VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MAHMUT OK
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI
E-Mail :  mok selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 35 84
Adres : S.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu / KONYA
Url : http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=014005&goster=akademikpersonel&sno=2167&dt=1
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S. Ü. Veteriner Fakültesi, İç hastalıklar A.D, Konya1987 

  Akademik Yayınlar:

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerdeyayınlanan makaleler

1.     Ok M, Sen İ,Güzelbektes H, Boydak M, Er C, Aydoğdu U, Yıldız. (2013)  The importance of concentrations of sorbitoldehydrogenase and glutamate dehydrogenase and B-mode ultrasonographicexamination in the diagnosis of hepatic lipidosis in dairy cows. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 19 (suppl A):A117-A123.

2.     H. Güzelbekteş, Çoşkun, A., M, Ok, Aydogdu, U., Sen,I.(2012) Prevalence of gastroesophageal reflux disease in premature calves. J VetIntern Med. 26, 1051-1055.

3.     Çoşkun, A, Şen, İ, H. Güzelbekteş, Ok, M .Turgut, K.  Canikli, Ş. (2010)   Effects of intravenous isotonic andhypertonic sodium bicarbonate solutions on venous acid-base status indehydrated calves with strong ion acidosis. JAVMA, 236,10,  1098-1103  .

  1. H. Güzelbekteş, I. Şen, M, Ok, Costable PD, Boydak, M .  Çoşkun, A. (2010) The levels of serum amiloid A and Haptoglobin concentrations and liver fat percentage  in lactating  cows with abomasal displacement.  J Vet Intern Med. 24, 213-219.
5.     M. Ok, L. Güler, K. Turgut, Ü. Ok. I. Şen, I. K. Gündüz, M.F.Birdane, H. Güzelbekteş (2009) The Studies on the Etiology of Diarrhea inNeonatal Calves and Determination of Virulence Gene Markers of Escherichia Coli Strains by MultiplexPCR. Zoonoses and PublicHealth,56,94-101.
  1. Şen, İ, Ok, M . V. Altunok,  Çoşkun, A. Constable, PD. (2009) Efficacy of oral rehydration therapy solutions containing sodium bicarbonate or sodium acetate in treating calves with naturally acquired diarrhea, moderate dehydration, and strong ion acidosis. JAVMA, 234,7, 926-934.

7.      Ok, M . H. Güzelbekteş, I. Şen, Sağkan-Öztürk, A., Çoşkun, A.,  Canikli, Ş. (2009) Post-Parturient  Haemoglobinuria InThree Dairy Cows- A Case Report.Bull Vet Inst Pulawy 53, 421-423.

  1. Şen, İ, Ok, M .,  Çoşkun, A.  (2006) The level of serum ionised calcium, aspartate aminotransferase, insulin, glucose, betahydroxybutyrate concentrations and blood gas parameters in cows with left displacement of abomasum. Polish Journal of Veterinary Sciences. 9,4, 227-232. 
  2. Sen, I., Turgut, K.,   M. Ok,,  Kıran, M, M., Guzelbektas, H.,  Ortatatlı, M.,  Birdane, F.M, Altunok, V (2005) Effects of Nutritional Therapy and Prolonged N-acetylcysteine in Dogs with Experimentally Induced Hepatic Necrosis. Revue. Vet. Med. 156,10, 483-490.

10.  Sevinç, M.Başoğlu,A M, Ok,  (2004) Assesment of Liver function in dairycows with spontantenous ketosis, IndianVet. Med. 81, 506-510.

  1. Oğurtan, Z., Ok, M., İzci, C., Ceylan, C (2003) Concentrations  of PT and APTT in dairy cows with Left displacement of abomasum, Indian Vet. Med.  80,429-431.

12.  Sevinç, M. M, Ok ve Başoğlu,A (2002) Liverfunction in dairy cows with displacement of abomasum, Revue Vet. Med. 153, 7, 477-480.

