VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HASAN ALKAN
Fakülte Adı:  VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ
E-Mail :  hasanalkan selcuk.edu.tr
Telefon : 3322232671
Adres :
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

A.  Uluslararası hakemli (SCI-expanded, SCCI, AHCI kapsamındaki) dergilerde yayımlanan makaleler

 

1. Alkan H, Baştan A, SalarS, Özdal M, Kaymaz M (2014). Kuru döneme çıkarken enfekte ve sağlıklı memeloblarında California Mastitis Test ve somatik hücre sayısı ile bakteriyolojikmuayene sonuçlarının karşılaştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg, 61(3):179-183.

 

2. Cengiz M, Kanca H, Salar S, Baştan A, Kuçukaslan I, Alkan H, Karakaş K, Yuksel O, Hayırlı A (2014). Endometrialechotexture parameters in Turkish Saanen Goats (Akkeci) during oestrus and early pregnancy. Anim Reprod Sci. 146: 27-33.

 

3. Alçıgır M E, Karakas K, Kanca H, Alkan H, Vural S A, Tunç A S (2014). A case of ovarian remnant syndrome with cystic papillary hyperplasia in a queen: clinicopathological evaluation and expressions ofeostrogen and progesteron receptors, uroplakins and transforming growth factor-1. Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 4(10): 526-531.

 

4. Baştan A, Kanca H, Baştan İ, Salar S, Karakaş K, Alkan HSel, T. (2015). Serum ceruloplasmin and paraoxonase-1 levels in ovariectomized and ovariohysterectomized dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg, 62: 211-215.

 

5. Anadol E, SaglamA S Y, Gultiken N, Karakas K, Alcigir E, Alkan H, Kanca H (2017). Expression of iNOS, COX-2 and VEGF in canine mammary tumours and non-neoplastic mammary glands: Association with clinicopathological features and tumour grade. Acta Veterinaria Hungarica, 65(3): 382-393.

 

6. Alkan H, Satilmis F, Alcigir ME, Kivrak MB, Aydin I (2017). Clinicopathological evaluation of disseminatedmetastases of transmissible venereal tumor in a spayed bitch. Acta ScientiaeVeterinariae, 45(Suppl 1): 227, 1-6.

 

7. Karakas ALKAN K, Alcigir ME, Alkan H (2018). The Evaluation of Clinicopathological and Immunohistochemical Findings of CervicalClear Cell Carcinoma in a Bitch. Acta Scientiae Veterinariae.

 

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Cengız M, Kanca H, Salar S, Bastan A, Kucukaslan I, Alkan H, Karakas K, Yuksel O (2013). Endometrial Echotexture Parameters in Saanen Goats during Estrus and Early Pregnancy. 38th Joint Conferance OnVeterinary and Human Reproductive Medicine. Reproductive Biology, 13 (Supp. 2),36.

 

2. Karakas K, Alkan H, Onur G, Ozen D, Kaymaz M, Izgur, H (2014). Evaluation of embryorecovery rate and embryo transfer in angora goats. 41st Annual Conference of the IETS. Reproduction, Fertility and Development, 27(1), 168.

 

3. KancaH, Bal K, Alkan H, Tez G, İzgür H (2014). Intratumoral Recombinant Human İnterferon Alpha-2a andVincristine Combination Therapy in Canine Transmissible Venereal Tumor. 16th EVSSAR Congress. Reproduction in Domestic Animals, 49, 74.

 

4. Alkan H, Kıvrak MB, Satılmış F, Özen D, Dinç DA (2016). Detection of Multiple Pregnancy with Transabdominal Ultrasonography and Pregnancy-Associated Glycoprotein (PAG)Test. International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics(ICAVST). Saray Bosna, Bosna Hersek, p: 68.

 

5. Satilmis F, Takci A, Kivrak M B, Alkan H, Dinc D A (2016). Induction of Estrous and Ovulation with long and Short Term Adminastration of Progesterone During Early Anestrus in Akkaraman Kangal. International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics(ICAVST), Saray Bosna, Bosna Hersek, p: 76.

 

6.  Kıvrak MB, Aydın I, Satılmış F, Alkan H (2016). A Stump Pyometra case Complicated with Stump Granuloma in a SpayedQueen. International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics. Saray Bosna, Bosna Hersek, p: 145.

 

7. Alkan H, Erdem H (2016). İneklerde Gebeliğin Artırılması Amacıyla Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Kullanılabilirliği. 4th International Symposium OnDevelopment Of KOP Region. Karaman, Türkiye, p:55.

 

8. ErdemH, Alkan H (2016). Kurban Pazarına Getirilen Büyük Baş Hayvanların Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 4th International Symposium On Development Of KOP Region. Karaman, Türkiye, p:56.

