., Ataman, M.B. ve Çoyan K., " Anadolu çoban köpeklerinde östrüs tespiti için plazma progesteron seviyesi, vaginal sitoloji ve vaginal salgının elektriksel direnci ölçümünün kullanılması ", Hay. Araş. Derg., 14, , 19-26, 2005,( Kurum Dergisi )
8. Bülbül B. ve Ataman, M.B., " İneklerde östrüs senkronizasyonu ", Vet Bil Derg., 21, , 23-32, 2005,( Kurum Dergisi )
9. Bülbül, B. ve Ataman, M.B., " Saha şartlarındaki ineklerde farklı östrüs senkronizasyon yöntemlerinin fertilite üzerine etkisinin araştırılması ", Vet. Bil. Derg., 21, , 15-22, 2005,( Kurum Dergisi )
10. Baran, A., Evecen M, Alkan S, Ak K, Tek Ç, Kaşıkçı G and Ataman, M.B, " Induction of ovulation by GnRH and effects on fertility in the bitch ", Indian Vet J, 81, , 665-669, 2004,( SCI )
11. Çoyan, K., Ataman, M.B., Erdem, H., Kaya, A. and Kaşıkcı, G, " 'Synchronization of estrus in cows using double PGF2?, GnRH - PG2? and hCG- PGF2? combination' ", 'Synchronization of estrus in cows using double PGF2?, GnRH - PG2? and hCG- PGF2? combination', 154,2, , 91-96, 2003,( SCI )
12. Bülbül B. ve Ataman, M.B., " İnek ve düvelerde folliküler gelişim ve fertiliteye etkisi ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 15, , 56-63, 2003,( Kurum Dergisi )
13. Bülbül B. ve Ataman, M.B., " Kısraklarda östrüs ve ovulasyonun uyarılması ", Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 14, , 44-52, 2002,( Kurum Dergisi )
14. Ataman, M.B., Kaya, A., Karaca, F., ve Çoyan, K. , " Düvelerde östrüsün belirlenmesinde kullanılan pratik yöntemlerin karşılaştırılması ", Hay. Araş. Derg., 12, , 23-27, 2002,( Kurum Dergisi )
15. Kaya, A., Ataman, M.B. ve Çolak M., " Merinos ırkı koçlarda anormal spermatozoonların dağılımı ve sınıflırılması ", Hay. Araş. Derg., 12, , 59-62, 2002,( Kurum Dergisi )
16. Kaya, A., Aksoy, M., Başpınar, N., Yıldız, C., and Ataman, M.B, " Effect of melatonin implantation to sperm donor rams on post-thaw viability and acrosomal integrity of sperm cells in the breeding and non-breeding season ", Kaya, A., Başpınar, N., Yıldız, C., Kurtoğlu, F., Ataman, M.B. and Haliloğlu, S, 36,3-4, , 211-215, 2001,( SCI )
17. Kaya, A., Başpınar, N., Yıldız, C., Kurtoğlu, F., Ataman, M.B. and Haliloğlu, S, " Influence of melatonin implantation on sperm quality, biochemical composition of the seminal plasma and plasma tetosterone levels in rams ", Revue Méd. Vét, 151, , 1143-1146, 2000,( SCI )
18. Seyrek-İntaş K., Uzman, M., Oğuz, H., Ataman, M.B., ve Günay, A., " Kısraklarda obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 6, , 10-17, 2000,( Kurum Dergisi )
19. Seyrek-İntaş K., Uzman, M., Oğuz, H., Günay, A. ve Ataman, M.B., " Kısraklarda obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 6, , 18-27, 2000,( Kurum Dergisi )
20. Yıldız, C., Ataman, M.B., Kaya, A., Tepeli, C ve Lehimcioğlu, N.C., " Köpek ve koçlarda akrozom bozukluklarının belirlenmesi amacıyla farklı tespit ve boyama yöntemlerin karşılaştırılması ", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, 11, , 7-11, 2000,( Üniversite Dersgisi )
21. Yıldız, C., Ataman, M.B., Kaya, A., Tepeli, C ve Lehimcioğlu, N.C., " Köpek ve koçlarda akrozom bozukluklarının belirlenmesi amacıyla farklı tespit ve boyama yöntemlerin karşılaştırılması ", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, 11, , 7-11, 2000,( Üniversite Dersgisi )
22. Kaya, A., Aksoy, M., Başpınar, N., Yıldız, C., and Ataman, M.B, " The effect of Misoprostol and Valethamate Bromide administered before insemination with frozen-thawed semen on cervix dilatation and fertility in sheep ", Indian Vet. J, 77,7, , 600-602, 2000,( SCI )