13.  Sevinç, M.,Basoğlu, A ve M, Ok (2002)Fatty liver  in periparturient diseasesin dairy cows. Indian Vet. Med.79,12, 1285-1287.

14.  M, Ok, Arıcan, M veTurgut, K. (2002) The Ultrasonographic finding in dairy cows with left andright abomasal displacement. Revue  Vet. Med. 153,1,15-18.

15.  Şen, İ, M, Ok., Birdane, F.M.,Güzelbektaş,H., Turgut, K (2002) The role of gastrin in the aetiology  of abomasal displecement in dairy cows . Veterinary Record. 151, 26-27.

  1. M, Ok , Şen, İ.,  Turgut, K and Irmak, K (2001) Plasma gastrin activity  and the diagnosis bleeding abomasal ulcers in  cattle. J.  Vet. Med. A, 48,9,563-568.

17.  Şen,İ., Turgut, K., Hatipoğlu, F., Ok, M., Civelek, T (2001)Evaluation of ultrasonogarphic and Morfologic Liver Changes in Dogs withSteroid Hepatopathy, Indian Vet. J.78,586-589.

18.  Şen, İ, Keskin, E, Ok,M., Eryavuz, A (2001). Investigation on plasma thiamine concentrationin faunated and defaunated Angora goats.  IndianVet. J. 78,1003-1005.

19.  M, Ok.  , Şen, İ., Birdane, F.M. Bektaş, H.G. Turgut,K. (2000) Diagnostic importence of ELISA and haemogglutination inhibition testsin canine parvoviral infection of dogs.  Indian Vet. J.,77,6, 465-467.

20.  Irmak, K., Şen, İ.,Ok, M. Turgut, K ( 2000) Effect of simple indigestion andpneumonia  on plasma thaimine concentrationin cattle. Indian Vet. J. 77,7,579-582.

21.  M Ok., Birdane, F.M.,Şen, İ. Bektaş, H.G. (2000)  Study onsome blood biochemical parameters in premature calves.  IndianVet. J., 77,10, 589-591.

22.  M,Ok,., Birdane, F.M.,Şen, İ, Sevinç, M., Aslan, V. Alkan ,F. (2000) Insulin and glucose   concentrations in dairy cows with abomasaldisplecement,  Indian Vet. J, 77,961-962.

23.  Başoğlu, A.,Sevinç, M., Ok, M. Gökçen, M. (1998) Peri and PostparturientConcantrations of lipid - poprotein, insulin and glucose in normal dairy cows. Tr. J Veterinary and Animal Sciences.22, 141-144.

24.  Turgut, K., Demir,C.,  M. Ok Çiftçi,K. (1997). Pre-and  postprandial totalbile acid concentration  following  acute liver damage in dogs. J. Vet. Med. A, 44, 25-29.

 

 

 

Ulusal  dergilerdeyayınlanan makaleler

 

1.     Aslan, V., Tıpırdamaz, S., Ok, M. (1989)Sağlıklı köpeklerde serebrospinal sıvı basıncı ve bazı kimyasal parametreler.S.Ü. Vet. Fak. Derg. 4, 1, 149-155.

2.     Turgut, K., Erganiş, O., Başoğlu, A., Çorlu, M., Ok, M.(1989). Microbiological examination of the tracheal flushing sample and it’sclinical importance. S.Ü.Vet. Fak. Derg. 5,1: 191-197.

3.     Başoğlu, A., Turgut, K., Dinç, D.A., Ok, M.,Maden, M. (1990). İneklerde kalsiyum enfuzyonlarına  bağlı kalp aritmilerinin önlenmesinde atropinve verapamilin etkileri üzerine araştırmalar. S.Ü. Vet. Fak. Derg. 6,1: 33-36.