 

9.   ErdemH, Alkan H, Satılmış F (2017). İneklerde Karşılaşılan Güç Doğum Olgularında Ana ve/veya Buzağının Kurtarılması.Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı. Aksaray, Türkiye, p: 57.

 

10.   Alkan HSatılmış F, Erdem H (2017). Doğum-gebe kalma aralığı uzamış holstein ırkı ineklerde tohumlama sonrası karprofen uygulamasının gebe kalma oranı üzerine etkisi. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal Kongresi I. UluslararasıKongresi, Muğla, Türkiye, p: 190.

11.  Satılmış F, Alkan H, Erdem H (2017). KombineIrk Düvelere Tohumlama Sonrası Karprofen Uygulamasının Gebe Kalma Oranı ÜzerineEtkisi. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal Kongresi I. UluslararasıKongresi, Muğla, Türkiye, p: 196.

 

12.  Karakaş Alkan K, Ceylan A, Alkan H, Özen D, Bayraktaroğlu AG, Kaymaz M (2017). Farklı Siklus DönemlerindekiKöpeklerde AMH Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal ve RT-PCR MetodlarıylaBelirlenmesi. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal Kongresi I.Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, p: 192.

 

13. Satılmıs F, Kıvrak MB, Alkan H, Kara M (2017). Bir Kedide Fibroadenomatöz Hiperplazi. Türk Veteriner JinekolojiDerneği VII. Ulusal Kongresi I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, p: 268.

 

14.  Erdem H, Güler M, Karaşahin T, Dursun Ş, Alkan H, Satılmış F (2017). TİGEM Embriyo Transferi Projesi Gözlü Tarımİşletmesi’ndeki Faaliyetler. V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye.

 

15. Alkan H,Satılmış F, Erdem H (2017). Sığırlarda Gebelik Muayene Stratejisi. V.Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye.

 

16.   Karakaş Alkan K, Alkan H (2017).Koyun ve Keçilerde Embriyo Transferi. V. Uluslararası KOP Bölgesel KalkınmaSempozyumu, Konya, Türkiye.

 

17.Satılmış F, Alkan H, Erdem H (2017). Süt Kalitesini Etkileyen Parametreler. V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye.

 

18.  Erdem H, Karaşahin T, Dursun Ş, Alkan H, Satılmış F, Güler M (2018). GözleGörülmeyen Bir Kurtarma Operasyonu: Embriyo Kurtarma Vakası. Uluslararası Hayvan kurtarma Sempozyumu, Afyon, Türkiye.

 

19.   Erdem H, Satilmis F, Alkan H, Dursun S, Karasahin T, Guler M (2018). Effect of GnRH Administration onConception Rate after Embryo Transfer in Beef Heifers. 3rd InternationalCongress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrad, Sırbistan, p: 80.

 

20.   Karasahin T, Alkan H, Satilmis F, Dursun S, Erdem H, Guler M (2018). Investigation of The Effect of Embryo Quality and Developmental Stages on Conception Rate During Embryo Transfer in Beef Cattle. 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST),Belgrad, Sırbistan, p: 81.

 

21.   Erdem H, Alkan H, Karasahin T, Satilmis F, Dursun S, Guler M (2018). Simental Irkı Sığırlarda Embriyo Transferi Amacıyla Yapılan Süperovulasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 1.Uluslararası 5. Ulusal Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, p:389.

 

22.   Karasahin T, Erdem H, Guler M, Dursun S, Alkan H, Satilmis F (2018). Effect of Seasons onEmbryo Production and Quality in Simental Cattle. VI. KOP Uluslararası BölgeselKalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye.

 

23.  Satilmis F, Alkan H, Erdem H (2018). Mother and Calf Care to Before and After Parturition. VI. KOP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye.

 

24. Alkan H, Satilmis F, Erdem H (2018). Losses Occurred Between Insemination and Labor inCows. VI. KOP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, p:

 

25.   Erdem H, Guler M, Karasahin T, Dursun S, Alkan H, Satilmis F (2018). Tigem Gozlu Agricultural Enterprise Embryo Transfer Center -2017 Year Activities. VI. KOP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, p:

 

C. Ulusal hakemli dergilerde çıkan yayınlar

1. Alcıgır, M. E., Anadol, E., Gultıken, N., Karakas Alkan, K., Alkan H, Kanca H. (2018). CXC Chemokine Ligand 12 and G Protein-Coupled Receptor 30 Expressions in Canine Mammary Tumors of Mixed Origin. Kocatepe Vet, 11(2): 104- 112.

 

2. Alkan H, Erdem H (2018). İneklerde Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Reprodüktif Amaçlı Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 13(1):112-120.


