VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
Dersin Adı   TÜRK DİLİ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 1401204 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Yıldıray ÇAVDAR
Koordinator E-mail ycavdar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt. Yıldıray ÇAVDAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, sunum, soru-cevap, slayt, tartışma, tümevarım, tümdengelim, uygulama, canlandırma vb.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Zarfların ve edatların Türkçede kullnılış şekilleri Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
2 Cümle bilgisi (Türkçede kelime grupları) Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
3 Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
4 Cümle tahlili ve uygulaması cümle teşkili TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
5 Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
6 Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
7 Güzel konuşma kuralları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
8 Hazırlıksız konuşma çeşitleri ve uygulamaları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
9 Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
10 ARA SINAV
11 ARA SINAV
12 Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
13 Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
14 İlmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
15 İlmî yazı örnekleri inceleme Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
16 Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
17 Retorik uygulamaları Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
18 Retorik uygulamaları Yakup Karasoy vd., Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Aybil Yay., Konya 2013. Ufuk Deniz Aşçı vd.,Türk Dili, Palet Yay., Konya 2013
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 16 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 5
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 2 Dilbilgisi konularının, kuramsal bilgiler olarak değil, metinler üzerinde yaptırılacak uygulama, gözlem ve değerlendirmelerle kavrar. 3
D.Ö.Ç. 3 Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunun ve bu dille büyük eserler verildiğinin örnekleriyle öğrenir. Bir bilim ve kültür dilinin taşıyıcısı olduğunun farkına varır. 3
D.Ö.Ç. 4 Mustafa Kemal Atatürk ün bilimsel temeller üzerine kurarak gerçekleştirdiği yazı ve dil devrimlerini bilimsel bir anlayışın sonucu olarak doğru biçimde kavrayıp değerlendirebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavrar duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir biçimde ifade edebilir. 3
D.Ö.Ç. 6 İçinde yaşadığı toplumla ilgili sosyal ve kültürel sorumluluklarının farkında olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20