4.     Turgut,K., Başoğlu,A., Koç, Y., Çiftçi, K., Tıpırdamaz, S.,Aslan, V., Gürbilek, M., Ok, M., Özkan, C.(1990).Koyunlarda ventral trunkal vagotominin ön mideler ve abomasum fonksiyonlarıüzerine etkileri. S.Ü. Vet. Fak. Derg. 6,1:53-59

5.     Turgut, K., Başoğlu, A., Koç, Y., Ok, M., Maden,M., Arıcan, M.(1990). Travmatik retikülitisin tedavisi ve önlenmesinde yeni biryaklaşım. S.Ü.Vet. Fak. Derg. 6,1: 65-67

6.     Aslan,V., Turgut, K., Başoğlu, A., Ok, M.(1990).Sancılı atlarda bazı kan ve periton sıvısı parametrelerinin teşhis veprognozdaki önemi. S.Ü.Vet.Fak.Derg. 6,1: 29-31.

7.     Başoğlu, A., Turgut, K., Ok, M., Kadak,R.(1992). Electrocardiographic studies in Brown Swiss cows. S.Ü.Vet. Fak. Derg.8,1: 20-25

8.     Turgut, K., Başoğlu, A., Ok, M., Maden, M.,Başpınar, N. (1992) Evans blue dye method for determining plasma volume and itsclinical importance in neonatal calves with enteric infection. Doğa Tr.J.ofVeterinary Animal Sciences. 16.3: 465-472.

9.     Aslan, V., Maden, M., Ok, M., Başoğlu, A.(1993) Sığır hastalıklarının teşhis ve prognozunda kan proteinleri veglutaraldehit testinin  önemi, DoğaTr.J.of Veterinary Animal Sciences. 17, 73-79.

10.  Başoğlu, A.,Turgut, K., Eksen, M., Traş, B., Maden, M., Ok, M., Baş, A.L.,Keskin, E. (1993) Effect of phlorihizin-induced ketozis on riboflavin  and niacinlevels on sheep. S.Ü.Vet. Fak. Derg. 9, 1: 58-63.

11.  Başoğlu, A.,Turgut, K., Eksen, E., Traş, B., Maden, M., Ok, M., Baş, A.L.,Keçeci, E. (1993) Effect of ruminal acidozis on riboflavin and niacin levels insheep. S.Ü.Vet. Fak. Derg. 9, 2: 48-54.

12.  Aslan, V., Ok,M., Maden, M., Sevinç, M., Kurtoğlu, F. (1993) Pneumo-enteritlibuzağılarda kan proteinleri ve glutaraldehit testinin teşhis ve prognozdakiönemi. S.Ü.Vet. Fak. Derg. 9, 1, 36-40.

13.  Ok, M., Aslan, V. (1994)Retiküloperitonitis traumatikalı sığırların teşhis ve prognozunda kan proteinleri ve glutaraldehittestinin önemi, S.Ü. Vet. Bil. Derg., 10,1-2, 90-95.

14.  Ok, M., Aslan V., M. K,Çiftçi.,  Maden, M., Sevinç, M., Yener,Z. (1995) Kuzularda deneysel olarak oluşturulan serebrokortikal nekrozdaklinik, labarotuvar ve patolojik bulgular, Vet. Bil. Derg. 11,1,5-11.

15.  Ok, M., Sevinç, M., Şen,İ., Kaleli,S., Öztok, İ. (1995) Perikarditisli sığırlarda  kan protein fraksiyonları ve bazı enzimdüzeyleri üzerine araştırmalar, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 5,1,2, 26-28. 

16.  Ok, M., Koç, Y., Aslan, V.,Maden, M., Sevinç, M.,Ok, Ü. Kuyucuoğlu, Y. (1995) Kuzu enzootikbronkopneumonilerinin  teşhisinde kanproteinleri, radyografik muayene ve glutaraldehit testinin önemi, Tr. J.of Veterinary and Animal Science.19:231-236.

17.  Turgut, K., Demir,C., Ok, M., Çiftçi, K. (1995). Ultrasonographic evaluation ofliver damage in dog with carbon tetrachloride intoxication. Tr. J.of Veterinary and Animal Science.19:335-338.