23. Ataman, M.B., Günay, A., Uzman, M. and Günay Ülgen, " Ovulation induction with human chorionic gonadotropin (hCG) and gonadotropin releasing hormone (GnRH) in mares ", Indian J. of. Anim, 70,8, , 810-812, 2000,( SCI )
24. Ataman, M.B., Günay, A., Günay Ülgen, Baran, A., and Uzman, M, " Oestrous synchronization with progesterone removed inserted device and prostaglandin F2? combined with hCG in transitional mares ", Uluslararası Dergiler, 151,11, , 1031-1034, 2000,( SCI )
25. Uçan, U.S., Güler, L., Erganiş, O., Ok, Ü., Kuyucuoğlu, Y., Gündüz, K., Durgut, R., Ataman, M.B., ve Civelek, T, " Atlarda brusellosis üzerine karşılaştırmalı serolojik bir çalışma ", Veterinarium, 10, , 20-24, 1999,( Diğer )
26. Ataman, M.B., Günay Ülgen, Seyrek-İntaş K., Günay, A. ve Tuncer, B.H. , " Kısraklarda real-time ultrasonografi ile embriyonik ölümlerin tespit edilmesi ", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, 10, , 83-86, 1999,( Üniversite Dersgisi )
27. Ataman, M.B., Baran, A., Günay Ülgen, Günay, A., Seyrek-İntaş K. ve Uzman, M., " Kısraklarda östrüsün rektal muayene, ultrasonografi ve pratik kan-progesteron testi yardımıyla belirlenmesi ", U.Ü. Vet. Fak. Derg, 18, , 139-147, 1999,( Üniversite Dersgisi )
28. Seyrek-İntaş K., Günay, A., Ataman, M.B., Uzman, M. ve Oğuz, H., " Kısraklarda uterus kistlerinin fertiliteye etkisi ", U.Ü. Vet. Fak. Derg, 18, , 99-109, 1999,( Üniversite Dersgisi )
29. Günay Ülgen, Ataman, M.B., Günay, A., Uzman, M. ve Soylu, K, " Haflinger ve İngiliz kısraklarda bazı reprodüktif özellikler ", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, 10, , 79-82, 1999,( Üniversite Dersgisi )
30. Günay, A., Ataman, M.B., Baran, A., Günay Ülgen, Seyrek-İntaş K., Çevik, M.Z. ve Uzman, M., " Kısraklarda hızlı progesteron kiti yardımıyla gebelik tanısı ", U.Ü. Vet. Fak. Derg., 18, , 85-98, 1999,( Üniversite Dersgisi )
31. Ataman, M.B., Yıldız, C., Kaya, A., Düzgün, H. ve Lehimcioğlu, N.C., " Farklı ırklara ait koç spermalarının dondurma işlemi aşamalarında ve çözüm sonu şeenen morfolojik bozukluklarının tespiti ", Hay.Araş.Derg., 9, , 18-22, 1999,( Üniversite Dersgisi )
32. Yıldız, C., Ataman, M.B., Kaya, A., Lehimcioğlu, N.C. ve Gülyüz, F., " Köpek spermasının kısa süreli saklanabilirliği üzerine düşük gliserol oranlarının etkileri ", Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, 10, , 19-22, 1999,( Üniversite Dersgisi )
33. Çoyan, K., Kaya, A., Karaca, F., Ataman, M.B., und Yıldız, C,, " Der Einflu? von Melatonin auf die Samenqualität und Hodengrö?e bei den normo- und pathospermischen Schafböcken in der anöstrischen Saison ", Wien. Tierarztl. Mschr, 85, , 383-388, 1999,( SCI )
34. Karaca, F., Aksoy, M., Kaya, A., Ataman, M.B., and Tekeli, T, " Spermatic granuloma in the ram: diagnosis by ultrasonography and semen characteristics ", Vet. Radiol. Ultrasound, 40-4, , 402-406, 1999,( SCI )
35. Ataman, M.B., Aksoy, M., Kaya, A., Aral, F., Yıldız, C. ve Aköz, M, " Düvelerde suni tohumlama sırasında farklı yollardan uygulanan buserelin'in ovulasyon zamanı ve fertilite üzerine etkisi ", Hay. Araş. Derg, 8, , 1-4, 1998,( Diğer )
36. Ataman, M.B., " Koyun embriyosunun dondurulması ", Hay. Araş. Derg., 8, , 38-39, 1998,( Kurum Dergisi )
37. Ataman, M.B., Yıldız, C., Kaya, A., Aksoy, M. ve Lehimcioğlu, N, " Köpeklerde taze ve donmuş-çözünmüş spermada anormal spermatozoon tiplerinin ve oranlarının tespit edilmesinde farklı yöntemlerin kullanılması ", Vet. Bil. Derg, 14, , 121-129, 1998,( Diğer )
38. Başpınar, N., Kaya, A., Altunok, V., Güven, B., Kurtoğlu, F. ve Ataman, M.B, " Koçlarda bazı biyokimyasal parametreler ile sperma kalitesi arasındaki ilişkiler ", Vet. Bil. Derg, 14, , 91-100, 1998,( Diğer )
