VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUSTAFA ARICAN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK CERRAHİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK CERRAHİSİ
E-Mail :  
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. ARICAN, M., HATİPOĞLU,F.,EROL,H.,KANAT,Ö. , " How Safe Thermograpıc Imagıng Methods In Dıagnosıs Of Cattle Wıth Lamınıtıs? ", XXVII World Buiatrics Congress Lizbon, , , , 2012,( Konferans )
2. ARICAN, M., HATİPOĞLU, F., UYAROĞLU, A., ÖZDEMİR, Ö., ÖZKAN, K. , " Actıcoat® And Cutınova Hydro® On Wound Healıng ", International Wound Journal. , , , , 2012,( SCI )
3. YILDIRIM, S., CAN, A., ARICAN, M., EMBREE, M.C., MAO, J.J. , " Characterization of dental pulp defect and repair in canine model ", American Journal of Dentistry, 24, , 331-335., 2011,( SCI )
4. ARICAN. M., ORTATATLI M, EROL, H., KANAT Ö, YAVUZ O , " Bir atta mandibulada ossifiye fibrom olgusu ", Eurasian J Vet. Sci. , 27, , 191-194, 2011,( Kurum Dergisi )
5. ARICAN, M. EROL, H., ESİN, E., UÇAN,S., KÖYLÜ, Ö. , " Atlardaki eklem hastalıklarının teşhisinde klinik, laboratuar, radyolojik, termografik, ultrasonografik ve artroskopik tanı yöntemlerinin karşılaştırılması ", 1. Uluslar arası katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet 2010., , , , 2010,( Konferans )
6. ARICAN M., ESİN, E., EROL, H, " Evaluation of calves with fracture and result of intramedullary pinning: 72 cases (2002-2007). ", XXV World Buiatrics Congress Budapest, Hungary., , , , 2010,( Konferans )
7. ARICAN M., ÇALIM K.N.,KOCABIYIK A.,YAVUZ,Ü , " Atlarda Ön ekstremite Fleksor Tendinitis'in Ultrasonografik Muayene ile Değerlendirilmesi. ", Vet. Bil. Derg. , 2008, , 19-26, 2008,( Kurum Dergisi )
8. EROL, H., ARICAN,M , " Atlarda Tendinitisin Kök hücre ile sağaltımı II ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 14, , 32-35, 2008,( Kurum Dergisi )
9. EROL, H., ARICAN,M , " Atlarda Tendinitisin Kök hücre ile sağaltımı I: Kök Hücre nedir ve Niçin önemlidir ? Veteriner Hekimlişğinde kullanım alanları nedir ? ", Veteriner Cerrahi Dergisi, , 14, , 26-31, 2008,( Kurum Dergisi )
10. ÇALIM, K.N., ARICAN, M, " Farklı Gastropeksi Yöntemleri Uygulanan Köpeklerde gastrik boşalma oranlarının sindirilmeyen radyopak maddelerle değerlendirilmesi. ", Vet. Bil. Derg, 24, , 27-29, 2008,( Kurum Dergisi )
11. ARICAN M.,HATİPOĞLU,F.,UYAROĞLU, A.,ÖZDEMİR,VE ÖZKAN K , " Acticoat and Cutinova Hydro on wound Healing. ", Voorjaarsdagen 19-22.April Amsterdam. Nederlands., , , , 2006,( Konferans )
12. ARICAN M, KÖYLÜ Ö, ÇALIM K.N., FINDIK D, ÖZKAN K , " Measurement of IgA and IgE concentrations in canine Keratoconjunctivitis Tears. ", Veteriner Cerrahi Dergisi , 12, , 15-19, 2006,( Kurum Dergisi )
13. ARICAN M, KÖYLÜ, Ö, UYAROĞLU, A, EROL M, ÇALIM K N. , " The Effect of (Hylan G-F 20) on Bone Metabolism in Dogs with experimental Osteochondral Defects. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 12, , 15-19, 2006,( Kurum Dergisi )
14. KALKAN E, ARICAN M, KALKAN S, ERAYMAN I, EROL A, TULGAR A O, TULGAR M , " A New Neuroimplanted Device: The Tulgar Implant. Initial Results of Animal Testing ", Neuromodulation, 4, , 249-256, 2005,( SCI )