18.  Aslan,V., Ok,M, Boydak, M.,  Şen, İ., Birdane,F.M., Alkan, F. (1997) Süt ineklerinde abomasum deplasmanlarının yağlıkaraciğer sendromu ile ilgisi,  Vet. Bil.Derg. 13,2, 78-82.

19.  Traş, B., Ok,M., Elmas, M., Şen, İ. (1998) The effect of furosemide andacetazolamide-induced ion trapping phenomena on renal excretion of chemicals.Hay. Araş. Derg.,8,1-2,99-102.

20.  Ok, M., Irmak, K .,Ortatatlı, M., Aslan, V., Çiftçi, K., Şen, İ., Birdane F.M.  (1998)Kuzuların Serebrokaortikal nekrozunun tedavisi ve proflaksisinde  mayanının etkisi. S.Ü. Vet. Bil. Derg., 14,1,75-85.

21.  Ok, M., Şen, İ., Birdane,F.M. (1998) Neonatal kuzularda ishallerin önlenmesinde oral spectinomisin’in(Spectam Jel) etkisi. Doğu İlaç Bülteni. 3, 27-29.

22.  Irmak, K., Şen, İ.,Ok, M,  Civelek, T.,Güzelbektaş, H, Akay, N. (1998) Koyunlarda doğum öncesi ve sonrası metabolikprofildeki değişiklikler. K.Ü. Vet. Fak. Derg., 4, 1-2,1-9.

23.  Taşcı, Ö., Ok,M (1999) Karapınar yöresindeki kuzularda beyaz kas hastalığının görülebilirliğive hastalığın teşhisinde kreatin kinaz, aspartat aminotransferaz,laktatdehidrogenaz ve alkalen fosfataz enzimlerinin önemi, S.Ü. Vet. Bil.Derg., 15,2, 145-149.

24.  Şen, İ, Başağlu, A,Ok, M, Birdane, F,M, Güzelbektaş,H, Civelek,T  (2000) Neonatal ishalli buzağılarda serumimmunoglobulinlerin glutaraldehit koagulasyon testi ile değerlendirilmesi S.Ü. Vet. Bil. Derg., 16,1,143-146.

25.  Ok, M., Birdane M.F. (2000)Premature buzağılarda asit baz dengesi, bazı kan gazları ve elektrolitdüzeyleri, S.Ü. Vet. Bil. Derg., 16,1,147-150.

26.  Bostancı, M.A., Ok,M (2002) Yüksek süt verimli ineklerde doğum felcinin proflaksisisinde

27.  dieter magnezyumsülfat’ın önemi, Vet. Bil. Derg. 18,3,, 37-43.

28.  Şen,İ.,    Keskin, E.,   M, OK .,   İpek, H.,    Çöl, R. (2003) Bakırın Kuzularda Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi    Vet. Bil. Derg. 19, 3-4,5-9.

29.  Ok, M, Güzelbektaş, H., Şen, İ ve Çoşkun, A. (2005) Kuzularda DeneyselOluşturulan Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Teşhisinde Arteriyal Kan GazlarınınÖnemi. Vet. Bil. Derg. 21, 3-4, 119-125.

30. Güzelbektaş, H., Çoşkun, A. Sağkan-Öztürk,A., Şen, İ.,  Ok, M. (2006) Yatalak İneklerde Kan Gazları, Hematolojik veBazı Biyokimyasal Değişiklikler. Vet. Bil. Derg. 22, 1-2, 5-10.

31. Güzelbektaş, H., Ok, M ., Şen, İ.,  Çoşkun, A. (2006) Atlarda Uzun Süreli Fiziksel Eksersizin Hematolojik ve BazıBiyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Vet. Bil. Derg. 22, 1-2, 27-30.

32.  Sağkan-Öztürk, A., Çoşkun, A., Canikli, Ş., Ok, M.(2007) Bir erkek danada anüri olgusu.  Vet. Bil. Derg. 23,2, 107-110.

