VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. MUSTAFA BODU
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA
E-Mail :  mbodu selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : S.Ü. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü20142018
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama A.B.D.2018 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. BUCAK MUSTAFA NUMAN, İLİ PINAR, SARI FİKRET, KESKİN NAZAN, BAŞPINAR NURİ, DURSUN ŞÜKRÜ, GÜNGÖR ŞÜKRÜ, BODU MUSTAFA, ACİBAEVA BEGİMAY (2017). Effects of different extenders containing different doses of trehalose on sperm DNA integrity during cryopreservation of Merinos Ram semen. The 6th Scientific (1st International) Conference of the College of Veterinary Medicine, University of Al-Qadisiyah, Iraq (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4145436).

2. BUCAK MUSTAFA NUMAN, KESKIN NAZAN, ÇOYANKENAN, ILI PINAR, BASPINAR NURI, GÜNGÖR SÜKRÜ, BODU MUSTAFA, ACIBAEVA BEGIMAY (2016). The effects ofcryoprotectants and trehalose on post thawed ram sperm parameters.International congress on animal reproduction 2016, 126- 127. (Tam MetinBildiri/Poster)(Yayın No:2845692).

3. BUCAK MUSTAFA NUMAN, ÇOYAN KENAN, BASPINARNURI, GÜNGÖR SÜKRÜ, BODU MUSTAFA, ACIBAEVABEGIMAY, DURSUN SÜKRÜ (2016). Effects of additives on fertility of cooled ramsemen. The 2nd International Congress on Reproduction, 17(suppl 2), 144-145.(Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2876410).

4. ATAMAN MEHMET BOZKURT, BODU MUSTAFA, ÖZTÜRK ALİ ERDEM, ŞAHİN İPEK NUR, BUCAK MUSTAFA NUMAN (2017). The Effects of Arabinose on Post-Thawed Ram Semen Parameters, The 16th International Symposium. Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, p. 277, 28 - 30 September 2017, Cluj-Napoca/Romanya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 3595390).

5. BODU MUSTAFA, ATAMAN MEHMET BOZKURT, ÖZTÜRK ALİ ERDEM, ŞAHİN İPEK NUR, BUCAK MUSTAFA NUMAN (2017). Effects of Eugenol on Cryopreserved Ram Semen with Fluorescence Stainings, The 16th International Symposium. Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, p. 279, 28 - 30 September 2017, Cluj-Napoca/Romanya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 3595396).

6. BUCAK MUSTAFA NUMAN, KESKİN NAZAN, BAŞPINAR NURİ, BODU MUSTAFA, İLİ PINAR, ÖZTÜRK ALİ ERDEM, ŞAHİN İPEK NUR, DURSUN ŞÜKRÜ, ATAMAN MEHMET BOZKURT (2017). The Effect of Tris-Based Taxifolin and Trehalose Extender on Post-Thawed Ram Semen Parameters, The 16th International Symposium. Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, p. 283, 28 - 30 September 2017, Cluj-Napoca/Romanya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 3595402).

7. BUCAK MUSTAFA NUMAN, KESKİN NAZAN, BAŞPINAR NURİ, BODU MUSTAFA, İLİ PINAR, ÖZTÜRK ALİ ERDEM, ŞAHİN İPEK NUR, DURSUN ŞÜKRÜ, ATAMAN MEHMET BOZKURT (2017). The Effect of Tris-Based Fetuin and Trehalose Extender on Post-Thawed Ram Semen Parameters, The 16th International Symposium. Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, p. 284, 28 - 30 September 2017, Cluj-Napoca/Romanya. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 3595449).

8. İLİ PINAR, ÖZTÜRK CANER, GÜNGÖR ŞÜKRÜ, BUCAK MUSTAFA NUMAN, SARI FİKRET, ATAMAN MEHMET BOZKURT, BODU MUSTAFA, ÖZTÜRK ALİ ERDEM, ŞAHİN İPEK NUR (2017). Protective Efects of Different Cryoprotectants on Post-Thawed Rabbit Epididymal Sperm Chromatin Condensation. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, p. 486, 5 - 8 July 2017, Belarus-Minsk. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No: 3599720).

9. BUCAK MUSTAFA NUMAN, KESKİN NAZAN, ALTINTAŞ CENNET ERDOĞAN, İLİ PINAR, BAŞPINAR NURİ, DURSUN ŞÜKRÜ, GÜNGÖR ŞÜKRÜ, BODU MUSTAFA, ACİBAEVA BEGİMAY (2017). Effects of cryoprotectants and trehalose on ramsperm. An electron microscopic study. ROYAN International Twin Congress 2017. p.67-68, 30 August - 1 September 2017, Tehran-IRAN, (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No: 4024839).Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. BODU MUSTAFA, GÜNGÖR SÜKRÜ, ÖZTÜRKCANER, BEGIMAY ACIBAEVA, TUÇE SINEM POLAT (2015). Keçilerde Kısa Süreli ÖstrusSenkronizasyon Yöntemleri. TÜRKIYE KLINIKLERI DERGISI, 1(2), 26-30. (KontrolNo: 2571900).


2. PEKER AKALINPINAR, BASPINAR NURI, ÇOYAN KENAN, BUCAK MUSTAFA NUMAN, ATAMAN MEHMET BOZKURT, ÖMÜR ALI DOGAN, BILGILI ALI, GÜNGÖR SÜKRÜ, SARIÖZKAN SERPIL, ÖZTÜRK CANER, BODU MUSTAFA, BEGIMAY ACIBAEVA (2015).Metiyonin ve Trehaloz Içeren Sulandırıcıların Koç Spermasının Dondurma ÇözdürmeSonrası Sperm Akrozom Bütünlügü ve Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri.BAHRI DAGDAS HAYVANCILIK ARASTIRMA DERGISI, 3(1), 7-15. (Kontrol No: 2571958).


3. AKÖZ MEHMET, BODU MUSTAFA, BEGIMAY ACIBAEVA (2015).Koyun ve Keçilerde Östrus Senkronizasyonunda Güncel Yöntemler. TÜRKIYE KLINIKLERI DERGISI, 1(2), 1-8. (Kontrol No: 2571909).


4.  BODU MUSTAFA, BUCAK MUSTAFA NUMAN (2017). SPERM PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FLORESAN BOYAMALARA GENEL BAKIŞ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ, 3(2), 79 - 88.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme Ve Suni Tohumlama A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli03/11/201404/01/2018

 Ek Bilgi

 Dersler