VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUTLU SEVİNÇ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İÇ HASTALIKLARI
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Sevinç F., Sevinç M., Ekici OD., Yıldız R., Işık N., Aydoğdu U., " Babesia ovis infections: Detailed clinical and laboratory observations in the pre-and post-treatment periods of 97 fields cases ", Vet Parasitol., 191, , 35-43, 2013,( SCI )
2. M Sevinç, A Başoğlu, " Sütçü Sığırlarda Ketozis ve Karaciğer Yğlanmasının Etiyopatogenezi ve Abomazum Deplasmanları ", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, 2 (2), , 123-130, 2011,( Diğer )
3. Sevinç F., Maden M., Kumaş C., Sevinç M., Ekici OD , " A comparative study on the prevalence of theileria equi and Babesia coballi infections in horse sub-populations in Turkey. ", Vet parasitol., 156 (3-4), , 173-177, 2008,( SCI )
4. F Sevinç, K Turgut, M Sevinç, Ö Derinbay Ekici, A Çoşkun,Y Koç, M Erol, A İca , " Therapeutic and prophylactic efficacy of imidocarb dipropionate on experimental Babesia ovis infection of lambs ", Veterinary Parasitology, 149, , 65-71, 2007,( SCI )
5. T. Civelek, M. Sevinç, M Boydak and A Başoğlu , " Serum Apolipoprotein B100 Concentrations in Dairy Cows with Left Sided Displaced Abomasum ", Revue Med. Vet., 157 (7), , 361-365 , 2006,( SCI )
6. Başoğlu A., Şen İ., Sevinç M., Şimşek , " Serum Concentrations of Tumor Necrosis Factor-a in Neonatal Calves with Presumed Septicemia ", J Vet Intern Med., 18, , 238-241, 2004,( SCI )
7. Sevinç M., Başoğlu A., Güzelbektaş H., Boydak M. , " Lipid and Lipoprotein Levels in Dairy Cows with Fatty Liver ", Turk J Vet Anim Sci, 27, , 295 ? 299, 2003,( SSCI )
8. Sevinç M., İ Şen., Irmak K., Turgut K. , " Serum Ggt and Alp Enzyme Activities in Calves with Failure of Passive Transfer of Antibody ", Indian Vet J, 80, May, , 406 ? 408, 2003,( SSCI )
9. Civelek T, Sevinç M., " Sütçü Sığırların Periparturient Dönem Hastalıklarında Serum Apolipoprotein B-100 Konsantrasyonları ", Vet Bil Derg, 19(1-2), , 81 ? 92, 2003,( Üniversite Dersgisi )
10. Sevinç F., Irmak K., Sevinç M. , " The Prevalence of Cryptosporidium Parvum Infection in The Diarrhoeic and Non- Diarrhoeic Calves ", Rev Med Vet, 154 ,5, , 357 ? 361, 2003,( SCI )
11. Sevinç M, Başoğlu A, Semacan A, Şen İ, Boydak M. , " Sütçü Sığırlarda Mastitisin Karaciğer Yağlanması Ile Ilişkisi ", Hayvancılık Arş Derg, 12(2), , 26 ? 30, 2002,( Kurum Dergisi )
12. Başoğlu A., Sevinç M., Birdane F., Boydak M. , " Efficacy of Sodium Borate In The Prevention Of Fatty Liver In Dairy Cows ", J Vet İntern Med, 16, , 732 ? 735, 2002,( SCI )
13. Sevinç M., Ok M., Başoğlu A. , " Liver Function In Dairy Cows with Abomasal Displacement ", Revue Med Vet , 153(7), , 477 ? 480, 2002,( SCI )
14. Sevinç M., Basoğlu A., Ok M. , " Fatty Liver in Periparturient Diseases of Dairy Cows ", Indian Vet J, 79, , 1285 ? 1287, 2002,( SSCI )
15. Sevinç M, Başoğlu A, Semacan A, Şen İ, Boydak M. , " Sütçü Sığırlarda Mastitisin Karaciğer Yağlanması Ile Ilişkisi ", Hayvancılık Arş Derg, 12(2), , 26 ? 30, 2002,( Kurum Dergisi )