33.  Ok, M. H. Güzelbekteş, I. Şen,Sağkan-Öztürk, A., Çoşkun, A.,  Canikli,Ş. (2008) Hipofosfatemili Sığırlarda Bazı Biyokimyasal ve HematolojikBulgular ve  Fosforun Tedavideki  Etkisi . Vet. Bil. Derg. 24, 2, 69-75.

34.  Sağkan Öztürk, A., OK, M (2009) Bir KöpekteKaraciğer Yetmezliği. Vet. Bil. Derg. 25,1-2, 45-50.

35.  Ok, M  Sağkan Öztürk, A, Er, C (2010) Üç Köpekte KalpYetmezliği.  Eurasian  J Vet Sci  26,1,57-62.

36.  Erşan, B, Ok, M. (2011) Hematological and Some  Biochemical changes  in Alloxan-Induced Diabetic Rabbits andthe Importance of Fasting Serum Glucose, Haemoglobin A1c  and Fructosaminein the Diagnosis of the Disease.  Eurasian  J Vet Sci  , 27,1,13-18.

37.  Aslan, V. OK,M. (1991) Yangı semptomu ile seyreden hastalıkların teşhis veprognozunda yeni ve basit bir test; Glutaraldehit, Türk Veteriner HekimliğiDergisi. 2, 9 : 25-27.

38.  Turgut, K., Ok.M. (1992). Kolikli atlarda rektal muayene ve önemi. Türk Veteriner Hekimliği     Dergisi. 4, 2: 38-44.

39.  Turgut, K., Ok,M. (1993). Buzağılarda ön mide hastalıkları. Türk Vet. Hek.   Derg. 5,2 : 19-24.

40.  Maden, M., OK,M. (1996) Köpeklerde proteinürinin değerlendirilmesinde idrarprotein-keratinin oranının yorumlanması. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6, 1-2,83-86.

41.  Ok, M (1999) kedi veköpeklerin deri hastalıklarının diyetle kontrolu, Bülten DİF, Sayı,13,

Eylül, 18-20.

42.  Erşan, B. ve Ok,M (2005) Kedive köpeklerde kemik iliği biyopsisinin  değerlendirilmesi, Bülten DİF.

43.  Erşan, B. ve Ok,M (2005) Kedi veköpeklerde  kemik iliği aspiratının  muayenesi. Bülten DİF.

44.  Ok, M (2010)    Bovine Viral Diyare/ Mukozal Hastalığı.İnfovet, 72-81.

45.  Ok, M (2011)    Doğumfelcinin tedavisi ve tedavideki başarısızlığı nedenleri. Türkiye KliniklerDergisi, 2, 2, 118-121.

46.  Ok, M , Erşan, B, (2011) YarışAtlarında Gastrik Ülser Sendromu. İNFOVET, Mayıs, 128-133.

Uluslar arası yabancı dilde yapılan bilimseltoplantılarda sunulan bildiriler

1.  Ok, M.,  Şen, İ., Birdane, F.M.Bektaş, H.G.Turgut, K. (1999) Diagnostic importence of ELISA and haemogglutinationinhibition tests in canine parvoviral infection of dogs. 26thVeterinary Congress, 23rd-26th September 1999,Lyon-France.

 2. Ok, M.,Irmak, K., Ortatatlı, M., Aslan, V., Çiftçi, K., Şen, İ., Birdane, F.M.(1999) The effect of yeast on the treatment and prevention of experimentallyinduced cerebrocortical Necrosis in lambs. 1 st International Conference onSheep and Goat Diseases and Productivity, October, 23-25, Irbid-Jordan.

3. Aslan, V., Ok, M., Çiftçi, K.,Maden, M.,Sevinç, M., Yener, Z (1999) Clinical, laborataory and pathologicalfindings experimentally induced cerebrocortical necrosis  in lambs,1 st International Conference onSheep and Goat Diseases and Productivity, October, 23-25,Irbid-Jordan.