3. Ayanoğu K, Alkan H, Tekeli T (2018). İneklerde Gebeliğin Erken Dönemlerinde Oluşan Mastitislerin Değerlendirilmesi. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi, 7(2): 1-6.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

1.   A.Baştan, T. Sel, K. Karakaş, S. Salar, İ. Baştan, H. Alkan, S. Efedayı, D. Şeker, H. Kanca. (2013). Ovarektomi ve Ovaryohisterektomi Yapılan Köpeklerde Serum Seruloplazmin ve Paraoksonaz Düzeylerinin Karşılaştırılması. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi,Antalya, p: 54-55.

 

2.   E.Anadol, A. S. Yar Sağlam, N. Gültiken, K. Karakaş, E. Alçığır, H. Alkan, H. Kanca. (2013). Köpek Meme Tümörlerinde COX-2, INOS ve VEGF Ekspresyonu. V. Veteriner Doğum veJinekoloji Kongresi, Antalya, p: 60-61.

 

3. Alkan H, Baştan A, Salar S, Özdal M, Kaymaz M (2013). Kuruya Çıkarma SırasındaCalifornia Mastitis Test in Enfekte Meme Loblarının Belirlenmesinde Kullanılabilirliği.V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya.

 

4.   Onur G, Karakaş K, Alkan H, Koç B T, Oğuzoğlu T Ç, Kanca H (2013). Üçüz Gebe BirKeçide Sınır Hastalığı Border Disease Nedeniyle İki Fötüsün Maserasyonuna Bağlı Güç Doğum Olgusu. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya.


 

5. Kanca H, Alçığır M E, Alkan H, Karakaş K, Onur G (2013). Bir Kedide Parsiyel Mol Hidatiforma Bağlı Gebelik Kaybı. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi,Antalya.


 

6. Kanca H, Karakaş̧ K, Alkan H, Tez Gı (2013). Kedilerde Orta Dönem Gebeliklerin Sonlandırılmasında Aglepriston ve Aglepriston Prostaglandin F2 KombinasyonununKarşılaştırılması. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya.

 

7. Karakaş K, Alkan H, Onur G, Özen D, Kaymaz M, İzgür İ H (2014). Ankara KeçilerindeKlasik Süperovulasyon Uygulamasının Embriyo Eldesi Üzerine Etkileri.Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Konya, p:
248-249.

 

8.  K. Karakas, H. Alkan, G. Onur, S. H. Ergin, M.E. Alçığır, M. Kaymaz (2015). 4Yaşlı Kangal Irkı Bir Köpekte Dev Meme Tümörü. VI. Veteriner Doğum veJinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 15-18 Ekim 2015, Muğla, p:200-201.

 

9.     Kıvrak M B, Alkan H, Satılmış F, Erdem H (2015). Holstein Irkı Bir İnekte Piyosalpings Olgusu. VI. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Muğla, p:238-239.

 

10. Satılmış F, Alkan H, Kıvrak M B, Erdem H (2015). 8 Aylık Melez Bir Kedide Hidrometra Olgusu. VI. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Muğla, p: 234-235.

 

11. Karakaş K, Alkan H, Onur G, Özen D, Kaymaz M, İzgür İ H (2015). Ankara Keçilerinde Embriyo Transfer Uygulamaları. VI. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Muğla, p: 118-119.

 

12. Alkan H, Satılmış F, Kıvrak M B, Terzı̇ F, Erdem H (2015). 18 Aylık Holstein IrkıBir Düvede Meme Papillomatosis Olgusu. VI. Veteriner Doğum ve JinekolojiKongresi, Muğla, p: 236-237.


E. Kitap

1. 
Erdem H, Satılmış F, Alkan H (2018). 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine Getirilen Vakaların Analizi. In: Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi. Ed: Çetin H. p:90-94.


F. Projelerde aldığı görevler

1. Repeat Breeder İneklerde Tohumlama Sonrası Progesteron hCG ve Progesteron hCG Uygulamasının Gebe Kalma Oranları Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2016-2018.

 

2. Anöstrustaki Koyunlarda Letrozol’ün Farmakokinetiği ile Östrojen ve Gonadotropinler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2018 (DevamEdiyor).

 

3.  Kuru Döneme Çıkarken Enfekte ve Sağlıklı Meme Loblarında California Mastitis Test CMT ve Somatik Hücre Sayısı İle Bakteriyolojik Muayene Sonuçlarının Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2013-2013.

 

4. Farklı Siklus Dönemlerindeki Köpeklerde AMH Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal ve RTPCR Metotlarıyla Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2015-2016.

 

5. KombineSığır Irkı Üretimi için Embriyo Transferi AR-GE Çalışma Protokolü, Danışman, 2017-2018.

 

6. KOP bölgesinde yetiştiriciliği yapılan yüksek verimli Simental ırkı inek popülasyonunun embriyo transferi yöntemiyle artırılması, Araştırmacı, 2018-Devam ediyor.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Veteriner Fakültesi Hastaliklar Ve Klinik Bilimleri Bölümü Doğum Ve Jinekoloji A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli04/11/201418/11/2016

 Ek Bilgi

 Dersler