15. ARICAN M, ALKAN F and AVKI S , " Effects of funixin meglumine and dexamethasone on metalloproteinases in canine keratoconjunctivitis ", Revue Med. Vet. , 155, , 11, 2004,( SCI )
16. ÇALIM K.N AND ARICAN M , " The various of gastropexy operations in dogs and using indications I : Aetiology, Indications, Pataphysiology, Diagnosis and Prophylaxis ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 9, , 47-50, 2004,( Kurum Dergisi )
17. ÇALIM K.N AND ARICAN M , " The various of gastropexy operations in dogs and using indications II : Often use of gastropexy operations with advantages and disadvantages ", Veteriner Cerrahi Dergisi, , 9, , 47-50, 2004,( Kurum Dergisi )
18. ARICAN M AND ÇALIM K.N, " Enzymatic roles of arthritis in dogs and a new aspect for treatment procedure I: Osteoarthritis, rheumatoid arthritis, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment. ", Veteriner Bilimler Dergisi, 20, , 71-76, 2004,( Kurum Dergisi )
19. ARICAN, M., EROL, M.,UYAROĞLU, A.,KÖYLÜ,Ö AND TURGUT, K, " Gastric emptying of nondigestible radiopaque markers after modified circumcostal gastropexy in the dog ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 10, , 61-65, 2004,( Kurum Dergisi )
20. ATASEVER A, BEYAZ L AND ARICAN M , " Accessory liver lobe anomaly in the abdominal region of a calf. ", Revue Med. Vet. , 155, , 321-323, 2004,( SCI )
21. ARICAN M, KÖYLÜ Ö, UYAROĞLU A, EROL M AND ÇALIM K.N, " Diagnostic Importance of Deoxypyridinoline and osteocalcine in equine osteoarthritis ", Acta Vet Brno, 73, , , 2004,( SCI )
22. ARICAN M, KOCABIYIK A AND İZCİ C. , " Treatment of bilateral olecranon bursitis in a horse ", Indian Vet. Journal, , , , 2004,( SCI )
23. ARICAN M AND ÇALIM K.N., " Enzymatic roles of arthritis in dogs and a new aspect for treatment procedure II: Matrix metalloprotenase, mechanism, inhibitors of metalloproteinases. ", Veteriner Bilimler Dergisi, 20, , 77-83, 2004,( Kurum Dergisi )
24. ARICAN M, EROL M, UYAROĞLU A VE KÖYLÜ Ö VE TURGUT K , " Gastric emptying of nondigestible radiopaque markers after modified circumcostal gastropexy in the dog ", Voorjaars dagen 25-27 April Amsterdam, , , , 2003,( Konferans )
25. ARICAN M, KÖYLÜ Ö, ÇALIM K.N, VE ÖZKAN K , " Keratokonjunktivitisli köpeklerin göz yaşlarında IgA ve IgE konsantrasyonlarının ölçülmesi. ", Uludağ Üniversitesi Veteriner fakültesi II. Ulusal (Uluslar Arası katılımlı) Küçük hayvan hekimliği kongresi , , , , 2003,( Kurum Dergisi )
26. ARICAN M, EROL M, UYAROĞLU A VE KÖYLÜ Ö VE TURGUT K , " Köpeklerde sirkumkostal gastropeksi sonrası sindirilmeyen radyopak kapsüller kullanılarak gastrik boşalma süresinin belirlenmesi ", Uludağ Üniversitesi Veteriner fakültesi II. Ulusal (Uluslar Arası katılımlı) Küçük hayvan hekimliği kongresi , , , , 2003,( Konferans )
27. ARICAN M, KÖYLÜ Ö,UYAROĞLU A, EROL M VE ÇALIM K.N, , " Deneysel olarak osteoartritis oluşturulan köpeklerde synvisc'in (hylan g-f 20) kemik metabolizması üzerine etkisinin araştırılması ", Uludağ Üniversitesi Veteriner fakültesi II. Ulusal (Uluslar Arası katılımlı) Küçük hayvan hekimliği kongresi , 2003, , , 2003,( Konferans )