4.Şen, İ., Turgut, K., Hatipoğlu, F., Ok, M., Civelek, T(2001) Evaluation of ultrasonogarphic and Morfologic Liver Changes in Dogs withSteroid Hepatopathy, Scientific proceeding Voorjaarsdagen 20-22 April 2001,Amsteredam RAI Congress Centre Netherland.

5. Aslan, V., Ok, M., Boydak,M. İ. Sen, İ.,Birdane, F.M. Alkan,F. (2001) The study on the relationship of abomasaldisplacement and fatty liver syndrome in dairy cows.  11 the International Conference on ProductionDiseases in Farm Animals. 12-16 Agust 2001.Copenhagen/Danmark.

6.  M. Ok, L. Güler, K. Turgut, Ü. Ok.I. Şen, I. K. Gündüz, M.F. Birdane, H. Güzelbekteş (2008) The Studies on theEtiology of Diarrhea in Neonatal Calves and Determination of Virulence GeneMarkers of Escherichia Coli Strains by Multiplex PCR.  XXV. Jubilee World Buiatrics Congress. July6-11, 2008. Budapest, Hungary.

7. H. Güzelbekteş, A. Çoşkun,  M.Ok, and  I. Şen (2008) The levelsof serum amiloid A and Haptoglobin concentration in Cows with abomasaldisplacement. XXV. Jubilee World Buiatrics Congress. July 6-11, 2008. Budapest,Hungary.

8. Şen, İ, Ok, M . V. Altunok,  Çoşkun, A. (2008) Efficacy of oral rehydration therapy solutions containing sodiumbicarbonate or sodium acetate in treating calves with naturally acquireddiarrhea, moderate dehydration, and strong ion acidosis. XXV. Jubilee WorldBuiatrics Congress. July 6-11, 2008. Budapest, Hungary.

9. Ok, M.(2011) Interpretation of enzymes in dogs. 17th FECAVA Eurocongres 6thTSAVA Congress “Modern Veterinary Practices, Semptember 7-10, 2011. İstanbul-Turkey.

10.Ok, M.,  Şen, İ. Güzelbektaş, H, Boydak, M., Er;Aydoğdu, U (2012) Importance of concentrations of sorbitol dehydrogenesis andglutamate dehydrogenesis and B-mode ultrasonographic examination in thediagnosis of hepatic lipidosis in dairy cows. XXVII World Buiatrics Congress,3-8 June, 2012 Lisbon/Portugal.

11. Güzelbektaş, H, Coskun, A.,  Ok,M.,Aydoğdu,U., Sen,I (2012) The teratment of gastro esophageal reflux diseases inpremature calves. XXVII World Buiatrics Congress, 3-8 June, 2012Lisbon/Portugal.

Ulusal  bilimseltoplantılarda sunulan bildiriler

1.     Ok, M., Birdane, F.M., Şen, İ. Güzelbektaş, H.(1999) Prematüre buzağılarda bazı kan parametresi üzerine çalışmalar. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 7-9 Temmuz, Ankara.

2.     Ok, M., Arıcan, M., Turgut, K. (2000) Sığırlardaabomasumun sağa ve sola deplasmanlarının Ultrasonografik teşhisi ve sağıltımıüzerine çalışmalar, VII. Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim, Bursa.

3.     Şen, İ, Başağlu, A, Ok, M, Birdane, F,M,Güzelbektaş,H, Civelek,T  (2000) Neonatalishalli buzağılarda serum immunoglobulinlerin glutaraldehit koagulasyon  testi ile değerlendirilmesi. IV. UlusalVeteriner İç Hast. Kongresi 4-6 Temmuz, 2001, Konya.

4.     Ok, M., Birdane M.F. (2000) Premature buzağılardaasit baz dengesi, bazı kan gazları ve elektrolit düzeyleri. IV. UlusalVeteriner İç Hast. Kongresi 4-6 temmuz, 2001, Konya.

5.     Irmak, K., Şen, İ., Ok, M. Turgut, K ( 2000)Effect of simple indigestion and pneumonia on plasma thaimine concentration in cattle. IV. Ulusal Veteriner İçHast. Kongresi 4-6 Temmuz, 2001, Konya.

