VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER
DOĞUM VE JİNEKOLOJİ

Anabilim Dalı Kliniği’nde evcil hayvanlarda genital organların muayeneleri yanında  fertilite ve gebelik ile ilgili sorunların tanısı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Genital organlarla ilgili operasyonlar ve postoperatif takipleri yapılmaktadır. İlave olarak meme ve sütün muayenesi, mastitis tanı ve tedavisi ile meme operasyonları da klinik faaliyetleri içinde yer almaktadır. Biyoteknoloji Ünitelerinde ise embriyo nakli, invitro fertilizasyon ve gebeliğin erken döneminde meydana gelen değişimlerin  moleküler düzeyde belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Klinik hizmetler yanında eğitim faaliyetlerinin de devam etmekte olup 4.sınıfın I.döneminde Doğum- I dersi haftada 2 saat teorik ve 4 saat klinik, II.dönemde Doğum-II dersi haftada 3 saat teorik ve 4 saat klinik olarak, 4.sınıf I.yarıyılda Meme Sağlığı ve Hastalıkları dersi ise haftada 1 saat eorik olarak lisans dersleri anlatılmaktadır. Beşinci sınıfın her iki dönemini kapsayan süreçte intörn öğrencilere uygulama ağırlıklı program uygulanmaktadır.

Anabilim Dalımızın amacı lisans ve doktora öğrencilerimize üremenin denetlenmesi, fertilite, infertilite, gebelik, doğum, jinekolojik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, reprodüktif sürü sağlığı ve mastitis kontrol programları ile biyoteknoloji konularında teorik ve pratik yönden eğitim vererek  becerilerini artırmaktır.

Bunlara ilave olarak anabilim dalımızda mezuniyet sonrası sürekli eğitime yönelik olarak veteriner hekimlere yönelik hizmet içi eğitim kursları düzenlenmekte ve seminerler verilmektedir.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. MEHMET GÜLER (BÖLÜM&ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. TEVFİK TEKELİ

PROF. DR. DURSUN ALİ DİNÇ

PROF. DR. AHMET SEMACAN

PROF. DR. HÜSEYİN ERDEM

DOÇ. DR. İBRAHİM AYDIN

Arş.Gör. Fatma SATILMIŞ
 
Arş.Gör. Hasan ALKAN
 
Arş.Gör. M. Buğra KIVRAK