28. ARICAN M, ÇALIM K.N, EROL M, UYAROĞLU A VE KÖYLÜ Ö , " Köpeklerde farklı iki gastropeksi metodunun sindirilmeyen radyopak kapsüller kullanılarak mide boşalma süresi üzerine etkisinin karşılaştırılmak olarak incelenmesi. ", II. Ulusal (Uluslar Arası katılımlı) Küçük hayvan hekimliği kongresi , , , , 2003,( Konferans )
29. ARICAN M, ORTATATLI, M, YİĞİTARSLAN, K AND CEYLAN C, " Osteogenic ability of free perichondreal autografts in canine tibial defects: An experimental study ", Journal of Experimental Animal Science , 42, , 203-217, 2003,( SCI )
30. ARICAN M, KÖYLÜ Ö , UYAROĞLU A, EROL M VE ÇALIM K.N , " Diagnostic importance of deoxypyridinoline &osteocalcine in equine osteoarthritis. ", Voorjaars dagen 25-27 April Amsterdam. Nederlands., , , , 2003,( Konferans )
31. ARICAN M, KÖYLÜ Ö,UYAROĞLU A, EROL M VE ÇALIM K.N. , " The reserach on effect of synvisc (hylan g-f 20) for bone metabolism in dogs with exoerimental osteoarthritis. ", Voorjaars dagen 25-27 April Amsterdam. Nederlands, , , , 2003,( Konferans )
32. ARICAN M, KÖYLÜ Ö, ÇALIM K.N, VE ÖZKAN K , " Measurement of IgA and IgE concentrations in canine keratoconjunctivitis ", Voorjaars dagen 25-27 April Amsterdam. Nederlands. , , , , 2003,( Konferans )
33. ELMA, E AND ARICAN M. , " Dermatitis digitalis in cattle and the importance of Borrelia burgdorferi in the etiology ", XXII World Buiatrics Congress, , , , 2002,( Konferans )
34. ARICAN, M., COUGHLAN, A., CLEGG P AND CARTER S. , " Matrix metalloproteinases 2 and 9 in bovine synovial fluids. ", XXII World Buiatrics Congress. Hannover, Germany , , , , 2002,( Konferans )
35. ARICAN M, AVKİ S AND HATİPOĞLU , " Clinical and radiological evaluation of canine hip dysplasia and results of pectineal muscle myectomy. ", Indian Vet. Journal , 80, , 241-243, 2002,( SCI )
36. OK M, ARICAN M AND TURGUT, K , " Ultrasonographic findings in cows with left and right displacement of abomasum ", Revue Medicine Veterineria , 153, , 15-18, 2002,( SCI )
37. ÖZKAN, K., ARICAN M AND ELMA E, " Clinical evaluations of calves with infectious arthritis. ", XXII World Buiatrics Congress Hannover, Germany, , , , 2002,( Konferans )
38. ARICAN M, ORTATATLI M, YİĞİTARSLAN K AND CEYLAN C. , " Osteogenic ability of free periosteal autografts in canine tibial defects: An Experimental Study ", 7. FECAVA & FK-DVG European Congress Berlin, , , , 2001,( Konferans )
39. ARICAN, M AND CEYLAN, C, " Metalloproteinases in Canine experimental traumatic keratoconjunctivitis. ", Voorjaars dagen International Veterinary Congress , , , , 2001,( Konferans )
40. ARICAN M, COUGHLAN A R, CLEGG P.D . CARTER S. D , " Matrix Metalloproteinases 2 and 9 Activity in Bovine Synovial Fluids ", Journal of Veterinary Medicine A, 47, , 449-456, 2000,( SCI )
41. ARICAN M VE CEYLAN C , " Metalloproteinases in canine experimental traumatic keratoconjunctivitis ", Journal of Veterinary Medicine A, 46, , 527-532, 1999,( SCI )
42. ARICAN M., " Cartilage metabolism in bovine arthropathies. ", 26th World Veterinary Congress. , , , , 1999,( Konferans )