6.     Ok, M Taşcı, Ö. (1999) Karapınar yöresindekikuzularda beyaz kas hastalığınıngörülebilirliği ve hastalığın teşhisindekreatin kinaz, aspartat aminotransferaz, laktatdehidrogenaz ve alkalen fosfatazenzimlerinin önemi. IV. Ulusal Veteriner İç Hast. Kongresi 4-6 Temmuz, Konya.

7.     Ok, M, Güzelbektaş, H., Şen, İ ve Çoşkun,A. (2007) Kuzularda Deneysel Oluşturulan Solunum Sistemi EnfeksiyonlarınınTeşhisinde Arteriyal Kan Gazlarının Önemi. VII. Ulusal Veteriner İç Hast.Kongresi 01-04 Eylül, Antalya.

8.     Şen, İ, Ok, M.ve Çoşkun, A. (2007)  AbomazumDeplesmanlı sığırda  serum iyonizekalsiyum, Aspartat aminotransferaz enzimi, insülin, glikoz, betahidroksibütirat ve kan gazları düzeyleri. VII. Ulusal Veteriner İç Hast. Kongresi 01-04Eylül, Antalya.

9.     Ok, M . H. Güzelbekteş, I. Şen,Sağkan-Öztürk, A., Çoşkun, A.,  Canikli,Ş. (2008) Hipofosfatemili Sığırlarda Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Bulgularve  Fosforun Tedavideki  Etkisi. VIII Ulusal Veteriner İç Hast. Kongresi01-04 Temmuz, Selçuk-İzmir.

10.  Ok,M. (2013) Sığırlarda abdominal utrasonografiuygulamalara yaklaşımlar.X. UlusalVeteriner İç Hast. Kongresi 27-30 haziran, kapadokya-Nevşehir.

11.  Ok,M. H. Güzelbekteş, I. Şen, Er, C, Yıldız, R, Aydoğdu U (2013) Sepsisli köpeklerde pıhtılaşmaprofillerinin değerlendirilmesi. X. Ulusal Veteriner İç Hast. Kongresi 27-30 haziran, kapadokya-Nevşehir.


Kitaplar

1.Turgut, K., OK, M (1997) Veteriner Gastroenteoloji, Konya

2. Turgut, K., OK, M (2001) Kedi ve köpek Gastroenteoloji, Konya

3. Ok, M. (2005)                      Veteriner Nöroloji,Konya.  

 

Doktora ve yüksek lisans tezler,

1.Taşcı, Ö (1999) Karapınar yöresindeki kuzularda beyaz kashastalığınıngörülebilirliği ve hastalığın teşhisinde kreatin kinaz, aspartataminotransferaz, laktatdehidrogenaz ve alkalen fosfataz enzimlerinin önemi,S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

  1. Bostancı, M.A. (2002) Yüksek süt verimine sahip ineklerde doğum felcinin profilaksisinde diyeter magnezyum sülfat’ın önemi, S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
  2. Erşan, B (2008) Tavşanların Diabetes Mellitus’unun Teşhisinde Laboratuvar Bulguların Diagnostik Önemi. S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
  3. Er C (2013) Parvoviral enteritli köpeklerde  kalp  biyomarkırları ve pıhtılaşma profilleri  üzerine araştırma.  S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Projeler

TUBİTAK

1.Neontal Diyareli Buzağılarda Abomazal Boşalma Oranına Oral ElektrololitSolusyonlarının Etkisi ( TÜBİTAK, TOVAG, 2005)

2.Premature buzağılarda göstro-özefagiyal refluks hastalıkların prevalansı ve tedavisi  (TÜBİTAK, TOVAG, 2006).

BilimselAraştırma Projeleri

1. YabancıCisim Hastalıklarının Teşhis ve Prognozunda Kan Proteinleri ve GluteraldehitTestinin Önemi

(SÜAF, 1991).