16. Sevinç M., Başoğlu A., Birdane F., Boydak M. , " Liver Function In Dairy Cows With Fatty Liver ", Revue Med Vet, 152(4), , 297 - 300 , 2001,( SCI )
17. Birdane FM., Sevinç F, Sevinç M. , " Bazı Kan Parazitlerinin (Babesia, Theileria) Teşhisinde Modifiye Papanikola Boyama Yönteminin UyBazı Kan Parazitlerinin (Babesia, Theileria) Teşhisinde gulanması ", Türk Parazitol Derg, 24(1), , 169 ? 171, 2000,( Kurum Dergisi )
18. Başoğlu A., Sevinç M., Güzelbektaş H., Civelek T. , " Effect of Borax on Serum Lipid Profile in Dogs ", Online J of Vet Res, 4(6), , 153 ? 156, 2000,( Diğer )
19. Ok M., Birdane F., Şen İ., Sevinç M., Aslan V., Alkan F. . , " Concentration of Insulin and Glucose in Dairy Cows with Abomasal Displacement ", Indian Vet J, 77 November, , 961 ? 962, 2000,( SSCI )
20. Sevinç F, Birdane FM, Sevinç M, Dik B, Altinöz F. , " Konya Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma Gondii'Nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) Ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) Testleri ile Seroprevalansı ", Türk Parazitol Derg, 24(1), , 176 ? 179, 2000,( Kurum Dergisi )
21. Başoğlu A., Sevinç M., " A Comparison of Antibiotic and Cholestyramine Use in Neonatal Diarrhoeic Calves ", Indian Vet J, 76, , 640 ? 642, 1999,( SSCI )
22. Başoğlu A., Çamkerten İ., Sevinç M. , " Serum Immunoglobulin Concentration in Diarrheic Calves and Their Measurment by Single Radial Immunodiffusion ", Israel J of Vet Med, 54(1), , 9 ? 10, 1999,( Diğer )
23. Sevinç M, Başoğlu A., Birdane F., Gökçen M., Küçükfindik M. , " Sütçü Sığırlarda Kuru Dönem Doğum ve Doğum Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler ", Tr J Veterinary and Animal Science, 23Ek sayı 3 , , 475 ? 478, 1999,( SSCI )
24. Başoğlu A., Sevinç M., " A Comparison of Antibiotic and Cholestyramine Use in Neonatal Diarrhoeic Calves ", Indian Vet J, 76, , 640 ? 642, 1999,( SSCI )
25. Sevinç M., Aslan V. , " Sütçü Ineklerde Doğum Felcinin Karaciğer Yağlanması Ile Ilgisi ", Tr J of Veterinary and Animal Science, 22, , 23 ? 28, 1998,( SSCI )
26. Başoğlu A., Sevinç M., Ortatatlı M, Birdane FM, Çamkerten İ., " Effect of An Aqueous Extract Derived From Nerium Oleander Plant in Cattle with Cutaneous Fibropapilloma. ", Indian Vet J., 75, , 915 ? 917, 1998,( SSCI )
27. Turgut K, Başoğlu A., Sevinç M., Şen I., Yildiz M. , " Plasma Transfusion in Calves With Failure of Passive Colostral Transfer ", Tr J Veterinary and Animal Science , 22, , 123 ? 130, 1998,( SSCI )
28. Sevinç M, Başoğlu A, Birdane F, Öztok İ, Yenice , " Sütçü Sığırlarda Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Lpid Ve Lipoprotein Konsantrasyonları ", Vet Bil Derg, 14(1), , 67 ? 70, 1998,( Üniversite Dersgisi )
29. Sevinç M., Başoğlu A., Öztok İ., Sandikçi M., Birdane F., " The Clinical-Chemical Parameters, Serum Lipoproteins and Fatty Infiltration of The Liver in Ketotic Cows. ", Tr J Veterinary and Animal Science, 22, , 443 ? 447, 1998,( SSCI )
30. Başoğlu A., Sevinç M., Ok M. , " Peri And Postparturient Concentrations of Lipid Lipoprotein Insulin and Glucose in Normal Dairy Cows ", Tr J Veterinary and Animal Science, 22 , , 141 ? 144, 1998,( SSCI )