43. ARICAN M, KESKİN E, CEYLAN C, YİĞİTARSLAN K. , " Akut hemorajik şok oluşturulan köpeklerin sağaltımında kan ile % 7.5 NaCl / % 6 Dextran 70 kombinasyonu uygulamalarının etkileri ", Veteriner Bilimler Dergisi, 15, , 139-144, 1999,( Kurum Dergisi )
44. YAVRU N, ALKAN F, KOÇ B, AVKİ S VE ARICAN M. , " Clinical investigation of large hernial defects with skin autogreft. ", Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, , , , 1999,( Kurum Dergisi )
45. ARICAN M VE CEYLAN C , " Deneysel Osteoartritis oluşturulan köpeklerde Sodium Hyaluronate'ın eklem kıkırdağı me tabolizmasına etkisinin araştırılması ", Veteriner Bilimler Dergisi, 15, , 67-74, 1999,( Kurum Dergisi )
46. ARICAN M VE ÖZTÜRK A , " Enfekte ve açık yaraların sağaltımında kollajenaz enziminin kullanılması üzerine klinik çalışmalar ", Veteriner Bilimler Dergisi, , 15, , 155-160, 1999,( Kurum Dergisi )
47. YAVRU N, ALKAN F, KOÇ B, AVKİ S VE ARICAN M , " Geniş fıtık deliklerinin deri otogrefi ile kapatılması üzerine klinik araştırmalar. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 5, , 24-27, 1999,( Kurum Dergisi )
48. ARICAN M, CARTER SD VE YAVRU N , " The importance of cartilage breakdown products for early diagnosis and prognosis of bovine infective arthritis ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 4, , 3-4, 1998,( Kurum Dergisi )
49. ARICAN M, CARTER SD VE ALKAN F , " Treatment of bovine traumatic keratoconjunctivitis with hyaluronic acid. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 4, , 15-18, 1998,( Kurum Dergisi )
50. ARICAN M, ELMA E VE ÖZKAN K , " Buzağılarda ekstremitelerde görülen enfeksiyöz artritis olgularının klinik değerlendirilmesi. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 4, , 5-7, 1998,( Kurum Dergisi )
51. ELMA E VE ARICAN M , " Sığırlarda dermatitis digitalis ve etiyolojisinde Borrelia Burgdorferinin yeri. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 4, , 5-12, 1998,( Kurum Dergisi )
52. ARICAN M, CARTER SD VE YAVRU N , " Diagnostic importance of pyridinoline and deoxypyridinoline in canine osteoarthritis. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 1, , 16-19, 1997,( Kurum Dergisi )
53. ARICAN M VE YAVRU N , " Köpeklerdeki eklem hastalıklarının teşhisinde kullanılan biyokimyasal, immunolojik ve enzim parametreleri. ", Veteriner Cerrahi Dergisi, 3, , 53-57, 1997,( Kurum Dergisi )
54. ARICAN M, CARTER SD, BENNETT D, ROSS G VE AYAD S , " Increased Metabolism of Collagen VI concentration in canine osteoarthritis. ", J Comp Path , 114, , 249-256, 1996,( SCI )
55. ARICAN M, CARTER SD VE BENNETT D , " Osteocalcin in canine joint diseases. ", Br Vet J , 152, , 1-12, 1996,( SCI )
56. ARICAN M, CARTER SD, GİLMORE W H VE BENNETT D., " Immunoassays for cartilage and bone metabolism in canine arthropathies ", Fourth International Veterinary Immunology Symposium. , , , , 1995,( Konferans )
57. ARICAN M, CARTER SD VE BENNETT D., " Markers of bone and cartilage metabolism in canine arthropathies. ", Association of Veterinary Teachers and Research workers. , , , , 1995,( Konferans )