2.Yangı semptomu ile seyreden hastalıkların Teşhis ve Prognozunda Kan Proteinlerive Gluteraldehit Testinin Önemi (SÜAF, 1991).

3. KuzuEnzootik Pneumonilerinde Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik  araştırmalar (SÜAF, 1992).

4.Pneumo-eneteritli buzağılarda  KanProteinleri ve Gluteraldehit Testinin Önemi (SÜAF, 1992).

5. Kuzularda deneysel Oluşturulan Serebrokortikal nekrozdaKlinik ve Laboratuar bulgular  (SÜAF,1994).

6. Serebrokortikal nekrozun tedavisinde mayanın etkisi(SÜAF,1996).

7. Sığırlarda kanamalı Abomazum Ülserlerinin teşhis veTedavisi (SÜAF,1996).

8. Köpek Parvoviral Enfeksiyonun Cite Canine Parvo VirusAntigen ile Teşhisi (SÜAF,1997).

9. Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Metabolik ProfildekiDeğişiklik (SÜAF,1998).

10. Köpeklerin Hepatik Nekrozisin Tedavisi Üzerine Çalışmalar  (SÜBAP,1998).

11. Neonatal Buzağı Diyarelerinin Etiyolojisi ÜzerineÇalışmalar (SÜBAP,1999).

12. Kuzularda Deneysel Oluşturulan Solunum SistemiEnfeksiyonların Teşhisinde Arteriyal    KanGazlarının Önemi Üzerine Araştırmalar (SÜBAP,2003).

13. Sığır böbrek hastalıkların teşhisinde ultrasonografikmuayenenin önemi (SÜBAP, 2003).

14. Tavşanların Diabetes Mellitus’unun TeşhisindeLaboratuvar Bulguların Diagnostik Önemi  (SÜBAP, 2006).

15. Asidemik İshalli Buzağılarda  İntravenöz Sodyum Bikarbonat SolüsyonlarınınEtkisi (SÜBAP, 2009).

16. Prematüre buzağılarda özefagoskobik muayeneninönemi (SÜBAP, 2010).

17.Sütçü Sığırlarda Yağlı Karaciğer Sendromunun Teşhisinde B-Mode UltrasonMuayenesinin Önemi (SÜBAP,2010).

18. Parvoviral enteritliköpeklerde  kalp  biyomarkırları ve pıhtılaşma profilleri  üzerine araştırma (SÜBAP, 2011)

19. Sepsisliköpeklerde    akutfaz proteinleri,   bazı sitokinlerve  hemostatik sistem üzerinearaştırmalar (SÜBAP, 2013) Devam ediyor.


  Yönetilen Tezler
1. Cenk ER, " Parvoviral enteritli köpeklerde pıhtılaşma profilleri, akut faz proteinleri ve kalp markırları üzerine araştırmalar ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İç Hastalıklar, 2009 - , Devam Ediyor
2. Bahadır Erşan, " Tavşanların Diabetes Mellitus'unun Teşhisinde Laboratuvar Bulguların Diagnostik Önemi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İç Hastalıkar, 2003 - 2008, Tamamlandı
3. Mehmet Ali Bostancı, " Yüksek süt verimine sahip ineklerde doğum felcinin profilaksisinde diyeter magnezyum sülfat'ın önemi ", Selçuk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İç Hastalıklar , 1997 - 2002, Tamamlandı
4. Önder taşcı, " Karapınar yöresindeki kuzularda beyaz kas hastalığınıngörülebilirliği ve hastalığın teşhisinde kreatin kinaz, aspartat aminotransferaz, laktatdehidrogenaz ve alkalen fosfataz enzimlerinin önemi, S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya. ", , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İç Hastalıklar, 1996 - 1999, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner FakültesiBaşhekim08/08/2018 
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik İç Hastaliklari A.B.D.Anabilim Dali Bşk.18/10/201818/10/2021

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
AT İÇ HASTALIKLARI
KEDİ VE KÖPEK İÇ HASTALIKLARI