VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
Dersin Adı   TÜRK DİLİ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1401104 2,00 / 0,00 2,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Okt. Yıldıray ÇAVDAR
Koordinator E-mail ycavdar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Okt. Yıldıray ÇAVDAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım, soru-cevap, slayt, tartışma, tümevarım, tümdengelim, uygulama, canlandırma vb.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 - Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
2 - Dil - kültür ilgisi Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
3 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri - Türk dilinin gelişmesi ve tarihî devirleri (kısaca) Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
4 Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
5 - Türkçede sesler ve sınıflandırılması - Türkçenin ses özellikleri Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
6 - Ses bilgisiyle ilgili kurallar - Hece bilgisi Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
7 - Yazım kuralları ve uygulaması (Sesler ve eklerle ilgili kurallar) Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
8 Yazım kuralları ve uygulaması (Ayrı ve bitişik yazılış, özel isimlerin imlâsı) Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
9 Noktalama işaretleri ve uygulaması TÜRK DİLİ Dil ve Anlatım (Doç.Dr. U. D. AŞCI, Orya).
10 ARA SINAV
11 ARA SINAV
12 Yapım ekleri ve uygulaması (Fiilden isim yapma, fiilden fiil yapma ekleri) Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
13 Yapım ekleri ve uygulaması Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
14 Türkçede isim ve fiil çekimleri Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
15 - Kompozisyonla ilgil genel bilgiler- Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
16 - Kompozisyonla ilgil genel bilgiler- Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
17 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
18 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması Ufuk Deniz AŞÇI vd., TÜRK DİLİ-Dil ve Anlatım-, Palet Yay. Konya 2013 Yakup KARASOY vd., Üniversiteler için Uygulamalı TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Aybil Yay. Konya 2013
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 16 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 4
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dil kavramını çözümler dil-kültür, dil-düşünce bağlantılarını kurarak hayatının her safhasında değişik disiplinlerde kendisini veya birikimlerini eksiksiz ve doğru ifade edebilme becerilerini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 2 Yeryüzündeki diller ve dil aileleri hakkında genel bilgi sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 3 Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunu anlar ve bu dille büyük eserler verildiğini örnekleriyle öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 4 Mustafa Kemal Atatürkün bilimsel temeller üzerine kurarak gerçekleştirdiği yazı ve dil devrimlerini bilimsel bir anlayışın sonucu olarak doğru biçimde kavrayıp değerlendirebilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazanır. 3
D.Ö.Ç. 6 Türk dilinin bir bilim ve kültür dili olduğunu kavrar ve her bireyin, özelde de kendisinin, bu dilin taşıyıcısı olduğunun farkına varır. 3
D.Ö.Ç. 7 Yazım kuralları ve noktalama açısından Türkçeyi doğru kullanarak yazma becerilerini kazanır. 3
D.Ö.Ç. 8 İçinde yaşadığı toplumla ilgili sosyal ve kültürel sorumluluklarının farkında olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20