VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
İÇ HASTALIKLARI

 Anabilim dalında klinik hizmeti olarak büyük baş (at, sığır), küçük baş (koyun, keçi) ve pet (kedi, köpek) hayvanlarında deri, dolaşım, lenfatik, solunum, sindirim ve sinir sistemleri ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmakta ve hastalar gerektiğinde yatırılmaktadır. Ayrıca pet hayvanlara koruyucu aşıları uygulanmaktadır. Bu hizmetler sırasında gerektiğinde ilgili laboratuarlar, cerrahi ve patoloji bölümlerinden de yararlanılmaktadır.
Eğitim hizmeti olarak lisans düzeyde 2. sınıfın ikinci döneminde Genel tedavi ve Genel iç hastalıkları haftada 1 saat teorik ve 4 saat klinik, 3. sınıfın ikinci döneminde İç hastalıkları-I 2 saat teorik ve 8 saat pratik, 4. sınıfın her iki döneminde İç hastalıkları-II dersi 3 saat teorik ve 8 saat klinik olarak ve ayrıca ikinci dönemde Adli tıp 1 saat teorik olarak anlatılmaktadır.
Lisans üstü düzeyde yüksek lisans ve doktora yaptırılmaktadır. Anabilim dalında halen 6 Profesör Dr., 1 Doçent Dr. ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. İSMAİL ŞEN (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. KÜRŞAT TURGUT

PROF. DR. ABDULLAH BAŞOĞLU

PROF. DR. MAHMUT OK

PROF. DR. MUTLU SEVİNÇ

PROF. DR. MEHMET MADEN

DOÇ. DR. HASAN GÜZELBEKTEŞ

ARŞ.GÖR. MERVE İDER

ARŞ.GÖR. ERDEM GÜLERSOY

ARŞ.GÖR. AMİR NASERİ