VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. YILMAZ KOÇ
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK CERRAHİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK CERRAHİSİ
E-Mail :  yikoc selcuk.edu.tr
Telefon : 2233587
Adres : S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD Öğretim Üyesi
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:
1. Altan, S., Alkan, F. Koç Y., " The Right Displacement of Abomasum With Ulceration in a calf ", Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 18-2, , 343-346, 2012,( SCI )
2. ?Sevinç, F., Turgut, K., Sevinç, M., Ekici, Ö.D.,Coşkun, A., Koç, Y., Erol, M. and Ica, A. , " Therapeutic and prophylactic efficacy of imidocarb dipropionate on experimental Babesia ovis infection of lambs ", Veterinary Parasitology, 149, , 65-71, 2007,( SCI )
3. ?Erdem, H., Doğruer, G., Koç, Y. ve Alkan, F. , " Evaluatıon of The Effect Sodıum Carboxymethylcellulose (SCMC) In The Preventıon of Adhesıons Followıng The Surgically Induced Uterıne Trauma In Rabbıts, ", Hayvancılık Araştırma Dergisi (Journal of Animal Research), , 15, , 1-4, 2005,( Kurum Dergisi )
4. ?Alkan, F., Koç, Y., Kamiş, " Effects of Preanesthetc Medications on Basal Tear Production in Rabbits, ", , Indian Vet. J, 82, , 1053-1055, 2005,( SCI )
5. ?Koç, Y., Alkan, F. ve Tepeli, C, " Schırmer Tear Test In Dıfferent Rabıt Breeds ", Hayvancılık Araştırma Dergisi (Journal of Animal Research, 15-2, , 1-4, 2005,( Kurum Dergisi )
6. ?Alkan, F., İzci, C., Tepeli, C., Koç, Y., , " Evaluation of the Schirmer Tear Test in two Turkish breeds of Shepherd dogs, ", Revue Méd.Vét, 155-2, , 67-70, 2005,( SCI )
7. Kıran, M.M., Karaman, M., Hatipoğlu, F., Koc, Y. , " Malignant fibrous histiocytoma in a dog: a case report, ", Vet. Med.-Czech, 50-12, , 553-557, 2005,( SCI )
8. ?Alkan, F., Koc, Y., Eken, E, " Umbilical Cord Remmant Infectıons In Calves ", Indian Vet. J., , 82, , 316-318, 2005,( SCI )
9. Koc, Y., Turgut, K., Şen, İ., Alkan, F. ve Birdane, F. M. , " Persistent Right Aortic Arch and Its Surgical Correction in a Dog ", Turk J. Vet. Anim. Sci., , 28, , 441-446, 2004,( SCI )
10. ?Alkan, F., İzci, C., Tepeli, C., Koç, Y., " Evaluatiın of The Schırmer Tear Test ın Clınıcally Normal Turkısh Huntıng Dogs (Turkısh Greyhound), ", Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrif, 73, , 269-273, 2004,( SCI )
11. ?Alkan, F., İzci, C., Tepeli, C., Koç, Y.,(2004) , " Evaluation of the Schirmer Tear Test in two Turkish breeds of Shepherd dogs, ", Revue Méd.Vét, 155-2, , 67-70, 2004,( SCI )
12. Alkan, F., Koc, Y., Calim.K.N, " Right Flank Omentopexy For Correctıon of Left Dısplaced Abomasum ın Cattle. ", Uluslararası Dergiler, 81, , 1387-1389, 2004,( SCI )
13. ?Birdane, F.M., Hatipoğlu, F., Ortatatlı, M., Koç, Y. and Turgut, K, " Renal Cell Carcinoma in a Dog: Pathologic and Cytologic Findings ", Revue De Medecine Veterinaire, 155-4, , 212-216, 2004,( SCI )
14. Alkan, F., Koç, Y. , " The effects of ionic and non-ionic contrast media on blood cells, gases and electrolytes in dogs. Part-II : Gases and electrolytes ", The İndian Veterinary Journal , 80, , 888-889, 2003,( SCI )
15. Koç, Y., Alkan, F., Uyaroğlu, A, " Tavşanlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmasinde Sodyum Karboksimetilselülozun Kullanımı ", Türk J. Vet. Anim. Sci., , 27, , 965-970, 2003,( SCI )
16. Koç, Y., Alkan, F., Kul, M, " Effects of anesthetic-like combination of midazolam and xylazine on certain clinical parameters in dogs ", The İndian Veterinary Journal , 79, , 12, 2002,( SCI )
17. Koç. Y., Alkan.F., , " The effects of ionic and non-ionic contrast media on blood cells, gases and electrolytes in dogs. Part-I : Haematologıcal values ", The İndian Veterinary Journal , 79, , 11, 2002,( SCI )
18. Alkan, F., Koç, Y., Ceylan, C, " The surgical repair of calves with atresia coli ", The İndian Veterinary Journal , 79, , 9, 2002,( SCI )
19. Oğurtan, Z., Çelik, İ., İzci, C., Alkan, F., Boydak, M., Koç, Y. , " Effect of experimental therapeutic ultrasound on the distal antebrachial growth plates in one month old rabbits. ", The Veterinary Journal , 164, , 280-287, 2002,( SCI )
20. Koç,Y., Alkan, F., Erol, M. , " An experimental study evaluating effects of sodium carboxymethylcellulose on the prevention of postoperative intraabdominal adhesion ", Revue De Medecine Veterinaire, 153-12, , 803-807, 2002,( SCI )
21. ?Kul, M., Koç, Y., Alkan, F., Oğurtan, Z. , " The effects of xylazine - ketamine and diazepam ? ketamine on arterial blood pressure and blood gases in 12 dogs ", Online Journal of Veterinary Research , 4-2, , , 2000,( SCI )
22. Ok, M., Koç, Y., Aslan, V., Maden, M., Sevinç, M., Ok, Ü., Kuyucuoğlu, Y. , " Kuzu Enzootik Bronkopneumonilerinin Teşhisinde Kan Proteinleri, Radyografi Ve Bakteriyolojik Yoklamalarının Önemi, ", Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences , 19, , , 1995,( SCI )
23. Tiftik, A. M., İzci, C., Koç, Y., Yavru, N., Nizamlıoğlu, M, " Investigation of some biochemical parameters in the cerebrospinal fluid (CSF) and blood serum of healthy dogs ", Livestock Adviser, 16-11, , , 1991,( SCI )


  Yönetilen Tezler
1. Sait TONG, " İntraabdominal Hipertansiyon ve Erken Dönem Dekompresyonun İntestinal Doku İyileşmesi ve Bakteriyel Translokasyona Etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Cerrahi, 2005 - 2007, Tamamlandı
2. Cengiz CEYLAN, " Köpeklerde Deneysel Oluşturulan Değişik Tip İntestinal Strongulasyon Obstruksiyonlarında Dimetilsülfoksit (DMSO)'nun Koruyucu Etkisinin Klinik, Laboratuvar ve Histopatolojik Olarak Araştırılması ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Cerrahi , 1997 - 2001, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DIŞ HASTALIKLAR