39. Kaya, A., Çoyan, K. ve Ataman, M.B. , " Plazma progesteron düzeylerine göre PGF2? ile östrüs senkronizasyonu ve sabit zamanlı tohumlamanın gebelik oranı üzerine etkis ", Vet. Bil. Derg, 14, , 77-83, 1998,( Diğer )
40. Kaya, A., Ataman, M.B., Karaca, F., Yıldız, C., Çoyan, K., Aksoy, M. ve Ergin, A. , " Konya Merinosu koyunlarında melatonin, progesteron-PMSG ve koç etkisi uygulamalarının erken anöstrüs döneminde bazı üreme parametrelerine etkileri ", Hay. Araş. Derg, 8, , 5-10, 1998,( Diğer )
41. .Kaya, A., Çoyan, K., Yıldız, C., ve Ataman, M.B., " Dondurulmuş boğa spermasının değişik ısı ve sürelerde çözdürmenin spermatolojik özellikler ve payet iç ısısı üzerine etkisi ", Hay. Araş. Derg, 8, , 29-33, 1998,( Diğer )
42. Ataman, M.B., Taşal, İ., Aksoy, M., Karaca, F., Kaya, A. ve Tekeli, T, " Effect of site of insemination on bovine fertility ", Vet. Bil. Derg, 13, , 41-42, 1997,( Diğer )
43. Ataman, M.B., Hatipoğlu, F. ve Yıldız, C., " Bir inekte çift cervix olgusu ", Vet. Fak. Derg., 8, , 38-39, 1997,( Üniversite Dersgisi )
44. Ataman, M.B. ve Çoyan, K., " Stres?in reprodüktif olaylar üzerine etkisi ", Vet. Fak. Derg., 8, , 118-121, 1997,( Üniversite Dersgisi )
45. Ataman, M.B., Kaya, A., Aral, F., Aköz, M. ve Yıldız, C, " Postpartum dönemde uygulanan PGF2?`nın buzağılama-ilk tohumlama aralığı ve ilk tohumlamada gebe kalma oranı üzerine etkisi ", Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg3, 3, , 191-194, 1997,( Diğer )
46. Ataman, M.B. ve Çoyan, K., " Koyunların donmuş-çözünmüş sperma kullanılarak laparoskop yardımıyla intrauterin olarak tohumlanması ", . Araş. Derg, 6, , 31-34, 1996,( Diğer )
47. Ataman, M.B., Kaya, A., Karaca, F., Yıldız, C., Çoyan, K., Ergin, A. ve Aksoy, M, " Toklularda testisin sezon içi ve sezon dışı morfometrik ölçümleriyle spermatolojik özellikler arasındaki ilişkinin belirlenerek damızlık seçiminde kullanılabilirliğinin araştırılması ", Hay. Araş. Derg, 6, , 1-7, 1996,( Diğer )
48. Taşal, İ., Ataman, M.B., Dinç, D.A., Ergin, A. ve Erdem, H, " Koyunlarda gebelik teşhisi amacıyla A ve B-model real-time ultrason tekniklerinin karşılaştırılması ", Vet. Bil. Derg, 11, , 41-45, 1995,( Diğer )
49. Taşal, İ., Ataman, M.B. ve Dinç, D.A. , " Maltız ırkı bir keçide hydrometra vakası ", Vet. Bil. Derg., 11, , 147-149, 1995,( Kurum Dergisi )
50. Aksoy, M., Ataman, M.B., Karaca, F. ve Kaya, A., " Merinos koçlarda testisin morfometrik ölçüleri ve sperma kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması ", " Vet. Bil. Derg., 10, , 127-129, 1994,( Diğer )
51. Aksoy, M., Ataman, M.B., Karaca, F., Kaya, A. ve Tekeli, T, " Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü'ne ait çeşitli ırklardan koçların spermatolojik özellikleri üzerinde araştırmalar ", Vet. Bil. Derg, 10, , 111-112, 1994,( Diğer )
52. Aksoy, M., Işık, K., Çoyan, K., Semacan, A., Ataman, M.B. ve Taşal, İ, " Köy koşullarındaki sığırlarda PGF2? kontrollü sun'i tohumlama uygulamaları ", Lalahan Hay. Arş. Ens. Derg, 33, , 13-19, 1993,( Diğer )
53. Çoyan, K., Aksoy, M., Tekeli, T., Ayar, A. ve Ataman, M.B, " "Laparoskopi yardımı ile koyunların donmuş sperma kullanılarak intrauterin tohumlanması ", Hay. Araş. Derg, 2, , 15-17, 1992,( Diğer )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Spor Komitesi Başkanlığı20012007

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme Ve Suni Tohumlama A.B.D.Anabilim Dali Bşk.20/09/2012 
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler BölümüBölüm Başkani27/09/201221/10/2015
S.Ü. Spor Bilimleri FakültesiDekan Vekili17/03/201622/07/2016
S.Ü. Spor Bilimleri FakültesiDekan Vekili10/08/201612/07/2019

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DÖLERME VE SUN-İ TOHUMLAMA
SUNİ TOHUMLAMA ANINDA BAŞARIYI ARTIRICI GİRİŞİMLER