58. ARICAN M, CARTER SD, BENNETT D VE MAY C, " Measurement of glycosaminoglycans and keratan sulphate in canine arthropathies. ", Res Vet Sci , 56, , 290-297, 1994,( SCI )
59. ARICAN M, CARTER SD, MAY C VE BENNETT D., " Measurement of glycosaminoglycans and keratan sulphate in canine ", The British Small Animal Veterinary Association, Birmingham meeting., , , , 1994,( Konferans )
60. ARICAN M, CARTER SD, ROSS G, BENNETT D VE AYAD S , " Immunolocalisation of type VI collagen in osteoarthritic and normal canine cartilage ", Int J Exp Path , 75, , A72-A73, 1994,( SCI )
61. ARICAN M, CARTER SD, MAY C VE BENNETT D, " Hyaluronan in canine arthropathies. ", J Comp Path , 111, , 185-195, 1994,( SCI )
62. ARICAN M, CARTER SD, MAY C VE BENNETT D., " Measurement of hyaluronan and chondroitin 4-sulphate in canine arthropathies. ", The British Veterinary Orthopaedic Association /European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology Congress, Birmingham, , , , 1994,( Konferans )
63. ARICAN M, CARTER SD, MAY C VE BENNETT D., " Glycosaminoglycans in canine arthropathies ", Third Jenner International Glycoimmunology Meeting Tuscany, Italy, , , , , 1994,( Konferans )
64. ARICAN M, CARTER SD, ROSS G, BENNETT D VE AYAD S., " Immunolocalisation of type VI collagen in osteoarthritic and normal canine articular cartilage. ", The British Connective Tissue Society & The Biochemical Society Glycobiology Group. Moleculer cell Biology of cytokines and matrix. , , , , 1994,( Konferans )
65. YAVRU N, KOÇ Y, ARICAN M VE DOĞRUER Y , " Enfekte yara ve apselerin sağıtımında şeker uygulamalarının iyileşme üzerine etkisi. ", S. Ü. Vet. Fak. Derg, 8, , 64-68, 1992,( Kurum Dergisi )
66. KOÇ Y, ÇİFTÇİ M K, İZCİ C, TÜRKÜTANIT S S VE ARICAN M , " Geniş defektli fıtıkların kapatılmasında sentetik tül kullanımı üzerine klinik ve histopatholojik araştırmalar. ", S. Ü. Vet. Fak. Derg, 8, , 37-43, 1992,( Kurum Dergisi )
67. YAVRU N, ERER H, ELMA E VE ARICAN M , " Köpeklerin ince bağırsaklarında enterotomi operasyonlarında tek ve çift kat dikiş uygulama sonuçlarının karşılaştırılması üzerine deneysel çalışmalar. ", S. Ü. Vet. Fak. Derg., , 8, , 25-31, 1992,( Kurum Dergisi )
68. İZCİ C, TİFTİK A M, KOÇ Y VE ARICAN M , " Sağlıklı köpeklerde rompun-ketalar ile rompun-nembutal anestezisi ve bu anesteziklerle yapılan operasyonların kan glukoz değerleri üzerine etkilerinin araştırılması. ", S. Ü. Vet. Fak. Derg., , 8, , 73-76, 1992,( Kurum Dergisi )
69. ELMA E, YAVRU N VE ARICAN M , " Bir tayın metatarsus'unda görülen salter-harris II tipi bir kırığın scotch-cast bandajı ile sağıltımı. ", Tigem, 6, , 20-23, 1991,( Kurum Dergisi )
70. TURGUT K, BAŞOĞLU A, KOÇ Y, OK M, MADEN M VE ARICAN M , " Travmatik retikülitisin tedavisi ve önlenmesinde yeni bir yaklaşım. ", S. Ü. Vet. Fak. Derg, 6, , 65-67, 1990,( Kurum Dergisi )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dekan Yardımcılığı20052008

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner FakültesiDekan Yrd.15/09/200615/09/2009

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
RADYOLOJİ