31. Maden M, Sevinç M, Or E. , " 1997Köpeklerin Gıda Allerjilerinin Tedavisinde Steroidal Ve Nonsteroidal Antienflamatuvar Ilaçların Klinik Etkinliklerinin Araştırılması ", Vet Bil Derg, 13(2), , 69 ? 75, 1997,( Üniversite Dersgisi )
32. Sevinç M, Maden M. , " Ruminantların Nörolojik Hastalıklarının Tanısında Serebrospinal Sıvının Analizi Ve Yorumlanması ", Türk Vet Hek Derg, 9(3), , 34 ? 38, 1997,( Diğer )
33. Sevinç M, Maden M. , " Ruminantların Nörolojik Hastalıklarının Tanısında Serebrospinal Sıvının Analizi Ve Yorumlanması ", Türk Vet Hek Derg, 9(3), , 34 ? 38, 1997,( Diğer )
34. Başoğlu A, Sevinç M, Şen I. , " The Blocking Effect of Verapamil In Hypercalcemic Dogs ", Tr J of Veterinary and Animal Science, 21, , 331 ? 333, 1997,( Kurum Dergisi )
35. Başoğlu A, Sevinç M, Maden M. , " Idioventricular Rhythm In A Calf Suffering From Diarrhea ", Tr J of Veterinary and Animal Science , 20, , 375 ? 377, 1996,( Kurum Dergisi )
36. Ok M., Aslan V, Çiftçi MK, Maden M, Sevinç M, Yener Z. , " Kuzularda Deneysel Olarak Oluşturulan Serebrokortikal Nekrozda Klinik, Laboratuvar ve Patolojik Bulgular ", Vet Bil Derg, 11(1), , 5 ? 11, 1995,( Üniversite Dersgisi )
37. Ok, M., Sevinç, M., Sen, I., Kaleli, S., Öztok, I. , " Perikarditisli Sığırlarda Kan Protein Fraksiyonları Ve Bazı Enzim Düzeyleri Üzerine Araştırmalar ", Hay Arş Derg, 5(1), , 26 ? 28, 1995,( Kurum Dergisi )
38. Ok M., Koç Y., Aslan V., Maden M., Sevinç M., Ok Ü., Kuyucuoğlu Y. , " Kuzu Enzootik Bronkopneumonilerinin Teşhisinde Kan Proteinleri, Radyografi Ve Bakteriyolojik Yoklamaların Önemi ", Tr J of Veterinary and Animal Science, 19, , 235, 1995,( Diğer )
39. Aslan V, Eren Ü, Sevinç M, Öztok İ, Işik K. , " Yüksek Süt Verimli Ineklerde Kuru Dönem Ve Doğum Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler Ve Bunların Karaciğer Yağlanması Ile Ilgisi ", Tr J of Veterinary and Animal Science, 18, , 93 ? 99, 1994,( SSCI )
40. Aslan V, Eren Ü, Sevinç M, Öztok İ, Işik K. , " Yüksek Süt Verimli Ineklerde Kuru Dönem Ve Doğum Sonrası Metabolik Profildeki Değişiklikler Ve Bunların Karaciğer Yağlanması Ile Ilgisi ", Tr J of Veterinary and Animal Science, 18, , 93 ? 99, 1994,( SSCI )
41. Aslan V, Ok M, Maden M, Sevinç M, Kurtoğlu F. , " Pneumo-Enteritisli Buzağılarda Kan Proteinleri Ve Glutaraldehit Testinin Teşhis Ve Prognozdaki Önemi ", S Ü Vet Fak Derg, 9(1), , 36 ? 40, 1993,( Üniversite Dersgisi )
42. Tiftik AM., Turgut K., Gürbilek M., Sevinç M. , " Köpeklerde Alloksan Ile Oluşturulan Eksperimental Diabetes Üzerinde Araştırmalar ", S Ü Vet Fak Derg, 8(2), , 18 ? 21, 1992,( Üniversite Dersgisi )
43. Aslan V., Turgut K., Kaya O., Sevinç M. , " Sığırlarda Listeriozis Olgusu ", Hay Arş Derg, 1(1), , 37 ? 39, 1991,( Kurum Dergisi )
44. Sevinç M., Başoğlu A., Ok M., Birdane F. , " The Assessment of Liver Function in Cows With Spontaneous Ketosis ", Indian Vet J , 81, , 506-510, May 2004,( SSCI )
45. Sevinc F., Sevinc M., Birdane FM. and Altinoz F. , " Prevalence of Babesia Bigemina In Cattle ", Revue Med Vet, 152(5), , 395 ? 398, 2001,( SCI )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler